Yr Almaen oedd Darlith Patrwm ist das

Yn yr adran hon, byddwn yn archwilio patrwm cwestiynau syml ac atebion posibl y gellir eu rhoi er mwyn gwella a chefnogi'r pynciau Almaeneg yr ydym eisoes wedi'u hegluro. Bydd yr adran hon yn fwy ymarferol.MAE SAFLEOEDD SYLFAENOL ALMAENEG AC ALMAEN YN EI WNEUD

Ein ffurflen cwestiwn Almaeneg syml:

Oedd ist das?
Beth yw hyn?

Oedd ist das? (beth yw hyn?)

Das ist ein Haus (mae hwn yn dŷ)

Oedd ist das? (beth yw hyn?)

Das ist ein Auto (car yw hwn)

Oedd ist das?

Das ist ein Buch (mae hwn yn llyfr)

Ist das ein Buch? Ai llyfr yw hwn?

Nein, das ist kein Buch (na, nid llyfr yw hwn)

Oedd ist das? (beth yw hyn?)

Das ist ein Heft (llyfr nodiadau yw hwn)

Ist das ein Auto? (ydy hwn yn gar?)

Nein, das ist kein Auto (nid car yw hwn)

Oedd ist das? (beth yw hyn?)

Bws Das ist ein (mae hwn yn fws)

Ist das ein Pferd? Ydy e'n geffyl?

Ja, das ist ein Pferd (ie, ceffyl ydyw)

Ist das eine Katze? Ai cath yw hi?

Nein, tydw i ddim yn hoffi (na, nid yw'n gath, mae hi'n geffyl)Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Os edrychwch ar yr enghreifftiau uchod, gallwch ddeall y pwnc yn hawdd.
Gallwch hefyd ddatblygu enghreifftiau trwy wahanol ddeialogau.

Trwy wella'r enghreifftiau uchod, bydd yn eithaf defnyddiol mewn bywyd bob dydd
byddwch wedi dysgu pwnc.
Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Gall aelodau almancax ateb eich holl gwestiynau.
Llwyddiannau ...


BRIF O RISALE-İ NURMae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGUBETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGUSUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGUFel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiantEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (6)