kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hysbyseb: hebrwng

Rhifau Almaeneg

Yn y wers hon ar rifau Almaeneg, byddwn yn dangos rhifau Almaeneg o 1 i 100. Yng ngweddill ein gwers, byddwn yn gweld y rhifau Almaeneg ar ôl 100, byddwn yn mynd ymhellach ac yn dysgu'r rhifau Almaeneg hyd at 1000.

Byddwn yn dysgu niferoedd Almaeneg hyd at filiynau neu hyd yn oed biliynau gan ddefnyddio'r wybodaeth hon yr ydym wedi'i dysgu yn raddol yn nes ymlaen. Mae dysgu rhifau Almaeneg yn bwysig oherwydd defnyddir rhifau yn aml iawn ym mywyd beunyddiol. Wrth ddysgu rhifau Almaeneg, ni ddylid cymharu â rhifau Twrceg na rhifau Saesneg. Gall cyfatebiaeth neu gymhariaeth a wneir fel hyn achosi dysgu gwallus.

Dylid dysgu'r mater o rifau Almaeneg, a fydd yn cael eu defnyddio mewn bywyd bob dydd ar unrhyw adeg ac ym mhob man, yn dda iawn.

Annwyl gyfeillion, Almaeneg yn gyffredinol mae'n iaith sy'n seiliedig ar rote, mae yna lawer o eithriadau ac mae angen cofio'r eithriadau hyn yn dda.

Rhifau Almaeneg Mae'n hawdd ei ddysgu, nid yw'n cael llawer o anhawster, ar ôl dysgu ei resymeg, gallwch chi ysgrifennu rhifau Almaeneg 2 ddigid, 3-digid, 4-digid a mwy o ddigid ar eich pen eich hun yn hawdd.

Nawr gadewch i ni ddarganfod y niferoedd mewn Almaeneg cymaint â chant.

Niferoedd o 1 i 100e mewn Almaeneg

Annwyl ffrindiau, Mae'r gair Zahlen yn golygu rhifau yn Almaeneg. Yr enw ar y rhifau cyfrif, y niferoedd y byddwn yn eu dysgu nawr, yw Kardinalzahlen. Gelwir rhifau trefnol fel y cyntaf, yr ail a'r trydydd yn Ordinalzahlen yn Almaeneg.

Nawr, gadewch i ni ddechrau dysgu'r rhifau cyfrif Almaeneg yr ydym yn eu galw'n Cardinalzahlen.
Mae niferoedd yn fater pwysig yn Almaeneg, fel ym mhob iaith. Mae angen ei ddysgu a'i gofio yn ofalus. Fodd bynnag, ar ôl dysgu, mae angen atgyfnerthu'r wybodaeth a ddysgwyd gyda digon o ymarfer ac ailadrodd. Po fwyaf o ymarferion ar y pwnc hwn, y cyflymaf ac yn fwy cywir y bydd y nifer gofynnol yn cael ei gyfieithu i'r Almaeneg.

Ar ôl gwybod y rhifau rhwng 0-100 y byddwn yn eu gweld yn y lle cyntaf, gallwch chi ddysgu'r rhifau ar ôl yr wyneb yn hawdd. Fodd bynnag, mae'n hanfodol eich bod yn archwilio ac yn cofio'r pethau hyn yn ofalus. Ar ein gwefan, mae pwnc rhifau yn Almaeneg hefyd ar gael ar ffurf mp3. Os dymunwch, gallwch hefyd chwilio'r wefan a chyrchu ein gwersi Almaeneg sain ar ffurf mp3.

Yn gyntaf oll, gadewch i ni roi trosolwg i chi o rifau'r Almaen yr ydym wedi'u paratoi ar eich cyfer ac yna dechrau gyda'n rhifolion Almaeneg:

 

Rhifau Almaeneg

Rhifau Almaeneg

Nawr, gadewch i ni weld faint o dablau mewn Almaeneg sy'n cyfrif cymaint ag ugain:

NIFER YR ALMAEN
1 eins 11 Elf
2 dau 12 deuddeg
3 drei 13 dreizehn
4 pedwar 14 pedwarzehn
5 fünf 15 fünfzehn
6 sechs 16 sechezehn
7 sieben 17 Siebenzehn
8 acht 18 achtzehn
9 neun 19 neunzehn
10 zehn 20 zwanzig

FFIGURAU GERMAN (DELWEDD)

Ffigurau Almaeneg

Ffigurau Almaeneg

Gadewch i ni weld y rhifau hyn yr ydym wedi'u dysgu ynghyd â'u darlleniadau unigol:

 • 0: null (nul)
 • 1: eins (ayns)
 • 2: zwei (svay)
 • 3: drei (drai)
 • 4: vier (fi)
 • 5: fünf
 • 6: sechs (sêl)
 • 7: sieben (zi: mil)
 • 8: acht (aht)
 • 9: neun (na: yn)
 • 10: zehn (seiyn)
 • 11: Elf (Elf)
 • 12: zwölf (zvölf)
 • 13: dreizehn (drayseiyn)
 • 14: vierzehn (fi: ırseiyn)
 • 15: fünfzehn (fünfseiyn)
 • 16: sechezehn (zeksseiyn)
 • 17: Siebenzehn (zibseiyn)
 • 18: achtzehn (ahtseiyn)
 • 19: neunzehn (noynseiyn)
 • 20: zwanzig (svansig)

Nodwch nifer y rhifau 16 a 17 yn y rhifau uchod.
Fe welwch fod sieben => sieb a sechs => sech)
Ceir y rhifau ar ôl ugain trwy osod y gair “und gelen sy'n golygu“ a arasına rhwng un a'r llall.
Ond yma, yn wahanol i Dwrceg, maent wedi'u hysgrifennu cyn cam rhywun.
Yn ogystal, un peth y dylech chi roi sylw iddo yma yw bod y gair eins, sy'n cyfeirio at y rhif 1 (un), yn cael ei ddefnyddio fel ein wrth ysgrifennu rhifau eraill. er enghraifft 1 os ydym yn mynd i ysgrifennu eins ond er enghraifft 21 Os ydym yn mynd i ysgrifennu yna un ar hugain biro 1 Rydym yn ysgrifennu fel.

Os edrychwch ar y ddelwedd isod, gallwch ddeall yn hawdd sut i ysgrifennu rhifau degol mewn Almaeneg.

 

Rhifau Darllen yn Almaeneg

Rhifau Darllen yn Almaeneg

Fel y gwelir yn y llun uchod, yn wahanol i Dwrceg, cânt eu hysgrifennu nid cyn y digidau ond cyn y digidau.

Nawr gadewch i ni weld y rhifau Almaeneg o 20 i 40 mewn tabl:

RHIF GERMAN (20-40)
21 ein und zwanzig 31 ein und dreißig
22 zwei und zwanzig 32 zwei und dreißig
23 Drei und Zwanzig 33 drei und dreißig
24 vier und zwanzig 34 vier und dreißig
25 fünf und zwanzig 35 fünf und dreißig
26 sechs und zwanzig 36 sechs und dreißig
27 sieben und zwanzig 37 sieben und dreißig
28 acht und zwanzig 38 acht und dreißig
29 neun und zwanzig 39 neun und dreißig
30 Dreissig 40 vierzig

Nawr gadewch i ni ysgrifennu rhestr o'r rhifau rhwng 20 a 40 ynghyd â'u darlleniadau:

 • 21: ein und zwanzig (ar wahân i svansig) (un ac ugain = un ar hugain)
 • 22: zwei und zwanzig (svay und svansig) (dau ac ugain = dau ar hugain)
 • 23: drei und zwanzig (dray und svansig) (tri ac ugain = tri ar hugain)
 • 24: vier und zwanzig (fi: und und zwanzig) (pedair ac ugain = pedwar ar hugain)
 • 25: fünf und zwanzig (fünf und svansig) (pump ac ugain = pump ar hugain)
 • 26: sechs und zwanzig (zeks und svansig) (chwech ac ugain = chwech ar hugain)
 • 27: sieben und zwanzig (zi: bin und svansig) (saith ac ugain = saith ar hugain)
 • 28: acht und zwanzig (aht und svansig) (wyth ac ugain = wyth ar hugain)
 • 29: neun und zwanzig (noyn und svansig) (naw ac ugain = naw ar hugain)
 • 30: dreißig (dğaysih)
 • 31: einunddreißig (ar wahân und draysig)
 • 32: zweiunddreißig (svay und draysig)
 • 33: dreiunddreißig (drayunddraysig)
 • 34: vierunddreißig (fi: rundelddraysig)
 • 35: fünfunddreißig (fünfunddraysig)
 • 36: sechsunddreißig (zeksunddraysig)
 • 37: siebenunddreißig (zi: binunddraysig)
 • 38: achtunddreißig (ahtunddraysig)
 • 39: neununddreißig (noynunddraysig)
 • 40: vierzig (enw llawn)

Ar ôl ugain Rhifau Almaeneg, rhwng y rhai a'r degau "ve"Modd"undFe’i ceir trwy roi’r gair ”. Fodd bynnag, yma yn Nhwrceg, ysgrifennir digid yr unedau yn gyntaf, nid digid y degau, wrth i ni ysgrifennu.. Mewn geiriau eraill, dywedir y rhif yn y rhai digid yn gyntaf, yna dywedir y rhif yn y digid degau.

Fel y gallwch weld yma, rydyn ni'n ysgrifennu'r rhif yn y lle cyntaf, yn ychwanegu'r gair "und" ac yn ysgrifennu'r digid degau. Mae'r rheol hon yn berthnasol i bob rhif hyd at gant (30-40-50-60-70-80-90 hefyd), felly dywedir digid yr uned yn gyntaf, yna digid y degau.
Gyda llaw, rydym wedi ysgrifennu'r rhifau Almaeneg ar wahân (ee neun und zwanzig) i'w gwneud yn gliriach ac yn fwy dealladwy, ond mewn gwirionedd mae'r rhifau hyn wedi'u hysgrifennu gyda'i gilydd. (ee: neunundzwanzig).

Rhifau Almaeneg

Rydych chi'n gwybod sut i gyfrif deg wrth ddeg, dde? Mae'n brydferth. Nawr byddwn yn gwneud hyn yn Almaeneg. Gadewch i ni gyfrif rhifau Almaeneg deg wrth ddeg.

RHIFAU GADARNHAU GERMAN
10 zehn
20 zwanzig
30 Dreissig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtziger
90 neunzig
100 hundert

Gadewch i ni weld y rhestr o rifau cymeradwy Almaeneg ynghyd â'u darlleniadau:

 • 10: zehn (seiyn)
 • 20: zwanzig (svansig)
 • 30: dreißig (draysig)
 • 40: vierzig (fi: Xigig)
 • 50: fünfzig (fünfsig)
 • 60: sechzig (zekssig)
 • 70: siebzig (sibsig)
 • 80: achtzig (ahtsig)
 • 90: neunzig (noynsig)
 • 100: hundert (hundert)

Noder hefyd y gwahaniaeth yn ysgrifennu'r rhifau 30,60 a 70 uchod. Ysgrifennir y rhifau hyn yn gyson fel hyn.

Nawr, gadewch i ni adael nodyn isod i weld y gwahaniaethau sillafu hyn yn well:

6: seches

16: sechezehn

60: sechezig

7: Siebenen

17: Siebenzehn

70: Siebenzig

 

Nodiadau Rhifau Almaeneg

Nodiadau Rhifau Almaeneg

Nawr ein bod wedi dysgu rhifau degol o 100 i Almaeneg, gallwn yn awr ysgrifennu rhifau Almaeneg o 1 i 100.

Tabl Rhifau Almaeneg 1den 100e

POB RHIF O GERMAN 1 I 100
1 eins 51 ein und fünfzig
2 dau 52 zwei und fünfzig
3 drei 53 drei und fünfzig
4 pedwar 54 vier und fünfzig
5 fünf 55 fünf und fünfzig
6 sechs 56 sechs und fünfzig
7 sieben 57 sieben und fünfzig
8 acht 58 acht und fünfzig
9 neun 59 neun und fünfzig
10 zehn 60 sechzig
11 Elf 61 ein und sechzig
12 deuddeg 62 zwei und sechzig
13 dreizehn 63 drei und sechzig
14 vierzehn 64 vier und sechzig
15 fünfzehn 65 fünf und sechzig
16 Sechzehn 66 sechs und sechzig
17 siebzehn 67 sieben und sechzig
18 achtzehn 68 acht und sechzig
19 neunzehn 69 neun und sechzig
20 zwanzig 70 siebzig
21 ein und zwanzig 71 ein und siebzig
22 zwei und zwanzig 72 zwei und siebzig
23 Drei und Zwanzig 73 drei und siebzig
24 vier und zwanzig 74 vier und siebzig
25 fünf und zwanzig 75 fünf und siebzig
26 sechs und zwanzig 76 sechs und siebzig
27 sieben und zwanzig 77 sieben und siebzig
28 acht und zwanzig 78 acht und siebzig
29 neun und zwanzig 79 neun und siebzig
30 Dreissig 80 achtziger
31 ein und dreißig 81 ein und achtzig
32 zwei und dreißig 82 zwei und achtzig
33 drei und dreißig 83 drei und achtzig
34 vier und dreißig 84 vier und achtzig
35 fünf und dreißig 85 fünf und achtzig
36 sechs und dreißig 86 sechs und achtzig
37 sieben und dreißig 87 sieben und achtzig
38 acht und dreißig 88 acht und achtzig
39 neun und dreißig 89 neun und achtzig
40 vierzig 90 neunzig
41 ein und vierzig 91 ein und neunzig
42 zwei und vierzig 92 zwei und neunzig
43 drei und vierzig 93 Drei und Neunzig
44 vier und vierzig 94 vier und neunzig
45 fünf und vierzig 95 fünf und neunzig
46 sechs und vierzig 96 sechs und neunzig
47 sieben und vierzig 97 sieben und neunzig
48 acht und vierzig 98 acht und neunzig
49 neun und vierzig 99 neun und neunzig
50 fünfzig 100 hundert

Sylw: Fel rheol, mae rhifau Almaeneg yn cael eu hysgrifennu gerllaw, felly ym mywyd beunyddiol, er enghraifft 97 nifer y sieben und neunzig ddim mewn siâp siebenundneunzig Fodd bynnag, rydym wedi ysgrifennu ar wahân yma fel y gellir ei weld a'i gofio'n glir yn haws.

Niferoedd hyd at 1000 yn Almaeneg

Nawr gadewch i ni barhau gyda'r rhifau Almaeneg ar ôl 100.
Dyma'r pwynt yr ydym am ei weld; Fel arfer, mae'r rhifau wedi'u hysgrifennu gerllaw, ond mae'n well gennym ysgrifennu'r rhifau ar wahân fel y gellir ei ddeall yn haws yma.
Nawr gadewch i ni ddechrau o 100:

100: hundert (hundert)

Mae 100 yn golygu o dan dawn nerth mewn Almaeneg. Gellir defnyddio'r gair hundert (wyneb) fel “ein hundert”.
Gallwch weld y ddau.

Er enghraifft:

 • 200: zwei hundert (svay hundert) (dau gant)
 • 300: drei hundert (tri deg)
 • 400: vier hundert (fi: ır hundert) (pedwar cant)
 • 500: fünf hundert (pum cant)
 • 600: sechs hundert (chwe chant)
 • 700: sieben hundert (zi: bin hundert) (saith cant)
 • 800: acht hunort (wyth cant)
 • 900: neun hundert (noyn hundert) (naw cant)

Ond, er enghraifft, os ydych chi eisiau ysgrifennu 115 neu 268 neu unrhyw rif wyneb arall, dyma'r nifer o weithiau ac yna rydym yn ysgrifennu'r rhif ac yna'r digid.
Enghreifftiau:

 • 100: hundert
 • 101: hundert eins
 • 102: hundert zwei
 • 103: helfa ddychymyg
 • 104: hundert vier
 • 105: hundert fünf
 • 110: hundert zehn (cant a deg)
 • 111: Elfendert (wyneb ac un ar ddeg)
 • 112: hundert zwölf (wyneb a deuddeg)
 • 113: hundert dreizehn (wyneb a thri ar ddeg)
 • 114: hundert vierzehn (wyneb a phedwar ar ddeg)
 • 120: hundert zwanzig (cant ac ugain)
 • 121: hundert ein und zwanzig (cant ac un ar hugain)
 • 122: hundert zwei und zwanzig (cant dau ar hugain)
 • 150: hundert füfzig (wyneb a hanner cant)
 • 201: zwei hundert eins (dau gant ac un)
 • 210: zwei hundert zehn (dau gant a deg)
 • 225: zwei hundert fünf und zwanzig (dau gant a phump ar hugain)
 • 350: drei hundert fünfzig (tri chant a hanner)
 • 598: fuyf hundert acht und neunzig (pum cant a naw ar bymtheg)
 • 666: sechs hundert sechs und sechzig (chwe chant ac un ar bymtheg)
 • 999: neun hundert neun und neunzig (naw cant a naw ar bymtheg)
 • 1000: ein tausend
 • Wrth ysgrifennu rhifau 3 digid, hynny yw, rhifau â channoedd, yn Almaeneg Yn gyntaf mae'r rhan wyneb wedi'i hysgrifennu, yna mae'r rhif dau ddigid wedi'i ysgrifennu fel y gwelwn uchod.
 • e.g. 120 Os ydym yn mynd i ddweud yn gyntaf ein hundert byddwn yn dweud, wedi hynny zwanzig Felly byddwn yn dweud ein hundert zwanzig gan ddweud 120 byddwn yn dweud.
 • e.g. 145 Os ydym yn mynd i ddweud yn gyntaf ein hundert byddwn yn dweud, felly fünfundvierzig Felly byddwn yn dweud ein hundert fünfundvierzig gan ddweud 145 byddwn yn dweud.
 • e.g. 250 Os ydym yn mynd i ddweud yn gyntaf zwei hundert byddwn yn dweud, felly fünfzig Felly byddwn yn dweud zwei hundert fünfzig Byddwn yn dweud 250 trwy ddweud.
 • e.g. 369 Os ydym yn mynd i ddweud yn gyntaf drei hundert byddwn yn dweud, felly neunundsechzig Felly byddwn yn dweud drei hundert enunundsechzig Byddwn yn dweud 369 trwy ddweud.

Rhifau Deuaidd yr Almaen

Yn yr un modd mae mil o rifau wedi'u gwneud fel rhifau wyneb.

 • 1000: ein tausend
 • 2000: zwei tausend
 • 3000: trei tawe
 • 4000: tawelwch
 • 5000: Taclo ffosydd
 • 6000: cymal sechs
 • 7000: casben tausend
 • 8000: twyllo
 • 9000: neun tause
 • 10000: zehn tausend

Gweler hefyd yr enghreifftiau isod.

11000 : elf tausend
12000 : zwölf tausend
13000 : dreizehn tausend
24000 : tausend vier und zwanzig
25000 : fünf und zwanzig tausend
46000 : sechs und vierzig tausend
57000 : tausend sieben und fünfzig
78000 : tausend acht und siebzig
99000 : tausend neun und neunzig
100.000 : ein hundert tausend

Yma, ddeng mil, deuddeg mil, tair mil ar ddeg, pedair mil ar ddeg …….
Fel y gallwch weld wrth fynegi'r rhifau, mae rhifau dau ddigid a'r nifer o filoedd yn gysylltiedig. Yma, hefyd, rydyn ni'n cael ein rhif trwy ddod â'n rhif dau ddigid i mewn yn gyntaf ac yna'r gair mil.

 • 11000: Taclo Elf
 • 12000: taflunydd zwölf
 • 13000: taflwybr dreizehn
 • 14000: vierzehn tausend
 • 15000: dasc fünfzehn
 • 16000: sechzehn tausend
 • 17000: siebzehn tausend
 • 18000: tafliad achtzehn
 • 19000: neunzehn tause
 • 20000: tafliad zwanzig

Nawr gadewch i ni barhau gyda'r enghreifftiau o ddeg mil o rifau:

 • 21000: ein dadddefnydd ni (mil ar hugain)
 • 22000: zwei und zwanzig tausend (mil ar hugain)
 • 23000: drei und zwanzig tausend (tair mil ar hugain)
 • 30000: treißig tausend (tri deg mil)
 • 35000: fünf und dreißig tausend (tri deg pum mil)
 • 40000: vierzig tausend (deugain mil)
 • 50000: cymysgedd fünfzig (hanner cant-bin)
 • 58000: acht und fünfzig tausend (ellisekiz-bin)
 • 60000: tafliad sechzig (bin taflu)
 • 90000: neunzig tausend (naw deg mil)
 • 100000: cymhelliad hundert (cant mil)

Canrif o filoedd o Almaeneg

Mae'r system yr un fath yn nifer y miloedd.

 • 110000: hundert zehn tausend (can mil)
 • 120000: hundert zwanzig tausend (cant ac ugain)
 • 200000: zwei hundert tausend (dau gant a mil)
 • 250000: zwei hundert fünfzig tausend (dau gant a mil)
 • 500000: fuyf hundert tausend (pum cant a mil)
 • 900000: diarddel neun hundert (naw cant a mil)

Gweler hefyd yr enghreifftiau isod.

110000 : hundert zehn tausend
150000 : hundert fünfzig tausend
200000 : zwei hundert tausend
250000 : zwei hundert fünfzig tausend
600000 : sechs hundert tausend
900005 : neun hundert tausend fünf
900015 : neun hundert tausend fünfzehn
900215 : neun hundert tausend zwei hundert fünfzehn

I grynhoi'r hyn yr ydym wedi'i ddysgu hyd yn hyn, gallwn ddweud gyda chyffredinoli;
Wrth ysgrifennu rhifau dau ddigid, yn gyntaf y digid cyntaf ac yna ysgrifennwyd yr ail ddigid gyda'r gair und.

Er enghraifft, mae nifer y pum cant (105) wedi'i ysgrifennu gyda'r nifer o bump cyn yr wyneb, ac yna crëir nifer yr ugain drwy deipio'r wyneb ac yna'r ugain rhif. Os bydd tri mil tri yn cael eu creu o flaen y mil o dri, tri, os crëir rhif 3000 (tair mil pedwar cant a hanner cant) cyn tair mil, yna pedwar cant ac yna hanner cant.

Mae'r rhifau mwy wedi'u hysgrifennu yn yr un modd, gan ddechrau o'r cam cyntaf.

A dweud y gwir, mae niferoedd yn hawdd iawn yn Almaeneg. Nid oes ond angen i chi wybod y rhifau o 1 i 19 a'r rhifau 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1.000 a 1.000.000. Mynegir eraill yn syml gan gyfosodiad y rhifau hyn.

Po fwyaf o ymarferion rydych chi'n eu hymarfer mewn rhifau Almaeneg, gorau oll yw'r canlyniadau o ran dysgu a chadw mewn cof, yn ogystal â chyfieithu rhifau i Dwrceg ac Almaeneg yn gyflymach.

Niferoedd Almaeneg Miliwn

Mewn Almaeneg, mae 1 wedi'i ysgrifennu ar ffurf Miliwn. Trwy osod y rhif o flaen y gair Miliwn, gallwn gyflawni'r amrywiadau rydym eu heisiau.

Pan fyddwch yn archwilio'r enghreifftiau canlynol, byddwch yn gweld pa mor hawdd ydyw.

 • eine Million: 1.000.000 (miliwn)
 • zwei Milloon: 2.000.000 (Dwy filiwn)
 • drei Milloon: 3.000.000 (Tair miliwn)
 • vier Milloon: 4.000.000 (Pedwar miliwn)
 • 1.200.000: eine Million zwei hundert tausend (miliwn o filoedd o filoedd)
 • 1.250.000: eine Million zwei hundert fünfzig tausend (miliwn o ddau gant a hanner o filoedd)
 • 3.500.000: drei Million fünf hundert tausend (Tair miliwn pum can mil)
 • 4.900.000: vier Million neun tartnd (4 miliwn naw cant)
 • 15.500.000: fünfzehn Million fünf hundert tausend (pymtheg miliwn pum can mil)
 • 98.765.432: acht und neunzig Million sieben hundert fünf und sechzig (naw deg wyth miliwn saith cant pum deg pum mil pedwar cant tri deg dau)

Os ydych chi wedi deall rhesymeg y gwaith o'r enghreifftiau uchod, gallwch ysgrifennu a dweud yr holl rifau hyd at filiynau yn hawdd mewn Almaeneg.

Ymarferion gyda Rhifau Almaeneg

Gyferbyn â'r rhifau isod AlmaenegYsgrifennwch i lawr:

0:
1:
6:
7:
10:
16:
17:
20:
21:
31:
44:
60:
66:
70:
77:
99:
100:
101:
1001:
1010:
1100:
1111:
9999:
11111:
12345:
54321:
123456:
654321:

Yn y modd hwn, rydym wedi archwilio rhifau'r Almaenwyr ym mhob agwedd ac rydym wedi cwblhau ffrindiau gwerthfawr.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig