Geiriau Almaeneg sy'n dechrau gyda'r llythyren W.

Geiriau sy'n Dechrau gyda'r Llythyr W yn Almaeneg a'u Ystyron Twrcaidd. Annwyl ffrindiau, paratowyd y rhestr eiriau Almaeneg ganlynol gan ein haelodau ac efallai y bydd rhai diffygion. Mae wedi bod yn barod i roi gwybodaeth. Gall aelodau ein fforwm gyhoeddi eu gwaith eu hunain. Gallwch hefyd gyhoeddi eich astudiaethau Almaeneg trwy danysgrifio i'n fforwm.Mae yna eiriau Almaeneg yn dechrau gyda'r llythyren W. Os ydych chi eisiau dysgu'r geiriau mwyaf cyffredin yn Almaeneg ym mywyd beunyddiol, cliciwch yma: Geiriau Almaeneg

Nawr, gadewch i ni roi ein rhestr o eiriau a brawddegau:

Graddfeydd pwyso tagellau
Wachdienst, Wache guard
Cadwch lygad ar y stache am gyfnod
W secretder Juniper
Cwyr chwistrell
wachsen, groß werden, aufwachsen; grß werden, große Ausmaße annehmen yn tyfu i fyny
Wachtel; kleine, schöne, ilppige Frau quail
Wächter, sentry Wachhabender
Wächter, gwyliwr Wärter
wackeln, pendeln, schaukeln (traws.)
Wade, llo Unterschenkel
Waffa; Rhoi'r gorau i arfEfallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Cadoediad Waffenstillstand
cyflog, zu…; Dare wagen
Car Wagen, car
ymosodiad chwerthinllyd
Dewis Wahl
wählen (gehen), mae abstimmen yn pleidleisio
Pleidleisiwr Wähler
Wähler) Pleidleisiau
Gwallgofrwydd Wahnsinn
Gwallgofrwydd Wahnsinn (wahnsinnig werden, ausrasten)
wahnsinnig / verrückt werden mynd yn wallgof
prydferthwch gwreiddiol wahre Schönheit
während seiend als wenn as - (y) ken
Cyfryngwr ffortiwn Wahrsager
mae'n debyg nad yw wahrscheinlich kommt er nich yn dod
wahrscheinlich, vermutlich, ich glaw, rwy'n meddwl; yn ôl pob tebyg; potensial
wahrscheinlich; mwy swynol ganz
Coedwig wald
Wäldchen, Treacherous Preserve
Ardal goedwig Waldgebiet
Walfisch Whale
Walnuss cnau Ffrengig
Walross Walrus
Walze, rholer silindr
Wal wandio
Siege cheek
wann fährt der Zug ab? Pa amser mae'r trên yn symud?
eisiau? pryd, pryd?
rhyfel fel perfedd
waren Sie jemals yn der Türkei? Ydych chi erioed wedi bod i Dwrci?
Storfa Warenhaus


cynnes
wärmebeständig, sy'n gwrthsefyll gwres hitzebeständig
cabanau cynhesach Südwind yn Istanbul)
rhybudd (vor)
Streic streic Warnstreik
Rhybudd Warnung, Hinweis, Mahnung, rhybudd
Rhybudd Warnung, Mahnung, Verweis
warten auf, erwarten wait (-i)
gwibio
Warteraum, ystafell aros Wartesaal
Warum nicht? Beth am wneud hynny? Beth am wneud hynny?
oedd beth
oedd… anbetrifft
beth oedd alles
a oedd bron yn ddibwrpas beth bynnag
oedd auch immer - Hauptsache ... beth bynnag - digon
A oedd bedeutet ... auf Deutsch? .... Beth mae Almaeneg yn ei olygu?
oedd beteutet das? beth mae hynny'n ei olygu?
Oedd beteutet dieses Wort hier? beth mae'r gair hwn yn ei olygu?
oedd bin ich schuldig? faint sy'n ddyledus gennyf?
A oedd y bist du von Beruf? beth yw eich proffesiwn?
beth oedd yn digwydd
A oedd fehlt Ihnen? Pa gŵyn sydd gennych chi?
A oedd ein busnes Mensch? Pa fath o ddyn?
Oedd für ein Pech! Großer Gott! Donnerwetter! Duw da
oedd für ein Zufall yn gyd-ddigwyddiad
oedd für ein? sut un?
oedd geht mich das a? beth sydd i fyny i mi
Oedd Anghenion gibt? Beth, beth?
oedd nochiad sonst gibt? beth arall?
oedd gibt's? beth?
A oedd du du / haben Sie denn? A oedd ist mit Ihnen los? beth sydd yno?
oedd yn du du? beth sydd ymlaen?
Oeddech chi wedi gwadu? Beth sydd o'i le gyda chi (Beth sydd o'i le?
a oedd du du mit dem Mann zu tun! Beth ydych chi'n ei wneud gyda'r dyn hwnnw!
oedd ist denn schon dabei (dringliche bitte) beth ydych chi
oedd ist der Unterschied o zwischen beiden? Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau wenyn?
oedd ist los? beth sy'n digwydd?
oedd pass istrt ist? beth ddigwyddodd?
A gawsant kann ich Ihnen? (zu Trinken o.ä.) Beth alla i ei gynnig i chi?
oedd kostet alles zusammen? faint yw'r cyfan?
Oedd machen Sie yn Ihrer Freizeit? Beth ydych chi'n ei wneud yn eich amser rhydd?
oedd macht alles zusammen? faint o bunnoedd sydd?
Was möchten Sie? Beth ydych chi ei eisiau?
A oedd muss ich machen? beth ddylwn i ei wneud?
Ai lleian oedd hi? Beth nawr?

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

A oedd sagst du zu…, beth am hältst du von ……?
oedd sind Sie von Beruf? beth ydych chi'n ei wneud
A oedd doliau soll! Beth yw perthynas!
A oedd soll der Unsinn? Beth yw'r nonsens hwn?
A oedd y wifren sollen machen? Rwyf N'apal?
oedd uns einfallen kann beth allwn ni feddwl amdano
oedd Duw yn gwybod
oedd wiren canfod beth bynnag a ddarganfuwyd
Waschbecken suddo
Golchi Wäsche
Mae Wäsche waschen yn golchi dillad
golchi waschen (-i)
golchi lassen waschen
Peiriant Golchi Waschmaschine
Powdr golchi Waschpulver
Torri dŵr / trydan digroeso / cryfach
Rhoddodd Wasser in ein Glas gießen ddŵr yn y gwydr
Pwll Wasser-Schwimmbecken
Wasser; Dŵr pur (Gen.: Dŵr; Poss.: Dŵr / dŵr / dŵr)
Byfflo dŵr Wasserbüffel
dal dŵr
Dyfrlliw Wasserfarbe
Faucet Wasserhahn
Wassermangel; Syched durst
Wlonermelone watermelon
Wasserrauschen
Hydrogen Wasserstoff
Wechseljahre, Klimakterium (mewn die-kommen) menopos (nodwch a)
tynnu'r wenyn o gwsg
Cloc larwm wecker
weder… noch… beth… beth (de) ..
Ffordd Weg
Cyfarwyddiadau Wegbeschreibung
wegen (o); (m. Nom.)
wegen …… oherwydd,… oherwydd
wegen der Llinell Feichiogi yn marw Schule 3 Gwledd o dage frei felly ysgol 3 gwyliau dydd
wegen der schlechten Wetterbedingungen oherwydd tywydd gwael
Mae Wegen der Schneefälle yn marw yn ôl Dörfer abgeschnitten. Torrwyd eira o'r pentref.
wegen des wetters
dileu wegräumen, wegschaffen
wegreißen, heraustrennen; dyfyniad
chwythu, chwythu chwythu
Gwasanaeth milwrol yn Wehrpflicht
wehtun, schmerzen, Schmerz verursachen; Mitleid haben mit jmdm.; O bemitlei; sich erbarmen pity (i un person)
wehtun verletzen, schaden achechaden
wehtun, verletzen, schaden; beleidigen, wedi brifo, torri eich calon
Weibist (Haen) Weibchen benyw
ŵy gekochtes Ei wy meddal wedi'i ferwi
weich; hart ysgafn, sanft <=>, gefühllos meddal <=> caled, solet
Rheilffordd siglen WeicheHelyg chwyn
Glaswelltir chwyn (Baum)
Weide, dôl Wiese
Aeth Weiden ati i bori
Weidwerk; Wildbret; Jagd; Jagdbeute yn hela
Weihnachtfest / Ostern Noel
Dydd Nadolig Weihnachtfest / Ostern
Pîn Nadolig Weihnachtsbaum
Weihrauch
weil, da, (des) wegen - dig- (Poss.) -; - ar gyfer y llall
Weil denn deshalb darum oherwydd
Wein (Rot-, Weiß-, Roséwein); gwin (trocken, ysgafn) (gwyn, coch, pinc); (sych, golau)
Gwinwyddaeth Weinbau
gweiddi crio
Gŵyl Gwin Weinfest
Siôn Weinglas
gwyn gwyn, ak (yn festen Ausdrücken)
weiß werden whiten
Bresych Kohl
Grawnwin di-hadau Rosinen sy'n weiße, gezuckerte (eig.: kernlose)
weißlich, blodeuog maple
Weißpappel Akçakavak
chwyn i ffwrdd
geschnitten chwyn yn agored iawn
Weit breit geräumig (nicht für Kleidungsstücke) yn eang
weit, rhedynen <=> nah bell <=> yn agos
weit, geräumig, heiter, angenehm; Zimmer: uffern, gemütlich; Sglefr eang
weiter vorn, weiter drüben away
gorchudd wenyn; yn Zukunft, sbriter ymlaen
weiter; Fortsetzung yn parhau
weiterleiten cyfleu
weitermachen i barhau
Gwenith Weizen
Cwrw gwenith Weizenbier
Weizengrütze bulgur
welch (-e, -er, -es) sydd
wirche Jahreszeit haben wir? pa dymor ydyn ni ynddo?
welche Kleidergröße haben Sie? faint o feintiau ydych chi'n eu gwisgo?
Welche Kleidergröße trägst du? faint o feintiau ydych chi'n eu gwisgo
welche Neuigkeit? Beth sydd i fyny?
welche Orte lle
Welche Quellen haben Sie genzzt? Pa ffynonellau wnaethoch chi eu defnyddio?
welche Sprache (spricht er)? beth?
welchen Ort? lle
Welcher Film läuft diese Woche? Pa ffilm sy'n chwarae'r wythnos hon?
Welcher Ort? Ble?
Welcher Tag ist heute? pa ddiwrnod ydyw heddiw
welcher von euch
Ton Welle
Wellensittich budgerigar
Welt-) Gofod rawm

Welt, Erde world
weltbekannt byd-enwog
weltbekannt byd enwog
Pencampwr byd Wlatmaister
Gofod Weltraum
wen oedd pwy
wenig, selten, unzulänglich <=> viel, sehr az <=> llawer
mae weniger werden, sich verringern, nachlassen yn lleihau
wenigstens o leiaf, o leiaf
wenigstens, das wenigste o leiaf
wenigstens, zumindest, dann… mal bari
wenn (au) möglich (ist) os yn bosibl
wenn alles seinen Gang geht os yw popeth yn mynd yn dda
os wenn auch… ist
bydd wenn das schicksal es
Os nad oedd y ci wedi bod yn gynnes, byddai'r cwningen wedi dal y gwningen.
wenn doch mit os yn unig (mit Bedingungsform -se)
wenn er doch gekommen wäre! Hoffwn iddo ddod!
Bydd Wenn er nicht, dann nicht! Os yw e eisiau!
Os bydd Krankenhaus bringen K. yn mynd yn sâl, byddwn yn mynd ag ef i'r ysbyty ar unwaith.
wenn Ihr / du es wag (s) t sa os yn dynn…
Wenn ich an Ihrer Stelle ä, ich an Ihrer Stelle am Pe bawn i chi…
wenn nin einmal, da ja madem (hynny)
wenn sich die Gelegenheit bietet
wenn Sie gestatten
Wenn Sie keine Bedenken haben… Os nad oes ots gennych…
wenn Sie meinen rydych chi'n ei adnabod
Wenn Sie nichts dagegen einzuwenden haben
wenn, 1. wirkliche Bedingung, 2. unwirkliche Bedingung (os), 1. (Aorist) -se- (Pers.-Endung) // Hauptsatz: Aorist, 2. (Stamm) -se- (Pers.-endung) // (Hauptsatz: -rdi)
wenn, cwympo os, os (myth yw,), -
Mae Wer anderen eine Grube gräbt kuyu boeler ffynnon arall yn syrthio iddo'i hun
wer auch immer
wer hefyd? pwy ydyw
wer es auch immer sei ni waeth pwy
Wlann denau mwy ffyrnig? Pwy oedd yn gyrru'r car?
Wer hat die Essensrechnung bezahlt? Pwy oedd yn talu am ginio?
Wer hat Kleingeld? Pwy sydd â darn arian?
ysgol wer ist er? pwy sydd
wer ist Schuld? pwy sydd â'r drosedd?
Gehen wird Wer von uns, du oder ich? Pa un ohonom sy'n mynd, chi neu fi?
Pwy a ŵyr wi weiß
wer weiß, wahrscheinlich sy'n gwybod
wer, oedd pwy, beth
Hysbysebu Werbung, Anzeige, Inserat
Werbung; Hysbysebu Anzeige
dod yn werden zu ……
werfen
werfen, einwerfen, schleudern, wegwerfen throw
Iard Longau Werft
Gwaith celf Werk
Ased Wert
Wert, Preis; -wert, -würdig luach, (-e)
wertvoll, kostbar <=> wertlos gwerthfawr, gwerthfawr <=> di-werth, di-werth
Gwenyn Meirch
wessen pwy, beth
Weste
gorllewin
westlich von… gorllewin (o)
westlich, zum Westen gehörig gorllewinol
Gêm wiel-/ chwaraeon-) Spiel
Tywydd gwlypach, Luft, Atmosphäre
Gwlypdyfiant, rhagolwg tywydd / rhagolwg tywydd gwlyb
Hanfodion tywydd gwlyb
Cystadleuaeth rasio Wettkampf, cystadleuaeth
Wisgi Wisgi
wichtig <=> unwichtig pwysig, pwysig <=> dibwys
ehangach
Apêl Widerrede, Einspruch
A yw Widersach; Gegner, gwrthwynebydd Widerpart
mae widersetzen, widerstehen yn gwrthwynebu
Gwrthddywediad Pibelli Gwaed
widersprüchlich yn anghyson
Mae dealltwriaeth ehangach yn gwrando yn erbyn
cop ehangach
yn amharod
lledwyr, geloben dedicate (-e)
Widmung, Gelöbnis, Versprechen, offrymau cynhyrfus
fel wie (beim Vergleich)
wie… auch immer sein mag er… de
Cewch farw BRD? Pa mor hen yw Cumhuriet yr Almaen?
wie aus Eimern schütten
A wnewch chi dorri? Pa mor eang ydyw?
wie denn auch, ebenso wie, wie… ja auch yn wir
wie die Pest stinken stinken stink, stink stiecht stink
Wie drückt man das aus? Sut mae hyn yn cael ei alw?
wie du willst beth bynnag yr ydych ei eisiau
wie ein gekochter
wie ein Kind up child

w e eine Bombe platzen yn ffrwydro fel bom
wie eine Kuh grasen) Porwch y seinen lwyd fel buwch
wie folgt fel a ganlyn
wie früher fel o'r blaen
Wie gehtys yw? Sut ydych chi? beth sydd i fyny (= pa newyddion, vertraut)?
Wie geht es Ihnen? Sut ydych chi?
wie gehts euch allen (vertraulich) daddy yn codi
wie groß sind Sie? pa mor uchel ydych chi
9 Monate im Bauch deiner Mutter ausgehalten? Sut wnaethoch chi aros naw mis yng nghroth eich mam?
wie hat er darauf reagiert? sut aeth e?
wie hat er marw Nachricht aufgenommen? sut y cymerodd y newyddion hwn?
Wie heißt das? Beth yw'r enw hwnnw?
wie hoch ist der Wert? Faint mae'n werth?
wie ich gehört ydw i'n clywed
wie ich verstehe / verstanden habe wyf yn deall
wie im Flug fly
wie immer, wie gewöhnlich fel arfer, fel arfer
Wie ist das Gwlypach Sut mae'r tywydd yn mynd?
Wie ist Ihre Telefonnummer? Beth yw eich rhif ffôn?
Wie kommt man dorthin? Sut i gyrraedd yno?
Ymdrechion? Pa mor hir yw hi?
Dauge das lapio wie? Faint o amser mae'n ei gymryd?
Autobus nach Izmir? Sawl awr mae'n ei gymryd ar fws i Izmir?
gwialen? faint?
Wie möchten Sie es haben? sut i gael?
Wie sagt man auf Deutsch dazu? Beth ydych chi'n ei alw mewn Almaeneg?
Wie sagt man dazu auf Englisch? Beth yw enw hwn yn Nhwrceg?
Wie schmeckt's? Schmeckt das Essen? Sut mae'ch bwyd yn flasus?
wie schön mor brydferth
wie schön! pa mor brydferth!
wie Sie Sie wissen fel y gwyddoch chi i gyd
Beth am farw Busabfahrtszeiten? Pa amser yw'r bws?
Wie sonderbar! Synnu!
Wie spât ist s? Pa amser ydyw?
wie teuer, wie viel kostet Faint o lira? yn dianc?
wie viel darf es denn sein? faint rydych chi'n ei gael?
Wie viel Grad haben? Sawl gradd?
Wie viel costet? Faint yw'r pris?
wie viel (e)? faint o
wie viele Didoli faint o fathau
wie viele, wie viel Stück? faint
Wie war Ihre Reise? Sut oedd eich taith?
wie wir erfahren haben yn ôl y newyddion a dderbyniwn
wie? Sut?
Adar rhingyll Wiedehopf
wieder (um), von neuem eto, unwaith eto
wiederbeleben, auferstehen yn adfywio, yn adfywio
ailadrodd wiederholen (-i), ailadrodd, ailadrodd
Wiederholung eto
Wiese, weide meadow; porfa
wieso ?, warum?, aus welchem ​​Grunde?, weshalb?, wozu? Pam?
gwyllt gwyllt
Anifail estron gwyllt (haen)

gwyllt, fremd; Wildnis, Fremde gwyllt
gwyllt, unzivilisiert, gwyllt barbarisch
Wildkraut, planhigion gwyllt Unkraut
Wildarchwein Wild Boar
Llygaid Llygad
Gwynt
gwyntog
windig / stürmisch gwyntog
Melin wynt Windmühle
Winkel; Ochr Ecke
Gaeaf, im Gaeaf yn y gaeaf
Gwisg gaeaf Winterkleidung
gaeaf, gaeaf
Gaeafgysgu Winterschlaf
Chwaraeon Gaeaf Wintersport
Gwinllan Winzer (mewn)
wir ni (ni) i gyd
gwthiwch y ddau ohonom
mae arnom angen / ddim
byddai wir erwarten Sie wieder yn croesawu eto
wir fangen an zu arbeiten Rydym yn dechrau gweithio
Aethom drwy ganol y ddinas
wir haben Rydym ym mis Mawrth
Fe wnaethon ni fwyta, roedden ni'n yfed, roeddem yn cachu, roedden ni'n cysgu.
Ni allem gytuno ag ef ar y mater hwn
roeddem yn sindio'n iawn; rydym yn hyd yn oed
Rydym yn falch o Wir sind stolz auf Ahmat Ahmet
gwaethygwch y rhan fwyaf ohonom
sind wi ziemlich erschöpft rydym wedi blino
wir sollten uns setzen, para
rydym yn cyd-fynd ag ef
whenden whenden sehen gadewch i ni weld, byddwn
Hoffem dyfu ein busnes.
wir zwei y ddau ohonom
Asgwrn cefn asgwrn Wirbel
Asgwrn cefn Wirbelsäule
Wirbelwind, Corwynt Zyklon
wirklich, go iawn go iawn, gwreiddiol
wirklich, tatsächlich yn wir, mewn gwirionedd
wirklich, wahr, tatsächlich sahi (den), rhai gwreiddiol, gwreiddiol
wirklich? echt? Mewn gwirionedd?
Wirklichkeit, Realität, Tatsache, gwirionedd Wahrheit (ti), gwirionedd
Gwasg Wirkung, Eindruck
Wirkung, Eindruck, Einfluss; Effaith Aktion
wirkungsvoll, eindrucksvoll effeithiol, gweithgar
wirkungsvoll, wirksam, eindrucksvoll, beeindruckend <=> wirkungslos effeithiol, effeithiol <=> aneffeithiol
Wirsing Bresych Curly
Economi Wirtschaft (swissenschaft), economi
wirtschaftlich; economaidd simsan
wirtschaftliche Bedingungen amodau economaidd
sefyllfa wirtschaftliche Lage Ekonomok

wissen; gwybod
Gwyddoniaeth wyddoniaeth Wissenschaft
Gwyddonydd Wissenschaftler
wissenschaftlich gwyddonol, gwyddonol
wissentlich, absichtlich yn fwriadol, yn arbennig, yn gwybod
wissentlich; bewusst; selbstbewusst <=> anymwybodol <=> anymwybodol
Witz, Esprit, pfiffige ,ußerung jôc, jôc
Witze erzählen yn dweud stori
witzig, geistreich doniol
wo ner
wo denn wohl doch (bestätigend) aber jedoch
wo ist das Beth yw'r broblem?
wo sind hier? Ble mae'r lle hwn?
Wo tut es weh? Ble mae'n brifo?
Wythnos Woche
Penwythnos yn Wochenende
Fodca Wodka
wofür verwendet man diesen Apparat? Beth mae'r offeryn hwn yn ei wneud?
yn fwy dwfn o
Woher kommen Sie? Wo stammen Sie hi? Ble rydych chi'n dod?
kommt woher…? lle eli?
stammen mwy llachar Sie? ble mae eich tref enedigol?
stammend woher, wo geboren
ble i wehyddu
Wohin denn felly? Ble mae hynny?
Wohl-) Geschmack, blas Genuss
wohlerzogen <=> unerzogen, ohne Kinderstube gweddus <=> anghwrtais
fformatio wohlgeformt
wohlhabend cyfoethog
wohlproportioniert (Frau)
Ffyniant Wohlstand
Wohn- / Schlaf- / Ess- / Gäste- / Arbeits- / Kinderzimmer byw / gwely / bwyta / gwestai / astudio / ystafell blant / plant
Wohn-) Viertel, Bezirk, ardal Stadtteil (-ti)
Fflat Wohnblock
Cymdogaeth Wohnviertel (kleiner als)
Wolfe; Wurm, Gwneud blaidd
Cymylau Wolke
Skyscraper Wolkenkratzer, skyscraper
wolkig <=> wolkenlos cymylog <=> digwmwl
Gwlân Wolle
wollen Sie nicht einmal zu uns kommen? Onid wyt ti'n ein harchebu ni?
Wollen Sie nicht Ihren Mantel ablegen? Onid wyt ti'n tynnu dy gôt?
gyda chywilydd? gyda beth?
womit, mit oedd? gyda beth, gyda beth?
Wort für Wort, wörtlich gair wrth air
Wort (e), Plauderei, auch: leeres Gerede
Wort, Versprechen, Pl.: Addewid eirin
wozu ist es perfedd, dass…? wozu nützt es, beth yw dass?
wozu? Pam?
Wörterbuch geiriadur, ferhang, lugat
Gwisgwch wyrth
wunderbar
wunderbar, großartig, wunderbar; Mae'r Wunder yn wych
wunderbar, prächtig perffaith
wundern, täuschen drysu
Dymuniadau Wunsch, Glückwunsch
Wunsch, Wille; Cais am chwant
Mwydyn Wurm
Wurst, Salami salami
Gwlyb, Zorn dicter
wünschen (jmdm. etw.); dymuniad (chwythu i), wedi'i echdynnu'n gywrain, i Nom)
wünschen, mögen, wollen; brathu, fordern; erforderlich / nötig machen eisiau (oddi wrth) (-i), (steht bei der wörtl. Rede ohne “he”)
wünschen; dymuniad eichhnen sich, dymuniad
würdest du deine Klappe halten
würdig, wert deilwng
würfel; Dis Dünne Haut
dis
Candy torri Würfelzucker
Würstchen heb saws
wüst durcheinander jerky
Wüstenspringmaus
yn ddigEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (1)