Misoedd Almaeneg a Thymhorau Almaeneg 2022 Darlith sy'n Briodol i'r Cwricwlwm

Annwyl gyfeillion, fe welwn ddyddiau Almaeneg, misoedd a thymhorau Almaeneg yn ein gwers a elwir yn German Months a German Seasons. Ar ôl dysgu sillafu ac ynganiad misoedd yr Almaen, y tymhorau a'r dyddiau Almaeneg, byddwn yn dangos calendr a misoedd Almaeneg a dyddiau Almaeneg Byddwn yn archwilio sut y mae wedi'i ysgrifennu ar y calendr.

Trwy roi digon o bethau gweledol yn ein pwnc, byddwn yn sicrhau bod y pwnc yn cael ei ddeall yn dda ac yn gofiadwy. Gan fod pwnc dyddiau, misoedd a thymhorau mewn Almaeneg yn bwnc a ddefnyddir yn helaeth ym mywyd beunyddiol, Misoedd yr Almaen Mae'n bwnc y mae'n rhaid ei astudio'n drylwyr.

Fel y gwyddoch, mae 12 mis mewn blwyddyn. Eich misoedd yn Saesneg fel ynganwyd Eich misoedd yn Almaeneg Mae'r ynganiad a'r sillafu yn debyg iawn. Mae hyd yn oed darllen a sillafu rhai misoedd yn Nhwrceg yn debyg i ynganiad a sillafu misoedd yr Almaen. Misoedd yr Almaenpynciau fel dyddiau, tymhorau a'r hyn y byddwn yn ei weld yn y dyfodol Tywydd yr Almaen Gan fod pynciau fel y rhain ymhlith y pynciau sy'n cael eu crybwyll o bryd i'w gilydd ym mywyd beunyddiol. Misoedd yr Almaen Mae'n rhaid i chi ei gofio'n drylwyr. Yn y cyfamser, bydd yn ddefnyddiol peidio â drysu rhwng y misoedd Saesneg a misoedd yr Almaen, a hefyd i gofio eu gwahaniaethau sillafu a sillafu.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn sefyll y prawf pwnc bach o dan y pwnc ar ôl i chi nodi misoedd a thymhorau'r Almaen yn drylwyr.Nawr gadewch i ni symud ymlaen.
Misoedd yr Almaen a Tymhorau Almaeneg
Yn gyntaf oll, gadewch i ni weld enwau enwau Almaeneg fel tabl.
Yna gadewch i ni roi sillafu a darllen y misoedd Almaenig ar restr.
Yna gadewch i ni weld y tymhorau Almaenig a diwrnodau Almaeneg.

Misoedd yr Almaen (Die Monate)

Dangosir misoedd yr Almaen gyda'i gilydd fel tabl isod.Siart Misoedd Almaeneg
MISOEDD GERMANAIDD a THWRCAIDD
Januar Ionawr
Chwefror Chwefror
Mawrth Mart
Ebrill Ebrill
Mai Mai
Mehefin Haziran
Gorffennaf Gorffennaf
Awst Awst
Medi Medi
Oktober Hydref
Tachwedd Kasim
Dezember Aralık


Nawr, gadewch i ni weld sillafu a darllen misoedd yr Almaen:
Dangosir y cromfachau yn y cromfachau, mae'r arwydd: yn dangos bod y llythyr blaenorol yn cael ei ddarllen ychydig yn hwy.

Ynganiadau Misoedd Almaeneg

 1. Lle tân: Januar (goleuadau i fyny)
 2. Chwefror: Chwefror (Chwefror)
 3. Mawrth: Mawrth (mests)
 4. Ebrill: Ebrill (Ebrill)
 5. Mai: Mai (gall)
 6. Mehefin: Mehefin (yuni)
 7. Gorffennaf: Gorffennaf (yuli)
 8. Awst: Awst (Awst)
 9. Medi: Medi (zeptemba :)
 10. Hydref: Oktober (octo: ba :)
 11. Tachwedd: Tachwedd (novemba :)
 12. Rhagfyr: Dezember (detsemba :)


Brawddegau enghreifftiol o fisoedd yn Almaeneg

Annwyl gyfeillion, mewn gwersi Almaeneg a gwerslyfrau Almaeneg, rhoddir misoedd gyda rhifau trefnol er mwyn addysgu trefnolion a misoedd. Er enghraifft, enw'r mis cyntaf yw Ionawr, yr ail fis yw Chwefror, y trydydd mis yw Mawrth, y pedwerydd mis yw Ebrill, ac ati.
Yn y cwrs hwn, byddwn yn gallu gweld nifer y ciwiau ym misoedd yr Almaen:

 • Der erste Monat heißt Januar
 • Der zweite Monat heißt Februar
 • Der dritte Monat heißt März
 • Der vierte Monat heißt Ebrill
 • Der fünfte Monat heißt Mai
 • Der sechste Monat heißt
 • Der siebte Monat heißt Juli
 • Der achte Monat heißt Awst
 • Der neunte Monat heißt Medi
 • Der zehnte Monat heißt Oktober
 • Der elfte Monat heißt Tachwedd
 • Der zwölfte Monat heißt Dezember


Misoedd Almaeneg ac Ynganiadau Twrcaidd

Gawn weled misoedd y Germaniaid a'u hynganiad ynghyd a'u Tyrceg mewn bwrdd unwaith. Mae'r tabl canlynol yn cynnwys misoedd yr Almaen a'u Twrceg a'u hynganiad.

German Aylar Turkish and Pronunciations
MISOEDD YN GERMANAIG A'U RHAGLENAU
ALMAENEG Twrcaidd DARLLEN
Januar Ionawr Yanuag
Chwefror Chwefror februag
Mawrth Mart Meghts
Ebrill Ebrill Apgil
Mai Mai Mai
Mehefin Haziran yuni
Gorffennaf Gorffennaf Yuli
Awst Awst Act
Medi Medi zeptemba
Oktober Hydref Hydref: ba
Tachwedd Kasim nofeba
Dezember Aralık Detsemba

Talfyriad o Fisoedd yn Almaeneg

Mae misoedd Almaeneg yn aml yn cael eu hysgrifennu'n fyr ar galendrau, oriorau digidol, a dyfeisiau fel cyfrifiaduron a ffonau smart. Nawr gadewch i ni ddysgu byrfoddau'r misoedd yn Almaeneg.

 • Ionawr (Ionawr)
 • Chwefror (Chwefror)
 • März (Mär/Mrz)
 • Ebrill (Ebrill)
 • Mai (Mai)
 • Mehefin (Mehefin)
 • Juli (Gorffennaf)
 • Awst (Awst)
 • Medi
 • Hydref (Hydref)
 • Tachwedd (Tach.)
 • Rhagfyr (Dez)

Rhoddir sillafiadau talfyredig y misoedd Almaeneg uchod, ac mae'r sillafiadau talfyredig fel arfer yn cynnwys tair llythyren gyntaf enw'r mis.

Tymhorau Almaeneg

Fel y gwyddoch, mae 4 tymor mewn blwyddyn.. Mae'r ffaith bod pedwar tymor mewn blwyddyn yn ffaith a dderbynnir yn fyd-eang, er nad oes pedwar tymor yn union yn ystod y flwyddyn mewn rhai gwledydd. Er enghraifft, mewn rhai gwledydd yn y byd, efallai na fydd tymor gaeaf yn cael ei weld yn union fel rydyn ni'n byw yn ein gwlad. Mewn rhai gwledydd, nid yw tymor yr haf yn gwbl brofiadol. Ond yr hyn y mae angen i ni ei wybod yw bod 4 tymor mewn blwyddyn.

bellach Tymhorau Almaeneg Gadewch inni symud ymlaen at y pwnc.

isod Tymor yn yr Almaen Fe ysgrifennon ni eu henwau a'u Twrceg ar eu traws. Mae angen i chi ei astudio yn ofalus a'i gofio.

Tymhorau Almaeneg:

 • Herbst : Tymor yr Hydref
 • Gaeaf : Winter Season
 • Ffrühling : Tymor y Gwanwyn
 • Haf : Tymor yr Haf

Pa fisoedd sydd yn Almaeneg pa dymor?

misoedd mewn tymhorau yn Almaeneg
Misoedd Gaeaf yr Almaen
GAEAF
Dezember Aralık
Januar Ionawr
Chwefror Chwefror
misoedd mewn tymhorau yn Almaeneg
Misoedd Gwanwyn yr Almaen
FRUHLING
Mawrth Mart
Ebrill Ebrill
Mai Mai
misoedd mewn tymhorau yn Almaeneg
Misoedd Haf yr Almaen
HAF
Mehefin Haziran
Gorffennaf Gorffennaf
Awst Awst
misoedd mewn tymhorau yn Almaeneg
Misoedd yn Nhymor yr Hydref Almaeneg
HERBST
Medi Medi
Oktober Hydref
Tachwedd Kasim

Yn y tablau uchod, y ddau Tymhorau Almaeneg yn y tymhorau hyn Misoedd yr Almaen dangosir.

Misoedd yr Almaen a Tymhorau Almaeneg
Misoedd yr Almaen a Tymhorau Almaeneg
Tymhorau Almaeneg a'u Tyrceg
Tymhorau Almaeneg
gwanwyn gwanwyn
haf haf
hydref syrthio
Gaeaf gaeaf

Rydyn ni wedi dangos misoedd yr Almaen yn y tabl uchod yn ôl y tymhorau maen nhw ynddynt.

Yn unol â hynny;

Mae misoedd Dezember, Januar, Februar i'w cael yn y gaeaf.

Yn nhymor y gwanwyn, a ddaw ar ôl y gaeaf, mae misoedd o März, Ebrill a Mai.

Mae'r misoedd Juni, Juli ac Awst yn yr haf, a ddaw ar ôl y gwanwyn.

Yn nhymor yr hydref a ddaw ar ôl tymor yr haf, mae misoedd Medi, Hydref a Tachwedd.

Brawddeg yn gofyn y cwestiwn "Pa fis ydyn ni ynddo" yn Almaeneg?

Nawr ein bod wedi dysgu pwnc misoedd yr Almaen, gallwn wneud brawddegau am fisoedd yr Almaen.

Peidiwch â gofyn y cwestiwn pa fis ydyn ni yn Almaeneg:

Welcher Monat ist heute?

(Ym mha fis ydyn ni?)

 • Welcher Monat ist heute? (Ym mha fis ydyn ni?)
 • Monat ist Oktober. (Rydyn ni ym mis Hydref)
 • Welcher Monat ist heute? (Ym mha fis ydyn ni?)
 • Monat ist Juni. (Rydyn ni ym mis Mehefin)
 • Welcher Monat ist heute? (Ym mha fis ydyn ni?)
 • Monat ist Ebrill. (Rydyn ni ym mis Ebrill)
 • Welcher Monat ist heute? (Ym mha fis ydyn ni?)
 • Monat ist Mai. (Rydyn ni ym mis Mai)
 • Welcher Monat ist heute? (Ym mha fis ydyn ni?)
 • Monat ist Januar. (Rydyn ni ym mis Ionawr)

Gyfeillion anwyl, ar ol dysgu misoedd y Germaniaid, gadewch i ni yn awr roddi yn fyr wybodaeth am y dyddiau Germanaidd, gan eu bod yn perthynol i'r pwnc. Yr ydym eisoes wedi egluro pwnc dyddiau'r Germaniaid dan deitl ar wahan ag amryw enghreifftiau. Yma, byddwn yn rhoi crynodeb byr gan ei fod yn gysylltiedig â'r pwnc.

Dyddiau Almaeneg

Dyddiau Almaeneg a Thwrceg
Dyddiau Almaeneg
Montag Dydd Llun
Dienstag Dydd Mawrth
Mittwoch Dydd Mercher
Donnerstag Dydd Iau
Dydd Gwener Dydd Gwener
Samstag Dydd Sadwrn
Sonntag Dydd Sul

Ynganiadau German Days

Mae'r tabl canlynol yn cynnwys ynganiad y dyddiau Almaeneg a'u hystyron Twrcaidd.

Ynganiadau dyddiau Almaeneg a Thyrceg
Ynganiadau German Days
Almaeneg yn Nhwrceg ynganiad
Montag Dydd Llun Montag
Dienstag Dydd Mawrth Di:nztag
Mittwoch Dydd Mercher Mitvoh
Donnerstag Dydd Iau Denmarc
Dydd Gwener Dydd Gwener fghaytag
Samstag Dydd Sadwrn Zamstag
Sonntag Dydd Sul Zontag

Dyddiau a Misoedd yng Nghalendr yr Almaen

Isod mae calendr enghreifftiol a baratowyd gan ein gwefan. Yn gyffredinol, dangosir misoedd a dyddiau Almaeneg ar galendrau fel a ganlyn.

Misoedd Almaeneg a Chalendr Tymhorau Almaeneg
Misoedd Almaeneg a Chalendr Tymhorau Almaeneg

Misoedd a thymhorau Almaeneg darllenwch ein pwnc, os dymunwch Dyddiau Almaeneg Gallwch ddarllen ein hadroddiad pwnc ar dudalen ar wahân.

Prawf Pwnc y Misoedd a'r Tymhorau Almaeneg

Mae profion Almaeneg yn ein pwnc Misoedd yr Almaen Rydym yn argymell ichi ddatrys y prawf, ffrindiau annwyl. Mae misoedd Almaeneg a thymhorau Almaeneg yn bwnc sy'n cael ei ddysgu fel arfer mewn gradd 9. Gall myfyrwyr nad ydyn nhw wedi cymryd digon o wersi Almaeneg yn y 9fed gradd hefyd weld misoedd Almaeneg yn 10fed gradd. Yn ogystal, gall myfyrwyr sy'n dechrau dysgu ieithoedd tramor yn iau gymryd y cwrs misoedd Almaeneg a thymhorau Almaeneg yn y 6ed-7fed neu'r 8fed gradd.

Edrychwn ymlaen at eich cwestiynau am fisoedd yr Almaen.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax.

Ymunwch â'r fforymau almancax gyda mwy na 35.000 o aelodau cofrestredig, a mwynhewch ddysgu Almaeneg ar-lein gyda'ch gilydd.

Mae gan Almancax bopeth sydd ei angen arnoch chi i ddysgu Almaeneg.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

Gadewch i ni Brofi Ein Hunain: Misoedd Almaeneg

Beth yw'r misoedd yn Almaeneg?

Misoedd Almaeneg:
Ionawr: Januar
Chwefror: February
Mawrth: Marz
Ebrill: Ebrill
Mai: Mai
Mehefin: Juni
Gorffennaf: Juli
Awst: Awst
Medi: Medi
Hydref: Hydref
Tachwedd: Tachwedd
Rhagfyr: Dezember

Sut i ynganu misoedd yn Almaeneg?

Mae Tyrceg ac ynganiad y misoedd Almaeneg fel a ganlyn:
Ionawr: Januar (yaruar)
Chwefror: Februar (februar)
Mawrth: März (meðts)
Ebrill: Ebrill (Ebrill)
Mai: Mai (efallai)
Mehefin: Juni (yuni)
Gorffennaf: Juli (yuli)
Awst: Awst (Awst)
Medi: Medi (zeptemba :)
Hydref: Oktober (okto: ba :)
Tachwedd: Tachwedd (novemba :)
Rhagfyr: Dezember (detsemba :)

Pa fis yw Ionawr?

Ionawr yw Ionawr yn Almaeneg.

Pa fis yw Juni?

Juni yn Almaeneg yw mis Mehefin.

Pa fis yw mis Medi?

Yn Almaeneg, Medi yw Medi.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
46 Sylw
 1. zeynep yn dweud

  Mae eich ysgrifau'n braf iawn, mae'n braf iawn eich bod chi'n rhoi eu darlleniad mewn cromfachau, ond byddai'n llawer gwell pe baent yn cael eu rhoi gydag ynganiadau fideo, gyda fy nghofion gorau 🙂

  1. dienw yn dweud

   yn union

 2. Erdogan yn dweud

  Sawl brawddeg enghreifftiol allwch chi ei ysgrifennu?

 3. cefnogwyr celine biz yn dweud

  Rydw i'n caru e

 4. stori meistr yn dweud

  superrr rhywbeth

 5. brigyn yn dweud

  Mae Almaeneg yn iaith dda iawn

 6. Ramazan yn dweud

  Rwyf wrth fy modd â'r iaith Almaeneg

 7. fy amser yn dweud

  diolch rydych chi wedi bod yn barod iawn i helpu

 8. ARDDERCHOG YN ERBYN ENW yn dweud

  fe helpodd fi lawer, diolch

 9. deniz yn dweud

  diolch yn fawr

 10. oramagomaburamago yn dweud

  Da iawn

 11. dienw yn dweud

  Mae ffôn symudol a bwrdd gwaith ond rwy'n defnyddio n ar fy ngliniadur

 12. edrych ar led yn dweud

  aww diolch yn fawr

 13. Dur Emirhan yn dweud

  Ni allaf ddod o hyd i nodweddion y tymhorau yn Almaeneg, allwch chi fy helpu? Er enghraifft, mae'n boeth yn yr haf, nid yw'n bwrw glaw llawer, mae'r coed yn dwyn ffrwyth, ac ati.

 14. dymuno yn dweud

  Dduw bendithia chi Diolch yn fawr :-D

 15. þamil yn dweud

  Dude, onid oes deialog, ni welais fy angen :/

 16. Betul yn dweud

  Da iawn

 17. Betul yn dweud

  Fe helpodd fi lawer, diolch

 18. semanur akdag yn dweud

  Pam na wnaethoch chi ysgrifennu eich erthyglau?

 19. Buse yn dweud

  A oes unrhyw esboniadau, fel beth sy'n digwydd yn y gaeaf, beth mae pobl yn ei wneud?

 20. dienw yn dweud

  Diolch, fe helpodd fi lawer

 21. dienw yn dweud

  Diolch yn fawr iawn

 22. Atakan yn dweud

  Diolch yn fawr iawn

 23. dienw yn dweud

  iawn ii

 24. dienw yn dweud

  Pam nad oes erthyglau

 25. dienw yn dweud

  super

  1. dienw yn dweud

   Mae hyn yn llawer o arian
   ??

 26. dienw yn dweud

  SLM

 27. deniz yn dweud

  helpodd y wefan hon fi yn fawr, diolch 🙂

 28. dienw yn dweud

  Mae hyn yn llawer o arian

  1. dienw yn dweud

   safle Almaeneg gwych

 29. Esin Cetindag yn dweud

  Egwyddorion ataturkist Almaeneg

 30. dienw yn dweud

  güzel

 31. A Teen yn dweud

  Mae Das yn wych.

 32. gall aq yn dweud

  llawer glanach

 33. dienw yn dweud

  SO HYNOD YAAAAAAA
  SAFLE ADDYSGOL GERMAN YN YAAA DA ​​IAWN

  1. dienw yn dweud

   mae misoedd yr Almaen a thymhorau'r Almaen yn wych

   1. dienw yn dweud

    darlithoedd Almaeneg ar gyfer graddwyr nawfed, darlithoedd Almaeneg ar gyfer graddwyr degfed yn berffaith

  2. Llyfr yn dweud

   heee siwr da i feddwl gwers gwrthiant

   1. Erdal yn dweud

    esboniad pwnc da iawn, roeddem yn arbennig o hoff o'ch pwnc o rifau Almaeneg

 34. dienw yn dweud

  dim gwanwyn

 35. dienw yn dweud

  Diolch i bawb a gyfrannodd at wefan wych!!!!!

 36. SEDA yn dweud

  Nid wyf erioed wedi gweld safle sy'n siarad Almaeneg mor dda. Ni all hyd yn oed ein hathro ei esbonio cystal.
  mae pob pwnc yn cael ei esbonio'n berffaith.diolch germanx

 37. hanfodol yn dweud

  Fe wnaethoch chi esbonio gwers misoedd yr Almaen a thymhorau'r Almaen yn dda iawn, diolch.

 38. cariad yn dweud

  Misoedd Germanaidd a'u Tyrcaidd Mae'n bwnc neis iawn wedi'i ysgrifennu, yn enwedig tudalen ddelfrydol ar gyfer graddwyr 9fed.

 39. dienw yn dweud

  Roeddwn i'n meddwl ei fod yn brydferth iawn

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.