Geiriau Almaeneg gan ddechrau gyda'r llythyren C.

Geiriau sy'n dechrau gyda'r llythyren Almaeneg C a'u hystyron Twrcaidd. Annwyl ffrindiau, paratowyd y rhestr eiriau Almaeneg ganlynol gan ein haelodau ac efallai y bydd rhai diffygion. Mae wedi bod yn barod i roi gwybodaeth. Gall aelodau ein fforwm gyhoeddi eu gwaith eu hunain. Trwy danysgrifio i'n fforwm, gallwch gyhoeddi eich astudiaethau Almaeneg.Mae yna eiriau Almaeneg yn dechrau gyda'r llythyren C yma. Os ydych chi eisiau dysgu'r geiriau mwyaf cyffredin yn Almaeneg ym mywyd beunyddiol, cliciwch yma: Geiriau Almaeneg

Nawr, gadewch i ni roi ein rhestr o eiriau a brawddegau:

ca. Hanner halbe Stunde hyd at hanner awr
Caffeteria caffeteria
Siop goffi Cafetier
Cnau cashiw cashewnuss
Anhrefn anhrefn, cyflwr anhrefnus
Cymeriad Charakter
charaktervoll, myth Charakter <=> gyda chymeriad charakterlos <=> di-gymeriad
Charakterzug
Gyrrwr, gyrrwr Fahrer
Prif feddyg Chefarzt
Awdur arweiniol Chefredakteur
Cemeg cemegEfallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

cemegol cemeg
chemische Glanhau sychlanhau
Chile, Chilene, chilenische Sprache Chile, Silili, Silili
Tsieinëeg, Tsieineaidd, Tsieineaidd, Tsieineaidd, Tsieineaidd
Cholera cholera
Crist Cristnogol
Christi Geburt
Christus Crist
Chrom crôm
circa, ungefähr mwy neu lai
yn glyfar yn rhesymegol
Coctel Coctel
Ysgol Uwchradd y Coleg
Cyfrifiadur, Datenverarbeiter; Zähler, cyfrifiadur Rechner
Desg ganol Couchtisch
Cefnder Cousin
Hufen cremeEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (1)