Geiriau Almaeneg sy'n dechrau gyda'r llythyren i

Geiriau sy'n dechrau gyda'r llythyren I (i) yn Almaeneg a'u hystyron Twrcaidd. Annwyl ffrindiau, paratowyd y rhestr eiriau Almaeneg ganlynol gan ein haelodau ac efallai y bydd rhai diffygion. Mae wedi bod yn barod i roi gwybodaeth. Gall aelodau ein fforwm gyhoeddi eu gwaith eu hunain. Gallwch hefyd gyhoeddi eich astudiaethau Almaeneg trwy danysgrifio i'n fforwm.Mae yna eiriau Almaeneg yn dechrau gyda'r llythyren i (I). Os ydych chi eisiau dysgu'r geiriau Almaeneg mwyaf cyffredin ym mywyd beunyddiol, cliciwch yma: Geiriau Almaeneg

Nawr, gadewch i ni roi ein rhestr o eiriau a brawddegau:

Mae Ich ahne (habe es im Urin), yn adfywio'n adnabyddus
Ich bin erschöpft. Dwi mor flinedig.
Ich bin stark erkältet
Biniau Ich!; Drych Es gehört! Fy!
Ich bitte Sie / dich!, Und wenn schon! Beth sy'n digwydd!
Herz, dich zu wecken Ni allaf eich ffosio i gysgu
Ich flehe dich a dwi'n dy garu di
Ich fühle mich hier sehr wohl Rwy'n gyfforddus iawn yma
Ich gratuliere Ihnen! ““ Rwy’n eich llongyfarch! ”
Dolur Ich habe Durchfall / rhwystredig
Ich habe ein ungutes Gefühl Mae niwsans tu mewn i mi
Ich habe heute einen Glückstag <=> Ich habe heute überhaupt kein Glück Heddiw agorodd fy nghyfle <=> Heddiw does gen i ddim siawns
Ich habe mich schrecklich aufgeregt. Rwy'n wallgof iawn.
Ich habe mir für morgen einen Mae gennyf apwyntiad gyda meddyg ar gyfer yforyEfallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Ich habe noch nie im Leben einen felly schönen Tag erlebt! Dwi erioed wedi cael diwrnod mor hardd yn fy mywyd!
Newyn, ich fy mod mor llwglyd, wie ein Bär (Wolf); Roeddwn i fel blaidd!
Ich hätte eine Bitte a Sie Mae gennyf gais i chi
Ich sto, dass alles yn y geht. Rwy'n gobeithio y bydd popeth yn iawn.
Ich kenne Rwy'n adnabod chi o rywle
Ich komme vor Langeweile um! Rwy'n ffynnu!
Ich mache dich mit Oya bekannt Byddaf yn eich cyflwyno i Oya
Ich möchte Ihnen helfen. Gadewch i mi eich helpu.
Iit rechne gar nicht damit. Nid wyf yn disgwyl hynny.
Ich schäme mich, es Ihnen zu sagen. Rwy'n gywilydd i ddweud wrthych.
Ich trinke lieber Tee. Mae'n well gen i arian parod.
Ich werde Ihnen etwas verschreiben Byddaf yn ysgrifennu meddyginiaeth atoch
Ich werde ihm ein Buch (das Buch) schenken Byddaf yn rhoi llyfr iddo
Rydw i'n mynd i'w weld yn Adana.
Ich wünsche dir ete gute Reise Dymunaf daith dda i chi
Ich wünsche Ihnen zum Fest alles Gute! ““ Rwy’n llongyfarch eich gwyliau gyda fy nymuniadau gorau! ”
Ich wünsche viel Erfolg! Eisiau llwyddiant i chi!
Delfrydydd delfrydol, cenedlaetholwr
Idee, Gedanke, Meinung, syniad, syniad, barn Ansicht
Adnabod, Personalausweis, Hunaniaeth Bersonol
Ideoleg Ideologie


Ffwl Idiot
idiot; Yn wir, mae pervers yn gwrthdaro
Igel Hedgehog
Ihr Körpergewicht? Beth yw eich pwysau?
Hobïau Ihre
Ihre Körpergröße? beth yw eich pryniant?
Haf Somers Heriercht hrs Wassermangel yw lle mae prinder dŵr yn digwydd
Cwcis Nachtisch
Gwenynwr Imker (ei)
Immer die gleichen Worte! Yr un geiriau bob amser!
Immobilie, Grundbesitz
Eiddo tiriog Immobilienmakler
hanfodol; Gorchmynion befehl (archeb)
Imperator, Kaiser Emperor
Mewnforio <=> Allforio mewnforio, mewnforio (at) <=> allforio, allforio
Yn der Nähe von Izmir Yn agos at Izmir
Yn dieser Angelegenheit wollte er mir nicht nachgeben
Cynnwys! Alles! Fertig! OK!
Yn welchem ​​Viertel wohnen Sie? Pa gymdogaeth ydych chi'n byw ynddi?
Inder Indiaidd
Indiaidd Indiaidd
India Indien
Indien, Inder, indisch India, Indiaidd, Indiaidd
Cefnfor India Indischer Ozean
Diwydiannu Industrialisierung
Diwydiant Industrie (-ii), diwydiant
Diwydiant
Informationsbüro, Auskunftsbüro; Anfrage, cais ersuchen
Peiriannydd Ingenieur
Inhalt cynnwys
Cynnwys Inhaltsverzeichnis
Domestig mewndirol
Mewndirol mewndirol
Insekt, Käfer insect
Ysbrydoliaeth ysbrydoledig

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

Sefydliad, Sefydliad Unternehmen
Sefydliad, Unternehmen, sefydliad Einrichtung, sefydliad
offeryn; Cyrs
Athrylith Intelligenz
Ffraethineb Intelligenz, Klugheit
Gofal dwys (gwasanaeth) dwys
Diddorol wedi codi diddordeb
Interesse zeigen für, Gefallen yn canfod saga
Detholiad diddorol, Interesse bekunden, sich interessieren für darlun (-e)
Interesse; Diddordeb Zusammenhang
Meddyg / arbenigwr meddygaeth fewnol
Intrige ontrikan
Buddsoddiad buddsoddi
Iran, Persien Iran, Acemistan
Iwerddon Iwerddon
Ironie
IRONIA; Hohn, Spott, Spotten; Catrawd; Jux, Scherz, Spaß yn pryfocio
Islam Islam
Gwlad yr Iâ
Israel Israel
Iss Scheiße und stirb! (Verwünschung) yn bwyta'ch cae!
A yw pedwar yn marw Nummer ...? Ai dyna ...?
Iawn y cariad? A oes unrhyw un yma?
Istanbul Twrci
Yr Eidal
Italien, Italiener, italienisch yr Eidal, Eidaleg, Eidaleg
-i Fall, Akkusativ -i
ich (auch: Muttermal), du sie, wir, ihr sie, fi, ti, ni, ti, hwy
ich (du ac ati)
ich beich dich fy mod i'n eich blodeuo
ich bin abzappeln gegangen, habe geschwoft
ich bin beleidigt, torrodd gekränkt i lawr
ich bereit, Ihnen zu helfen Rwy'n barod i'ch helpu
ich bin dran / an re reihe fy nhro (wyt ti ayyb) / ciw fy (ac ati)
ich bin eifersüchtig (nicht: ich bin neidisch!)
ich bin erst seit kurzem hier Fi jyst wedi dod yma
ich bin ffrwythlon
Rwyf wrth fy modd â'r farn hon ich bin ganz begeistert von diesem Ausblick
ich bin asz irre geworden fy meddwl yn ddryslyd
ganwyd ich bin geboren
ich bin heute sehr aufgeregt (nervös) heddiw rwy'n gyffrous iawn
Cefais fy ngeni ich bin Jahrgang 1965 1965
ich bin leicht angeheitert
Rwy'n marw o newyn / syched / blinder ich y mae bin mehr yn tostio
Daeth y bin mude / schläfrig geworden i gysgu
ich bin nicht dagegen Dydw i ddim yn ei erbyn
ich bin nicht der gleichen Ansicht (I)
nid yw ich bin nicht mor sicher mor siŵr
ich bin satt Doydumich bin satt (gesättigt)
ich bin sicher / ich bin nicht serher dwi'n siŵr / ddim yn siŵr
ich bin felly, wie ich bin i sut ydw i
Cyfanswm ich bin übermüdet
Mae'n ddrwg gennyf am ich bin traurig, es tut mir Leid
gwyliau ich bin urlaubssüchtig sâl
mae cariad yn fy meddwl i ich bin verliebt
ich bin zufrieden mit o dwi'n hapus
ich bitte Sie darum yr wyf yn ei ddymuno gennych chi
Rwy'n cysgu ar fy nghlustog
Mae angen help ar ich brauche deine Hilfe
ich darf / darf nicht mae gennyf ganiatâd / dim
ich myfi y gallaf esgusodi
ich mae gan Freude lawenydd ynof
ich esse alles yn bwyta pob un ohonynt
y mae mich nicht wohl; ich nad oes gan hwyl Laune ddim hwyl; dim llawenydd; Rwy'n hadau; Rwy'n neºesiz
ich gehe zum Glühweintrinken yn mynd i yfed gwin poeth
ich ging ganz i gyd fy hun
ich mae kaum glaube byth yn meddwl
Llongyfarchiadau i ich gratuliere (rhywun)
ich / ni all fy nharo / ddim
ich habe absolut keine lust, nid yw etwas zu tun yn gwneud dim
ich haich dicht gichhen
ich habe ein bod yn diwygio Gewissen
Mae gan Bitte a Sie gais i chi
ich habe eine Brille neutig, ich brauche eine Brille angen sbectol i mi
Fe wnaeth ich habe einen Filmriss fy ffilmio
ich habe gar kein Auto! Does gen i ddim car!
ich habe gegen dich verloren
Mae gen i ffliw Grippe
ich habe man gwan Laune Keyfim; llawenydd; Rwy'n hapus (dymunol); Rwy'n neºeliy; ar safle nesem; Rwy'n keyifliy; neşeliyim; -dych chi mewn hwyliau da

ich habe Newyn <=> ich habe keinen Newyn Rwy'n llwglyd <=> Rwy'n llawn
Dydw i ddim wedi ei gweld ers tro. Ich hahn i schon lange nicht gesehen
ich habe kein Geld dabei Dim arian gyda mi
ich mae'n bwysig nad oes gennyf lwc
ich habe keine Nid wyf yn gwybod ahnung (-den) = ddim yn gwybod (-i)
ich habe keine Geduld
ich nid yw Lust keine Lust eisiau caru
ich mae'n amser halen keine Zeit mehr, dim amser
Tynnodd fy Lust auf etwas fy rhywbeth annwyl
ich y mae 2 Gewartet stunden 2
ich daeth gwin i'm modryb Tage
Nodwydd wedi'i thorri â llaw yn ich habe mich mit der Nadel
ich habe mir nichts vorzuwerfen fy alnim ak
Nid yw ich habe nicht genug geschlafen yn cael fy nghwsg
ich habe Rücken- (Kopf-) sglefrio fy mhoenau cefn (fy mhen)
ich habe Spaß gemacht jôc
ich habe versucht, dich anzurufen, aber niemanden erreicht
ich habe viel zu tun mae gen i bŵer
Mae gen i waith ar gyfer ich habe zu tun
brwyn eilig ich hab
gichchafft nicht ich hab; es ist mir nicht gelungen wedi methu!
Ni allaf ei sefyll bellach ich halt's nicht mehr aus
sy'n dod, dass Sie kommen werden umarim yn dod
ich kämme meine Haare Rwy'n cribo fy ngwallt
ich kann dir nichts
Ni all ich kann meine weld blaen fy nhrwyn
ich kann mich nicht erinnern
Dydw i ddim yn gyrru car da
ich kaufe täglich die Tageszeitung bob dydd yn derbyn papur dyddiol
ich kenne mich hier nicht aus Rwy'n ddieithryn yma
Mae komme dran, die reihe kommt a mich yn dod ataf yn y ciw
ich konnte nicht einschlafen yn dianc o gwsg
ich mache gerade frischen tee fragu
ich mache mir Sorgen, dass mein Partner fremdgeht yn poeni fy ngwraig
ich muss arbeiten mae angen i mi weithio
Mae'n rhaid i mi fynd ich muss gehen = mae'n rhaid i mi fynd (li) / sart / take = rhaid i mi fynd
nwyddau muss
ich nad oes rhaid i muss nicht gehen fynd = ddim mynd = ddim yn gorfod mynd
Mae'n rhaid i mi ddweud, mae'n rhaid i mi ddweud, mae'n rhaid i mi ddweud
ich nehme moment em os dwi'n meddwl…
age sage Silbe für Silbe
ich salbte creme, rieb mit creme ein cream
ich schäme mich dessen, oedd ich getan habe. Rwy'n gywilydd i wneud hynny.
ich schulde dir 100 Marc Dwi'n ddyledus i chi 100 Mark = Mae 100 Mark yn ddyledus i chi
ich selbst i fi fy hun
ich selbst i fi fy hun

ich teile deine Meinung Rwy'n cytuno â chi
ich träumte von dir Gwelais i chi yn fy mreuddwyd, gwelais eich breuddwyd
ich nad ydynt, onid yw kommen yn gwybod a ydynt i ddod
ich werde mich nicht damit begnügen
ich twyllo pwysau 55 Pwysau 55
ich bydd yn dirywiol, yn miteinander gwan
ich wünsche ein gesegnetes Fest Hoffwn eich llongyfarch ar eich gwyliau
ich) ganz i gyd fy hun; ei ben ei hun; ar ei ben ei hun
ideell
ysbrydol, meddyliol, geistig, seelisch, moesol ysbrydol
ihr alle youler
yn y rhyfel Dekolletee bis zum Bauchnabel ausgeschnitten
lehr leiet Gräser (freudlos)
illegale, zweite, zumeist güngere Frau kuma
darlunydd
darluniwr darluniadol
im 3. Monat schwanger 3 yn feichiog yn fisol (beichiog)
im allgemeinen
im Allgemeinen yn gyffredinol, yn gyffredinol
im Auge behalten, traeth, sich vor Augen halten i ystyried / cadw (-i)
im Augenblick, jetzt gerade hyn / ar hyn o bryd
im Backofen yn ôl
im Dienst sein ar ddyletswydd
im Ernst o ddifrif
im Feuer yn y tân
im Finanzamt mewn cyllid
ymadrodd llawn ganzen Satz
im Gedächtnis bleiben / behalten
carchar gefail im Gefängnis (h) anede (carchar) i orwedd
im Gegenteil, yn wahanol i gergekehrt
genommen Grunde im
gwesty im übernachten aros mewn gwesty
Ganwyd im Jahr yn… geboren…
im Jahre yn ……
im Jahre yn 1982 1982
im kommenden Jahr y flwyddyn nesaf, y flwyddyn nesaf
cyfrifo Kopf ausrechnen o'r pen
ysbyty kinkenhaus imgengen
im Kriegszustand rhag ofn y bydd rhyfel
im Nachhinein, daraufhin wedyn
im Namen von adına, im Aufrag von adına ar ran rhywun
im Norden von …… (yn) y gogledd
dwyrain im Osten von
im Park spazieren gehen
im Preis ermäßigt gyda disgownt
im Rahmen von ……
im schlaf
im Schweinsgalopp, ganz schnell (nur mit Verb zusammen)
seines im Schweiße yn gweithio yn Angesichts arbeiten kanter
im selben Augenblick ar yr un pryd
im Sterben liegen ar fin marw
stich
im Straen seren, rotieren, coluddion
im Süden von… de
im Übermaß
im Verhältnis zu
gorllewin gorllewin gorllewinol
im Wörterbuch nachschlagen yn edrych i fyny yn y geiriadur
im Zickzack gehen, im Zickzack verlaufen igam-ogam
im) Vordergrund blaendir (da)
mae besser immer yn gwella
yr un fath â dasselbe yn fwy hen bob amser
meistr yn fwy hen a mwy
immer noch mwy
yn hen wieder dau mewn un, drosodd a throsodd
immer
immer, jedes Mal bob amser
yn gyflymach, bob amser (bob amser), bob amser, yn barhaus, yn barhaus
immerhin wedi'r cyfan
imiwnedd imiwnedd
ar ôl (einer Zeitspanne, zB yn 1 Jahr), später, dann (ohne Abl.)
yn / von 15 Metern Höhe 15 troedfedd o uchder
yn y dyfodol agos yn absehbarer Zeit
yn llawn yn y gorffennol Einzelheiten
yn aller Herrgottsfrühe yn yr eira
mewn alergedd
mewn aller ruhe, friedvoll mewn heddwch
mewn angriff
yn handheln yn Angh nehmen, (ein Thema)
mewn Zahl y caethwas yn ddigon
yn Begleitung) mit, durch -la, -le (gyda von)
yn achos llyfr Buchform
yn 70ern 70s; 70 mewn blynyddoedd
Bart grnmeln
Jahren 39-45 39-45
yn den denau wochen yn yr wythnosau nesaf
Krieg yn dod yn rhydd o ryfel i fynd i mewn
umschlag
yn der entgegengesetzten Richtung i'r cyfeiriad arall
yn der Gegend von lar
yn der Gegend von Hannover Hannover
yn der Gesellschaft von Frauen o fenywod
yn der Hoffnung sein, dass olmak gobeithiol (o)
yn der Nacht, nachts yn y nos

yn der Pubertät sein yn byw mewn glasoed
yn yr haul yn yr haul / o dan yr haul
yn der Umgebung der Stadt; cylchoedd o amgylch dinas um die Stadt
yn der Vergangenheit <=> yn der Zukunft yn y gorffennol <=> yn y dyfodol
in der Weise wie
in der zweiten Nacht ail noson
yn y marw mae cymryd nehmen lap
hebog
yn hanes marw Geschichte eingehen
clapiwr
hedfan yn yr awyr Luft fliegen, explodieren
Yn marw bu Luft springen wie Heinechrecke; aufschreck hynny; hochspring hynny; splatter heraufspringen
rhoi
yn stecken marw Tasche <=> aus der Tasche herausnehmen rhoi mewn poced <=> tynnu allan
yn diese Richtung
diesem Augenblick ar yr un pryd, ar hyn o bryd
yn diesem Jahr eleni / flwyddyn
yn diesem Punkt ar hyn o bryd
yn disen Tagen
Yn hyn o beth, y disgynydd Hinsicht
mewn tri math gwahanol
mewn ewro ewch i ochr gelli Richtung
yn eine Sache verwickelt werden, sich in etw. einmischen
Yn Einer Angelegenheit eine Frist einräumen i gydnabod yr amser ar gyfer swydd
yn einer Entfernung von… km… cilomedr i ffwrdd
yn einer Entfernung von… km von… -e… cilomedr i ffwrdd
yn einer Reihe / reihenweise geordnet
yn Einklang bringen, wedi ymsefydlu
Cwymp y Fall, Genital, besitzanzeigender
cyllid
yn Form von, im
Yn Gedanken versinken / sich yn Gedanken
yn achosion peryglus Gefahrensituationen
mewn sero cyfoethogiaid genau dem
yn geringer Zahl / Menge <=> yn großen Vengen llai / maint <=> llawer / gormod
ar ffurf Gestalt von ……
mewn gewisser
yn Gottes Namen er mwyn Allah
mangen
nifer fawr o laserau Zahl
yn jeder Beziehung ym mhob ffordd
ym mhob agwedd ar jeder hinsicht
yn Kauf nehmen, mae risg yn fforddio (-i)
yn y Konsurs gehen methdaliad
Cyswllt cysylltwch â thrten mit cyswllt (-le)
yn Zez yn ddiweddar, gerllaw
Nid yw diddymiad mewn methdaliad
yn Manuskriptform, als Konzept
yn meinem (ganzen) Leben yn fy mywyd
yn Leben ganzen yn fy oes
yn meiner Augenhöhe
yn meiner Hosentasche yn fy mhoced boced = pants fy pants
yn mir deoch ist, ich empfinde y tu mewn i mi ... wedi
yn y Modd
nodyn
yn ôl, mae bessern sich yn gwella
mewn geraten panig
yn bersonol, yn bersonol
Cynhyrchion cynhyrchu wrth gynhyrchu
yn Raten zahlen yn talu mewn rhandaliadau

rente
wrth gefn
wedi'i sleisio, wedi'i sleisio yn Scheiben
yn Scheiben oder Würfeln schneiden chopping (-i)
yn Scheiben slicing schneiden
yn Stucke gerissen; darn stückweise fesul darn
yn Stucke schneiden
yn Stücke zerlegen yn torri, i ddarnau
yn tause stucke zerschlagen werden
yn anweledig yn ein dinas
yn Urlaub fahren
yn gelau Urlaub
yn welchem ​​Mae monat yn sindroi gwifr pa fis ydyn ni?
gorllewin
yn) Dingsda neu rywbeth
yn “sein vogue
indem, -end - erek
indem, ständig end -end, immer wieder etw. tiwn - (y) e… - (y) e
indis
anuniongyrchol anuniongyrchol
nyth anninander
heintus, ansteckend yn heintus
infolge…, als Folge von …… canlyniad
gwybodaeth
inhal
trareigkeit, traurig sadness
peiriannydd
fewnolhalb (binnen) zwei Monaten mewn dau fis
inhalb von 5 Tagen, binnen 5 Tagen mewn pum diwrnod
innerhalb; mewn binnen
ins
ins Rhowch fanylion gehen
ins Deutsche übersetzen yn cyfieithu i Almaeneg
mewnosod Gedächtnis kommen, einfallen
mae Gefängnis kommen jail (carchar) yn ymuno
gehen Krankenhaus, aufgenommen werden yn yr ysbyty
ins Türkische übersetzen yn cyfieithu i Dwrceg
insbesondere, besonders ilbassa
mae insbesondere, namentlich, yn edrych yn arbennig, yn enwedig
inserier
insgesamt; Cyfanswm Gesamtsumme
inszenier
dymi <=> deallus, einfältig craff, craff <=> gwirion, di-ben
smart, aber auf seinen eigene Vorteil bedacht, Vorteil seinen yn kluger
dwys
intensiver werden, sich irgendwo konzentrieren, (Industriezweig :) sein angesammelt
bws
interessant <=> uninteressant diddorol (-ci) <=> anghysylltiedig
dwyster
pryder dwys, pryderus

interessiert, maßgeblich, zuständig
rhyngwladol, rhyngwladol, interstate, rhyngwladol
rhyngwladol rhyngwladol
internationale Fluglinien rhyngwladol
dehongliad
inzwischen, unterdessen
Iran Iranaidd
chwedl chwedl unrhyw un, unrhyw un
irgend (ein) unrhyw
irgendetwas wichtiges y peth nodedig
irgendwann einmal a seibiant
irgendwer
hgendwie mewn unrhyw ffurf / ffurf
irgendwie; mit Verneinung: math o durchaus nicht, ganz und gar nicht
irgendwo yn unrhyw le
irisch; Iwerddon
camarweiniol
islamischer Geistlicher; Lehrer hodja
ist das essbar? A yw'n cael ei fwyta?
ist das essbar? Nein, das ist nicht essbar! A yw'n cael ei fwyta? Na, mae'n anhygoel!
ist gleich cyfartal (tir)
da mewn gwersi seinen Fächern yn dda
oedd ok, jetzt ist schluss, yn wyr; wie ta a sei, gan ddweud, beth bynnag
ist schuldig und schreit noch laut
yn fwy sicr
italienischen; Italiener Eidaleg, EidalegEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw