Hysbysiad o Anghyfreithlondeb

Mae Almancax.com wedi mabwysiadu'r egwyddor o barchu hawliau diwydiannol deallusol a hawliau personol y cyhoedd, partneriaid busnes a thrydydd partïon, yn ogystal â pharchu'r gyfraith a'r gyfraith.

Personau naturiol a chyfreithiol, deiliaid hawliau cyfagos neu gysylltiedig neu gymdeithasau proffesiynol sy'n honni bod rhai o'r cynnwys yn Almancax.com yn torri hawliau personol, hawliau deallusol a diwydiannol,

  • Cyfeiriad URL y cynnwys sy'n destun tramgwydd a thestun y cynnwys sy'n destun tramgwydd,
  • Os yw'n berson go iawn, mae'n ddogfen sy'n dangos pwy ydyw; os yw'n berson cyfreithiol, mae'n dystysgrif cofrestru siambr; os yw'n gymdeithas broffesiynol, mae'n llythyr cais gyda phennawd llythyr wedi'i lofnodi gan y person awdurdodedig. .
  • Os defnyddir yr awdurdod i weithredu gydag atwrneiaeth, yr atwrneiaeth,
  • Y ddogfen sy’n dangos mai ef/hi yw’r perchennog cywir mewn ceisiadau ynghylch hawliau deallusol a diwydiannol,
  • Enw llawn / teitl a chyfeiriadau cyswllt clir

Gallant hysbysu cyfeiriad almancax.com, iletisim@almancax.com, ar yr amod eu bod yn ei gyflwyno. Bydd ceisiadau a chwynion sy'n cyrraedd y cyfeiriad cyfathrebu electronig hwn yn cael eu harchwilio gan y gwasanaeth cyfreithiol, ac os bernir bod angen, bydd y cynnwys tramgwyddus yn cael ei dynnu o system Almancax.com cyn gynted â phosibl a bydd y derbynnydd yn cael ei hysbysu.

Diolch am eich sylw.

Ein grŵp Google: https://groups.google.com/g/almancax

Ein grŵp Facebook: https://www.facebook.com/groups/almancax/

Ein tudalen Facebook: https://www.facebook.com/almancax/

Ein proffil Twitter (X): https://twitter.com/almancax

Ein proffil busnes Google: https://g.co/kgs/oCbNrZN

Ein sianel Youtube: https://youtube.com/almancax/

Sylw ar gau.