Darlith Almaeneg -i Hali (German Akkusativ) Darlith

ENW'R ALMAEN (AKKUSATIV)Darlith Akkusativ Almaeneg, 9. Gradd Almaeneg Akkusativ, 10. Gradd Almaeneg Akkusativ, 11. enw dosbarth yr achos.

Trosir enwau yn Almaeneg (ac eithrio y byddwn yn eu rhoi ychydig yn ddiweddarach) i -i trwy newid eu herthyglau. Newidir erthyglau Almaeneg fel a ganlyn:

Er mwyn rhoi'r enwau “der ik into -i, rydym yn newid y“ der ”i” den ”.
Ni wneir unrhyw newid i'r enwau a'r erthyglau y mae eu herthyglau yn “das Art neu“ die ”.
Fel mater o ffaith, mae'r gair meden eine halinde yn aros yr un fath.
Fel mater o ffaith, mae'r gair 'ein ise' ar ffurf “einen arak trwy newid.
Yn wir, mae'r gair “keine de yn aros yr un fath.
Fel mater o ffaith, mae'r gair pelydr Art Art yn newid ac ar ffurf “keinen”.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Nawr gadewch inni archwilio'r eithriad a grybwyllir uchod;

Wrth ddisgrifio'r lluosog o enwau, gwnaethom nodi bod rhai enwau yn lluosog trwy gymryd -n neu -en ar y diwedd. Roedd yr enwau hyn yn enwau gyda -schaft, -heit, -keit, -in, -lei, -rei, -ung. Mae'r enwau a grybwyllir gydag erthygl "der" yn cael eu cyfieithu i -i, tra bod yr erthygl "der" yn dod yn "den" a defnyddir y gair ar ffurf luosog. Mewn geiriau eraill, mae pob enw sy'n cymryd -n neu -en ar ddiwedd y lluosog ac yn "dweud" gydag erthygl bob amser yn cael ei ddefnyddio yn sillafu lluosog yr enw. Nid yw'r eithriad hwn yn nodwedd sy'n benodol i'r wladwriaeth -i, mae'n berthnasol i bob math o'r enw.

Dyma'r rheolau ynglŷn â -i cyflwr yr enw. Edrychwch ar yr enghreifftiau isod.

DATGANIAD LEAN —————————- FFURFLEN
der Mann (man) o Mann (man)
der Ball (pêl) o Ball
der Sessel (cadair freichiau) o Sessel (cadair freichiau)

Fel y gwelwch, nid yw'r gair yn newid.

Myfyriwr (myfyriwr) o Studenten (myfyriwr)
der Mensch (dynol) i Menschen (dynol)

Defnyddiodd y ddwy enghraifft uchod y geiriau -i gyda'u sillafu lluosog gan mai dyma'r achos eithriadol y soniwyd amdano yn unig.

das Auge (y llygad) ———————— das Auge (y llygad)
das Haus (tŷ) ————————- das Haus (tŷ)
die Frau (benyw) die- die Frau (benyw)
marw Wand (wal) ——————— marw Wand (wal)

Fel y gwelir uchod, nid oes unrhyw newid mewn das ac erthyglau a geiriau marw.

ein Mann (dyn) —————– einen Mann (dyn)
ein Fisch (pysgodyn) —————— einen Fisch (pysgodyn)
kein Mann (nid dyn) ——– keinen Mann (nid dyn)
kein Fisch (nid pysgodyn) ——— keinen Fisch (nid pysgodyn)

Fel y gwelir, mae ein-einen a newid kein-keinen yn bresennol.

keine Frau (nid menyw) e keine Frau (nid menyw)
keine Woche (nid wythnos) —— keine Woche (nid wythnos)

Fel y gwelir o'r uchod, nid oes unrhyw newid yn y gair a geiriau eine and keine.


Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Gall aelodau almancax drafod eich holl gwestiynau.

Os ydych chi wedi gorffen naratif yr Almaen o enw'r iaith Almaeneg, byddwn yn rhoi rhestr i chi o ymadroddion Almaeneg mewn rhestr:

YR HOLL GYRSIAU YN Y FFRAMWAITH O FATERION ALMAENEG

Almaeneg

Disgrifiad o enw'r iaith Almaeneg

Iaith Almaeneg ar ffurf y mynegiant

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiantEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (9)