Geiriau Almaeneg sy'n dechrau gyda'r llythyren T.

Geiriau sy'n Dechrau gyda'r Llythyr T yn Almaeneg a'u hystyron Twrcaidd. Annwyl ffrindiau, paratowyd y rhestr eiriau Almaeneg ganlynol gan ein haelodau ac efallai y bydd rhai diffygion. Mae wedi bod yn barod i roi gwybodaeth. Gall aelodau ein fforwm gyhoeddi eu gwaith eu hunain. Trwy danysgrifio i'n fforwm, gallwch gyhoeddi eich astudiaethau Almaeneg.Mae yna eiriau Almaeneg yn dechrau gyda'r llythyren T yma. Os ydych chi eisiau dysgu'r geiriau mwyaf cyffredin yn Almaeneg ym mywyd beunyddiol, cliciwch yma: Geiriau Almaeneg

Nawr, gadewch i ni roi ein rhestr o eiriau a brawddegau:

Plât Tybaco
Hambwrdd Tablett
Dabled ar dabled, tabled
Tadel, Vorwurf azar
Llestri Tafel, gedeckter Tisch
Tafel; Holzer; hölzern
Llestri llestri
Diwrnodau tag
Tag und Nacht dydd a nos
Cadwch ddyddiadur Tagebuch führen
tagelang am ddyddiau
tagelang; Dyddiau Tagebuch
Luminous Tageslicht
Tageslohn yevmi
täglich (Adj.) yn ddyddiol
täglich (Adj.), jährlich, monatlich (auch: Monatslohn usw.) bob dydd; blynyddol / blynyddol, misol
täglich (Adverb) bob dydd
tag
Dychymyg Tagtraum, Phantasie, Illusion
Taille, Lende; Gwasg Bergpass
Tal dyffrynEfallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

talentog, yn dalentog
Clustogi byffer, gwiail
Gorsaf nwy Tankstelle
Gorsaf nwy Tankwart
Coeden ffres
Tanna; Kiefer; Nadelbaum pinwydd (coeden)
Tante, Schwester der Mutter; Anrede einer älteren
Mae Tante, Schwester des Vaters yn dal i fod
Tanz Dance
dawns
tapfer calon; print trwm; yiyit
Poced boced Taschendieb
Flashlight Taschenlampe
Cyllell boced Taschenmesser
Gwehyddu Taschentuch
Tese Tee Tasse mewn Cwpan Porslen
Tata; berf; jur.:Gweithrediad Caergybi
Digwyddiad tatort ar y llawr
Tätowierung Tattoo
Tatsächlich?, Wirklich? O, ie?
Tau jale
byddar
Plymiwr Taucher
Taugenichts; Crwydrwr Vagabund
tauschen
bin taflu
bydd bin dan anfantais yn ddiolchgar
miloedd o tausende
Tywydd cynnes cynnes
Tacsi, tacsi tacsi
Technik; technisch
technische Cynnal a chadw technegol Wartung
Tee Tea
Te te einschenken yn cael ei roi
Mae te teen laser yn cael ei fewnlenwi
Cwpan te Teeglas
Cwpan te Teeglas
Teekännchen, Wasserkessel; Teeset (Wasserkessel mit Teekännchen) Tebot
Teekanne Teapot, Tebot
Cae tei


Teesieb
Tough Teig
Mae'r Teilnahme; Cyfranogiad Teilnehmer; cyfranogwr
eiliad teilyngdod, hingefügt werden ymuno (-e)
teilweise
Cyfeiriadur ffôn Telefonbuch
Cyfeiriadur ffôn Telefonbuch
telefonisch dros y ffôn
Cerdyn ffôn
Tocyn ffôn
Bwth ffôn / cabinet Telefonzelle
Telefonzentrale, cyfnewidfa ffôn Vermittlung
Telegramm telegraff
Telegramm (telegrafieren)
Plât Teller
Gwres tymherus
Carped teppich
Carped clapio Teppich klopfen
Penodiad, penodiad Verabredung
Termite divic,
Teras Terrasse
Canlyniad asesiad Testergebnis
teuer <=> billig; Mae Günstig im Preis yn ddrud <=> rhad; yn unig
Teufel Devil
Cylch dieflig Teufelskreis
testun; Lesezeichen text
Theatr Theatr
Theaterstück, chwarae Bühnenwerk
Thema, Gegenstand edau
Diwinyddiaeth Diwinyddiaeth, Diwinyddiaeth
theoretisch
Sba Thermalbad
Thermomedr Thermomedr
Orsedd y Thron
Thronfolger
Tiwna tanbaid
Thymian Thyme
tief dwfn
Tief pwysau isel
tief nachdenken
Dyfnder Tei
Anifail haen
teclynnau caethiwed
Tiger Tiger
Squid Tintenfisch
teipio
Tabl Tisch
Tischler Carpenter
Saer Tischlerwerkstatt
Tost tost
Bachgen merch Tochter, plentyn merch
Tochter; Mädchen Girl
Tod Death
Cosb marwolaeth Todesstrafe
todman
todmüde werden durch
Toiled toiled
goddefgar
Goddefgarwch goddefgar
Toleranz goddefgarwch
goddefgar
Cwningen tollwut
Tomatos Tomato
Cawl tomato (hufennog) wedi'i dostio
Salad tomato Tomatensalat

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

Drws Tor, drws
Gôl Tor
TR; albern, ffôl ffug
Tot, Ein Toter Dead
cyfanswm
tote saison
Totenschall, penglog Totenkopf
Twristiaid twristiaeth
Canllaw twristiaeth Touristenführer
twristiaeth, atyniadau
Tölpel yn drwsgl
töten, erschießen, lladd ermorden
Tracht Prügel yn curo
Traddodiad arfer traddodiad
Traddodiad, aneberlieferung anane
draddodiadol
traditionalell, herkömmlich, überliefert traddodiadol
träge, schlapp
symudiad tragen (-i) (- e)
tragen, anziehen (Kleidung) i wisgo (-i)
tragisch, bedauerlich, peinlich yn drist
Hyfforddwr hyfforddwr
Hyfforddiant hyfforddi
Olew pysgod Tran
Cludwr Cludiant; trafnidiaeth
Cludiant (wesen), Spedition, trafnidiaeth
transportier hynny; trafnidiaeth
Tratsch dedidoku
Grawnwin trauben
Rhaid i Traubenmost, Federweißer
Traubensaft
Caruer lament
Breuddwyd, breuddwyd, breuddwyd (breuddwyd) Traum (träumen)
träumen yn breuddwydio
breuddwydion lliwgar
träumen von, sich etwas vorstellen dychymyg (-i)
traurig
traurig blues sein
traurig
traurig, betrust, betrüblich
traurig, prysgwydd; scharf
Traurigkeit
trennen, gwahaniad reservieren (-i)
Grisiau Treppe, Leiter
Treppen) Stufe rung
treten ausschlagen cic cic
ffyddlondeb
ffyddlon treu, ergeben
Triller-) Chwiban Pfeife
trinkbar <=> nicht trinkbar yfadwy, yfadwy <=> dim ysmygu
Trinkgeld (geben) tip (rhowch)
Cwpan Trinkglas,
trocken (nicht: Gwlypach) <=> nass sych <=> gwlyb, gwlyb
trocken werden, vertrocknen yn sych
trocknen (traws.), abtrocknen
lassen trocknen
Tassel tassel
Trommel, Pauke Drum
Trommelfell eardrum
Trwmped trwmped, trwmped
Tropfen yn disgyn
Drip lass wedi disgyn Tropfen
tropfen, tröpfeln
tropfenweise drip
Tropfstein (höhle) dripstone (ogof)trotz allem
Mae Trotz yn honni bod genyn hefyd yn dda!
trotz, obwohl - er - fi (-Poss.) - er gwaethaf / yn erbyn, er gwaethaf -
trotzdem
hwyl
Trösten Trost spenden deluxe
aneglur
Sbwriel trwmped
Tuch, Wischlappen; Brethyn Anzug, Gewand, Kleid
Chwedl Hanes
Tiwip tâp
Bylbiau tiúilip Tulpenzwiebel
tun, machen (Präs.: eder)
Tiwna Tunfisch
Turban
Turteltaube Dove
Kind nicht öffnen, bevor der Zug hält! ”“ Peidiwch ag agor y drws cyn i'r trên stopio! ”
Math, Tor drws
Twrci. Delight Twrcaidd Honig
Twrci. Ravioli yn Joghurt Ravioli
Twrci. Arlliw, pasteiod crwst (
Twrci. Weißbrot francala
Türkei, marw Türkei Twrci
Türkei, Twrci i, Englisch Twrci, Twrceg, Twrceg
Türkisch fällt mir schwer Twrceg yn swnio'n galed
Englisch sprechen yn siarad Twrceg
Map twrci o'r türkische Landkarte
Twrcaidd Lira Twrcaidd (TL)
past alaturka amrywiol Twrcaidd Mehlsüßspeisen
Englisch Republik TC (Gweriniaeth Twrci)
türkische Sprache yn Nhwrceg
Coffi Twrcaidd Kaffee Twrcaidd
Is-gennad Twrcaidd Konsulat
pin rholio Nudelholz
Drws drws Türklinke
Türknauf; Paukenschlegel gavel
Clo Türschloss
Tüte, Sack, Bag Beutel
Math teip
typischEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw