Profion Almaeneg

Paratowyd y cwestiynau yn adran Profion Pwnc Almaeneg Almancax - Profion Pwnc Almaeneg ochr yn ochr â'r pynciau a eglurwyd yn yr ystafell ddosbarth almancax. Ar yr un pryd, mae'r profion hyn yn sail i'r arholiadau A1 ac A2.Rhestrir profion yr Almaen a phynciau cysylltiedig isod. Mae pob prawf Almaeneg yn agor mewn ffenestr newydd, felly gallwch agor cymaint o brofion ag y dymunwch. Ar ôl i chi orffen y prawf, gallwch weld faint o gamgymeriadau cywir a faint sydd gennych chi, yr atebion cywir i'r cwestiynau a'r atebion rydych chi wedi'u rhoi yn gymharol. Darperir cefnogaeth yn ein fforymau ar gyfer eich cwestiynau neu broblemau ynghylch profion Almaeneg. Mae profion yn cael eu diweddaru dros amser ac ychwanegir rhai newydd.

Dymunwn lwyddiant i chi…Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Profion Pwnc Almaeneg

Prawf Cysyniadau Cyffredinol yr Almaen

Prawf Rhifau Almaeneg

Prawf Rhifau Almaeneg - 2

Astudiaeth Achos Almaeneg

Prawf Dedfryd Almaeneg (Cydweddoldeb rhagfynegiad pwnc)

Prawf Dedfryd Almaeneg - 2 (Didoli Eitemau)

Prawf Dedfrydau Almaeneg (Mowldiau Syml)

Prawf Dedfrydau Almaeneg - 2

Prawf Amser Presennol Almaeneg (Cydgordio)Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (27)