kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Dodrefn Swyddfa'r Almaen

Yn y wers hon o'r enw dodrefn swyddfa Almaeneg, lle byddwn yn archwilio dodrefn swyddfa Almaeneg, byddwn yn dysgu'r dodrefn swyddfa a'r dodrefn swyddfa Almaeneg a ddefnyddir fwyaf i chi. Mae'r pwnc hwn yn seiliedig ar gof ac mae'n ddigonol i ddysgu'r geiriau a ddefnyddir amlaf yn gyntaf.

Dodrefn Swyddfa'r Almaen

Dodrefn Swyddfa'r Almaen Er ei bod yn ymddangos ei fod yn ymwneud yn bennaf â busnes Almaeneg, mae'n fater pwysig iawn gan fod offer a deunyddiau rydyn ni'n eu defnyddio mewn sawl rhan o'n bywydau y tu allan i'r gweithle. Wrth ddysgu ein gwers, byddwn yn rhoi’r rhestr o’r offer a ddefnyddir yn y swyddfa, y rhestr o’r eitemau a ddefnyddir yn y swyddfa a’r rhestr o ddodrefn swyddfa mewn byrddau ar wahân.

Ceisiwch gofio pob gair yn y tabl a roddir gyda'u herthyglau a'u cyd-ystyron. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio geiriau sydd newydd eu dysgu mewn brawddegau yn ystod eich ymarfer cofio geiriau. Yn y modd hwn, byddwch yn gwneud cofebau yn haws ac yn fwy cofiadwy.

Offer Swyddfa Cyfwerth Almaeneg
cyfrifiadur der Computer
arddangos der Bildschirm
Llefarydd der Lautsprecher
Disg der Datenträger
ffôn das Ffôn
Peiriant copïo y Llungopïwr
Peiriant ffacs das Faxgerät
Argraffydd der Drucker
Cetris marw Patrone
Taflunydd der Projector
Cyfrifiannell der Taschenrechner

Dodrefn Swyddfa'r Almaen Darluniwyd

Annwyl ffrindiau, gadewch i ni esbonio'r offer swyddfa Almaeneg a ddefnyddir fwyaf gyda delweddau.


 
 

 
Eitemau a Ddefnyddir yn Swyddfa'r Almaen

Nawr, gadewch i ni weld yr eitemau Almaeneg a ddefnyddir yn y swyddfa fel bwrdd.

Eitemau a Ddefnyddir yn y Swyddfa Cyfwerth Almaeneg
rhwbiwr der Radiergummi
Siswrn marw sffêr
Sharpener der Anspitzer
Clip papur marw Büroklammer
Pad Ysgrifennu Stift der Schreibblock
Pren mesur das Llinol
Amlen der Briefumschlag
Stamp marw Briefmarke
Glud der Kleber
Pen der Kugelschreiber
Pen der Füllfederhalter
pen der Stift
Marciwr Stift der Fluoreszierender
Pensil der Bleistift
papur das blatt-papier
Nodyn bloc Bloc der
Kitap das Buch
llyfr das Notizheft
Ffeil marw Mappe
Sleidiau marw Dias
tâp das klebeband
Staple marw Hefter
Clymwr marw Heftzwecke
calendr der Kalender

Dodrefn Swyddfa'r Almaen

Isod mae ieithoedd Almaeneg a Thwrceg yr offer swyddfa a ddefnyddir amlaf.

Dodrefn Swyddfa'r Almaen Cyfwerth Almaeneg
Masa der Tisch
Basged papur gwastraff der Papierkorb
Cadeirydd der Stuhl
flag marw Flagge
Lamp marw Lampe
golau das Licht

Annwyl ffrindiau, hoffem eich hysbysu am rai o'r cynnwys ar ein gwefan, ar wahân i'r pwnc rydych wedi'i ddarllen, mae yna bynciau fel y canlynol ar ein gwefan hefyd, ac mae'r rhain yn bynciau y dylai dysgwyr Almaeneg eu gwybod.

Annwyl ffrindiau, diolch am eich diddordeb yn ein gwefan, rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

Os oes pwnc yr ydych am ei weld ar ein gwefan, gallwch roi gwybod i ni amdano trwy ysgrifennu yn ardal y fforwm.

Yn yr un modd, gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau, barn, awgrymiadau a phob math o feirniadaeth am ein dull o ddysgu Almaeneg, ein gwersi Almaeneg a'n gwefan yn ardal y fforwm.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig