Geiriau Almaeneg gan ddechrau gyda'r llythyren C.

1

Geiriau sy'n dechrau gyda'r llythyren Almaeneg C a'u hystyron Twrcaidd. Annwyl ffrindiau, paratowyd y rhestr eiriau Almaeneg ganlynol gan ein haelodau ac efallai y bydd rhai diffygion. Mae wedi bod yn barod i roi gwybodaeth. Gall aelodau ein fforwm gyhoeddi eu gwaith eu hunain. Trwy danysgrifio i'n fforwm, gallwch gyhoeddi eich astudiaethau Almaeneg.

Mae yna eiriau Almaeneg yn dechrau gyda'r llythyren C yma. Os ydych chi eisiau dysgu'r geiriau mwyaf cyffredin yn Almaeneg ym mywyd beunyddiol, cliciwch yma: Geiriau Almaeneg

Nawr, gadewch i ni roi ein rhestr o eiriau a brawddegau:

ca. Hanner halbe Stunde hyd at hanner awr
Caffeteria caffeteria
Siop goffi Cafetier
Cnau cashiw cashewnuss
Anhrefn anhrefn, cyflwr anhrefnus
Cymeriad Charakter
charaktervoll, myth Charakter <=> gyda chymeriad charakterlos <=> di-gymeriad
Charakterzug
Gyrrwr, gyrrwr Fahrer
Prif feddyg Chefarzt
Awdur arweiniol Chefredakteur
Cemeg cemeg


cemegol cemeg
chemische Glanhau sychlanhau
Chile, Chilene, chilenische Sprache Chile, Silili, Silili
Tsieinëeg, Tsieineaidd, Tsieineaidd, Tsieineaidd, Tsieineaidd
Cholera cholera
Crist Cristnogol
Christi Geburt
Christus Crist
Chrom crôm
circa, ungefähr mwy neu lai
yn glyfar yn rhesymegol
Coctel Coctel
Ysgol Uwchradd y Coleg
Cyfrifiadur, Datenverarbeiter; Zähler, cyfrifiadur Rechner
Desg ganol Couchtisch
Cefnder Cousin
Hufen creme

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. meddwl am fy enw yn dweud

    Pwyswch a dal s neu a gydag alt gar, ß dod allan, dal a, æ neu Æ yn ymddangos

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.