kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hysbyseb: hebrwng

Misoedd yr Almaen a Tymhorau Almaeneg

Annwyl ffrindiau, byddwn yn gweld dyddiau, misoedd a thymhorau'r Almaen yn ein Tymhorau Aylar Almaeneg ac Almaeneg. Ar ôl dysgu sillafu ac ynganiad y misoedd, y tymhorau a’r dyddiau yn Almaeneg, byddwn yn dangos calendr ac yn archwilio sut mae misoedd a dyddiau’r Almaen yn cael eu hysgrifennu ar y calendr.

Trwy roi digon o ddelweddau yn ein pwnc, byddwn yn sicrhau bod y pwnc yn ddealladwy ac yn gofiadwy. Gan fod pwnc dyddiau, misoedd a thymhorau yn Almaeneg yn bwnc a ddefnyddir yn helaeth ym mywyd beunyddiol, mae'n bwnc y mae'n rhaid ei ddysgu'n drylwyr.

Fel y gwyddoch, mae 12 mis mewn blwyddyn. Eich misoedd yn Saesneg fel ynganwyd Eich misoedd yn Almaeneg Mae'r ynganiad a'r sillafu yn debyg iawn. Mae hyd yn oed darllen a sillafu rhai misoedd yn Nhwrceg yn debyg i ynganiad a sillafu misoedd yr Almaen. Misoedd yr Almaenpynciau fel dyddiau, tymhorau a'r hyn y byddwn yn ei weld yn y dyfodol Tywydd yr Almaen Gan fod pynciau fel y rhain ymhlith y pynciau sy'n cael eu crybwyll o bryd i'w gilydd ym mywyd beunyddiol. Misoedd yr Almaen Mae angen cofio'n drylwyr.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn sefyll y prawf pwnc bach o dan y pwnc ar ôl i chi nodi misoedd a thymhorau'r Almaen yn drylwyr.

Nawr gadewch i ni symud ymlaen.
Misoedd yr Almaen a Tymhorau Almaeneg
Yn gyntaf oll, gadewch i ni weld enwau enwau Almaeneg fel tabl.
Yna gadewch i ni roi sillafu a darllen y misoedd Almaenig ar restr.
Yna gadewch i ni weld y tymhorau Almaenig a diwrnodau Almaeneg.

Misoedd yr Almaen (Die Monate)

Misoedd yr Almaen dangosir isod fel tabl.

MIS ALMAENEG
1 Januar 7 Gorffennaf
2 Chwefror 8 Awst
3 Mawrth 9 Medi
4 Ebrill 10 Oktober
5 Mai 11 Tachwedd
6 Mehefin 12 Dezember

Nawr, gadewch i ni weld sillafu a darllen misoedd yr Almaen:
Dangosir y cromfachau yn y cromfachau, mae'r arwydd: yn dangos bod y llythyr blaenorol yn cael ei ddarllen ychydig yn hwy.

Ionawr: Januar (yaruar)

Chwefror: Februar (februar)

Mawrth: März (meðts)

Ebrill: Ebrill (Ebrill)

Mai: Mai (efallai)

Mehefin: Juni (yuni)

Gorffennaf: Juli (yuli)

Awst: Awst (Awst)

Medi: Medi (zeptemba :)

Hydref: Oktober (okto: ba :)

Tachwedd: Tachwedd (novemba :)

Rhagfyr: Dezember (detsemba :)

Misoedd Almaeneg gyda Rhifau Sequence

Mae cyfeillion nodedig, gwersi Almaeneg a gwerslyfrau Almaeneg er mwyn addysgu nifer y misoedd a'r misoedd yn cael eu rhoi yn ôl trefn y misoedd.
Yn y cwrs hwn, byddwn yn gallu gweld nifer y ciwiau ym misoedd yr Almaen:

 • Der erste Monat heißt Januar
 • Der zweite Monat heißt Februar
 • Der dritte Monat heißt März
 • Der vierte Monat heißt Ebrill
 • Der fünfte Monat heißt Mai
 • Der sechste Monat heißt
 • Der siebte Monat heißt Juli
 • Der achte Monat heißt Awst
 • Der neunte Monat heißt Medi
 • Der zehnte Monat heißt Oktober
 • Der elfte Monat heißt Tachwedd
 • Der zwölfte Monat heißt Dezember

Tymhorau Almaeneg

Fel y gwyddoch, mae 4 tymor mewn blwyddyn.Er nad oes gan rai gwledydd bedwar tymor y flwyddyn, mae'r ffaith bod pedwar tymor mewn blwyddyn yn ffaith a dderbynnir yn fyd-eang. Yr hyn sydd ei angen yw bod 4 tymor mewn blwyddyn.

bellach Tymhorau Almaeneg Gadewch inni symud ymlaen at y pwnc.

isod Tymor yn yr Almaen Fe ysgrifennon ni eu henwau a'u Twrceg ar eu traws. Mae angen i chi ei astudio yn ofalus a'i gofio.

hydref : syrthio

Gaeaf : gaeaf

gwanwyn : gwanwyn

haf : haf

Pa fisoedd sydd yn Almaeneg pa dymor?

TYMOR MIS GERMAN A GERMAN

Gaeaf

GAEAF

gwanwyn

TYMOR GWANWYN

haf

HAF

hydref

AUTUMN

Dezember Aralık Mawrth Mart Mehefin Haziran Medi Medi
Januar Ionawr Ebrill Ebrill Gorffennaf Gorffennaf Oktober Hydref
Chwefror Chwefror Mai Mai Awst Awst Tachwedd Kasim

Yn y tabl uchod y ddau Tymhorau Almaeneg a dangosir y misoedd o fewn y tymhorau hyn.

Misoedd yr Almaen a Tymhorau Almaeneg

Misoedd yr Almaen a Tymhorau Almaeneg

Gwanwyn: Frühling (frü: ling)

Haf: Sommer (zo: mır)

Hydref: Herbst (herpst)

Gaeaf: Gaeaf

Rydyn ni wedi dangos misoedd yr Almaen yn y tabl uchod yn ôl y tymhorau maen nhw ynddynt.

Yn unol â hynny;

Mae misoedd Dezember, Januar, Februar i'w cael yn y gaeaf.

Yn nhymor y gwanwyn, a ddaw ar ôl y gaeaf, mae misoedd o März, Ebrill a Mai.

Mae'r misoedd Juni, Juli ac Awst yn yr haf, a ddaw ar ôl y gwanwyn.

Yn nhymor yr hydref a ddaw ar ôl tymor yr haf, mae misoedd Medi, Hydref a Tachwedd.

Dedfrydau gyda misoedd yr Almaen

Nawr ein bod wedi dysgu pwnc misoedd yr Almaen, gallwn wneud brawddegau am fisoedd yr Almaen.

Peidiwch â gofyn y cwestiwn pa fis ydyn ni yn Almaeneg:

Welcher Monat ist heute?

(Ym mha fis ydyn ni?)

 • Welcher Monat ist heute? (Ym mha fis ydyn ni?)
 • Monat ist Oktober. (Rydyn ni ym mis Hydref)
 • Welcher Monat ist heute? (Ym mha fis ydyn ni?)
 • Monat ist Juni. (Rydyn ni ym mis Mehefin)
 • Welcher Monat ist heute? (Ym mha fis ydyn ni?)
 • Monat ist Ebrill. (Rydyn ni ym mis Ebrill)
 • Welcher Monat ist heute? (Ym mha fis ydyn ni?)
 • Monat ist Mai. (Rydyn ni ym mis Mai)
 • Welcher Monat ist heute? (Ym mha fis ydyn ni?)
 • Monat ist Januar. (Rydyn ni ym mis Ionawr)

Annwyl ffrindiau, ar ôl dysgu misoedd yr Almaen, nawr gadewch i ni roi gwybodaeth yn fyr am ddyddiau'r Almaen gan ei bod yn berthnasol i'r pwnc.

Dyddiau Almaeneg

DIWRNODAU ALMAENEG
Montag Dydd Llun
Dienstag Dydd Mawrth
Mittwoch Dydd Mercher
Donnerstag Dydd Iau
Dydd Gwener Dydd Gwener
Samstag Dydd Sadwrn
Sonntag Dydd Sul

Dyddiau a Misoedd yng Nghalendr yr Almaen

Isod mae calendr enghreifftiol a baratowyd gan ein gwefan. Yn gyffredinol, dangosir misoedd a dyddiau Almaeneg ar galendrau fel a ganlyn.

Misoedd Almaeneg a Chalendr Tymhorau Almaeneg

Misoedd Almaeneg a Chalendr Tymhorau Almaeneg

Misoedd a thymhorau Almaeneg darllenwch ein pwnc, os dymunwch Dyddiau Almaeneg Gallwch ddarllen ein hadroddiad pwnc ar dudalen ar wahân.

Prawf Pwnc y Misoedd a'r Tymhorau Almaeneg

Annwyl ffrindiau, rydym yn argymell ichi sefyll y prawf misoedd Almaeneg, sydd yn ein profion Almaeneg pwnc.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax.

Ymunwch â'r fforymau almancax gyda mwy na 35.000 o aelodau cofrestredig, a mwynhewch ddysgu Almaeneg ar-lein gyda'ch gilydd.

Mae gan Almancax bopeth sydd ei angen arnoch chi i ddysgu Almaeneg.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig