Gwersi Almaeneg ar gyfer Graddau 11 a 12

Annwyl fyfyrwyr, mae cannoedd o wersi Almaeneg ar ein gwefan. Ar ôl eich ceisiadau, fe wnaethom grwpio'r gwersi hyn ar gyfer myfyrwyr ysgolion cynradd ac uwchradd a'u rhannu'n ddosbarthiadau. Rydym wedi categoreiddio ein gwersi Almaeneg a baratowyd yn unol â'r cwricwlwm addysg cenedlaethol a gymhwysir yn ein gwlad ar gyfer myfyrwyr gradd 11eg a 12fed ac a restrir isod.Fel y gwyddoch, mae gwersi Almaeneg yn y graddau hyn yn symud ymlaen ychydig yn wannach, yn enwedig gan fod y 12fed radd yn paratoi ar gyfer arholiad mynediad y brifysgol. Gwneir ailadrodd cyffredinol mewn rhai ysgolion ac addysgir pynciau newydd mewn rhai ysgolion. Felly, efallai na fydd y rhestr o gyrsiau rydyn ni wedi'u rhoi isod yn cyd-fynd yn union â'r pynciau a addysgir mewn ysgolion. Felly, yn yr erthygl hon, roeddem o'r farn ei bod yn briodol rhoi gradd 11eg a 12fed gradd gyda'i gilydd.

Isod mae rhestr o'n gwersi Almaeneg a ddangosir i fyfyrwyr gradd 11eg a 12fed ledled ein gwlad. Mae rhestr unedau Almaeneg isod mewn trefn o syml i anodd. Fodd bynnag, gall trefn y pynciau fod yn wahanol mewn rhai gwerslyfrau Almaeneg a rhai llyfrau atodol.

Yn ogystal, tra bod y wers Almaeneg yn cael ei dysgu, gall trefn yr unedau amrywio yn ôl strategaeth addysg yr athro sy'n mynd i mewn i'r wers Almaeneg.

Mae'r pynciau y dangosir eu bod yn gyffredinol yn raddau 11 a 12 yn Nhwrci yn cynnwys, ond efallai na fyddant yn prosesu rhai unedau yn ôl hoffterau athro Almaeneg, neu gellir eu hychwanegu ymhellach fel unedau arwahanol wedi'u prosesu, gellir caniatáu rhai unedau, h.y. 11 dosbarth i'r dosbarth nesaf neu ryw uned 9. Tra yn y dosbarth. efallai wedi cael ei brosesu. Fodd bynnag, mae'r pynciau sy'n cael sylw mewn gwersi Almaeneg yn yr 11eg a'r 12fed radd fel a ganlyn.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Gwersi Almaeneg Gradd 11eg a 12fed Radd

Rhifau Almaeneg

Organau Corff yr Almaen

Cymal ansoddeiriol Almaeneg

Rhifau Ordinal yr Almaen

Plural Almaeneg

Arddodiaid Almaeneg

Berfau Afreolaidd yr Almaen

Berf Trennbare Almaeneg

Almaeneg Konjunktionen

Conjunctions Almaeneg

Perfekt Almaeneg

Plusquamperfekt Almaeneg

Sgoriau Ansoddeiriau Almaeneg

Genitiv Almaeneg

Cydgysylltiad ansoddeiriau Almaeneg

Annwyl fyfyrwyr, mae'r pynciau sy'n cael sylw mewn gwersi Almaeneg mewn graddau 11eg a 12fed fel yr uchod yn gyffredinol. Rydym yn dymuno pob llwyddiant i chi.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw