Rhifau Almaeneg

Rhifau Almaeneg Yn y wers hon o'r enw, byddwn yn dangos y rhifau Almaeneg o 1 i 100 a'u hynganiad. Yn barhad ein gwers, byddwn yn gweld y niferoedd Almaeneg ar ôl 100, byddwn yn mynd ychydig ymhellach ac yn dysgu'r rhifau Almaeneg hyd at 1000. Rhifau Almaeneg Marw Zahlen yn cael ei fynegi fel.Mae'r cwrs hwn, sy'n dwyn y teitl rhifau Almaeneg, yn un o'r cyrsiau Almaeneg mwyaf cynhwysfawr a baratowyd erioed.

Rhifau Almaeneg Mae darlithio fel arfer yn un o'r pynciau cyntaf a ddysgir gan fyfyrwyr sy'n dechrau dysgu Almaeneg.Yn ein gwlad ni, fe'i haddysgir i 9fed gradd mewn gwersi Almaeneg, ac addysgir niferoedd Almaeneg uwch mewn 10fed gradd. Nid yw pwnc rhifau mewn Almaeneg yn anodd iawn i'w ddysgu, ond mae'n bwnc sy'n gofyn am lawer o ailadrodd.

rydym yn Rhifau Almaeneg ac ynganiad Yn ein darlith, byddwn yn gyntaf yn gweld y niferoedd hyd at 100 yn Almaeneg, yna byddwn yn gweld y niferoedd hyd at fil yn Almaeneg, yna byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon yr ydym wedi'i dysgu gam wrth gam i filiynau a hyd yn oed filiynau. byddwn yn dysgu niferoedd Almaeneg hyd at biliynau. Mae'n bwysig dysgu Almaeneg rhifau, oherwydd defnyddir niferoedd yn aml iawn ym mywyd beunyddiol. Wrth ddysgu rhifau Almaeneg, ni ddylech eu cymharu â rhifau Twrceg na rhifau Saesneg. Gall cyfatebiaeth neu gymhariaeth a wneir fel hyn arwain at ddysgu gwallus.

I ddysgu mwy am rifau Almaeneg ac i glywed ynganiad rhifau Almaeneg, gallwch wylio ein gwers fideo o'r enw rhifau Almaeneg ar ein sianel youtube almancax.Dylid dysgu'r mater o rifau Almaeneg, a fydd yn cael eu defnyddio mewn bywyd bob dydd ar unrhyw adeg ac ym mhob man, yn dda iawn.

Annwyl gyfeillion, Almaeneg yn gyffredinol mae'n iaith sy'n seiliedig ar rote, mae yna lawer o eithriadau ac mae angen cofio'r eithriadau hyn yn dda.

Rhifau Almaeneg Mae'n hawdd ei ddysgu, nid yw'n cael llawer o anhawster, ar ôl dysgu ei resymeg, gallwch chi ysgrifennu rhifau Almaeneg 2 ddigid, 3-digid, 4-digid a mwy o ddigid ar eich pen eich hun yn hawdd.

Nawr, gadewch i ni weld y rhifau Almaeneg gyda lluniau yn gyntaf, yna dysgwch rifau'r Almaen o un i gant. Dylid nodi mai'r ddarlith ganlynol yw'r ddarlith fwyaf cynhwysfawr a ysgrifennwyd ar rifau Almaeneg a'u hynganiad, ac mae'n ganllaw enfawr am rifau Almaeneg. Felly, os byddwch yn astudio'r pwnc hwn yn drylwyr, ni fydd angen unrhyw adnoddau eraill arnoch. Rhifau Almaeneg a'u hynganiad Byddwch chi'n dysgu'n dda iawn.Rhifau Almaeneg Hyd at 10 (gyda Llun)

RHIFAU GERMAN 0 NULL
RHIFAU GERMAN 0 NULL

RHIFAU GERMAN 1 EINS
RHIFAU GERMAN 1 EINS

RHIFAU GERMAN 2 ZWEI
RHIFAU GERMAN 2 ZWEI

RHIFAU GERMAN 3 DREI
RHIFAU GERMAN 3 DREI

RHIFAU GERMAN 4 VIER
RHIFAU GERMAN 4 VIER
RHIFAU GERMAN 5 HWYL
RHIFAU GERMAN 5 HWYL

RHIFAU GERMAN 6 SECHS
RHIFAU GERMAN 6 SECHS

RHIFAU GERMAN 7 SIEBEN
RHIFAU GERMAN 7 SIEBEN

RHIFAU GERMAN 8 ACHT
RHIFAU GERMAN 8 ACHT

RHIFAU GERMAN 9 NEUN
RHIFAU GERMAN 9 NEUN

Niferoedd o 1 i 100e mewn Almaeneg

Annwyl ffrindiau, Mae'r gair Zahlen yn golygu rhifau yn Almaeneg. Yr enw ar y rhifau cyfrif, y niferoedd y byddwn yn eu dysgu nawr, yw Kardinalzahlen. Gelwir rhifau trefnol fel y cyntaf, yr ail a'r trydydd yn Ordinalzahlen yn Almaeneg.

Nawr, gadewch i ni ddechrau dysgu'r rhifau cyfrif Almaeneg yr ydym yn eu galw'n Cardinalzahlen.
Mae niferoedd yn fater pwysig yn Almaeneg, fel ym mhob iaith. Mae angen ei ddysgu a'i gofio yn ofalus. Fodd bynnag, ar ôl dysgu, mae angen atgyfnerthu'r wybodaeth a ddysgwyd gyda digon o ymarfer ac ailadrodd. Po fwyaf o ymarferion ar y pwnc hwn, y cyflymaf ac yn fwy cywir y bydd y nifer gofynnol yn cael ei gyfieithu i'r Almaeneg.

Ar ôl gwybod y rhifau rhwng 0-100 y byddwn yn eu gweld yn y lle cyntaf, gallwch chi ddysgu'r rhifau ar ôl yr wyneb yn hawdd. Fodd bynnag, mae'n hanfodol eich bod yn archwilio ac yn cofio'r pethau hyn yn ofalus. Ar ein gwefan, mae pwnc rhifau yn Almaeneg hefyd ar gael ar ffurf mp3. Os dymunwch, gallwch hefyd chwilio'r wefan a chyrchu ein gwersi Almaeneg sain ar ffurf mp3.Yn gyntaf oll, gadewch i ni roi trosolwg i chi o rifau'r Almaen yr ydym wedi'u paratoi ar eich cyfer ac yna dechrau gyda'n rhifolion Almaeneg:

Rhifau Almaeneg
Rhifau Almaeneg

Nawr, gadewch i ni weld faint o dablau mewn Almaeneg sy'n cyfrif cymaint ag ugain:

NIFER YR ALMAEN
1eins11Elf
2dau12deuddeg
3drei13dreizehn
4pedwar14pedwarzehn
5fünf15fünfzehn
6sechs16sechezehn
7sieben17Siebenzehn
8acht18achtzehn
9neun19neunzehn
10zehn20zwanzig

FFIGURAU GERMAN (DELWEDD)

Ffigurau Almaeneg
Ffigurau Almaeneg

Gadewch i ni weld y rhifau hyn yr ydym wedi'u dysgu ynghyd â'u darlleniadau unigol:

 • 0: null (nul)
 • 1: eins (ayns)
 • 2: zwei (svay)
 • 3: drei (drai)
 • 4: vier (fi)
 • 5: fünf
 • 6: sechs (sêl)
 • 7: sieben (zi: mil)
 • 8: acht (aht)
 • 9: neun (na: yn)
 • 10: zehn (seiyn)
 • 11: Elf (Elf)
 • 12: zwölf (zvölf)
 • 13: dreizehn (drayseiyn)
 • 14: vierzehn (fi: ırseiyn)
 • 15: fünfzehn (fünfseiyn)
 • 16: sechezehn (zeksseiyn)
 • 17: Siebenzehn (zibseiyn)
 • 18: achtzehn (ahtseiyn)
 • 19: neunzehn (noynseiyn)
 • 20: zwanzig (svansig)

Nodwch nifer y rhifau 16 a 17 yn y rhifau uchod.
Fe welwch fod sieben => sieb a sechs => sech)
Ceir y rhifau ar ôl ugain trwy osod y gair “und gelen sy'n golygu“ a arasına rhwng un a'r llall.
Fodd bynnag, yn wahanol i Dyrceg, y rhai digid sy'n cael ei ysgrifennu gyntaf, nid y rhai digid Paratowyd gan Muharrem Efe.
Yn ogystal, un peth y dylech chi roi sylw iddo yma yw bod y gair eins, sy'n cyfeirio at y rhif 1 (un), yn cael ei ddefnyddio fel ein wrth ysgrifennu rhifau eraill. er enghraifft 1 os ydym yn mynd i ysgrifennu eins ond er enghraifft 21 Os ydym yn mynd i ysgrifennu yna un ar hugain biro 1 Rydym yn ysgrifennu fel.Os edrychwch ar y ddelwedd isod, gallwch ddeall yn hawdd sut i ysgrifennu rhifau degol mewn Almaeneg.

Rhifau Darllen yn Almaeneg
Rhifau Darllen yn Almaeneg

Fel y gwelir yn y llun uchod, yn wahanol i Dwrceg, cânt eu hysgrifennu nid cyn y digidau ond cyn y digidau.

Nawr gadewch i ni weld y rhifau Almaeneg o 20 i 40 mewn tabl:

RHIF GERMAN (20-40)
21ein und zwanzig31ein und dreißig
22zwei und zwanzig32zwei und dreißig
23Drei und Zwanzig33drei und dreißig
24vier und zwanzig34vier und dreißig
25fünf und zwanzig35fünf und dreißig
26sechs und zwanzig36sechs und dreißig
27sieben und zwanzig37sieben und dreißig
28acht und zwanzig38acht und dreißig
29neun und zwanzig39neun und dreißig
30Dreissig40vierzig


Nawr gadewch i ni ysgrifennu rhestr o'r rhifau rhwng 20 a 40 ynghyd â'u darlleniadau:

 • 21: ein und zwanzig (ar wahân i svansig) (un ac ugain = un ar hugain)
 • 22: zwei und zwanzig (svay und svansig) (dau ac ugain = dau ar hugain)
 • 23: drei und zwanzig (dray und svansig) (tri ac ugain = tri ar hugain)
 • 24: vier und zwanzig (fi: und und zwanzig) (pedair ac ugain = pedwar ar hugain)
 • 25: fünf und zwanzig (fünf und svansig) (pump ac ugain = pump ar hugain)
 • 26: sechs und zwanzig (zeks und svansig) (chwech ac ugain = chwech ar hugain)
 • 27: sieben und zwanzig (zi: bin und svansig) (saith ac ugain = saith ar hugain)
 • 28: acht und zwanzig (aht und svansig) (wyth ac ugain = wyth ar hugain)
 • 29: neun und zwanzig (noyn und svansig) (naw ac ugain = naw ar hugain)
 • 30: dreißig (dğaysih)
 • 31: einunddreißig (ar wahân und draysig)
 • 32: zweiunddreißig (svay und draysig)
 • 33: dreiunddreißig (drayunddraysig)
 • 34: vierunddreißig (fi: rundelddraysig)
 • 35 : fünfunddreißig (fünfunddraysig) Gan Muharrem Efe
 • 36: sechsunddreißig (zeksunddraysig)
 • 37: siebenunddreißig (zi: binunddraysig)
 • 38: achtunddreißig (ahtunddraysig)
 • 39: neununddreißig (noynunddraysig)
 • 40: vierzig (enw llawn)

Ar ôl ugain Rhifau Almaeneg, rhwng y rhai a'r degau "ve"Modd"undFe’i ceir trwy roi’r gair ”. Fodd bynnag, yma yn Nhwrceg, ysgrifennir digid yr unedau yn gyntaf, nid digid y degau, wrth i ni ysgrifennu.. Mewn geiriau eraill, dywedir y rhif yn y rhai digid yn gyntaf, yna dywedir y rhif yn y digid degau.

Fel y gallwch weld yma, rydyn ni'n ysgrifennu'r rhif yn y lle cyntaf, yn ychwanegu'r gair "und" ac yn ysgrifennu'r digid degau. Mae'r rheol hon yn berthnasol i bob rhif hyd at gant (30-40-50-60-70-80-90 hefyd), felly dywedir digid yr uned yn gyntaf, yna digid y degau.
Gyda llaw, rydym wedi ysgrifennu'r rhifau Almaeneg ar wahân (ee neun und zwanzig) i'w gwneud yn gliriach ac yn fwy dealladwy, ond mewn gwirionedd mae'r rhifau hyn wedi'u hysgrifennu gyda'i gilydd. (ee: neunundzwanzig).

Rhifau Almaeneg

Rydych chi'n gwybod sut i gyfrif fesul degau, iawn? Neis iawn. Nawr byddwn yn gwneud hyn yn Almaeneg. Rhifau Almaeneg gadewch i ni gyfrif deg.

RHIFAU GADARNHAU GERMAN
10zehn
20zwanzig
30Dreissig
40vierzig
50fünfzig
60sechzig
70siebzig
80achtziger
90neunzig
100hundert

Gadewch i ni weld y rhestr o rifau cymeradwy Almaeneg ynghyd â'u darlleniadau:

 • 10: zehn (seiyn)
 • 20: zwanzig (svansig)
 • 30: dreißig (draysig)
 • 40: vierzig (fi: Xigig)
 • 50: fünfzig (fünfsig)
 • 60: sechzig (zekssig)
 • 70: siebzig (sibsig)
 • 80: achtzig (ahtsig)
 • 90: neunzig (noynsig)
 • 100: hundert (hundert)

Noder hefyd y gwahaniaeth yn ysgrifennu'r rhifau 30,60 a 70 uchod. Ysgrifennir y rhifau hyn yn gyson fel hyn.

Nawr, gadewch i ni adael nodyn isod i weld y gwahaniaethau sillafu hyn yn well:

6: seches

16: sechezehn

60: sechezig

7: Siebenen

17: Siebenzehn

70: Siebenzig

Nodiadau Rhifau Almaeneg
Nodiadau Rhifau Almaeneg

Nawr ein bod wedi dysgu rhifau degol o 100 i Almaeneg, gallwn yn awr ysgrifennu rhifau Almaeneg o 1 i 100.

Tabl Rhifau Almaeneg 1den 100e

POB RHIF O GERMAN 1 I 100
1eins51ein und fünfzig
2dau52zwei und fünfzig
3drei53drei und fünfzig
4pedwar54vier und fünfzig
5fünf55fünf und fünfzig
6sechs56sechs und fünfzig
7sieben57sieben und fünfzig
8acht58acht und fünfzig
9neun59neun und fünfzig
10zehn60sechzig
11Elf61ein und sechzig
12deuddeg62zwei und sechzig
13dreizehn63drei und sechzig
14vierzehn64vier und sechzig
15fünfzehn65fünf und sechzig
16Sechzehn66sechs und sechzig
17siebzehn67sieben und sechzig
18achtzehn68acht und sechzig
19neunzehn69neun und sechzig
20zwanzig70siebzig
21ein und zwanzig71ein und siebzig
22zwei und zwanzig72zwei und siebzig
23Drei und Zwanzig73drei und siebzig
24vier und zwanzig74vier und siebzig
25fünf und zwanzig75fünf und siebzig
26sechs und zwanzig76sechs und siebzig
27sieben und zwanzig77sieben und siebzig
28acht und zwanzig78acht und siebzig
29neun und zwanzig79neun und siebzig
30Dreissig80achtziger
31ein und dreißig81ein und achtzig
32zwei und dreißig82zwei und achtzig
33drei und dreißig83drei und achtzig
34vier und dreißig84vier und achtzig
35fünf und dreißig85fünf und achtzig
36sechs und dreißig86sechs und achtzig
37sieben und dreißig87sieben und achtzig
38acht und dreißig88acht und achtzig
39neun und dreißig89neun und achtzig
40vierzig90neunzig
41ein und vierzig91ein und neunzig
42zwei und vierzig92zwei und neunzig
43drei und vierzig93Drei und Neunzig
44vier und vierzig94vier und neunzig
45fünf und vierzig95fünf und neunzig
46sechs und vierzig96sechs und neunzig
47sieben und vierzig97sieben und neunzig
48acht und vierzig98acht und neunzig
49neun und vierzig99neun und neunzig
50fünfzig100hundert

Sylw: Fel rheol, mae rhifau Almaeneg yn cael eu hysgrifennu gerllaw, felly ym mywyd beunyddiol, er enghraifft 97 nifer y sieben und neunzig ddim mewn siâp siebenundneunzig Fodd bynnag, rydym wedi ysgrifennu ar wahân yma fel y gellir ei weld a'i gofio'n glir yn haws.

Niferoedd hyd at 1000 yn Almaeneg

Nawr gadewch i ni barhau gyda'r rhifau Almaeneg ar ôl 100.
Dyma'r pwynt yr ydym am ei weld; Fel arfer, mae'r rhifau wedi'u hysgrifennu gerllaw, ond mae'n well gennym ysgrifennu'r rhifau ar wahân fel y gellir ei ddeall yn haws yma.
Nawr gadewch i ni ddechrau o 100:

100: hundert (hundert)

Mae 100 yn golygu o dan dawn nerth mewn Almaeneg. Gellir defnyddio'r gair hundert (wyneb) fel “ein hundert”.
Gallwch weld y ddau.

Er enghraifft:

 • 200: zwei hundert (svay hundert) (dau gant)
 • 300: drei hundert (tri deg)
 • 400: vier hundert (fi: ır hundert) (pedwar cant)
 • 500: fünf hundert (pum cant)
 • 600: sechs hundert (chwe chant)
 • 700: sieben hundert (zi: bin hundert) (saith cant)
 • 800: acht hunort (wyth cant)
 • 900: neun hundert (noyn hundert) (naw cant)

Ond, er enghraifft, os ydych chi eisiau ysgrifennu 115 neu 268 neu unrhyw rif wyneb arall, dyma'r nifer o weithiau ac yna rydym yn ysgrifennu'r rhif ac yna'r digid.
Enghreifftiau:

 • 100: hundert
 • 101: hundert eins
 • 102: hundert zwei
 • 103: helfa ddychymyg
 • 104: hundert vier
 • 105: hundert fünf
 • 110: hundert zehn (cant a deg)
 • 111: Elfendert (wyneb ac un ar ddeg)
 • 112: hundert zwölf (wyneb a deuddeg)
 • 113: hundert dreizehn (wyneb a thri ar ddeg)
 • 114: hundert vierzehn (wyneb a phedwar ar ddeg)
 • 120: hundert zwanzig (cant ac ugain)
 • 121: hundert ein und zwanzig (cant ac un ar hugain)
 • 122: hundert zwei und zwanzig (cant dau ar hugain)
 • 150: hundert füfzig (wyneb a hanner cant)
 • 201: zwei hundert eins (dau gant ac un)
 • 210: zwei hundert zehn (dau gant a deg)
 • 225: zwei hundert fünf und zwanzig (dau gant a phump ar hugain)
 • 350: drei hundert fünfzig (tri chant a hanner)
 • 598: fuyf hundert acht und neunzig (pum cant a naw ar bymtheg)
 • 666: sechs hundert sechs und sechzig (chwe chant ac un ar bymtheg)
 • 999: neun hundert neun und neunzig (naw cant a naw ar bymtheg)
 • 1000: ein tausend
 • Wrth ysgrifennu rhifau 3 digid, hynny yw, rhifau â channoedd, yn Almaeneg Yn gyntaf mae'r rhan wyneb wedi'i hysgrifennu, yna mae'r rhif dau ddigid wedi'i ysgrifennu fel y gwelwn uchod.
 • e.g. 120 Os ydym yn mynd i ddweud yn gyntaf ein hundert byddwn yn dweud, wedi hynny zwanzig Felly byddwn yn dweud ein hundert zwanzig gan ddweud 120 byddwn yn dweud.
 • e.g. 145 Os ydym yn mynd i ddweud yn gyntaf ein hundert byddwn yn dweud, felly funfundvierzig Felly byddwn yn dweud ein hundert funfundvierzig gan ddweud 145 byddwn yn dweud.
 • e.g. 250 Os ydym yn mynd i ddweud yn gyntaf zwei hundert byddwn yn dweud, felly fünfzig Felly byddwn yn dweud zwei hundert funfzig Byddwn yn dweud 250 trwy ddweud.
 • e.g. 369 Os ydym yn mynd i ddweud yn gyntaf drei hundert byddwn yn dweud, felly neuundsechzig Felly byddwn yn dweud drei hundert enunundsechzig Byddwn yn dweud 369 trwy ddweud.

Rhifau Deuaidd yr Almaen

Yn yr un modd mae mil o rifau wedi'u gwneud fel rhifau wyneb.

 • 1000: ein tausend
 • 2000: zwei tausend
 • 3000: trei tawe
 • 4000: tawelwch
 • 5000: Taclo ffosydd
 • 6000: cymal sechs
 • 7000: casben tausend
 • 8000: twyllo
 • 9000: neun tause
 • 10000: zehn tausend

Gweler hefyd yr enghreifftiau isod.

11000 : elf tausend
12000 : zwölf tausend
13000 : dreizehn tausend
24000 : tausend vier und zwanzig
25000 : funf und zwanzig tausend
46000 : sechs a vierzig tausend
57000 : tausend sieben und fünfzig
78000 : tausend acht und siebzig
99000 : tausend neun und neunzig
100.000 : ein hundert tausend

Yma, ddeng mil, deuddeg mil, tair mil ar ddeg, pedair mil ar ddeg …….
Fel y gallwch weld wrth fynegi'r rhifau, mae rhifau dau ddigid a'r nifer o filoedd yn gysylltiedig. Yma, hefyd, rydyn ni'n cael ein rhif trwy ddod â'n rhif dau ddigid i mewn yn gyntaf ac yna'r gair mil.

 • 11000: Taclo Elf
 • 12000: taflunydd zwölf
 • 13000: taflwybr dreizehn
 • 14000: vierzehn tausend
 • 15000: dasc fünfzehn
 • 16000: sechzehn tausend
 • 17000: siebzehn tausend
 • 18000: tafliad achtzehn
 • 19000: neunzehn tause
 • 20000: tafliad zwanzig

Nawr gadewch i ni barhau gyda'r enghreifftiau o ddeg mil o rifau:

 • 21000: ein dadddefnydd ni (mil ar hugain)
 • 22000: zwei und zwanzig tausend (mil ar hugain)
 • 23000: drei und zwanzig tausend (tair mil ar hugain)
 • 30000: treißig tausend (tri deg mil)
 • 35000: fünf und dreißig tausend (tri deg pum mil)
 • 40000: vierzig tausend (deugain mil)
 • 50000: cymysgedd fünfzig (hanner cant-bin)
 • 58000: acht und fünfzig tausend (ellisekiz-bin)
 • 60000: tafliad sechzig (bin taflu)
 • 90000: neunzig tausend (naw deg mil)
 • 100000: cymhelliad hundert (cant mil)

Canrif o filoedd o Almaeneg

Mae'r system yr un fath yn nifer y miloedd.

 • 110000: hundert zehn tausend (can mil)
 • 120000: hundert zwanzig tausend (cant ac ugain)
 • 200000: zwei hundert tausend (dau gant a mil)
 • 250000: zwei hundert fünfzig tausend (dau gant a mil)
 • 500000: fuyf hundert tausend (pum cant a mil)
 • 900000: diarddel neun hundert (naw cant a mil)

Gweler hefyd yr enghreifftiau isod.

110000 : hundert zehn tausend
150000 : hunusrt funfzig tausend
200000 : zwei hundert tausend
250000 : zwei hundert fünfzig tausend
600000 : sechs hundert tausend
900005 : funun tausend neun hundert
900015 : neun hundert tausend fünfzehn
900215 : neun hundert tausend zwei hundert fünfzehn

I grynhoi'r hyn yr ydym wedi'i ddysgu hyd yn hyn, gallwn ddweud gyda chyffredinoli;
Wrth ysgrifennu rhifau dau ddigid, yn gyntaf y digid cyntaf ac yna ysgrifennwyd yr ail ddigid gyda'r gair und.

Ar gyfer rhifau tri digid, er enghraifft, ysgrifennir y rhif cant a phump (105) yn gyntaf, ac yna'r rhif pump. Mae'r rhif cant ac ugain yn cael ei ffurfio trwy ysgrifennu'r rhifau un cant ac yna ugain. Mewn miloedd o rifau, er enghraifft, mae'r rhif tair mil (3000) yn cael ei ffurfio trwy ysgrifennu tair yn gyntaf ac yna mil. Mae'r rhif un mil a thair yn cael ei ffurfio trwy ysgrifennu mil ac yna tair Mae'r rhif 3456 (tair mil pedwar cant pum deg chwech) yn cael ei ffurfio trwy ysgrifennu yn gyntaf tair mil, yna pedwar cant ac yna pum deg chwech. Paratowyd gan Muharrem Efe

Mae'r rhifau mwy wedi'u hysgrifennu yn yr un modd, gan ddechrau o'r cam cyntaf.

A dweud y gwir, mae niferoedd yn hawdd iawn yn Almaeneg. Nid oes ond angen i chi wybod y rhifau o 1 i 19 a'r rhifau 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1.000 a 1.000.000. Mynegir eraill yn syml gan gyfosodiad y rhifau hyn.

Po fwyaf o ymarferion rydych chi'n eu hymarfer mewn rhifau Almaeneg, gorau oll yw'r canlyniadau o ran dysgu a chadw mewn cof, yn ogystal â chyfieithu rhifau i Dwrceg ac Almaeneg yn gyflymach.

Niferoedd Almaeneg Miliwn

Mewn Almaeneg, mae 1 wedi'i ysgrifennu ar ffurf Miliwn. Trwy osod y rhif o flaen y gair Miliwn, gallwn gyflawni'r amrywiadau rydym eu heisiau.

Pan fyddwch yn archwilio'r enghreifftiau canlynol, byddwch yn gweld pa mor hawdd ydyw.

 • eine Million: 1.000.000 (miliwn)
 • zwei Milloon: 2.000.000 (Dwy filiwn)
 • drei Milloon: 3.000.000 (Tair miliwn)
 • vier Milloon: 4.000.000 (Pedwar miliwn)
 • 1.200.000: eine Million zwei hundert tausend (miliwn o filoedd o filoedd)
 • 1.250.000: eine Million zwei hundert fünfzig tausend (miliwn o ddau gant a hanner o filoedd)
 • 3.500.000: drei Million fünf hundert tausend (Tair miliwn pum can mil)
 • 4.900.000: vier Million neun tartnd (4 miliwn naw cant)
 • 15.500.000: fünfzehn Million fünf hundert tausend (pymtheg miliwn pum can mil)
 • 98.765.432: acht und neunzig Million sieben hundert fünf und sechzig (naw deg wyth miliwn saith cant pum deg pum mil pedwar cant tri deg dau)

Os ydych chi wedi deall rhesymeg y gwaith o'r enghreifftiau uchod, gallwch ysgrifennu a dweud yr holl rifau hyd at filiynau yn hawdd mewn Almaeneg.

Strwythur Rhifau Ffôn Almaeneg:

Mae rhifau ffôn yn Almaeneg fel arfer yn 8 neu 9 digid o hyd. Mae rhifau ffôn fel arfer yn cynnwys dwy ran: y cod ardal (Vorwahl) a'r rhif tanysgrifiwr (Rufnummer). Mae'r cod ardal yn cynrychioli cod y ddinas neu'r rhanbarth, tra bod rhif y tanysgrifiwr yn nodi llinell ffôn unigol. Fel arfer mae gan y cod ardal le ar y diwedd, ac yna rhif y tanysgrifiwr.Darllen Rhifau Ffôn Almaeneg:

Wrth ddarllen rhifau ffôn yn Almaeneg, darllenir pob digid ar wahân a dilynir rhai rheolau. Er enghraifft, mae 0 mewn rhif ffôn yn aml yn cael eu darllen fel "nwl". Er enghraifft, mae’r rhif ffôn 0211 1234567 yn darllen fel “sero dau un dau tri pedwar pump chwech saith”.Ysgrifennu Rhifau Ffôn Almaeneg:

Wrth ysgrifennu rhifau ffôn yn Almaeneg, gadewir bwlch ar ôl pob digid ac mae'r digid newydd yn parhau i gael ei ysgrifennu. Mae bwlch hefyd rhwng y cod ardal a rhif y tanysgrifiwr. Er enghraifft, mae rhif ffôn a ysgrifennwyd fel 0211 1234567 yn fformat cyffredin yn Almaeneg.

Enghreifftiau:Sut mae'n cael ei ddarllen:Sillafu:
030sero tri sero030
0171sero un saith un0171
0945sero naw pedwar pump0945

Defnydd Ymarferol o Rifau yn Almaeneg

Mae niferoedd Almaeneg yn chwarae rhan bwysig iawn yn ein bywyd bob dydd. Rydyn ni'n defnyddio rhifau mewn llawer o sefyllfaoedd gwahanol ac felly mae'n bwysig iawn cael gwybodaeth am rifau yn Almaeneg. Yn y blogbost hwn, byddwn yn ymdrin â defnydd ymarferol o rifau Almaeneg ac yn cynnig awgrymiadau ar sut i'w defnyddio mewn gwahanol senarios.

1. Wrth Siopa:

Wrth siopa, defnyddir rhifau Almaeneg i fynegi prisiau a meintiau. Er enghraifft, mae ymadroddion fel “Zwei Äpfel, bitte” (Dau afal, os gwelwch yn dda) neu “Fünf Euro” (Pum ewro) yn defnyddio rhifau. Wrth siopa, mae'n bwysig defnyddio rhifau'n gywir i ddeall prisiau a mynegi'r swm cywir.

2. Deall Dyddiadau ac Amseroedd:

Yn Almaeneg, defnyddir rhifau hefyd i fynegi dyddiadau ac amseroedd. Er enghraifft, mae ymadroddion fel “Der 25th December” (Rhagfyr 25) neu “um neun Uhr” (am naw o’r gloch) yn cynnwys rhifau. Er mwyn deall a mynegi dyddiadau ac amseroedd yn gywir, mae'n bwysig gwybod ystyr sylfaenol rhifau.

3. Rhannu Rhifau Ffôn:

Mae rhifau ffôn yn rhan hanfodol o gyfathrebu ac fe'u mynegir hefyd mewn rhifau yn Almaeneg. Wrth roi rhifau ffôn, mae'n bwysig dweud y rhifau'n gywir. Er enghraifft, rydym yn defnyddio rhifau mewn ymadroddion fel “Meine Telefonnummer ist null-drei-drei-eins-vier-fünf-sechs-sieben” (Fy rhif ffôn yw 03314567). Mae deall a mynegi rhifau ffôn yn gywir yn bwysig mewn cyfathrebu bob dydd.

Ymarferion gyda Rhifau Almaeneg

Gyferbyn â'r rhifau isod AlmaenegYsgrifennwch i lawr:

0:
1:
6:
7:
10:
16:
17:
20:
21:
31:
44:
60:
66:
70:
77:
99:
100:
101:
1001:
1010:
1100:
1111:
9999:
11111:
12345:
54321:
123456:
654321:

Yn y modd hwn, rydym wedi archwilio rhifau'r Almaenwyr ym mhob agwedd ac rydym wedi cwblhau ffrindiau gwerthfawr.

Rhifau Almaeneg: Ateb Cwestiwn

Beth yw'r niferoedd o 1 i 20 yn Almaeneg?

 • 0: null (nul)
 • 1: eins (ayns)
 • 2: zwei (svay)
 • 3: drei (drai)
 • 4: vier (fi)
 • 5: fünf
 • 6: sechs (sêl)
 • 7: sieben (zi: mil)
 • 8: acht (aht)
 • 9: neun (na: yn)
 • 10: zehn (seiyn)
 • 11: Elf (Elf)
 • 12: zwölf (zvölf)
 • 13: dreizehn (drayseiyn)
 • 14: vierzehn (fi: ırseiyn)
 • 15: fünfzehn (fünfseiyn)
 • 16: sechzehn (zeksseiyn)
 • 17: siebzehn (zibseiyn)
 • 18: achtzehn (ahtseiyn)
 • 19: neunzehn (noynseiyn)
 • 20: zwanzig (svansig)

Sut i ddysgu rhifau Almaeneg yn hawdd?

Gallwch ddilyn y camau isod i ddysgu rhifau Almaeneg:

 1. Dechreuwch ddysgu rhifau fesul un. Yn gyntaf, dysgwch y rhifau o 0 i 10. Y niferoedd hyn yw: 0 (null), 1 (eins), 2 (zwei), 3 (drei), 4 (vier), 5 (fünf), 6 (sechs), 7 (sieben), 8 (acht), 9 (neun), 10 (zehn).
 2. Ysgrifennwch y rhifau ac ailadroddwch eu hynganiad. Wrth i chi ysgrifennu'r rhifau hyn, dysgwch y rheolau sillafu hefyd. Er enghraifft, wrth ysgrifennu 4 (vier), gosodir dash (Umlaut) o dan y llythyren "v". Hefyd, mae tôn a phwyslais yn bwysig wrth ynganu rhifau yn Almaeneg, felly cymerwch ofal i ddysgu eu hynganiad yn gywir.
 3. Cydweddwch y rhifau â'i gilydd. Er enghraifft, ysgrifennwch y rhifau 0 i 10 ar ddarn o bapur ac ysgrifennwch y rhifau Almaeneg cyfatebol wrth eu hymyl. Bydd hyn yn eich helpu i gofio niferoedd yn well.
 4. Creu dilyniannau rhif syml gan ddefnyddio'r rhifau rydych chi wedi'u dysgu. Er enghraifft, didolwch y rhifau 0 i 10 neu trefnwch y rhifau 10 i 20. Bydd hyn yn eich helpu i ddysgu rhifau yn well.
 5. Gwnewch fathemateg syml gan ddefnyddio'r rhifau rydych chi wedi'u dysgu. Er enghraifft, fel 2+3=5. Bydd hyn yn eich helpu i ddysgu rhifau yn well a byddwch hefyd yn dysgu termau mathemateg Almaeneg.

Beth fydd dysgu rhifau Almaeneg yn ei wneud i mi?

Gellir defnyddio rhifau Almaeneg mewn sawl maes, gan eu bod yn bwnc gramadeg a ddefnyddir yn aml ym mywyd beunyddiol. Enghreifftiau:

 1. Wrth siopa, dweud wrth y prisiau y cynnyrch
 2. Wrth ddarllen presgripsiwn
 3. Wrth ddweud rhif ffôn
 4. Wrth ddweud anerchiad
 5. Wrth nodi dyddiad ac amser
 6. Wrth ddweud ym mlwyddyn gweithgynhyrchu model car
 7. Wrth brynu tocyn ar fws, trên neu awyren
 8. Wrth ddweud sgôr gêm neu ras

Dim ond ychydig o enghreifftiau yw'r rhain, mae gan rifau Almaeneg lawer mwy o ddefnyddiau. Ceisiwch ddefnyddio'r niferoedd rydych chi'n eu dysgu'n aml mewn bywyd bob dydd, fel y gallwch chi wella'ch gramadeg ymhellach.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
67 Sylw
 1. dienw yn dweud

  hahaha

  1. dienw yn dweud

   beth sy'n ddoniol am hyn

 2. Mehmet yn dweud

  Diolch yn fawr iawn i chi am y rhannu hwn. Pob lwc i chi…

 3. cynyddu yn dweud

  Swydd da

 4. Medi yn dweud

  dwi'n meddwl.d

 5. gogoniant yn dweud

  Mae'n safle neis iawn ar gyfer ysgolion uwchradd, diolch am eich gwaith caled.

 6. dienw yn dweud

  Diolch i chi safle neis iawn

 7. Angel Zehra yn dweud

  Iechyd da i'ch dwylo

 8. Selin yn dweud

  Diolch am eich esboniad, roedd yn addysgiadol iawn 🙂

 9. dienw yn dweud

  Gwych ar gyfer gradd 6ed, mae natur hefyd yn iawn Sylw a dim ond 2 awr a gawn

 10. na wela efkan yn dweud

  67: sieben und sechzig
  76: sechs und siebzig dwi'n meddwl bod camgymeriad fan hyn… 🙂

 11. du drwg yn dweud

  athro, sut alla i eu cofio, rhowch dacteg i mi

 12. dienw yn dweud

  Hoffwn pe gallech egluro rhifau tri digid hefyd

  1. almancax yn dweud

   Helo, y wers ar ôl y wers hon yw'r wers rifau 3 digid Almaeneg, dilynwch y gwersi mewn trefn, eglurir gwers rhifau'r Almaen gyda hyd at filiwn o enghreifftiau.

 13. dienw yn dweud

  Byddai'n well ichi fyw ar y niferoedd gwahanol hynny hefyd

 14. ugur yn dweud

  na wela efkan
  Hydref 29, 2014 Dyddiad: 18:56
  67: sieben und sechzig
  76: sechs und siebzig dwi'n meddwl bod camgymeriad fan hyn… 🙂

  Dim camgymeriad ffrind yma.

 15. dienw yn dweud

  diolch, fe wnaethon ni astudio ar gyfer yr arholiad diolch i chi

 16. o yn dweud

  Diolch am dudalen o'r fath, mae'n ddefnyddiol iawn google+ neu rydyn ni'n aros amdanoch chi

 17. sdrfgdrfygdf yn dweud

  Da iawn

 18. dienw yn dweud

  Ayy ddim yn ddrwg

 19. melissa sucicek yn dweud

  O 1 i 100, dywedodd, ar ôl 40, parlys yn swyddogol, neu os ydym yn ymuno, byddwn yn hyfforddi fel hyn, mae'r dechrau yn dangos y parhad!

 20. Mwyn Lleuad yn dweud

  Allwch chi esbonio gydag enghreifftiau "Ansoddeiriau yw rhifau trefnol ac maen nhw wedi'u cyfuno fel ansoddeiriau"?

 21. J. Mukwana yn dweud

  Yr oedd ei esboniad yn syml a dealladwy. Rwy'n gwerthfawrogi .

 22. Halit Ozalp yn dweud

  Nid yw rhai o'r ynganiadau yn cael eu darllen fel r os oes r ar ddiwedd gair Almaeneg anghywir. Er enghraifft, mae vier yn cael ei ynganu fel fiya

  1. dienw yn dweud

   yn unig y bydd yn fia

 23. dienw yn dweud

  Nid yn unig y darllenir ef fel tmm neu re, ond ni ddarllenir ef fel pris, ychwaith? Mae'n cael ei ynganu fel fiarrrr?

 24. yn gwybod yn dweud

  Sut i ddweud 10 a hanner yn Almaeneg

  1. dienw yn dweud

   Mae fel Sait zehn halb.Rwy'n byw yn yr Almaen a chefais fy ngeni yma.

 25. dienw yn dweud

  51 FAINT

  1. dienw yn dweud

   einundfünfzig

  2. dienw yn dweud

   einundfunzig

 26. dienw yn dweud

  einundfünfzig

 27. Hazal yn dweud

  Mae'n safle neis iawn. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu ymdrechion ?

 28. dienw yn dweud

  Nes i ddim cymryd gwers tan yr iaith Almaeneg, wnes i ddim gorffen Saesneg, mae hyn wedi dechrau, omg, ni all pobl esbonio, o fy god, efallai y bydd duw yn ei wneud fel y gwyddoch, bydd yn gweithio i shit yn 2 darlleniadau gweddi

 29. dienw yn dweud

  deallodd

  1. dienw yn dweud

   ☺☺☺☺

 30. dienw yn dweud

  Beth yw 899

 31. ECE yn dweud

  diolch

 32. remzi yn dweud

  91 faint o yfory sydd ei angen arnoch chi

 33. dienw yn dweud

  Ydych chi'n gwybod sut i ysgrifennu 1394?

  1. gor35 yn dweud

   ein tausend drei hundert vier und neunzig

 34. crio yn dweud

  Sut mae'r rhif 875943 wedi'i ysgrifennu'n ysgrifenedig?

  1. dienw yn dweud

   3 MLYNEDD GORFFENNOL

   1. dienw yn dweud

    2 ÅR SIDAN

  2. Michael Jordan yn dweud

   acht hundert fünf und siebzig tausend neun hundert drei und vierzig.

 35. wannabe yn dweud

  Diolch yn fawr iawn.

 36. SERHAT yn dweud

  MYNEGIAD PWNC GERMANAIDD RHYFEDD! PERFFAITH.
  DIOLCH GERMANCAX

 37. dienw yn dweud

  Fint sted til å lære. Trenger dette til skolen

 38. TedLette yn dweud

  бред одним словоm

  -
  Прошу прощения, что вмешался … Мне знакома эта ситуация. Пrigлашаю к обсуждению. Пишите здесь или в PM. отличия между кофе, кофейная гамма названия или кофе названия список

 39. JustinZek yn dweud

  Dyma chi'n mynd.

  -
  Одно и то же… различия кофе, кофе а а также сорт кофе на м 5 букв

 40. Normansmigh yn dweud

  очень diddorol

 41. NormanFaimb yn dweud

  Спасибо, долго исkal

 42. Normanfef yn dweud

  очень daвно interесно

 43. charlesaspig yn dweud

  Diolch am y post

 44. NormanMeaxy yn dweud

  интересный post

 45. Norman yn dweud

  Спасибо, долго исkal

 46. normal yn dweud

  diolch yn fawr

 47. charlesmusly yn dweud

  Diolch am y post

 48. Chrisjoide yn dweud

  асибо, +

 49. Siarljaw yn dweud

  Diolch am y post

 50. ChrisPneub yn dweud

  Creu, я искала этот давно

 51. NormandGAX yn dweud

  yn dda iawn

 52. fy charlesce yn dweud

  Спасибо, долго исkal

 53. Chrisjoide yn dweud

  diolch yn fawr

 54. dydd charles yn dweud

  Creu, я искала этот давно

 55. TobiasReego yn dweud

  da iawn

 56. TobiasPat yn dweud

  Diolch am y post

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.