kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Perfekt Almaeneg, Das Perfekt - Amser y Gorffennol gyda Di yn Almaeneg

Yn y cwrs hwn o'r enw darlith Almaeneg Perfekt, byddwn yn archwilio Das Perfekt yn Almaeneg.
Mae Perfekt, fel Präteritum, yn golygu amser gorffennol gyda -di. Fel y gwyddoch, mae brawddegau amser gorffennol yn disgrifio gweithredoedd sydd wedi'u gwneud a'u gorffen yn y gorffennol.

Mae rhai gwahaniaethau rhwng Perfekt a Präteritum mewn Almaeneg; Defnyddir Präteritum yn aml mewn iaith ysgrifenedig, a ddefnyddir mewn idiomau, straeon tylwyth teg, nofelau neu straeon, a defnyddir Perfekt mewn iaith lafar, nid mewn nofelau a straeon.

Gall y ddwywaith hyn gyfeirio at bob amser yn y gorffennol yn dibynnu ar y lle, heblaw am yr amser gorffennol.
Er enghraifft, gallant gwmpasu amserau fel gweithio t ”,“ gweithio ”,“ gweithio ”, ond nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer gweithiau mi”, “gweithio”.

Perfekt Almaeneg

Hyd yma, rydym wedi astudio'r amser presennol (Präsens) a'r amser gorffennol (a elwir hefyd yn Präteritum neu Imperfekt) mewn Almaeneg.

Fel y gwelsom yn ein gwersi blaenorol, yn Präteritum and Präsens, sefydlwyd y brawddegau fel a ganlyn:

Patrwm Dedfryd Präteritum a Präsens : TROSOLWG EITEMAU ERAILL

Ond ar gyfer Perfekt (amser gorffennol gyda -di) mae'r gorchymyn hwn yn newid. Mae'r patrwm a ddefnyddir yn Perfekt Almaeneg fel a ganlyn:

Patrwm Dedfryd Perffaith: PWNC HELPU FİİL ELFENNAU ERAILL SYLFAENOL FİİL

Fel y gwelsom yma, nid ydym wedi gweld yma mewn gwersi blaenorol berf ategol Mae'r cysyniad yn dod i'r amlwg. Felly nawr gadewch i ni roi rhywfaint o wybodaeth am ferfau ategol yn Almaeneg.

Berfau mewn Almaeneg

Perfekt Almaeneg defnyddir dau berf cynorthwyol yn y broses gosod brawddegau; HABEN a SEIN yw eu eliffantod cynorthwyol.
Nid yw'r eliffantod hyn yn gwneud synnwyr wrth eu defnyddio fel berf ategol, felly ni ellir eu cyfieithu i Dwrceg. Fodd bynnag, mae gan y geiriau hyn eu hystyr eu hunain fel y gwir ferf.

Wrth wneud Perfekt yn Almaeneg, defnyddir cydgysylltiad y berfau hyn yn ôl yr amser presennol (Präsens). (Peidiwch â chymysgu'r rheol hon, rydym wedi darparu gwybodaeth ychwanegol, dim ond gwybod y mae angen i chi ei chael)
Nawr, gadewch i ni gymryd y berfau hyn yn ôl yr amser presennol.

Haben a Sein mewn Almaeneg

GERMAN HABEN A SEIN SIOE FFILTER
PARTÏON y COMM SEA
I / ich habe bin
chi / du frys BIST
o / er / sie / es het yn
ni / gwifrau wedi yn
chi / ihr habt seidema
maent / gwar wedi yn
chi / Sie wedi yn


Yn y tabl uchod Perfekt AlmaenegBerfau ategol Haben a sein yn cael eu defnyddio.

  • Penderfynir ar y ferf ategol yn ôl testun y ddedfryd, er enghraifft, mewn brawddeg y mae ei phwnc yn berson sengl cyntaf, hynny yw, bydd “bin” neu “habe” yn cael ei ddefnyddio fel berf ategol.
  • Mewn brawddeg y mae ei phwnc yn ail berson lluosog, hy r ihr ya, defnyddir naill ai “cacen het” neu “gaws seid”.

Mewn brawddeg a sefydlwyd gyda Perfekt yn Almaeneg, mae'n hanfodol bod y berfau ategol hyn yn cael eu cyfannu yn ôl y pwnc, dylid cofio'r tabl uchod, oherwydd mewn brawddegau a wneir gyda pherffeithrwydd mae cydnawsedd berfau cynorthwy-ydd pwnc.

Nid yw'r gwir ferf (partizip perfekt) yn newid yn ôl yr unigolion, mae'n debyg i bob person (gweler isod). cydnawsedd berfau pwnc-ategol Mae.

Ers Perfekt, byddwn yn defnyddio'r berf ategol ar ôl y pwnc ac mae gennym ddau berf ategol üzere haben ”a“ sein ”yn yr achos hwn, a fyddwn yn defnyddio“ haben yoksa neu “sein ??

Pa un o ferfau cynorthwyol Haben neu sein? Yn ôl beth?
Mae ein hateb i'r cwestiynau hyn fel a ganlyn: Rydym yn penderfynu pa ferf ategol i'w defnyddio yn Perfekt drwy edrych ar y ferf wirioneddol.

Mae rhai berfau yn defnyddio haben, mae rhai yn defnyddio sein. Rydyn ni'n penderfynu pa ferf ategol i'w defnyddio trwy edrych ar brif ferf y frawddeg y byddwn ni'n ei llunio.

Yn gyffredinol, y ferf ategol ategol a ddefnyddir amlaf yn Perfekt “wediYdy. Yn enwedig gyda rhai berfau afreolaidd “fron”Yn cael ei ddefnyddio.
Gallwch weld pa ferfau i'w defnyddio a pha ferfau i'w defnyddio yn y rhestr ganlynol.
Fel y dywedasom o'r blaen, mae gan ramadeg yr Almaen strwythur sy'n gofyn am gof dwys, felly mae angen i chi gofio pa ferfau sy'n cael eu defnyddio a pha ferfau a ddefnyddir.
Os oes angen i chi wneud grŵp bach yma; newid cyflwr neu symudiad (fel mynd i fyny, i lawr, mynd o'r dde i'r chwith, neu symud i unrhyw gyfeiriad ar arwyneb gwastad).

I weld y berfau afreolaidd a ddefnyddir amlaf gyda'u hystyron, i weld pa ferfau sy'n cael eu defnyddio a pha ferfau i'w defnyddio, gweler y delweddau isod. Mae'r lluniau canlynol yn dangos y berfau Almaeneg.
Yng ngholofn gyntaf (chwith) y tablau uchod, rhoddir ffurf berfenwol y ferf, yn yr ail golofn y ferf yw Partizip Perfekt, dyma'r rhan a ddefnyddir i wneud brawddeg yn amser Perfekt. Dylid cofio Perizkt Partizip o bob berf. Rhoddir cyfwerth Twrcaidd y ferf yn y drydedd golofn o'r chwith. Yn y golofn olaf, dangosir y ferf ategol i'w defnyddio gyda'r ferf hon.

Yn Perfekt, defnyddir berf ategol “haben” yn bennaf, gwnaethom geisio cynnwys bron pob un o’r berfau afreolaidd a ddefnyddir gyda “sein yukarıda. Felly, mae’n debygol iawn o ddefnyddio haben gyda berf nad yw wedi’i chynnwys yn y tabl uchod.

Y Brif Ferf mewn Almaeneg

Mae Partizip Perfekt, Perfekt yn gyflwr arbennig o'r ferf pan ddefnyddir y frawddeg.
Ar yr un pryd, byddwn yn gweld dyfodol yr amser Plusquamperfekt, byddwn yn defnyddio'r berfau Partizp Perfekt.

Nid yw Partizip Perfekt yn ferf berf yn ôl y person, fe'i ceir trwy ddod â rhai ychwanegiadau i'r ferf ac mae angen cofio achosion berfau Partizip Perfekt er mwyn ffurfio brawddegau yn Perfekt (-di'li gorffennol).

Fel y gwelsom yn ein gwersi blaenorol, roeddem yn cyflwyno rhai ychwanegiadau at wraidd y ferf i wneud brawddeg yn Präsens, hynny yw, yn yr amser presennol neu yn Präteritum, ond nid yw hyn yn wir yn amser Perfekt. ni ddaw ychwanegiadau sy'n amrywio gan unigolion.


Mae Partizip Perfekt i'w weld ar ddiwedd y frawddeg ac nid yw'n newid yn ôl yr unigolyn .. Beth sy'n newid yn ôl yr unigolion wrth sefydlu brawddeg yw'r berf ategol.

Yn wir, mae Partizip Perfekt yn cael ei greu trwy ychwanegu rhai mewnosodiadau i'r ferf, ond mae angen gwybod beth yw cyflwr y berfau Partizip Perfekt oherwydd diffyg rheol benodol, yn enwedig gan nad yw'n glir a fydd yr atchwanegiadau hyn yn cael eu hychwanegu yn ôl berfau afreolaidd.
Fodd bynnag, gellir rhoi rheol syml i ferfau rheolaidd, mae'n bosibl creu cyflwr Partizip Perfekt o ferfau rheolaidd drwy gymhwyso'r rheol hon.

Ceir partizip Perfekt o ferfau rheolaidd yn seiliedig ar y rheolau canlynol:

Almaeneg Partizip Perfekt: ge gem + Gwraidd y ferf + t jewelry

Enghreifftiau:

"liebenKö gwraidd y ferf “liebeEr mwyn cael ffurf Partizip Perfekt y ferf hon, ge ychwanegwch at ddiwedd y gwraidd t Rydym yn ychwanegu.
Felly: ge ge l ——>  geliebter (Sylwer: er mwyn dod o hyd i wraidd berf, caiff yr ôl-ddodiad anfeidrol ei dynnu, lle mae'r ôl-ddodiad anfeidrol yn cael ei weld, felly mae'r gair lieb yn parhau.)

hören gwraidd y ferf h y gofrestr. Er mwyn cael ffurf Partizip Perfekt y ferf hon, ge hyd at ddiwedd y gwraidd. t Rydym yn ychwanegu.
Felly: ge h t ——->  gehört

felly, lieben Partizip Perfekt o'r ferf geliebter d. hören Perizkt partizip y ferf gehört y gofrestr.
Fel hyn, gallwch greu ffurfiau Partizip Perfekt o ferfau rheolaidd.

Fel y dywedasom o'r blaen, gallwch ddod o hyd i ddigon o eithriadau mewn gramadeg Almaeneg. Mae yna ychydig o eithriadau sydd hefyd yn berthnasol yma.
1. Nid yw rhai berfau rheolaidd yn eu rhagflaenu.
2. Ychwanegu tag t at ferfau y mae eu gwreiddiau'n gorffen gyda d, t, m, n, ac yn mynd i mewn i lythyren e rhwng y tag t a'r gwraidd berf.
Felly, dylid cofio'r berfau sy'n perthyn i'r grŵp hwn hefyd.
Fel ar gyfer berfau afreolaidd; Yn anffodus, ni ellir rhoi rheol o'r fath ar gyfer berfau afreolaidd. Felly, dylid cofio pob berf afreolaidd, o leiaf y Partizip Perfekt o'r rhai a ddefnyddir fwyaf, fesul un.
Rhoddir gwybodaeth am y Partizip Perfekt o ferfau afreolaidd isod.

Gadewch i ni barhau gydag ychydig o enghreifftiau bach er mwyn casglu'r pwnc ac amser Perfekt i ysgrifennu brawddegau a sefydlwyd.

Perfekt, hynny yw, brawddegau syml a sefydlwyd yn yr amser gorffennol:

ich habe gehört: Clywais

ich: Pwnc (person unigol)
habe: berxilary verb (cydgysylltiad berf haben yn ôl person unigol)
gehört: y brif ferf (Partizip Perfekt o'r ferf hören)
Yma rydyn ni'n defnyddio'r ferf “haben”, oherwydd mae “haben” yn cael ei ddefnyddio gyda'r ferf “hören ((Cof).

sie haben gehört: Clywsant

sie: Subject (3. person lluosog)
berf (cydgysylltiad y ferf haben â lluosog)
gehört: Prif ferf (Partizip Perfekti o'r ferf berf)

er hat gehört: Clywed

er: Pwnc (person unigol)
llinell: berf ategol (cydweddu haben y ferf â 3.
gehört: Prif ferf (Partizip Perfekti o'r ferf berf)

ich bin erkrankt: Cefais salwch (sâl)

ich: Pwnc (person unigol)
bin: Berf ategol (sein verb 1.
erkrankt: The main verb (Partizip Perfekti o'r ferf wedi ei deipio)
Yma rydyn ni'n defnyddio'r ferf “sein”, oherwydd mae'r gair “sein” yn cael ei ddefnyddio gyda'r ferf “sein en (Memorization).

sie ist erkrankt: Sick (sâl)

sie: Pwnc (person unigol)
ist: Berf cynorthwyol (cydweddiad berfau sein â 3.
erkrankt: The main verb (Partizip Perfekti o'r ferf wedi ei deipio)

Fel y gwelir yn yr enghreifftiau syml uchod, nid yw Partizip Perfekt (y brif ferf) yn newid yn ôl y person, mae'n aros yr un fath i bawb. Y peth sy'n newid yn ôl y person yw'r ferf ategol. Mae Partizip Perfekt (prif ferf) i'w gael ar ddiwedd y frawddeg.
Mae'r berf ategol yn dilyn y pwnc, er enghraifft, mae'n ddigon i newid safle'r pwnc gyda'r berf ategol i wneud brawddeg.

er hat gehört: Clywed.
hefo gehört? : Clywed?

du hast gehört: Clywsoch chi.
dy du gehört? : Oeddet ti'n clywed hynny?

enghreifftiau.

Nawr rydyn ni wedi dysgu prif elfennau Perfekt, sef; Trefn brawddeg, berf ategol a perizkt partizip Gadewch i ni ysgrifennu ychydig o frawddegau enghreifftiol nawr. Nid oes gwahaniaeth rhwng berfau rheolaidd ac afreolaidd o ran ffuglen y frawddeg, yr unig wahaniaeth yw wrth ffurfio Perffeithion Partizip. Rydym wedi rhoi'r rheol ar gyfer berfau rheolaidd uchod, nid yw'r rheol hon yn berthnasol i ferfau afreolaidd.

Felly gadewch i ni roi'r delweddau rydyn ni wedi'u rhoi uchod eto ac archwilio ystyron y berfau afreolaidd a ddefnyddir amlaf, y Perffeithion Partizip, a'r ferf ategol (sein / haben) i'w defnyddio fesul un:
Yng ngholofn gyntaf (chwith) y tablau uchod, rhoddir ffurf berfenwol y ferf, yn yr ail golofn y ferf yw Partizip Perfekt, dyma'r rhan a ddefnyddir i wneud brawddeg yn amser Perfekt. Dylid cofio Perizkt Partizip o bob berf. Rhoddir cyfwerth Twrcaidd y ferf yn y drydedd golofn o'r chwith. Yn y golofn olaf, dangosir y ferf ategol i'w defnyddio gyda'r ferf hon.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig