Patrymau Lleferydd Cyffredinol mewn Almaeneg, Almaeneg Praktıscher Sprachführer

4

ALMAENEG LLYGREDD CYFFREDINOL (PRAKTISCHER SPRACHFÜHRER) Brawddegau dyddio Almaeneg, brawddegau dyddio Almaeneg, brawddegau ffarwelio Almaeneg.

Haben Sie verstanden? - Rydych chi'n deall?

Ich habe nicht verstanden - dwi ddim yn ei gael

Hast du verstanden? - Rydych chi'n deall?

Frag nicht mich - Peidiwch â gofyn i mi

Fragen Sie nicht mich - Peidiwch â gofyn i mi

Du persa viel - Rydych chi'n gofyn llawer

Sie fragen viel - Rydych chi'n gofyn llawer

Ich bin mude - dwi wedi blino

Sprich langsam - Siaradwch yn araf

Sprechen Sie langsam - Siaradwch yn araf

Lass mich yn Ruhe! - Gadewch lonydd i mi!

Lassen Sie mich yn Ruhe - Gadewch lonydd i mi

Ich weiss (es) nicht - wn i ddim

Ich habe nicht zugehört - wnes i ddim gwrando

A oedd geht yn dich - Beth amdanoch chi!

Oedd geht`s Sie moment - Beth i chi!

A oedd heisst (das) auf Türkisch? (….) Beth yw ei Dwrceg?

A oedd heisst (das) auf Deutsch? (… ..) Beth yw Almaeneg?

Wiederhole - Ailadroddwch

Sie Wiederholen - Ailadrodd

Ich habe Geld = (Fy) Mae gen i arian.

Ich habe kein Geld = Does gen i ddim arian

Im Laden gibt es Brot = Mae bara yn y siop groser

Wann gibt es einen Zug nach Istanbul? Pryd mae trên i Istanbul?

Heute gibt es keinen Zug nach Istanbul. = Nid oes trenau i Istanbul heddiw.

Wie gehtys? = Beth sydd i fyny? neu (Oedd gibt es, gibt es nicht)

Es eilt nicht. = Ddim ar frys.

Das taugt nichts. = Nid oes swydd yn hyn o beth.

Haben Sie ein yn rhyddhau Zimmer? Oes gennych chi ystafell wag?

Ja wir haben. Oedd für ein Zimmer möchten Sie? (Ydy, pa fath o ystafell ydych chi ei heisiau?

Ein Einzelzimmer für ein Person. (Ystafell sengl)

Wir haben kein Einzelzimmer aber wir haben ein Doppelzimmer. (Nid oes gennym ystafell sengl ond mae gennym ystafell ddwbl.)

A oedd kostet der Zimmer pro Nacht? Faint yw'r ystafell y noson?

Kann ich das Zimmer sehen? A allaf weld yr ystafell?

Natürlich, bitte folgen Sie mir (Wrth gwrs, dilynwch fi)

Gwisgwch wregys werden werden werden? (Pa mor hir fyddwch chi'n aros?)
Eine Woche (Un Wythnos)

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau neu sylwadau am ein cyrsiau Almaeneg i'r fforymau Almaenig neu at y sylwadau ar y gwaelod.Bydd eich cwestiynau i gyd yn cael eu hateb gan yr hyfforddwyr germanx.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
4 Sylw
 1. dymuniad yn dweud

  Helo,
  Dw i eisiau dysgu'r berfau sy'n akkusativ. a hefyd rhai dativa.
  Byddwn yn gwerthfawrogi pe baech chi'n helpu
  Dw i'n mynd i gwrs ond dwi ddim yn deall dim byd
  Allwch chi ddysgu ffordd syml i mi ffurfio brawddegau?
  Diolch ymlaen llaw am eich cymorth

 2. sebilbalta@gmail.com yn dweud

  A fyddai'n ddigon i'r rhai sy'n gallu mynegi eu hunain yn unig gael gwybodaeth o Almaeneg?
  A ALLWCH CHI ROI MWY O DDIALOGAU ALMAENEG?

 3. dienw yn dweud

  Helo, dwi'n darllen ac yn ysgrifennu popeth yn Almaeneg ond dwi ddim yn deall ac ni allaf hyd yn oed wneud brawddeg a siarad os gallwch chi fy helpu byddwn yn ei werthfawrogi diolch

 4. ali yn dweud

  Patrymau Lleferydd Cyffredinol Almaeneg, Almaeneg Praktischer Sprachführer, ymadroddion Almaeneg wedi'u hesbonio'n dda, yn ddefnyddiol
  Rhoddaf ddeg pwynt ichi

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.