Ymadroddion Hunan-Mynegiant Almaeneg

Yn y wers hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth am gyflwyno'ch hun yn Almaeneg a rhoi gwybodaeth amdanom ein hunain yn Almaeneg, ffrindiau annwyl. Gadewch i ni gyflwyno ein hunain yn Almaeneg a rhoi rhywfaint o wybodaeth amdanom ein hunain.Nawr byddwn yn dysgu sut i gyflwyno ein hunain i bobl rydyn ni'n cwrdd â nhw am y tro cyntaf a sut i hysbysu amdanon ni'n hunain. Er enghraifft, byddwn yn gweld isod yr ymadroddion o ddweud ein henw yn Almaeneg a gofyn am enw'r blaid arall, gofyn a dweud yr oes yn Almaeneg, gofyn am wladwriaeth yr Almaen, sgwrs gyffredinol, cyfarch a ffarwelio.

Rydym yn rhoi sampl i chi isod Cyflwyno'ch hun yn Almaeneg Byddwn yn rhoi brawddegau i chi, byddwn yn rhoi dedfrydau hunan-ddedfryd, a gallwch newid y geiriau rydych chi'n eu lliwio yn unol â'r frawddeg.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Er enghraifft, yn ein brawddeg enghreifftiol, byddwn yn dweud fy mod yn ugain oed, ond gallwch newid yr ugain rhan yn ôl eich hun, a gallwch chi addasu'r frawddeg trwy ddod â'r rhif hwnnw yno. Neu, mewn brawddeg fel Balıkesirli ydw i, gallwch chi newid y gair Balıkesir ac ysgrifennu eich tref enedigol eich hun.

Nawr, gadewch i ni symud ymlaen i frawddegau hunan-gyflwyniad yr Almaen.

Ymadroddion Hunan-Mynegiant Almaeneg

Yn y tabl isod, byddwn yn cyflwyno cwestiynau am hunan-adnabod a'r bobl yr ydym yn eu cyfarfod cyn i chi wybod pa mor hen ydych chi.
Mae'r math hwn o frawddegau cydnabyddiaeth a chydnabyddiaeth yn aml ar ffurf deialog gydfuddiannol, y gellir ei defnyddio mewn deialog ac ymadroddion a geiriau Almaeneg defnyddiol eraill hefyd yn cael eu cynnwys.

ALMAENEG CYFLWYNO EICH HUN
Ich heiße Muharrem Fy enw i yw Muharrem
Enw Mein ist Muhammed Said Fy enw i yw Muhammed Said
Rwy'n Myfyrwyr Ben Rwy'n fyfyriwr
Rwy'n athro Ben fy athro
Rwy'n neunundvierzig Jahre alt Pedwar deg naw mlwydd oed
Ich bin ein dwrci i Rwy'n a fy Twrci
Rwy'n Müslimisch Ben fy Mwslimaidd
Ich komme aus Istanbul o Istanbul Dwi'n dod
Ich lebe in Balikesir yn Balikesir Rwy'n byw yn
Ich wohne in Bursa yn Bursa Rydw i'n eistedd
Rwy'n verheiratet Priod
Mae gen i dim Plant Mae fy mhlant yok
Mae gen i dau Plant dau mae gen i blant
Mae Meine Hobbys yn sindio darllen und rhyngrwyd Fy hobïau darllen ve ei fod yn y rhyngrwyd
Herr Efe Bay Efe
Frau Gokce merched Gokce
y Fräulein Gokce merched Gokce (Galwad yn wraig sengl)

Gallwch newid y geiriau yn y tabl uchod, sydd wedi'u lliwio mewn coch, a gallwch eu haddasu.
Nawr gadewch i ni ddod o hyd i frawddegau eraill a fydd yn ein helpu mewn sefyllfaoedd fel cyfarfod a chyfarch.


Cymalau Hunan-hyrwyddo a Chyfarfodydd yr Almaen

Ar ôl dysgu sut i roi gwybodaeth amdanom ni ein hunain, gadewch i ni ddysgu gofyn amrywiaeth o gwestiynau.

Gallwn ofyn eich enw mewn dwy frawddeg wahanol.

  • Beth yw eich enw? : Wie heissen Sie?
  • Pwy ydych chi? : Wer bist?

Nawr gadewch i ni weld yr ergydion eraill am ofyn i bobl eraill:

  • Wie heißt? Beth yw eich enw?
  • Wie heißt er? Beth yw ei enw?
  • Wie heißt ihr? Beth yw eich enw?
  • Wie heißen sie? Beth yw eu henw?

Wie heißen sie? : Beth yw eu henw?

Sie heißen Jens und Jasmin Eu henw yw Jens a Jasmin.

Heißt Yusuf? : A yw'ch enw Yusuf?

Ja, ich heiße Yusuf : Ydy, fy enw i yw Yusuf

Os ydym am ofyn i rywun arall,

Wer ist das? Felly gofynnwn pwy yw hwn.

Wer ist das Felly pwy yw hwn? Das ist Mustafa yn cael ei ateb.

Wer ist das? : Das ist Victory. (Buddugoliaeth)
Wer ist das? : Das ist Şeyma
Wer ist das? : Das ist Herr Goksu. (Dyma Mr Göksu)
Wer ist das? : Das ist Frau Tekin. (Dyma Miss Tekin)
Wer ist das? : Das ist Hans. (Dyma Hans)


Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

Adolygwch y llun isod.

Hunan-hyrwyddo Almaeneg
Hunan-hyrwyddo Almaeneg

Gellir rhoi llawer o enghreifftiau o hunan gyflwyniad Almaeneg, wrth i chi ddysgu rhagenwau personol Almaeneg ar ein gwefan, y frawddeg yn yr amser presennol a chyfuno'r berfau mwyaf cyffredin, gallwch hefyd adeiladu brawddegau gwahanol ar eich pen eich hun.

Rydym wedi ysgrifennu brawddeg enghreifftiol isod a chyfieithu'r frawddeg ar eich pen eich hun.

Cyflwyno'ch hun yn Almaeneg Byddwch yn hapus i ysgrifennu eich cwestiynau, eich sylwadau a'ch awgrymiadau yn y maes sylwadau isod, a dymunwch lwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.Enghraifft o Ddedfryd Hunan-Mynegiant Almaeneg

Ich heisse Kasus und bin 34 Jahre alt. Suit meiner Geburt lebe ich yn Deutschland. Ich bin verheiratet und Kinder.Sie sbei 13,9 und 7 Jahre alt.
Meine Hobbys sind Lesen, Rhyngrwyd, Kreuzworträtsel uvm

Dymunwn y gorau i chi yn eich gwersi Almaeneg. Gall hunan-hyrwyddo yn yr Almaen, dyddio, cyfarch a ffarwelio â brawddegau fel brawddegau chwilio ein gwefan.

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn gwylio ein fideos ar ein sianel youtube am frawddegau hunan ragarweiniol yn Almaeneg.

Almaeneg hunan-gyflwyno a chwestiynau cyflwyno....

Rydych chi wedi dysgu rhywfaint o wybodaeth am sut i gyflwyno ein hunain yn Almaeneg a sut i ddod i adnabod y person arall. Nawr ceisiwch ddeall ac ateb y cwestiynau canlynol yn Almaeneg. Efallai y bydd rhai cwestiynau nad ydych chi'n eu gwybod, gallwch chi wneud iawn am eich diffygion trwy astudio'r gwersi Almaeneg sylfaenol ar ein gwefan.

Wie heißt?

Wie ist dein Vorname?

Wie ist dein Enw Cyfarwydd?

Wie ist deine Adresse?

Wo wohnst du?

Woher kommst?

Beth yw eich oed?

Eisiau din Geburtstag?

Oedd machst du gern?

A oedd sind deine Hobbys?

Spielst du gern Fußball?

Kannst du schwimmen?

Kannst du Geige spielen?

Ystyr geiriau: Kannst du gut tanzen?

Handynummer Wie ist deine?

Sprichst du gern Deutsch?

Hast du Haustiere?

Beth yw eich hoff anifail?Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (21)