Dodrefn Swyddfa'r Almaen

Yn y wers hon o'r enw dodrefn swyddfa Almaeneg, lle byddwn yn archwilio dodrefn swyddfa Almaeneg, byddwn yn dysgu'r dodrefn swyddfa a'r dodrefn swyddfa Almaeneg a ddefnyddir fwyaf i chi. Mae'r pwnc hwn yn seiliedig ar gof ac mae'n ddigonol i ddysgu'r geiriau a ddefnyddir amlaf yn gyntaf.Dodrefn Swyddfa'r Almaen

Dodrefn Swyddfa'r Almaen Er ei bod yn ymddangos ei fod yn ymwneud yn bennaf â busnes Almaeneg, mae'n fater pwysig iawn gan fod offer a deunyddiau rydyn ni'n eu defnyddio mewn sawl rhan o'n bywydau y tu allan i'r gweithle. Wrth ddysgu ein gwers, byddwn yn rhoi’r rhestr o’r offer a ddefnyddir yn y swyddfa, y rhestr o’r eitemau a ddefnyddir yn y swyddfa a’r rhestr o ddodrefn swyddfa mewn byrddau ar wahân.

Ceisiwch gofio pob gair yn y tabl a roddir gyda'u herthyglau a'u cyd-ystyron. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio geiriau sydd newydd eu dysgu mewn brawddegau yn ystod eich ymarfer cofio geiriau. Yn y modd hwn, byddwch yn gwneud cofebau yn haws ac yn fwy cofiadwy.

Offer Swyddfa Cyfwerth Almaeneg
cyfrifiadur der Cyfrifiadur
arddangos der Bildschirm
Llefarydd der Lautsprecher
Disg der Datentrager
ffôn das Ffôn
Peiriant copïo y Llungopïwr
Peiriant ffacs das Faxgerat
Argraffydd meddai Drucker
Cetris marw Patrone
Taflunydd der Projector
Cyfrifiannell der Taschenrechner


Dodrefn Swyddfa'r Almaen Darluniwyd

Annwyl ffrindiau, gadewch i ni esbonio'r offer swyddfa Almaeneg a ddefnyddir fwyaf gyda delweddau.

eitemau ysgol Almaenwr marw schere siswrn Almaenwr eitemau swyddfa


eitemau ysgol Almaenwr der radiergummi rhwbiwr german eitemau swyddfa Almaeneg

 

offer ysgol Almaeneg der marciwr aroleuwr german offer swyddfa Almaeneg

offer ysgol Almaenwr der kuli pen pelbwynt Almaeneg offer swyddfa


Almaeneg nwyddau ysgol der ffynhonell llawnach offer swyddfa german

 

 

eitemau ysgol Almaeneg der bleistift pensil eitemau swyddfa german


eitemau ysgol Almaeneg das klebeband tâp Almaeneg eitemau swyddfa


eitemau ysgol Almaeneg das heft llyfr nodiadau german eitemau swyddfa


eitemau ysgol Almaeneg das buch llyfr Almaenwr eitemau swyddfa AlmaenegEitemau a Ddefnyddir yn Swyddfa'r Almaen

Nawr, gadewch i ni weld yr eitemau Almaeneg a ddefnyddir yn y swyddfa fel bwrdd.

Eitemau a Ddefnyddir yn y Swyddfa Cyfwerth Almaeneg
rhwbiwr der Radiergummi
Siswrn marw sffêr
Sharpener meddai Anspitzer
Clip papur marw Büroklammer
Pad Ysgrifennu Stift der Schreibblock
Pren mesur das Llinol
Amlen der Briefumschlag
Stamp marw Briefmarke
Glud meddai Kleber
Pen der Kugelschreiber
Pen der Fullfederhalter
pen der Stift
Marciwr Stift der Fluoreszierender
Pensil der Blaistift
papur das blatt-papier
Nodyn bloc Bloc der
Kitap das Buch
llyfr das Notizheft
Ffeil marw Mappe
Sleidiau marw Dias
tâp das klebeband
Staple marw Hefter
Clymwr marw Heftzwecke
calendr der Calender


Dodrefn Swyddfa'r Almaen

Isod mae ieithoedd Almaeneg a Thwrceg yr offer swyddfa a ddefnyddir amlaf.

Dodrefn Swyddfa'r Almaen Cyfwerth Almaeneg
Masa der Tisch
Basged papur gwastraff der Papierkorb
Cadeirydd meddai Stuhl
flag marw Flagge
Lamp marw Lampe
golau Das Golau

Annwyl ffrindiau, hoffem eich hysbysu am rai o'r cynnwys ar ein gwefan, ar wahân i'r pwnc rydych wedi'i ddarllen, mae yna bynciau fel y canlynol ar ein gwefan hefyd, ac mae'r rhain yn bynciau y dylai dysgwyr Almaeneg eu gwybod.

Annwyl ffrindiau, diolch am eich diddordeb yn ein gwefan, rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

Os oes pwnc yr ydych am ei weld ar ein gwefan, gallwch roi gwybod i ni amdano trwy ysgrifennu yn ardal y fforwm.

Yn yr un modd, gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau, barn, awgrymiadau a phob math o feirniadaeth am ein dull o ddysgu Almaeneg, ein gwersi Almaeneg a'n gwefan yn ardal y fforwm.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. busra yn dweud

    delweddau gwych, enghreifftiau gwych, llongyfarchiadau a diolch germanx 🙂

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.