Gwersi Almaeneg i Ddechreuwyr

Helo ffrindiau annwyl. Mae cannoedd o wersi Almaeneg ar ein gwefan. Rydym wedi categoreiddio'r gwersi hyn ar eich cais. Yn enwedig roedd llawer o'n ffrindiau'n gofyn cwestiynau fel “pa bwnc y dylai dechreuwyr ddysgu Almaeneg ohono”, “ym mha drefn y dylem ddilyn y pynciau”, “pa bynciau y dylem eu dysgu gyntaf”.Ar ben hynny, fe wnaethon ni greu rhestr i ddechreuwyr ddysgu Almaeneg. I'r rhai sydd newydd ddechrau dysgu Almaeneg, hyd yn oed y rhai nad ydyn nhw'n siarad unrhyw Almaeneg, hynny yw, y rhai sy'n dysgu Almaeneg o'r dechrau, adolygwch y rhestr hon yn ofalus.

Sut y dylid astudio'r rhestr hon? Annwyl ffrindiau, rydym wedi rhestru'r pynciau canlynol trwy ystyried y ffrindiau nad ydyn nhw'n siarad unrhyw Almaeneg. Os dilynwch y drefn hon, byddwch yn dechrau dysgu Almaeneg o'r dechrau. Rydym yn argymell ichi ddarllen y pynciau mewn trefn. Peidiwch â hepgor llinellau. Astudiwch bwnc nid dim ond unwaith ond sawl gwaith. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi dysgu'r pwnc rydych chi'n ei ddarllen yn dda a pheidiwch â symud ymlaen i'r pwnc nesaf nes i chi ei ddysgu'n dda.

Mae'r rhestr isod yn cael ei pharatoi ar gyfer y rhai sydd eisiau dysgu Almaeneg ar eu pennau eu hunain heb fynd i unrhyw ysgol neu gwrs. Mae gan ysgolion neu gyrsiau iaith dramor raglen a dilyniant cwrs eisoes wedi'u gweithredu ganddynt. Rydym yn argymell y drefn ganlynol i ddechreuwyr ddysgu Almaeneg.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Gwersi Almaeneg i Ddechreuwyr

 1. Cyflwyniad i Almaeneg
 2. Yr Wyddor Almaeneg
 3. Dyddiau Almaeneg
 4. Misoedd yr Almaen a Tymhorau Almaeneg
 5. Articels Almaeneg
 6. Erthyglau Penodol yn Almaeneg
 7. Erthyglau Amwys yr Almaen
 8. Priodweddau Geiriau Almaeneg
 9. Pronouns Almaeneg
 10. Geiriau Almaeneg
 11. Rhifau Almaeneg
 12. Gwylfeydd Almaeneg
 13. Geiriau Plural Almaeneg, Geiriau Plural Almaeneg
 14. Ffurfiau Enw Almaeneg
 15. Enw Almaeneg -i Hali Akkusativ
 16. Sut a Ble i Ddefnyddio Erthyglau Almaeneg
 17. Almaeneg Oedd ist das Cwestiwn a Ffyrdd i Ateb
 18. Dewch i Ni Ddysgu Sut i Wneud Dedfryd Almaeneg
 19. Dedfrydau Syml Almaeneg
 20. Enghreifftiau Dedfryd Syml yn Almaeneg
 21. Cymalau Cwestiynau Almaeneg
 22. Dedfrydau Negyddol yr Almaen
 23. Cymalau Lluosog yr Almaen
 24. Amser Presennol yr Almaen - Prasens
 25. Cydweddiad Berf Amser Presennol Almaeneg
 26. Gosod Dedfrydau Amser Presennol Almaeneg
 27. Codau Sampl Amser Presennol Almaeneg
 28. Pronouns Almaeneg Da
 29. Lliwiau Almaeneg
 30. Ansoddeiriau Almaeneg ac Ansoddeiriau Almaeneg
 31. Ansoddeiriau Almaeneg
 32. Crefftau'r Almaen
 33. Rhifau Ordinal yr Almaen
 34. Cyflwyno Ni ein hunain yn Almaeneg
 35. Cyfarchion mewn Almaeneg
 36. Dedfrydau Goodbye German
 37. Patrymau Siarad Almaeneg
 38. Codau Dyddio Almaeneg
 39. Perfekt Almaeneg
 40. Plusquamperfekt Almaeneg
 41. Ffrwythau Almaeneg
 42. Llysiau Almaeneg
 43. Hobïau Almaeneg

Annwyl ffrindiau, credwn, os byddwch chi'n dechrau astudio ein gwersi Almaeneg yn y drefn rydyn ni wedi'i rhoi uchod, byddwch chi wedi dod yn bell mewn amser byr. Ar ôl astudio cymaint o bynciau, gallwch nawr edrych ar wersi eraill ar ein gwefan.

Er enghraifft, gallwch barhau o'r categori gwersi Almaeneg canolradd ac uwch, neu os ydych chi am symud ymlaen o ran siarad Almaeneg, gallwch symud ymlaen o'r categori patrymau lleferydd Almaeneg a ddefnyddir ym mywyd beunyddiol, gallwch edrych ar amrywiol enghreifftiau deialog.

Os dymunwch, mae straeon sain a darllen Almaeneg ar ein gwefan hefyd. Mae'r straeon hyn wedi cael eu lleisio'n arbennig i ddechreuwyr ddysgu Almaeneg. Mae cyflymder darllen yn hynod araf i ddeall geiriau a chredwn y bydd ffrindiau sy'n dysgu Almaeneg ar lefel benodol yn gallu deall llawer o eiriau. Mae gwrando ar y mathau hyn o straeon clywedol a'u darllen ar yr un pryd wrth wrando arnynt yn hynod fuddiol ar gyfer gwella'ch Almaeneg.


Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

Yn ogystal, mae yna lawer o gategorïau ar ein gwefan fel cymhwysiad dysgu Almaeneg, profion Almaeneg, ymarferion, gwersi sain Almaeneg, gwersi Almaeneg fideo.

Gan fod yna lawer o wahanol wersi Almaeneg ar ein gwefan na allwn eu rhestru yma, gallwch barhau i ddysgu Almaeneg o unrhyw gategori ar ôl i chi orffen y rhestr uchod.

 Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw