kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Dedfrydau Almaeneg Presennol (Präsens) ac Almaeneg

Yn y wers Almaeneg hon o'r enw Darlith Pwnc AMSER CYFLWYNO GERMAN (Präsens), Dedfrydau Sampl ac Ymarferion, byddwn yn rhoi gwybodaeth am yr amser presennol yn Almaeneg. Mae'r pwnc amser presennol yn Almaeneg yn haws i'w ddysgu nag amseroedd eraill.

Yn y cwrs hwn, byddwn yn edrych ar sefydlu dedfrydau ar hyn o bryd oherwydd ei fod yn hawdd ac yn cael ei ddefnyddio mewn bywyd bob dydd.
Diffinnir yr amser presennol yn Almaeneg gan y gair Präsens.

Rydych chi'n gwybod, ar gyfer brawddeg ystyrlon a chywir, y dylai'r pwnc a'r rhagfynegiad fod mewn cytgord, a bod y berfau yn ein hiaith yn cymryd ychwanegiadau gwahanol yn ôl unigolion ac amserau.

Mae hyn hefyd yn wir mewn Almaeneg, a dylid cofio gosodiadau'r berfau yn ôl unigolion ac amserau.
Felly, gadewch i ni ddechrau ein gwers drwy ddysgu'r berfau yn Almaeneg yn gyntaf yn yr amserau presennol.

Ond gadewch i ni nodi hefyd; Gan fod ôl-ddodiaid berfau rheolaidd ac afreolaidd mewn Almaeneg yn aml yr un fath, mewn geiriau eraill, gan nad oes llawer o wahaniaeth rhwng berfau rheolaidd ac afreolaidd ar gyfer yr amser presennol, ni fyddwn yn rhannu'r amser presennol yn berfau rheolaidd ac afreolaidd..

PRISIAU YN YR AMSER (PRASENS)

Nawr, gadewch i ni gymryd berf a'i gymryd mewn Twrceg ac Almaeneg.

Er enghraifft, gadewch i ni gymryd y ferf lernen a llunio'r ferf hon ar gyfer yr amser presennol.
Yn gyntaf, rydym yn ychwanegu'r ôl-ddodiad anfeidrol - mae gwreiddyn y ferf yn parhau.

lernen = dysgu
lern = dysgu

(Yma rydym yn rhoi ychydig o wybodaeth nad yw'n gysylltiedig â'n pwnc. Nawr pan fyddwn yn taflu'r ôl-ddodiad anfeidrol, mae'r gair sy'n weddill yn Nhwrci yn dangos y drefn, felly rydym yn dysgu gan y person arall! Dyma'r achos mewn Almaeneg. yn pennu).

Nawr gallwn dynnu ein berfau yn ôl unigolion.

ich / Ben lern - e dysgu - da - um
du / ei lern - st dysgu - i - haul
er / O (Dynion) lern - t - dysgu
sie / O (Benywaidd) lern - t - dysgu
es / O (Niwtral) lern - t - dysgu
wir / rydym yn lern - en dysgu - iyor - uz
ihr / chi lern - t dysgu - iyor - sunuz
sie / maent yn lern - en dysgu - pobl
Sie / chi (Gentle) lern - en dysgu - iyor - sunuz

Fel y dangosir yn y tabl uchod, drwy ychwanegu rhywfaint o emwaith at wraidd y ferf, rydym wedi cipio'r ferf yn ôl yr amser presennol. Gan ein bod eisoes wedi rhoi gwybodaeth am rhagenwau personol, ni fyddwn yn sôn am yr enwau unigol yma.

Mae'r tabl uchod yn berthnasol i bron pob berf yn y presennol.
Yn y tabl uchod, mae gwraidd y ferf a'r ôl-ddodiaid sy'n cael eu hychwanegu at y ferf yn cael eu gwahanu oddi wrth ei gilydd i'w gweld yn haws.
Maent fel arfer yn cael eu hysgrifennu'n gyfochrog a rhaid cofio'r atodiadau hyn.
Os ydych chi'n ymarfer eich hun ar wahanol ferfau, bydd yn eithaf parhaol.
Fodd bynnag, er mwyn cael dealltwriaeth well a pharhaol, gadewch i ni gymryd ychydig mwy o gamau yn y presennol:

ICH / I lern - e canu - e trink - e schreib - e
du / Chi lern - st canu - st trink - st schreib - st
er / sie / es / O lern - t canu - t trink - t schreib - t
w / Ni lern - en canu - en trink - en schreib - en
ihr / Chi lern - t canu - t trink - t schreib - t
maent yn / Maent lern - en canu - en trink - en schreib - en
Rydych yn / Chi lern - en canu - en trink - en schreib - en

Yn y tabl, rydym wedi rhoi pob un o'r tri rhagenw (3. Unigolyn sengl) ar yr un llinell oherwydd bod y tri yn cael eu tynnu yn yr un ffordd.
Fel y gwelir yn y tabl uchod, mae'r atodiad i'w weithredu ar gyfer pob person yn sicr.
Os ydym yn cofio'r atodiadau hyn ar gof, mae'r gwaith yn eithaf hawdd.
Yn gyntaf, byddwn yn tynnu ôl-ddodiad anfeidraidd y ferf (en) ac yn dod â'r ôl-ddodiaid yn ôl y personau i weddill y ferf.
Mae'r gwaith yn syml.


Nawr eich bod wedi dysgu'r cydgysylltiad berfau yn ôl unigolion yn y presennol, dylech wneud y digwyddiad yn barhaol gyda digon o ymarfer.
Nid yw'r wers nesaf yn ddedfryd bellach i symud ymlaen.

rennen: rhedeg
cyfwerth o: ystyried
rufen: i alw
Y dechreuwr: cychwyn

Os ydych chi'n cymryd y berfau hyn ar eich pen eich hun, gallwn ddechrau adeiladu brawddegau.

Gadewch i ni osod ychydig o frawddegau yn amser presennol yr Almaen:

AMSERAU ENGHREIFFTIOL ALMAENEGOL NAWR
Briff Ich schreibe einen. Rwy'n ysgrifennu llythyr.
Ich schreibe den Brief. Rwy'n ysgrifennu llythyr (llythyr hysbys).
Briff Du schreibst einen. Rydych chi'n ysgrifennu llythyr.
Du schreibst den den Brief. Rydych chi'n ysgrifennu llythyr.
Briff Mehmet schreibt einen. Mae Mehmet yn ysgrifennu llythyr.
Briff Mehmet schreibt den. Mae Mehmet yn ysgrifennu'r llythyr.
Briff Mein Lehrer schreibt einen. Mae fy athro yn ysgrifennu llythyr.
Briff Meine Mutter schreibt einen. Mae fy mam yn ysgrifennu llythyr.
Briff Mehmet und Ahmet schreibt einen. Mae Mehmet ac Ahmet yn ysgrifennu llythyr.
Wir schreiben einen Briff. Rydym yn ysgrifennu llythyr.

Archwilio mwy o frawddegau enghreifftiol yn amser presennol yr Almaen Brawddegau enghreifftiol gydag Almaeneg Darllenwch weddill y cwrs hwn.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax.
Llwyddiant i chi gyd…


BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig