Polisi Preifatrwydd

Fel www.almancax.com, rydym yn parchu eich preifatrwydd ac yn ymdrechu i sicrhau eich bod yn gwneud hynny yn ystod eich amser ar ein gwefan. Esbonnir yr esboniadau ynghylch diogelwch eich gwybodaeth bersonol isod a'u cyflwyno i'ch gwybodaeth.

Ffeiliau Log
Fel llawer o weinyddion gwe safonol, mae www.almancax.com yn cadw ffeiliau log at ddibenion ystadegol. Mae'r ffeiliau hyn; Mae'n cynnwys gwybodaeth safonol fel eich cyfeiriad IP, darparwr gwasanaeth rhyngrwyd, nodweddion porwr, systemau gweithredu a thudalennau mewngofnodi. Nid yw ffeiliau log byth yn cael eu defnyddio at ddibenion ystadegol ac nid ydynt yn torri eich preifatrwydd.Nid yw eich cyfeiriad IP a'ch gwybodaeth arall yn gysylltiedig â'ch gwybodaeth bersonol.

hysbysebion
Efallai ein bod yn hysbysebu rhai cwmnïau ar ein gwefan (Google, ac ati). Gall yr hysbysebion hyn gynnwys cwcis a gallant gael eu casglu gan y cwmnïau hyn ac ni allwn eu defnyddio.
Mae www.almancax.com yn defnyddio system hysbysebu Google Adsense. Defnyddir y system hon gan Google i gyflwyno hysbysebion ar wefannau cyhoeddwyr sy'n dangos AdSense ar gyfer hysbysebion cynnwys. Cwci DoubleClick DART Mae'n cynnwys.
Fel gwerthwr trydydd parti, mae Google yn defnyddio cwcis i gyflwyno hysbysebion ar ein gwefan. Trwy ddefnyddio'r cwcis hyn, mae'n cynnig hysbysebion yn seiliedig ar ymweliadau â'n defnyddwyr, ein gwefan a safleoedd eraill ar y Rhyngrwyd.
defnyddwyr Polisi preifatrwydd Google ad a chynnwys Gallwch chi atal defnyddio'r cwci DART trwy ymweld. Mae Google yn defnyddio cwmnïau hysbysebu trydydd parti i ddarparu gwasanaethau hysbysebu pan fydd yn ymweld â'n gwefan. Gall y cwmnïau hyn ddefnyddio gwybodaeth (heblaw'ch enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost neu rif ffôn) o ymweliadau â'r gwefannau hyn a gwefannau eraill i ddangos hysbysebu cynhyrchion a gwasanaethau sydd o ddiddordeb i chi. I ddysgu mwy am y cais hwn ac i atal y cwmnïau hyn rhag defnyddio gwybodaeth o'r fath, darganfyddwch beth yw'ch opsiynau a NAI Egwyddorion hunanreoleiddiol ar gyfer cyhoeddwyr (PDF).

Cwcis
Mae'r gair “cookie ır yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio ffeil destun fach y mae'r gwe-dudalen yn ei gosod ar ddisg galed eich cyfrifiadur. Gall rhai rhannau o'n gwefan ddefnyddio cwcis i ddarparu hwylustod i ddefnyddwyr. Gellir defnyddio cwcis a goleufa we hefyd i gasglu data hysbysebu trwy hysbysebion sydd ar gael ar y safle. Gwneir hyn gyda'ch caniatâd chi, a gallwch atal hyn trwy newid gosodiadau eich porwr rhyngrwyd.

Cysylltiadau Allanol
Mae'r wefan almanx.com yn darparu dolenni i wahanol gyfeiriadau Rhyngrwyd o'i dudalennau. nid yw almanx.com yn gyfrifol am gynnwys nac egwyddorion preifatrwydd y safleoedd y mae'n cysylltu â hwy ac yn hyrwyddo baneri. Cyfeirir yn gyfreithiol at y broses gysylltu y cyfeirir ati yma fel cyfeiriadau bulun.

cyfathrebu
ynghylch y polisi preifatrwydd a weithredir ar almanx.com; Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau a meddyliau cysylltwch â ni yn almanx [at] gmail.com.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.