cyfathrebu

Helo, ffrindiau annwyl.

Diolch am ymweld â'n gwefan.
Almaeneg Gweledol ac Ysgrifenedig Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd manteisio ar ein gwersi, peidiwch â deall, os oes gennych unrhyw gwestiynau yn eich pen, digwyddwch cyswllt@almancax.com Mae croeso i chi ysgrifennu at ein cyfeiriad e-bost.
Byddwn yn ceisio ateb eich holl gwestiynau am ein gwefan cyn gynted â phosibl.

Gallwch hefyd anfon eich barn, awgrymiadau, adolygiadau cadarnhaol neu negyddol a chwynion am ein gwefan a'r cynnwys ar ein gwefan. cyswllt@almancax.com cyfeiriad e-bost.

Mae ein cyfeiriad e-bost yn cael ei wirio o bryd i'w gilydd a gallwn ddychwelyd i'ch e-byst mewn cyfnod byr iawn.

Byddwn yn aros am eich sylwadau neu awgrymiadau.

Rydym yn cynnig ein parch a'n parch ac yn dymuno'r gorau i chi yn eich addysg Almaeneg.

www.almancax.com tîm


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


9 Sylw
 1. SEDA yn dweud

  Diolch am sefydlu safle o'r fath. Diolch yn fawr iawn, rydych chi'n wych.

 2. SELIN yn dweud

  DIOLCH YN FAWR I'R TÎM GERMANCAX.COM. CYFARCHION A CHARIAD.
  DIOLCH YN FAWR AM BARATOI SAFLE DYSGU ALMAENEG O'R FATH. MAE POB FFRINDIAU YN YR YSGOL YN DEFNYDDIO'R SAFLE HON NID ALL ATHRAWON HYD YN OED EI ESBONIO FELLY YN HARDDWCH. MAE GWERSI GERMANIAID HYDER IAWN YMA

 3. fy amser yn dweud

  Fi hefyd, Kerim o ysgol uwchradd blwyddyn 75. Eleni pasiais y 10fed gradd.Nid oedd gennym athro Almaeneg yn y radd 9. Daeth athrawon cangen eraill i'n dosbarthiadau. Ynghyd â'n hathro, buom yn astudio ein holl wersi Almaeneg o'r wefan hon.Beth alla i ddweud, gallaf ddweud ei fod wedi chwilio am ei athro Almaeneg Roeddem bob amser yn defnyddio'r dogfennau a lawrlwythwyd gennym o'r wefan hon mewn gwersi Almaeneg. Diolch yn fawr iawn, roedd yr holl bynciau roeddem yn chwilio amdanynt ar gael.10. Mae'n ymddangos y byddwn yn parhau i ddysgu Almaeneg o'r wefan hon yn y dosbarth 🙂

 4. MarlinMic yn dweud

  Dosbarthiadau ar y safle

 5. canan yn dweud

  Diolch yn fawr iawn am baratoi gwefan o'r fath, rydyn ni'n defnyddio'ch gwefan yn fawr yn ein gwersi Almaeneg.

 6. arwydd yn dweud

  Diolch yn fawr iawn am baratoi gwefan ddysgu Almaeneg o'r fath.
  Cyfarchion gan fyfyrwyr ysgol uwchradd gwyddoniaeth Medi 9

 7. lle yn dweud

  diolch i'r rhai a wnaeth y wefan wych hon rydych chi'n rhif un

 8. normal yn dweud

  yn dda iawn

 9. normandpoluh yn dweud

  newyddion diddorol

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.