Cymerwch arolygon ac ennill arian gydag arolygon sy'n gwneud arian

Helo ein hymwelwyr gwerthfawr. yn y post hwn ennill arian drwy gymryd arolygon Byddwn yn siarad am ffyrdd. Ydym, rydym wedi cyrraedd 2024 a cymryd arolwg ennill arian dull yn dal yn ddilys. Nid yw'r cwestiwn o sut i wneud arian trwy lenwi arolygon erioed wedi colli ei boblogrwydd. Heddiw, mae ceisiadau i wneud arian trwy lenwi arolygon a gwefannau i wneud arian trwy lenwi arolygon yn boblogaidd iawn. O ganlyniad, llenwch arolwg ac ennill system arian. arian Mae wedi dod yn un o'r ffyrdd.Yn y canllaw cynhwysfawr hwn ar ffyrdd o ennill arian trwy gwblhau arolygon, byddwn yn rhannu dulliau ac arferion a fydd yn ennill arian real a real i chi (nid arian rhithwir neu bwyntiau). Bydd y ceisiadau yn yr arolwg hwn a'r canllaw ennill arian yn arbed arian i chi mewn gwirionedd, yn adneuo'r arian rydych chi'n ei ennill i'ch cyfrif banc, ni fydd yn achosi unrhyw broblemau talu ac, o ganlyniad, bydd yn cynnig cyfle i chi ennill incwm ychwanegol. Dim byd nad ydym wedi rhoi cynnig arno a bod yn siŵr ei fod yn gweithio'n iawn. ap gwneud arianNid ydym yn ei rannu gyda chi. Dyma ein hathroniaeth sylfaenol.

Yn y cyfamser, gadewch inni eich atgoffa bod canllawiau newydd a ffyrdd newydd o wneud arian ar-lein yn cael eu hychwanegu at ein gwefan yn gyson. Cyn gynted ag y bydd cais sy'n gwneud arian yn dod allan, byddwn yn ei adolygu ar unwaith ac yn ei rannu gyda chi os byddwn yn ei weld yn gadarnhaol. Os ydych chi am gael gwybod ar unwaith pan ddaw cais gwneud arian newydd allan, mae'n ddefnyddiol ymweld â'r erthygl hon yn aml.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Nawr mae'n bryd siarad am apps a dulliau eraill a fydd yn caniatáu ichi ennill arian trwy gwblhau arolygon. Dewch ymlaen, os ydych chi'n barod, gadewch i ni ddechrau. Dweud beth? Dyma'r mwyaf dibynadwy a gwirioneddol apiau llenwi arolygon i ennill arian.

Ar frig ein rhestr o arolygon sy'n gwneud arian mae cymhwysiad Google Surveys Rewards, cymhwysiad symudol sy'n gwneud arian go iawn. Nawr, byddwn yn ceisio rhoi atebion i gwestiynau fel beth yw'r cais arolygon a wobrwywyd gan Google, sut i ennill arian o'r cymhwysiad arolygon â gwobr Google, faint o arian a wneir gydag arolygon a wobrwyir gan Google.

Yn yr erthygl hon fe welwch y pynciau canlynol:

Ffyrdd o ennill arian trwy gwblhau arolygon
✅ Ennill arian o arolygon a wobrwywyd gan Google Mae'n hawdd, gall unrhyw un ei wneud
✅ Gwneud arian gyda Yandex toloka Gall rhai tasgau fod yn anodd ac weithiau mae cymorth iaith Twrcaidd yn annigonol
✅ Ennill arian gyda Bounty Gall tasgau gweddol anodd ddigwydd, sy'n addas ar gyfer cyffredinol

Gwneud Arian Gyda Google Rewards Arolygon

Mae ap arolygon â gwobrau Google yn ap symudol sy'n caniatáu ichi ennill arian go iawn a real. Mae wedi'i restru ar y farchnad Android a'r farchnad Apple. Byddwn yn dweud wrthych gam wrth gam sut y gallwch chi ennill ac ennill incwm ychwanegol gyda'r cymhwysiad arolygon â gwobrau Google.

Er mwyn dechrau gwneud arian trwy lenwi arolygon gan ddefnyddio'r rhaglen arolygon a wobrwywyd gan Google, yn gyntaf mae angen i ni osod y rhaglen arolygon â gwobr Google ar ein ffôn clyfar.


Cymhwysiad arolygon arobryn Google dolen marchnad Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.paidtasks

Cymhwysiad arolygon arobryn Google dolen marchnad ios: https://apps.apple.com/us/app/google-opinion-rewards/id1227019728

Defnyddiwch y ddolen briodol ar gyfer eich ffôn o'r dolenni uchod. Ar ôl gosod y cymhwysiad arolwg â gwobr Google ar eich ffôn clyfar, agorwch y rhaglen.

Pan fyddwch chi'n agor y rhaglen arolygon â gwobrau Google, fe welwch sgrin fel yr un isod yn gyntaf.

Llenwch Arolwg Ennill Arian - Arolygon Gwobrau Google
llenwi arolwg ennill arian

Rydyn ni'n darllen ac yn pasio'r sgrin wybodaeth ar y dechrau mewn trefn, hynny yw, rydyn ni'n clicio neu'n sgrolio i'r lle nesaf ac yn parhau. Mae'r sgrin ganlynol yn ymddangos.

Ffyrdd o ennill arian trwy gwblhau arolygon
ennill arian trwy gwblhau arolygon

Ar ôl darllen y nodiadau gwybodaeth, fe welwch y sgrin mewngofnodi gyda'ch cyfrif Google. Os oes gan eich ffôn clyfar system weithredu Android sydd ar gael gan Google, mae gennych chi gyfrif Google eisoes a bydd eich mewngofnodi yn cael ei agor yn awtomatig gyda'r cyfrif hwn a byddwch yn gweld sgrin debyg i'r un isod.

Ffyrdd o ennill arian trwy gwblhau arolygon
llenwi arolwg ennill arian

Os oes gan eich ffôn y system weithredu iOS a gynigir gan Apple ac nad oes gennych gyfrif Google eisoes, yna yn gyntaf https://www.google.com/accounts/NewAccount Ewch i a chreu cyfrif Google newydd. Gallwch fewngofnodi i'r rhaglen arolygon arobryn trwy nodi'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair sy'n gysylltiedig â'r cyfrif a grëwyd gennych. Os oes gennych chi gyfrif Google eisoes, yna gallwch chi fewngofnodi i'r app arolygon gwobrwyol trwy nodi'r cyfeiriad e-bost a'r cyfrinair sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif presennol.


Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA
llenwi arolwg ennill arian
llenwi arolwg ennill arian

Rydym un cam yn nes at wneud arian drwy lenwi arolygon. Ar ôl mewngofnodi i'r rhaglen arolygon gwobredig, fe welwch sgrin fel yr un isod. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin hon, cwblhewch eich proffil yn gyntaf, wrth gwblhau eich proffil gofynnir i chi nodi gwybodaeth syml fel oedran, rhyw, prif ddiddordebau, lleoliad ac iaith.

Ffyrdd o ennill arian trwy gwblhau arolygon
ennill arian trwy gwblhau arolygon

Os edrychwch ar yr adran hanes dyfarniadau yn newislen y cais, fe welwch y sgrin ganlynol gan eich bod yn ddefnyddiwr newydd. Ydym, nid ydym wedi ateb unrhyw arolygon na chwestiynau eto felly nid oes gennym unrhyw enillion eto.

Ffyrdd o ennill arian trwy gwblhau arolygon
dulliau gwneud arian

Mae'r cais yn hynod o syml i'w ddefnyddio. Isod gallwch weld adran gosodiadau'r rhaglen arolygon a wobrwywyd gan Google. Ar ôl gwneud y gosodiadau sylfaenol a chaniatáu hysbysiadau, mae popeth yn barod nawr. Byddwch yn cael gwybod pan fydd yr arolygon sy'n benodol i chi yn cael eu cyhoeddi. Ar ôl yr hysbysiad, agorwch yr ap a dechrau ateb cwestiynau neu lenwi arolygon. Wrth i chi lenwi'r arolwg, fe welwch faint rydych chi'n ei ennill trwy fynd i mewn i'r ddewislen enillion.

ennill arian trwy gwblhau arolygon ar-lein
ennill arian trwy gwblhau arolygon ar-lein

Gyfeillion, yn y cyfamser, gadewch i ni roi gwybodaeth bwysig iawn i chi. Os oes gan eich ffôn system weithredu Android, hynny yw, os ydych chi'n defnyddio'r Google Play Market, dim ond yr arian rydych chi'n ei ennill trwy arolygon Google y gallwch chi ei wario, hynny yw, o arolygon arobryn, ar y Google Play Market. Mewn geiriau eraill, mae'r arian rydych chi'n ei ennill o arolygon a wobrwyir gan Google yn cael ei lwytho i'ch cyfrif fel Credydau Chwarae Google (hy pwyntiau). Gyda'r credyd hwn, gallwch brynu unrhyw gais taledig o'r Play Market neu ei ddefnyddio ar gyfer pryniannau mewn-app.

Felly mae defnyddwyr ffôn Android wir yn gwneud arian ac yn ennill arian go iawn trwy Google Surveys Rewards, hynny yw, nid arian rhithwir. Fodd bynnag, dim ond ar y Farchnad Chwarae Google ar gyfer defnyddwyr Android y gellir gwario'r arian hwn a enillir. Gellir defnyddio Credyd Chwarae Google i brynu unrhyw ap, gêm, ffilm, sioe deledu, cylchgrawn neu gerddoriaeth sydd ar gael ar Google Play. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer pryniannau mewn-app. Os dymunwch, rydym yn argymell eich bod yn ennill arian yn gyflym ac yn hawdd. ennill arian drwy ysgrifennu erthyglau Gallwch chi hefyd ddarllen y pwnc. Mae'n gwneud arian da mewn gwirionedd.


Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

Fodd bynnag, os oes gennych ffôn neu dabled gyda'r system weithredu iOS a gynigir gan Apple, hynny yw, os ydych wedi gosod y cymhwysiad Google Rewarded Surveys ar yr App Store, yna anfonir yr arian a enillwch trwy gwblhau'r arolwg i'ch cyfrif PayPal . Gallwch dynnu'r arian o'ch cyfrif paypal a'i wario fel y dymunwch.

O ganlyniad, p'un a yw'ch dyfais yn Android neu iOS, rydych chi'n ennill pob math o arian o Google Surveys, hynny yw, y cymhwysiad arolygon arobryn, ond dim ond yr arian maen nhw'n ei ennill o'r arolygon yn y Play Market y gall defnyddwyr dyfeisiau Android ei wario , tra gall defnyddwyr dyfeisiau iOS dynnu'r arian y maent yn ei ennill o'r arolygon yn uniongyrchol o'u cyfrifon Paypal. Ond nid yw hyn yn broblem fawr, o ganlyniad, mae llawer o gynhyrchion yn cael eu gwerthu yn y Farchnad Chwarae, a gallwch ddod o hyd i gynnyrch sydd ei angen arnoch yn llwyr a gallwch brynu cynnyrch corfforol a all ddiwallu'ch anghenion o'r Farchnad Chwarae gyda'r arian sydd gennych. ennill trwy gwblhau arolwg.

Gallwch ddarganfod mwy am ennill arian trwy lenwi arolygon gydag arolygon a wobrwywyd gan Google ar dudalen swyddogol Google. https://support.google.com/opinionrewards#topic=7159252 Gallwch ddod o hyd iddo yn. Dyma atebion i gwestiynau cyffredin a gwybodaeth llawer mwy cynhwysfawr am Google Surveys.

Faint o Arian y Gellir Ei Wneud O Arolygon Gwobrau Google?

Wel, yn awr gadewch i ni ddod at y prif fater y mae pawb yn fwyaf o ddiddordeb ynddo ac yn fwyaf chwilfrydig yn ei gylch. Faint o arian a enillir trwy lenwi arolygon gyda'r cais arolygon â gwobrau?

Rydyn ni'n gwybod bod sawl arolwg neu gwestiwn yn dod mewn wythnos ar ap arolygon gwobrau Google. Yn gyffredinol, telir isafswm o $0,1 (USD) ar gyfer pob arolwg neu gwestiwn. Mae'r ffigur hwn yn codi i $10 (USD) yn dibynnu ar y math o arolwg. Fel y gwyddoch, mae doler 0.1 yn golygu tua 1.5 TL. Gadewch i ni gyfrifo faint o arian y gallwn ei ennill yn fisol trwy lenwi arolygon, gadewch i ni beidio â gorliwio, gadewch i ni fod yn realistig. Gadewch i ni egluro gydag enghraifft.Os byddwn yn llenwi 2 arolwg yr wythnos, gan dybio ein bod yn ennill $0.1 o un o'r arolygon a $0.5 o'r llall, bydd yn $0.6 yr wythnos. Mae'n costio 2.4 USD y mis. Os bydd arolwg gwerthfawr yn ymddangos sawl gwaith y mis sy'n ennill $1 neu $2 y mis, mae ein henillion misol tua $5. Mae 5 doler tua 75 TL. Mae hyn yn golygu, trwy gwblhau arolwg o'r cais arolwg sydd wedi ennill gwobrau Google, bod tua 75 TL y mis yn cael ei ennill. Wrth gwrs, gwnaethom ein cyfrifiadau ar y lefel ofynnol. Mae'r wybodaeth bod y swm a dalwyd ar gyfer pob arolwg rhwng 0.1 a 10 USD wedi'i ysgrifennu ar dudalen swyddogol Google. Ni fydd pob arolwg y dewch ar ei draws yn rhoi $0.1 i chi. Yn bendant bydd arolygon a chwestiynau mwy gwerthfawr. Os dewch chi ar draws arolwg gwerth 10 doler unwaith y mis, bydd yr arolwg hwn yn unig yn ennill 150 TL y mis i chi. Gwnaethpwyd y cyfrifiad yn glir iawn, heb or-ddweud ac, fel y gwelwch, yn seiliedig ar y niferoedd lleiaf. Felly, mae'n ymddangos y gallwch chi ennill tua 100 TL y mis yn hawdd trwy lenwi arolygon gyda'r cymhwysiad arolygon arobryn Google. Mae'n debyg na fydd yr amser y byddwch chi'n ei dreulio i ennill 100 TL yn fwy na 10 munud.

Nawr, gadewch i ni feddwl faint o ddoleri y gallwn ei ennill y mis trwy lenwi arolwg. Er enghraifft, os oes gennych chi 3 o bobl yn byw mewn tŷ, gadewch i ni ddweud bod y tri pherson hyn wedi gosod y cymhwysiad arolygon â gwobrau Google. Os yw pob un ohonynt yn ennill 8 doler y mis, yr ydym yn sôn am isafswm niferoedd, efallai y bydd mwy. Oes, os yw pob person yn ennill 8 doler y mis, cyfanswm incwm tŷ 3 pherson fydd 24 doler. Mae 24 doler yn golygu tua 360 TL. Mae hyn yn golygu, trwy lenwi arolwg, bod 3 TL y mis yn cael ei dalu i dŷ o 360 o bobl. Gwyddom y bydd yn cymryd ychydig funudau ar y mwyaf i gwblhau arolwg. Felly mae'n bosibl ennill yr incwm hwn trwy dreulio 10 neu 15 munud y mis. Ennill arian trwy gwblhau arolygon swydd hefyd ffyrdd o wneud arian o gartref gellir ei gyfrif yn eu plith.

Nawr, gadewch i ni ehangu'r sefyllfa ychydig yn fwy, gadewch i ni ddweud eich bod yn deulu o 3 sy'n byw yn yr un tŷ, os yw pob un ohonoch yn gosod y cymwysiadau eraill y byddwn yn eu rhestru isod ynghyd â'r cymhwysiad arolygon arobryn Google, pan ddywedwch 5 doler oddi yno, 10 doler oddi yno, 7 doler o'r llall, mae hyn yn golygu mai dim ond Hyd yn oed trwy lenwi'r holiadur, rydym yn cael arian poced neis yn ein tŷ. Ydy, fel y gwelwch, mae'n werth rhoi cynnig ar yr arolwg a'r ceisiadau ennill arian yn ein harolwg ac ennill arian yr ydym wedi'i baratoi ar eich cyfer, ffyrdd o wneud arian Mae'n ddull dilys, nid yw'n diflasu'r defnyddiwr, nid yw'n achosi colli amser, mae'n arbed arian, mae ei gais a'i ddefnydd yn hynod o syml, nid oes angen arbenigedd arno. Rydyn ni'n rhoi enghraifft gyda rhifau hynod debygol a realistig. Nid ydym yn gwerthu breuddwydion.

Pwnc cysylltiedig: Gemau gwneud arian

Ennill Arian O App Yandex Toloka

Yn ein canllaw i wneud arian trwy lenwi arolygon, rydym unwaith eto yn cynnwys cymhwysiad cadarn, hardd a dibynadwy iawn. Yandex Toloka. Nid cais i lenwi arolygon ac ennill arian yn unig yw cais Yandex Toloka. Mae hefyd yn gymhwysiad lle gallwch chi ennill arian trwy wneud amrywiol gwestiynau, tasgau, gweithgareddau a gweithgareddau tebyg.

Cais i ennill arian trwy gwblhau arolygon, Yandex Toloka
Gwneud arian trwy gwblhau arolygon, Yandex Toloka

Yn y cymhwysiad Yandex Toloka, mae yna lawer o wahanol opsiynau ariannol o gymharu â chymhwysiad arolwg arobryn Google. Mae yna lawer mwy o opsiynau arolwg gwahanol a llawer o fathau o deithiau y gallwch chi ennill arian trwy eu cwblhau. Os byddwn yn cymharu cymhwysiad Yandex Toloka a'r cymhwysiad arolygon arobryn Google; mae'r ddau ap yn talu tua'r un faint fesul arolwg / fesul tasg. Gallwn ddweud bod Yandex Toloka yn talu ychydig yn llai, ond pan ystyriwn fod gormod o arolygon a mathau o dasgau i wneud arian yn y cais Yandex Toloka, gallwn ddweud yn hawdd y bydd y cais Yandex Toloka yn gwneud mwy o arian os edrychwn arno cyfanswm yr incwm yn fisol. Wedi'r cyfan, enw swyddogol y cymhwysiad Toloka yn y siopau app yw'n union: “Toloka: Incwm ychwanegol”.

Llenwch arolygon, ennill arian, Yandex Toloka
Gwneud arian trwy gwblhau arolygon, Yandex Toloka

Faint o Arian y Gellir Ei Ennill O Gais Yandex Toloka?

Fe wnaethon ni roi cynnig ar y cymhwysiad Yandex Toloka ar eich rhan, mae miliynau o bobl yn lawrlwytho ac yn defnyddio'r cymhwysiad Toloka, fe wnaethon ni ddarllen sylwadau'r defnyddiwr, fe wnaethon ni archwilio sylwadau'r awduron yn y geiriadur sur. O ganlyniad i'r wybodaeth yr ydym wedi'i chasglu, mae yna bobl sy'n ennill 10 doler yr wythnos o'r cais Toloka, ac mae yna rai sy'n ennill 15 doler. Mae yna hefyd rai sy'n ennill $5 yr wythnos. Yn bendant nid yw ennill $10 yr wythnos yn anodd, nid breuddwyd gyda'r app Toloka. Mae llawer o bobl yn gwneud hyn yn hawdd iawn. Sylwch ein bod yn dweud $10 yr wythnos. Mae $10 yr wythnos yn gwneud $40 y mis. Mae 40 doler tua 600 TL. Os yw pawb yn defnyddio'r cymhwysiad Toloka mewn tŷ lle mae 3 o bobl yn byw ac yn ennill 10 doler yr wythnos, bydd un person yn ennill 40 doler y mis a bydd 3 o bobl yn ennill cyfanswm o 120 doler y mis. Mae doler 120 yn golygu tua 1.800 TL. Gadewch i ni wneud y cyfrif lleiaf eto, mae'n golygu o leiaf 1000 TL y mis.

Trwy gwblhau'r tasgau a roddwyd i chi yn y cais Yandex Toloka neu trwy lenwi arolwg, gellir ennill arian sylweddol yn hawdd iawn. Os darllenwch sylwadau'r rhai sy'n defnyddio'r rhaglen, fe welwch fod yna lawer o bobl sy'n gwneud hyn.

Gallwch drosglwyddo'r arian rydych chi'n ei ennill o'r cymhwysiad Yandex Toloka i'ch cyfrif trwy systemau talu PayPal, Payoneer, Skrill neu YooMoney. Felly mae angen i chi fod yn aelod o o leiaf un o'r dulliau talu hyn. Mae taliadau'n ddi-drafferth, mae'r cais ar gael gan Yandex, ac mae'r ganran ariannol yn uchel iawn ac yn ddibynadwy.

Rydych chi eisoes yn gwybod mai dim ond cymwysiadau dibynadwy rydyn ni'n eu gosod ar ein gwefan. Mae'r cymwysiadau gwneud arian rydyn ni'n eu rhannu â chi ar ein gwefan yn gymwysiadau dibynadwy, di-dâl sydd wir yn gwneud arian. Nid ydym byth yn rhannu gyda chi y cymwysiadau sy'n tynnu eich sylw gydag addewidion gwag, yn dwyn eich amser, ac ni fyddant yn gwneud arian i chi. Yn arbennig o boblogaidd yn ddiweddar ac yn ymddangos ym mhobman. ennill arian trwy wylio hysbysebion Byddwch yn siwr i ddarllen ein rhybudd am y ffyrdd.

Sut i Ddefnyddio Cais Yandex Toloka?

Nawr, byddwn yn esbonio sut i osod a defnyddio'r cymhwysiad Yandex Toloka, a fydd yn rhoi incwm ychwanegol braf i chi, gam wrth gam gyda lluniau.

Dolen Siop Android Yandex Toloka: Ap Monetization Android Yandex Toloka

Dolen Siop Yandex Toloka ios: Ap Monetization Yandex Toloka ios

Yn gyntaf oll, cliciwch ar y ddolen uchod sy'n addas ar gyfer eich dyfais a gosodwch y cymhwysiad Yandex Toloka ar eich dyfais symudol. Ar ôl gosod y cais, fe welwch sgrin fel yr un isod. Dyma'r sgrin wybodaeth. Gallwch ddarllen a phasio'r sgriniau hyn mewn trefn.

Llenwch arolygon, ennill arian, Yandex Toloka
Gwneud arian trwy gwblhau arolygon, Yandex Toloka

Ar ôl y sgriniau gwybodaeth, fe welwch sgrin gofrestru fel yr un isod. Os oes gennych chi gyfrif Yandex eisoes, mewngofnodwch, os na, crëwch gyfrif Yandex. Wrth greu cyfrif, bydd angen i chi hefyd wirio'r rhif ffôn.

Gwneud arian trwy gwblhau arolygon, Yandex Toloka
Gwneud arian trwy gwblhau arolygon, Yandex Toloka

Rydym yn pasio'r sgriniau gwybodaeth hyn ac yn cyrraedd y sgrin gofrestru isod. Os dymunwch, gallwch hepgor 3-4 sgrin wybodaeth ar unwaith trwy glicio ar y botwm “Hepgor”.

Ennill arian trwy gwblhau arolygon, sgrin gofrestru Yandex Toloka
Gwneud arian trwy gwblhau arolygon, Yandex Toloka

Ar ôl creu cyfrif a mewngofnodi i'r cais, fe welwch y sgrin yn rhestru'r tasgau. Yma gallwch ddewis y tasgau sy'n addas i chi a dechrau eu gwneud ar unwaith. Mae'n rhoi ffigurau fel 0,1 USD, 0,05 USD fesul adran. Gan fod y dasg yn gymaint, maent yn cronni llawer o arian. Yn ein gwlad, mae yna rai sy'n ennill 10 doler a 15 doler yr wythnos gyda chymhwysiad Yandex Toloka. Mae'n werth yr ymdrech, ni fydd yn cymryd llawer o'ch amser. Yn bendant nid ydym yn argymell gwneud y teithiau +18. Nid yw'n gwneud arian ichi, mae'n llygru'ch moesau, ac mae'n gwneud ichi bechu.

Pa Fath o Arolygon a Thasgau Sydd yng Nghais Yandex Toloka?

Mae esboniad gwefan Yandex am yr arolygon a'r tasgau yn y cymhwysiad Yandex Toloka fel a ganlyn;

Toloka; Mae'n caniatáu ichi ennill arian ar-lein trwy wneud tasgau syml na all cyfrifiaduron eu gwneud fel arfer, megis gwirio addasrwydd gwefannau ar gyfer ymholiadau chwilio perthnasol, cymharu delweddau â'i gilydd, neu benderfynu pa gategorïau y mae cynhyrchion yn perthyn iddynt. Mae gweithio yn Toloka yn hawdd: gallwch ddewis a chwblhau'r dasg rydych chi ei heisiau ac ennill gwobrau. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw cyfrifiadur neu ddyfais symudol sydd wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd a rhywfaint o amser rhydd i weithio

Yandex LLC

Fe wnaethom geisio esbonio'n fanwl, gam wrth gam, sut y gallwch chi ennill arian trwy lenwi arolygon, ateb cwestiynau a pherfformio tasgau eraill diolch i gais Yandex Toloka. Os oes unrhyw gwestiwn yr hoffech ei ofyn, ysgrifennwch ef yn y maes sylwadau ar waelod y dudalen. Rydym bob amser yn cymedroli eich sylwadau ac yn ceisio ymateb o fewn ychydig funudau. Mae croeso i chi wneud sylw.

Gwefan ar gyfer gwneud arian trwy lenwi arolygon, Yandex Toloka
Gwneud arian trwy gwblhau arolygon, Yandex Toloka

Nawr, byddwn yn ceisio cyflwyno cais hardd arall i chi, sy'n ddibynadwy ac sydd â'r potensial i wneud arian, wedi'i lawrlwytho a'i ddefnyddio gan filiynau o ddefnyddwyr, mae ganddo lawer o sylwadau cadarnhaol ac mae'r cwmni'n ateb pob sylw negyddol. Ein cais nesaf yw cais arolwg-lenwi-ennill arian o'r enw Bounty.

Llenwch arolygon gyda Cais Bounty ac Ennill Arian

Mae cymhwysiad Bounty hefyd yn gais arolwg poblogaidd a dibynadwy ac ennill arian. Gallwch ennill arian trwy wneud arolygon, cwestiynau, dewisiadau a gweithgareddau tebyg. Mae gan y cais i ennill arian trwy lenwi arolwg o'r enw Bounty 1 miliwn o lawrlwythiadau ar y farchnad Android. Yn enwedig os edrychwch ar sylwadau siop Google Play, fe welwch fod pob sylw yn cael ei ateb gan yr awdurdodau, mae yna lawer o sylwadau cadarnhaol, ychydig o sylwadau negyddol, ac atebion sy'n canolbwyntio ar atebion yn cael eu rhoi gan yr awdurdodau i'r sylwadau negyddol.

Ennill arian trwy gwblhau arolygon, cais Bounty
Ennill arian trwy gwblhau arolygon, cais Bounty

Yn fyr, yn seiliedig ar ein profiadau a sylwadau defnyddwyr eraill, rydym wedi dod i'r casgliad y dylid cynnwys y cais o'r enw Bounty yn y canllaw hwn ac rydym yn ychwanegu'r cais hwn at ein rhestr gyda thawelwch meddwl.

Gwnewch arian trwy lenwi arolygon, ennill arian gyda Bounty
Gwnewch arian trwy lenwi arolygon, ennill arian gyda Bounty

Sut i Ennill Arian o App Bounty?

Byddwn hefyd yn dweud wrthych gam wrth gam sut i ennill arian o gais llenwi-yr-arian arolwg Bounty. Yn gyntaf oll, gosodwch y cymhwysiad Bounty ar eich dyfais gan ddefnyddio'r dolenni canlynol sy'n addas ar gyfer eich dyfais.

Dolen Siop Android App Bounty: Ap arian parod Bounty (Android)

Dolen Siop Bounty App ios: Ap arian parod Bounty (ios)

Ar ôl gosod y cais arolwg Bounty ac ennill arian ar eich dyfais android neu ios ac agor y cais, fe welwch sgriniau croeso fel y gwelwch yn y delweddau isod.

Bounty, ap i ennill arian trwy gwblhau arolygon
Bounty, ap i ennill arian trwy gwblhau arolygon

Cymerwch eich tro drwy'r sgriniau croeso. Ar ôl y sgriniau croeso, bydd y sgrin gofrestru neu fewngofnodi yn ymddangos. Mewngofnodwch os oes gennych chi gyfrif Bounty eisoes, fel arall crëwch un newydd. Os dymunwch, gallwch hefyd fewngofnodi trwy gysylltu eich cyfrifon Facebook neu Google.

Llenwch arolwg gyda bounty ennill arian
Bounty, ap i ennill arian trwy gwblhau arolygon

Ar ôl mewngofnodi i'r cais, byddwch yn cyrraedd sgriniau arbennig fel y gwelwch isod. Yn y panel hwn lle mae tasgau ac arolygon wedi'u lleoli, gallwch ateb y cwestiynau sy'n addas i chi, cymryd rhan mewn arolygon a dechrau ennill arian.

Llenwch arolygon ac ennill arian gyda Bounty
Ceisiadau i ennill arian trwy gwblhau arolygon, Bounty

Ar ôl mewngofnodi i'r cais, gallwch lywio trwy enillion defnyddwyr eraill, mathau o dasgau a gosodiadau proffil.

Ap llenwi arolwg ennill arian, ennill arian gyda Bounty
Ap llenwi arolwg ennill arian, ennill arian gyda Bounty

Faint o Arian Ydw i'n Ei Ennill O'r Ap Bounty?

Bydd yr arian y byddwch yn ei ennill o'r arolwg Bounty a'r cais ennill arian fel y cyfrifwyd uchod. Yn dibynnu ar y math o arolwg neu dasg, gallwch weld taliadau o 0.50 TL, 1 TL, 3 TL a mwy. Bydd yr arian a enillwch yn amrywio yn dibynnu ar nifer yr arolygon y byddwch yn cymryd rhan ynddynt a'r ffi a delir fesul arolwg. Os byddwch yn rhoi caniatâd hysbysu i'r cais a hefyd yn troi'r wybodaeth lleoliad ymlaen, mae llawer mwy o arolygon yn dod a byddwch yn cael gwybod pan fydd arolwg newydd yn cyrraedd.

Ennill arian trwy gwblhau arolygon, ennill arian gyda Bounty
Ennill arian trwy gwblhau arolygon, ennill arian gyda Bounty

Yn yr app Bounty, nid yw'n cymryd llawer o'ch amser i lenwi'r arolygon. Nid oes angen i chi roi llawer o ymdrech i mewn iddo. Am y rheswm hwn, i'r rhai sydd am gael incwm ychwanegol, mae cais arolwg Bounty ac ennill arian yn gais sy'n ddibynadwy ac yn talu'n dda, fel y ceisiadau eraill yn ein rhestr.

Gwnewch arian trwy lenwi arolygon, ennill arian gyda Bounty
Gwnewch arian trwy lenwi arolygon, ennill arian gyda Bounty

Faint o Arian Alla i Ei Ennill Mis Trwy Lenwi Arolwg?

Annwyl ymwelydd, mae pob un o'r ceisiadau sy'n gwneud arian trwy lenwi'r arolygon yn ein rhestr uchod yn geisiadau gwneud arian go iawn a go iawn. Os dymunwch, gallwch osod yr holl gymwysiadau hyn ar eich dyfais ac ennill arian o'r cymwysiadau hyn ar yr un pryd. Gwnaethom rai cyfrifiadau uchod. Os ydych chi'n sefyll ar eich pen eich hun ar y swydd hon gydag un ddyfais, gallwch chi ennill o leiaf 500 TL yn hawdd, hyd yn oed 1.000 TL, hy 35 USD a 70 USD y mis, yn dibynnu ar nifer yr arolygon a thasgau i ddod.

Os ydym yn meddwl eich bod yn dîm neu'n deulu, er enghraifft, gadewch i ni ddweud eich bod yn deulu o 3 neu'n dîm o 3 o bobl. Felly, os yw pob person yn y tîm yn ennill o leiaf 35 USD y mis, bydd tîm 3-person yn ennill cyfanswm o 105 USD y mis. Mae 105 Dollars yn gwneud 1.600 TL heddiw, sy'n swm da o arian o'i ystyried yn incwm ychwanegol. Unwaith eto, os ydych yn talu sylw, rydym yn gwneud y cyfrifiad hwn o'r isafswm niferoedd. Os dewch ar draws arolygon sy'n rhoi symiau braf fel bonws o bryd i'w gilydd, mae'n bosibl i dîm o 3 o bobl ennill cyfanswm o 2.000 TL y mis.

A yw'n Bosibl Ennill 20.000 TL y Mis trwy Lenwi Arolwg?

Annwyl ymwelydd, yn gyntaf oll, gadewch i ni fod yn realistig, nid yw'n bosibl i berson ennill cymaint o arian heddiw trwy ddefnyddio arolygon yn unig ac ennill ceisiadau arian. Hyd yn oed os ydych chi'n aelod o'r holl wefannau llenwi arolygon ar y rhyngrwyd, hyd yn oed os ydych chi'n lawrlwytho'r holl gymwysiadau, ni allwch ennill y rhif hwn trwy lenwi arolygon. Mae mythau o'r fath yn cylchredeg llawer ar y Rhyngrwyd, peidiwch â chael eich twyllo ganddynt, cadwch draw oddi wrth addewidion gorliwiedig o'r fath, gallant fod yn fagl. Ond y mae un peth na ddylem ei anghofio. Gadewch i ni ddweud eich bod chi'n dîm o 50 o bobl, rydych chi'n grŵp o ffrindiau o 50. Os yw pob person yn gosod yr arolwg hwn ac yn ennill apiau arian ar eu dyfais ac yn eu defnyddio'n weithredol, yna gellir cael incwm misol braf fel cyfanswm. Er enghraifft, os yw pob person mewn tîm o 50 yn ennill 500 TL y mis trwy gwblhau arolwg, cyfanswm incwm y tîm fydd 25.000 TL, hynny yw tua 1.600 USD.

Mae faint o incwm a ddaw gyda phob cais arolwg yn amrywio yn ôl cyfnodau economaidd, yn newid yn ôl tymhorau, yn newid yn ôl tueddiadau. Nid ydynt yn rhoi'r un nifer bob mis, nid ydynt bob amser yn talu'n uchel, nid ydynt bob amser yn talu'n isel. Mae'r rhain i gyd yn amrywio yn ôl y sefyllfa economaidd gyffredinol. Felly, nid yw llenwi arolygon ac ennill arian yn gymwysiadau a warantir gan incwm. Mae ein hargymhellion cais eraill sy'n cael eu gwarantu incwm ac a fydd yn eich helpu i ennill mwy. apiau gwneud arian Gallwch ddarllen ein canllaw. Mae yna geisiadau a fydd yn ennill llawer mwy o arian go iawn yn y canllaw hwnnw.

Dylid ystyried gwneud arian trwy lenwi arolygon fel hobi. Mae ceisiadau o'r fath yn gymwysiadau nad ydynt yn cymryd amser y defnyddiwr, nad ydynt yn blino'r defnyddiwr, yn cymryd syniadau'r defnyddiwr ac yn talu symiau bach am y syniadau hyn. Peidiwch â disgwyl incwm enfawr. Ond os ydych chi'n 3-4 o bobl yn byw yn yr un tŷ, yna byddwch chi'n ennill arian gwerth chweil i gyd. Byddwch yn cael incwm ychwanegol a fydd yn cyfrannu at gyllideb eich cartref.

Mae'r canllaw hwn i wneud arian trwy gwblhau'r arolwg yr ydych wedi'i ddarllen yn ganllaw a bydd yn cael ei ddiweddaru'n gyson. Byddwn yn rhoi cynnig arni ein hunain yn gyntaf ac yn rhoi gwybod ichi pan fydd apiau newydd yn dod allan, a byddwn yn diweddaru ein rhestr yn y canllaw hwn. Diolch am ddarllen.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (1)