Gwybodaeth Gyffredinol am Almaeneg, Cyflwyniad i'r Almaeneg

GWYBODAETH GYFFREDINOL AM YR ALMAEN, IAITH YR ALMAEN, BETH YW ALMAEN, CYFLWYNIAD I'R ALMAENHelo,
Mae'r Almaeneg yn perthyn i gangen Germanaidd yr ieithoedd Indo-Ewropeaidd ac mae'n un o'r ieithoedd mwyaf cyffredin yn y byd. Mae'n hysbys bod tua 120 miliwn o bobl yn siarad Almaeneg. Almaeneg yw'r famiaith fwyaf llafar yn Ewrop. Fe'i siaredir mewn sawl gwlad y tu allan i'r Almaen. Er enghraifft, hi yw'r iaith swyddogol yn yr Almaen, Awstria, y Swistir, Liechtenstein, Lwcsembwrg, Gwlad Belg, y Weriniaeth Tsiec, Hwngari, Gwlad Pwyl a'r Eidal. A siarad yn gyffredinol, mae pobl yn ei chael hi'n anodd dysgu Almaeneg.

Y rheswm am hyn yw eu bod yn derbyn teimladau o'u hamgylchedd i'r cyfeiriad hwnnw neu'n gogwyddo tuag at y mater hwn, ac ati. Efallai. Fodd bynnag, yn gyffredinol, nid yw'n anodd dysgu Almaeneg, heblaw am ychydig o bynciau. Y jôc yw nad yw'r mwyafrif o faterion hyd yn oed yn hysbys i'r mwyafrif o ddinasyddion yr Almaen. Fodd bynnag, mewn amgylchedd o'r fath, rydym yn annhebygol o gael unrhyw broblemau yn hyn o beth. Beth bynnag, bydd y materion hyn yn cael eu trafod yn fanwl.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Os dymunwch, gallwch edrych ar rai o'n gwersi Almaeneg eraill ar hyn o bryd.
Rhai enghreifftiau o'n gwersi Almaeneg:

Rhagenwau meddiannol Almaeneg Cyn i chi fynd i mewn, gallwch edrych ar rai o'r gwersi yr ydym wedi'u gweld o'r blaen:

NIFER YR ALMAEN

DIWRNODAU ALMAENEG

MIS GERMAN A SEASON

AMSEROEDD SEFYLLFA ALMAENEG

CYFLWYNIAD I GERMAN AKKUSATIV

9 Ysgol Uwchradd Arall. Dosbarth ac Ysgol Uwchradd 10. Cliciwch yma am ein darlithoedd Almaeneg hyd at y dosbarth: Gwersi Almaeneg Sylfaenol Cam wrth Gam

Nawr gadewch i ni barhau lle y gwnaethom adael ein dysgwyr Almaeneg gwerthfawr.
Wrth siarad am ddysgu Almaeneg, gadewch inni ddweud wrthych ganlyniadau ymchwil a wnaed gan arbenigwyr: O ganlyniad i ymchwiliadau’r arbenigwyr, mae deallusrwydd pobl a ddysgodd Almaeneg yn ddiweddarach yn llawer mwy datblygedig na chyn iddynt ddysgu Almaeneg. Wrth gwrs, nid ni, dywed arbenigwyr hyn. Er enghraifft, trwy ddysgu Almaeneg, rydych hefyd yn gwella eich deallusrwydd. Yn Almaeneg, gallwn ddweud bod geiriau'n cael eu darllen yn gyffredinol wrth iddynt gael eu hysgrifennu. Wrth gwrs, mae yna lawer o eithriadau i'r sefyllfa hon. Ond ar ôl i chi ddysgu'r arfer, ni fydd ynganiad yn broblem i chi. Yn ogystal, mae llythrennau cyntaf yr enwau wedi'u hysgrifennu mewn fformat mawr heb wahanu'r enw na'r enwau arbennig. Eithr, gallwn ddweud na fydd unrhyw un sy'n siarad unrhyw iaith heblaw Almaeneg yn cael ei gorfodi i ddysgu Almaeneg.


Pam Almaeneg?

Mae llawer o resymau dros ddysgu Almaeneg:

Almaeneg yw'r brif iaith a siaredir yn Ewrop. Gall siarad Almaeneg, 100 gael ei siarad ym mamiaith miliynau o Ewropeaid.
Yr Almaen yn Twrci partner masnachu mwyaf pwysig. Mae mwy na chwmnïau Almaeneg yn Nhwrci 1000 3 miliwn o dwristiaid o'r Almaen bob blwyddyn ac mae'n ymweld Twrci.

Mae llawer mwy o gyfleoedd yn y farchnad lafur i'r rhai sy'n siarad Almaeneg.
Mae'r Almaen yn wlad ddeniadol ar gyfer addysg uwch. Ar gyfer siaradwyr Almaeneg, mae addysg uwch yn yr Almaen yn cynnig ystod eang o gyfleoedd.
mewnfudwyr Twrcaidd yn yr Almaen diolch i'r cysylltiadau personol rhwng Twrci a'r Almaen yn ddwys iawn.
Mae gwybodaeth o'r Almaeneg yn ei gwneud hi'n hawdd cyd-fyw.
Mae gwybodaeth ieithoedd tramor yn ehangu gorwelion diwylliannol, deallusol a phroffesiynol ac yn rhoi dealltwriaeth i wahanol ddiwylliannau. Mae amlieithrwydd bob amser yn fantais, nid yn unig ar gyfer ehangu'r Undeb Ewropeaidd.
Nid yn unig mae gan Goethe, Nietzsche, Kafka, Bach, Beethoven, Freud, ac Einstein well dealltwriaeth o weithiau Almaeneg; Mae pumed o'r llyfrau a gyhoeddir ledled y byd yn dal i gael eu cyhoeddi yn Almaeneg.

Ydych chi eisiau dysgu Almaeneg?

almanx, yn cynnig y cyfle hwn i chi!Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (6)