Telerau Pêl-droed yr Almaen

2

Telerau pêl-droed a chwaraeon Almaeneg.

Adolygwyd ymwelwyr nodedig, y mater hwn a anfonwyd gan gyfaill gan ein haelodau trwy gymryd i ystyriaeth y sylwadau beirniadol gan ein hymwelwyr a deallwyd bod llawer o gamgymeriadau yn y pwnc ac fe'i diddymwyd o'r cyhoeddiad am gyfnod byr.
Bydd ein pwnc pêl-droed a chwaraeon Almaeneg yn cael ei ddiweddaru a'i ddiweddaru eto'n fuan.

Diolch i chi am eich dealltwriaeth.

Hoffem ddiolch i'n ffrindiau a gyfrannodd gyda'u sylwadau a'u rhybuddio.

BRIF O RISALE-İ NUR

Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU

Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
2 Sylw
 1. Ugur S yn dweud

  Pwy bynnag wnaeth y post hwn, cywirwch y camgymeriadau.

  Mae cymaint o gamgymeriadau nad wyf yn gwybod beth i'w drwsio.

  Yn gyntaf, dim ond DAS a ddefnyddiwyd, nid wyf yn gwybod a gododd DER DIE.
  Yna mae'r geiriau'n cael eu camsillafu ac mae hyn yn achosi myfyrwyr i ddysgu'n anghywir.

  Nid yw Kale yn DAS FESTUNG, hyd yn oed os yw eisoes, dylai fod yn DIE FESTUNG. Mae Festung yn golygu strwythur sydd wedi'i amgylchynu gan ddŵr a'i orchuddio â waliau. Mewn geiriau eraill, Castell ydyw, ond nid TYMOR PÊL-DROED ydyw.
  “Fortress” yw’r “Tor” Almaeneg yn y tymor pêl-droed.

  Dim ond un o'r camgymeriadau hyn.

  Os gwelwch yn dda, os nad oes gennym wybodaeth 100%, gadewch i ni beidio â chamarwain myfyrwyr trwy rannu camgymeriadau yma.

 2. Ali Tasdemir yn dweud

  Brawd, a oes unrhyw un byth yn gwirio'r pynciau rydych chi'n eu hychwanegu at y wefan?
  Er enghraifft, mae yna ddwsinau o wallau yn yr adran "Termau Pêl-droed" yn yr adran "Gwersi Almaeneg Cymysg". Os gwelwch yn dda, os ydych chi'n hysbysebu'ch hun fel y fforwm dysgu Almaeneg yr ymwelir ag ef fwyaf, gwiriwch cyn ychwanegu pynciau!
  Fel arall, bydd dysgwyr Almaeneg newydd yn gweld y wybodaeth wallus hon yn gywir.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.