Cymryd rhan yn yr arolwg, ennill arian, faint o arian a enillir y mis gyda'r arolwg llenwi swydd?

Rydym yn cyflwyno i chi ein hymchwiliadau a'n penderfyniadau am y ceisiadau y gallwn eu mynegi wrth gymryd rhan yn yr arolwg, ennill arian neu ennill arian trwy lenwi arolygon. Ein pwnc adolygu yn yr erthygl ariannol wych hon fydd apiau sy'n gwneud arian trwy gwblhau arolygon. Felly gadewch i ni ddechrau.Pwnc cysylltiedig: Gemau gwneud arian

Beth yw ap ennill arian arolwg?

Pwy sydd heb ffôn smart y dyddiau hyn? Nid oes gennym unrhyw. Mae gan bawb ffôn gyda system weithredu android neu ios, iawn? Yna mae'n rhaid eich bod wedi gweld y cymwysiadau o'r enw ennill arian trwy lenwi arolygon mewn siopau app android neu iphone.

Felly, a yw arolwg yn ennill arian neu arolwg ennill arian apiau yn gwneud arian mewn gwirionedd? Faint mae'n ei ennill os yw'n ennill? Faint o arian ydw i'n ei ennill y mis trwy gymryd arolwg ac ennill apiau arian? Byddwn yn ceisio ateb cwestiynau o'r fath yng ngweddill ein herthygl, ond gadewch i ni esbonio'n fyr yr hyn y mae ceisiadau llenwi arian yr arolwg yn ei wneud.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Mae cymryd arolygon a cheisiadau ennill arian yn geisiadau sy'n gofyn i chi ateb yr arolygon neu gwestiynau amrywiol a gânt gan gwmnïau amrywiol trwy eu cyfeirio atoch a'ch talu am hyn. Ymhlith y cymwysiadau sy'n gwneud arian trwy lenwi arolygon, y rhai mwyaf enwog yw'r cymhwysiad arolygon sydd wedi ennill Gwobr Google a'r cymhwysiad yandex toloka. Nawr, gadewch i ni fynd i ychydig mwy o fanylion am y systemau hyn.

Sut i ennill arian o lenwi'r arolwg ac ennill apiau arian?

Pan fyddwch chi'n agor unrhyw arolwg ac yn ennill cymhwysiad arian y byddwch chi'n ei osod ar eich ffôn symudol o'r farchnad gymwysiadau Android neu iOS, yn gyntaf gofynnir i chi ddod yn aelod neu fewngofnodi, a byddwch yn dechrau defnyddio'r rhaglen trwy nodi rhai o'ch Gwybodaeth personol.


Er enghraifft, gadewch i ni gymryd cais fel arolygon gwobr google. Pan ddechreuwch ddefnyddio'r cymhwysiad hwn, gofynnir cwestiynau amrywiol i chi o bryd i'w gilydd, gofynnir am eich barn ar rai materion, gofynnir am eich barn a'ch awgrymiadau ynghylch amrywiol wasanaethau google. Yn gyfnewid am eich ateb i bob cwestiwn, byddwch yn ennill symiau o arian a bennir gan yr ap ar gyfer pob un o'ch awgrymiadau neu farn neu sylwadau.

Pwnc cysylltiedig: Apiau gwneud arian

Ar gyfer pob tasg neu gyfranogiad arolwg, weithiau bydd 25 cents, weithiau 50 cent, weithiau 1 TL, weithiau 2 neu 3 TL yn cael ei ennill. Wrth i chi ddefnyddio'r cais, bydd eich enillion yn cynyddu a phan fyddwch chi'n cyrraedd lefel benodol, gallwch gael eich talu.


Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

Cymerwch arolwg faint o arian sy'n ennill arian apiau

Os gofynnwch i mi faint o arian y gallaf ei ennill trwy gymryd rhan mewn arolygon, gadewch i ni ddweud ei fod yn dibynnu ar wahanol ffactorau. Po fwyaf o arolygon y dewch ar eu traws, y mwyaf o geisiadau am farn ac awgrymiadau, y mwyaf o arian y byddwch yn ei ennill. Fodd bynnag, gadewch inni ddatgan ymlaen llaw na ellir ennill arian o’r systemau gwneud arian sy’n cymryd rhan yn yr arolwg.

Mewn geiriau eraill, os oes gennych chi unrhyw syniadau megis a oes gennyf incwm misol neu gyfraniad at gyllideb fy nheulu, gadewch i ni ddweud nad yw’r ceisiadau sy’n gwneud arian i gymryd rhan yn yr arolwg ar eich cyfer chi. Gyda chymwysiadau o'r fath, efallai y byddwch chi'n ennill 5-10 TL y mis, gadewch i ni ddweud 50 TL ar y gorau. Mae'n anodd ennill mwy.Wrth gwrs, ar y gorau, er enghraifft, os ydym yn ystyried bod 4 o bobl yn y teulu a bod gan bob un ohonoch ffôn ar wahân, os yw pob un ohonoch yn ennill 50 TL, bydd cyfanswm o 200 TL yn cael ei ychwanegu at gyllideb y teulu, ond dyma'r posibilrwydd gorau, ac mae hyd yn oed ennill 50 TL y mis o'r arolygon llenwi ac ennill arian yn anodd iawn, ond mae'n anodd iawn.

Gyda llaw, mae rhai ceisiadau arolwg yn anfon yr arian rydych chi'n ei ennill i'ch cyfrif fel arian, tra bod eraill ond yn cynnig y cyfle i'w wario mewn siopau cymwysiadau.

A yw'n bosibl ennill 2000 TL y mis trwy gymryd rhan yn yr arolwg?

Dylid nodi y gallwch weld llawer o ymadroddion fel ennill 2000 TL y mis trwy lenwi arolygon, dim syr, cymryd rhan yn ein harolygon ac ennill 5.000 TL y mis ar y rhyngrwyd. Ond peidiwch â chredu pethau o'r fath. Mae'n anodd iawn ennill 2.000 TL y mis, heb sôn am 200 TL y mis, trwy lenwi arolwg. Felly, peidiwch â chael eich twyllo gan ddatganiadau o'r fath. Mae'n anodd iawn hyd yn oed cael arian poced gan ddefnyddio arolygon llenwi ceisiadau sy'n ennill arian.

Llenwch arolwg ennill arian adolygiadau app

Rydym wedi llunio rhai o'r sylwadau am yr arolygon, ennill arian neu gymryd arolygon i ennill arian i chi. Y sylwadau hyn yw sylwadau'r cymwysiadau sydd wedi'u gosod fwyaf ar y ffonau, ac rydyn ni'n gadael y gwerthusiad i chi ar ôl ei ddarllen.

Mae'r cais yn gais da, gallwch ei ddefnyddio ar gyfer gemau, ffilmiau, llyfrau, ond mae un broblem, sef bod yr arolygon yn dod yn araf iawn, mae fy un i'n cymryd 1 mis. Ni allaf aros, nid wyf yn ei argymell i'r rhai sy'n dweud na allant ddelio ag ef os daw bob 2,3 mis, ond rwy'n ei argymell i'r rhai sy'n dweud fy mod yn aros, dylai gronni yno.Yn yr arolygon, mae'n gofyn am y melysion rydych chi'n eu hoffi'n dda, y wlad i'w hyfed, felly dwi'n ei argymell i bawb sy'n dweud nad ydyn nhw'n gofyn pethau arbennig iawn, maen nhw'n aros. Hefyd, os daw mwy o arolygon, byddwn yn hapus, mae'n ddiflas iawn aros. 

Fel arfer, pan fyddwch chi'n ymweld â chwmnïau mawr, rydych chi'n cael arolwg, fel Migros, Opet, A101, wrth gwrs. Yn hytrach nag ymweld â llawer o leoedd, mae'n ddigon i fynd i gwmnïau mawr. Hyd yn hyn, rwyf wedi casglu 182 o arolygon a 97 TL, rwyf hefyd yn defnyddio lluniau google i ategu fy archif ffotograffau blynyddol.

A dweud y gwir, yr wyf newydd lawrlwytho'r cais, ond dim ond y Play Store sy'n cael ei ddyfarnu, o leiaf rwy'n credu y byddai'n well pe bai llwyfannau gêm fel Steam a Gemau Epic yn cael eu hychwanegu. Os mai'r nod yw rhoi gwobrau, rwy'n meddwl bod dymuniadau'r defnyddiwr yn bwysig iawn. Yn ogystal, ychydig iawn o arolygon a dderbynnir, dylid cynyddu nifer yr arolygon.

Mae'r app yn gweithio mewn gwirionedd. Gallwch wario'ch balans yn y storfa chwarae a'r llyfrau chwarae. Ond dim ond un broblem sydd. Nid yw arolygon yn dod yn aml. Pan fydd yn cyrraedd, mae'n rhoi cydbwysedd rhwng 0.24₺ a 2,26₺. Mae hwn yn swm cymharol isel. Naill ai cynyddwch y swm hwn neu cynyddwch yr amlder.

Mae sylwadau'r ceisiadau i wneud arian trwy lenwi arolygon yn gyffredinol fel yr uchod, ac rydym yn gadael y penderfyniad a ddylid gosod y cymwysiadau llenwi'r arolwg ar eich ffôn ai peidio, ond rydym hefyd am nodi bod y nid yw systemau o wneud arian trwy gymryd rhan yn yr arolwg yn systemau lle gallwch ennill llawer o arian.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (1)