Geiriau Almaeneg sy'n dechrau gyda'r llythyren U.

Geiriau sy'n Dechrau gyda'r Llythyr U yn Almaeneg a'u Ystyron Twrcaidd. Annwyl ffrindiau, paratowyd y rhestr eiriau Almaeneg ganlynol gan ein haelodau ac efallai y bydd rhai diffygion. Mae wedi bod yn barod i roi gwybodaeth. Gall aelodau ein fforwm gyhoeddi eu gwaith eu hunain. Gallwch hefyd gyhoeddi eich gwaith cwrs Almaeneg trwy danysgrifio i'n fforwm.Mae yna eiriau Almaeneg yn dechrau gyda'r llythyren U yma. Os ydych chi eisiau dysgu'r geiriau mwyaf cyffredin yn Almaeneg ym mywyd beunyddiol, cliciwch yma: Geiriau Almaeneg

Nawr, gadewch i ni roi ein rhestr o eiriau a brawddegau:

Llong danfor U-Boot
Uff sagen, stöhnen
: Frau, Weib, Gattin, Alte, gwraig Olle
ug: jmd., der Streiche spielt
Cloc Uhr, Stunde (Uhren) (Pl.: Oriawr)
Gwyliwr Uhrmacher
Ulm elm
dylid gofyn am hynny
i mewn perlysiau pobl o gwmpas
am umum, o gwmpas y ringsum
um… nach (Uhrzeit) <=> um… vor pass (-i) <=> kala (-e)
am kol, für una, um 10 Spielen Euro, um eine Cola -sine, 10 Eurosuna
biegen marw o gwmpas y gornel
um einen Gefallen zu tun (Gefühle nicht brechen)
um Gottes Willen fy Nuw, er mwyn Duw
am sich gucken yn edrych o gwmpas
noson Viertel nach… (-i) chwarter noson
um Viertel vor… (-E) y chwarter
Um wie viel Uhr? Pa amser?Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

am um zu - ar gyfer
um zu z, mit der Absicht zu ..; wie; im Begriff sein zu
um zu mögen i garu
I wneud um zu tun, os i wneud
hug umarmen (-e)
amarmen (jmdn.)
umarmen herumwinden yn cofleidio (-i) hug
cyfieithu
umfallen, umstürzen; gesturzt
Umgangssprache <=> Schriftsprache colloquial <=> iaith ysgrifenedig
amgeben wedi'i amgylchynu, o'i amgylch
Umgebung, Umkreis, amgylchoedd
Umgebung, Umkreis; Digonedd, o gwmpas
amgekehrt, verkehrt, entgegengesetzt; Rückseite cefn
Cloak Umhang
Umkreis; Yr Amgylchedd Preswyl
i wrthdroi umkrempeln
umrühren, mischen; Unignung machen, Unordnung bringen; verwechseln; cymysgedd Spiel bringen (-i)
colofnau Collodd kommen Leben ei fywyd
Amlen Umschlag
umsichtig
Landflucht yn mudo yn Umsiedlung
umso schlimmer / besser yn waeth / gwell
amsonst, rhedyn ungoes, vergeblich futile, heb ofer
mewnforio / allforio
Trosglwyddo o Umsteigen
Umsteigen; trosglwyddiad umsteigen mit / ohne; cysylltu; nonstop
Umstellen, Umgeben, Belagern Siege
umtauschen, umstellen, ändern, wechseln, austauschen newid
trosi umwandeln
amgylcheddydd umweltbewusst


Diraddiad amgylcheddol Umweltschädigung
Umweltverschmutzung llygredd amgylcheddol, llygredd amgylcheddol
umwerf hynny; topple
amziehen (int.); ausziehen aus; (-e) symud i einziehen
Unabhängigkeit, annibyniaeth
unabsichtlich einschlafen yn syrthio i gysgu
Echdynnu bela heb ei ail
unartig, schamlos, ungezogen, digyfaddawd
diduedd; unbrauchbar <=> vernünftig, artig drwg <=> wel
unauffällig
unaufmerksam diofal
unusgeglichen anghytbwys
unausgeschlafen sein di-gwsg
unbedingt
rhaid i unbedingt Müssen fod (mit Infinitiv)
unbedingt, gewiss, entschieden yn bendant, yn hollol, o reidrwydd (Adv.)
unbekannt, anhysbys anhysbys, anhysbys
unbequem; unwohl, indisponiert, etwas crank; gestört, belästigt yn anghyfforddus
Unbesiegbar; nicht essbar anorchfygol
und a
und (wie gehtys) Ihnen? Beth amdanoch chi?
und ähnliche (u.ä.) ac yn y blaen (ac ati)
und dazu noch, und außerdem, übrigens
Wo ich es gesagt. Fel mater o ffaith, roeddwn fel y dywedais.
heb fod mor wyliadwrus ac felly (ac ati)
heb beth oedd yn digwydd
und wie or de ya!
und wie! yn ogystal â sut!
Yn ddi-dor, me Gott Amma da
und zwar
und) außerdem (a)
unecht <=> echt ffug <=> go iawn, dilys
unendlich, unermesslich ddiderfyn
unendlich; außerordentlich; äußerst hynod, gradd
unentgeltlich, am ddim, amsonst am ddim, am ddim, am ddim
unerfahren, ungeübt, Anfänger; Novize
unersättlich barus
unerträglich
unerwartet, plötzlich, auf einmal yn sydyn, yn sydyn (Adv.), lluosog (un) (Adj.)
Unfall; auch: damwain kleine Stadt
Ungar. Goulash Gulasch hungarian
Ungarn, Ungar, ungarisch Hwngari, Hwngari, Hwngari
ungebildet, o Bneung, di-wybod
Diffyg amynedd
ungefähr, annähernd, circa, rund
ungelegen yn ddi-amser
ungelernt, unqualifiziert; Unqualifizieieter, Ungelernter, ungelernter Arwr heb sgiliau (gweithiwr)
ungelernter Ar sail llafur di-grefft
ungerecht sein, ein anghyfiawnder aflwyddiannus
Un anghyfiawnder ungerechtigkeit
ungern, ehangach; versehentlich, unabsichtlich yn amharod / anfwriadol, yn gofyn i ofyn (Adv.)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

ungeschickt yn drwsgl
ungesetzlich yn erbyn y gyfraith, yn anghyfreithlon
ungespültes, schmutziges) Dysgl Geschirr
unglaublich
Unglück, trychineb Katastrophe
unglücklich bedbaht
mich wahnsinnig ich fürchte mich wahnsinnig vor dem
unheimlich schön yn hynod o brydferth
unlauter budr
amhosibl, amhosibl
unmöglich
unnütz, vergebens vain
unpassend (Augenblick)
Mae Unrecht yn annheg
Unrecht erfahren yn cael ei gam-drin
unreif amrwd
yn ddi-baid
Aflonyddu annifyr
Unruhestifter, torrwr Aufwiegler
unruhig, nervös yn rhwystredig
mae unschädlich yn gwneud machen yn ddiniwed
Dienw diniwed
unser Auto hatte eine Panne wedi torri ein car
unsichtbar werden, mae den Blicken entschwinden yn diflannu
Unsinn, Blödsinn bullshit
dad-ddicter (anweddus) colm o dan y dyn (o flaen, tu ôl, ac ati)
unter… o dan
unter / über null O dan / yn uwch na sero
dem Gesichtspunkt di-dor
unter den gegenwärtigen o Umständen
unter der Bedingung dan yr amodau hyn
unter der Gürtellinie
unter der Hand, von Hand elden
unter der Leitung / Führung Le mewn rheolaeth
unter der Woche, werktags yn yr wythnos
unter druck, dadrewi zwang dan bwysau
unter einer Bedingung! ar un cyflwr!
unter vier Augen yn bennaeth
unter-) entwickelt (llai) uwch
unter) tauchen, einsinken, plymio cymysg
unter, mitten unter, zwischen o
Unterbewusstsein subconscious
unterbrechen
Unterbuchs i; Frost rhew
unterdessen
untereinander
untereinander
unterer Teil (von etw.), Unterseite <=> oberer Teil, gwaelod Oberseite <=> top
Unterführung, U-Bahn, Metro; Überführung; Croesfan Tanpass, Overpass, croesfan i gerddwyr
set untergehen, versinken, ruiniert werden
unterirdisch; das innere der erde dan y ddaear
Dadwneud sylfaen beim Trinken
unterlegen sein gegen, trechu gorchfygiad von (-e)
unterliegt einer strengen Mae rheolaeth yn destun archwiliad llym
Ymgysylltiad digymell
Cwrs unterrichtunterrichten, Unterricht geben; eine Lektion i ohirio darlith
Unterrichtswes hynny; Studium, Ausbildung Teaching
unterschätze nicht… yn dweud (yin)
unterschätze nicht yn dweud ch ...
Gwahaniaeth heb ei gydgordio, gwahaniaeth Verschiedenheit, gwahaniaeth
Unterschiede aufweisend, unterschiedlich, verschieden <=> ohne Unterschiede, gleich gwahanol <=> dim gwahaniaeth
Unterschlupf
unterschreiben
unterschreiben llofnod (-e)
arwydd unterschreiben (-i) arwydd (-e) / to (-e)
unterschreiben lassen yn llofnodi
unterschrieben, mit Unterschrift <=> wedi'i arwyddo ohne Unterschrift <=> heb ei arwyddo
Llofnod unterschrift
Unterseit i; nad yw'n aneglur, yn ddig; unten, unterhalb; das Untere sub; isod; isod; chwech
unterstreichen / durchstreichen
Cymorth Unterstützung
archwiliad untersuchen (med.)
archwilio untersuchen, abhandeln
Untersuchung (nicht med.), Ermittlung, Ymchwiliad erhebung, ymchwil
Triniaeth Untersuchung, Behandlung, Therapie
Untersuchung, ymchwil Forschung
Plât untertasse
Dillad isaf Unterwäsche
unterwegs ar y ffordd

unterwegs hängenbleiben, nicht weiterkommen yn aros ar y ffordd
ununterbrochen heb stopio
unüberlegt (Adv.) yn ddiofal
ni ellir anwybyddu unübersehbar
unverdrossen yn crwydro
unverfroren, unverschämt
unverschämt yn ddigywilydd
unverständlich anesboniadwy
unvollendet bleiben, hanner arhosiad ffrwythlon
unvollständig, fehlend; Mae Mangel ar goll ()
Gadael esgeulustod
Anwybodaeth annisgwyl
di-fflach
Anghysur Unwohlsein
Wranws ​​Wranws
Wrin Urin
Urlaub, Erlaubnis caniatâd (caniatâd)
Mae Urlaub, Ferien machen, o Urlaub verbringen yn gwneud gwyliau
Urlaub, Ferien; Erlaubnis, Genehmigung; Twristiaeth Arbeitspause
Gwylwyr Urlauber
urtümliches. Bwyd cyflym (cyfrol arall Kelle a -Lokal), einfaches Lokal, yn ein cwmni Vitrine die Speisenzusammensetzung
Coedwig Wyllt Urwald
UDA UDAEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw