Geiriau Almaeneg sy'n dechrau gyda'r llythyren G.

Geiriau sy'n Dechrau gyda'r Llythyr G yn Almaeneg a'u hystyron Twrcaidd. Annwyl ffrindiau, paratowyd y rhestr eiriau Almaeneg ganlynol gan ein haelodau ac efallai y bydd rhai diffygion. Mae wedi bod yn barod i roi gwybodaeth. Gall aelodau ein fforwm gyhoeddi eu gwaith eu hunain. Trwy danysgrifio i'n fforwm, gallwch gyhoeddi eich astudiaethau Almaeneg.Mae yna eiriau Almaeneg yn dechrau gyda'r llythyren G yma. Os ydych chi eisiau dysgu'r geiriau mwyaf cyffredin yn Almaeneg ym mywyd beunyddiol, cliciwch yma: Geiriau Almaeneg

Nawr, gadewch i ni roi ein rhestr o eiriau a brawddegau:

Fforc Gabel
Gage, cyflog Gehalt
Gahn hynny; federn, nadgeben yawn
Galle
Gans Goose
Llygad y dydd dolydd Gänseblümchen
Gänseblümchen, Kleines Maßlieb, Marienblume, Kamille, llygad y dydd Margerite
Gänsehaut bekommen shudder
ganz ar ei ben ei hun yn unig
ganz am Ende, der Spitze yn y pen pellaf
ganz anders, ein ganz anderer
ganz eigener Celf ynddo'i hun
ganz einsam und verlassen i gyd ar ei ben ei hun
ganz fein schneiden chop bach bach
bragu
ganz gewiss, ohne jeden Zweifel heb os / heb os
perfedd ganz; perfedd wirklich; ziemlich; gründlich yn drylwyr
ganz im Gegenteil (i'r gwrthwyneb); contrarily
Ganz yn meinem Sinne Yn union yr hyn rydw i eisiau.
mae ganz ruhig yn bwyllog iawn
ganz schlecht drwg iawn (drwg)
ganz dal und leise
ganz und gar yn ei gyfanrwydd, yn llwyr
ganz und gar
ganz, gänzlich, gar
ganz, cyfanswm; gänzlich, gar; alles; sämtliche, alle (+ Plural) cyfan
gänzlich, vollkommen yn llwyr
gänzlich, völlig, restlos yn llwyr
gar nicht schlecht ddim yn ddrwg, ddim yn ddrwg
gar nicht, durchaus nicht, Fall auf keinen, nid yw überhaupt nicht o gwbl
garej; garej kleiner BusbahnhofEfallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Gwarant Garantie, sicrwydd
rhoi gwarant (-e)
garantiert; mit Garantie wedi'i warantu
Crogfachau cot Garderobe
Llen yn Gardine, Vorhang
Garnitur, tîm Satz
Garnitur, Satz; Tîm Mannschaft
Porth Gardd Gartentor
Garddwr Gärtner
Nwy geben, aufs Gwadn nwy treten Gaspedal
nwy; Nwy petroliwm
Gast, gwestai Besucher, ymwelydd, gwestai
Bwyty Gasthaus
Gattung, Geschlecht; Kategorie, Celf; Qualitäts- brîd
Gaunersprache, Slang slang
Gazelle, Rehkitz gazelle, ahu
pryfocio
gebackenes sosbenni ymennydd hirn
brîd gebären
Gebärmutter, groth Uterus, groth
Adeilad Gebäude, Bau (werk)
rhoi genedigaeth (-e) (- i)
Pwysau Geben Sie ein yn colli pwysau
Gweddi Gebet, namuz
Gweddi Gebetsruf
gebildet, gesittet; Ysgolhaig Gebildeter
astudiodd gebildeter Mensch ddynol
Mynyddoedd Gebirgszug
blodeuo geblümt


wedi fy ngeni yn geboren am ……
geboren werden; aufgehen (Sonne / Mond / Sterne) i'w eni
gebracht
gebraten wedi'i ffrio
gebratene Kartoffeln, tatws wedi'u ffrio Pommes Frites
padell cregyn gleision gebratene
gebraucht a ddefnyddir
gebrochen werden; gekränkt werden; kaputtgeh hynny; zerbrech hynny; beleidigt sein; Pass. egwyl
gebt dem Kaiser, hawl des des Kaisers ist sesar i roi sesar
clawr caled gebunden (Buch)
moment gebunden wedi'i gysylltu (-e)
gebunden, zugeschnürt wedi'i rwymo
Geburt, genedigaeth Entbindung
Geburt; Genedigaeth Aufgang (Sonne)
Dyddiad geni Geburtsdatum
Man geni Geburtsort
Pen-blwydd Geburtstag
gebügelt <=> ungebügelt â haearn <=> heb haearn
Gebühren; Morter morter
Cofrodd Gedächtnis, cof, cof
Syniad Gedanke, Idee, Vorstellung
Marchnad Dan Do Basar gedeckter
Barddoniaeth Gedicht
gedruckt wedi'i argraffu, ei ragbrintio
gedruckt; Drucksache wedi'i argraffu
Amynedd Geduld
Geduld haben, sich gedulden amynedd
geduldig <=> claf ungeduldig <=> ddiamynedd
geehrter, verehrter parchus
Perygl Gefahr
gefährlich <=> gefahrlos peryglus <=> heb fod yn beryglus
Gefährliche Ladung ”“ Nwyddau peryglus ”
gefallen mögen (jmd. etw.) billigen genehmigen gutheißen mögen (wert) schätzen fel (-i); mwynhau (o); mwynhau

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

gefällt es Ihnen? Ydych chi'n ei hoffi?
gefällt mir (dir, ihr / ihm ac ati.) Rwy'n ei hoffi (yn ei hoffi, yn ei hoffi, yn ei hoffi, yn ei hoffi); mwynhau
Gefangener caeth, caeth
Gefängnis, carchar Strafanstalt ((h) ane) (carchar), carchar, carchar
gefärbt, paentio gestrichen
Gefäß, Etui, cap Schüssel
gefasst (Edelstein) wedi'i osod
gefasst / festgenommen werden yn cael eich dal
Anifeiliaid asgellog Geflügel
gifragt sein, großen Zulauf haben, credbt sein, Beifall
Gefühl, teimlad Empfindung, teimlo
gefühlsbetont
cregyn gleision gefüllte Muscheln wedi'u stwffio
gefüllte Paprikaschoten pupurau wedi'u stwffio
gefüllte Speise wedi'i stwffio
lapio dail gefüllte Weinblätter
gorchuddio gefuttert
gegen… Uhr rownd y cloc
gegen…, yn Richtung auf… tuag at (at)
gegen 6.00 Uhr (cloc) i chwech
gegen 7 Uhr tuag at 7
gegen Abend yn y prynhawn, tuag at yr hwyr
gegen Abend, um die Abendzeit yn y prynhawn, y prynhawn
gegen Entgelt am arian
gegen etw. sein yn erbyn
gegen fünf Uhr am bump o'r gloch
gegen heute Abend brynhawn heddiw
gegen mich yn fy erbyn
gegen mittag tuag hanner dydd
Gegend, rhanbarth Rhanbarth
Gwrthwenwyn Gegengift
gegenseitiges Verständnis cyd-ddealltwriaeth
Geerstand dieer Forschungsarbeit yw testun yr ymchwil hon
Gegenstand, Ware, Hausrat, Sache; Erthyglau Gepäckstück
Gegenstand; Corff Körper (physikalisch)
Gegenteil; entgegengesetzt, gwrth-gegenteilig
Gegenteil; Mae'r Gegner; entgegengesetzt, gyferbyn, gyferbyn
gegenüberliegend; Gegenseite, das Gegenüber; yn erbyn entgegengesetzt, gegen
geglättet, eben; geordnet, ordentlich yn iawn, yn dwt
gril gegrillt = barbeciw
gril cyw gegrilltes Hähnchen
Gegrilltes und Gebratenes cigoedd wedi'u grilio a rotis
bwrdd gegründet
Geh / Fahr weiter! Hwyr!
Geh zur Seite! Camwch o'r neilltu!
Briwgig Gehacktes
Cyflogres Gehaltsabrechnung
cuddio geheim halten, tarnen, verheimlichen
Cyfrinach Geheimnis (y gyfrinach)
dirgel geheimnisvollgehen, fahren (nach; von) i fynd (i, oddi wrth; Präs.: yn mynd)
Gehirn, ymennydd Hirn, ymennydd
Gehirn, Hirn; intelligenza; Weisheit; Meddwl Verstand
gehorchen
Fwltur Geier
Geisel nehmen (sie haben genommen) yn wystl (cymerasant)
Geist, auch: dealluswr sehr Mensch gin
Ghost Geist, Gespenst, Phantom, Spuk
Gall Geist, Herz (übertr.), Seele, Leben
Geist, Seele enaid
Geist, meddwl Verstand (-hni)
geistig behindert
salwch meddwl geistig Behinderter
arafu geistig zurückgeblieben
geistig, seicisch ysbrydol
geizig <=> großzügig stingy <=> hael
gekocht
gekocht
gekocht, gegart, gar, nicht roh; ffig.: abgebrüht <=> roh wedi'i goginio <=> amrwd
schinken
wyau wedi'u berwi gyda gekochtes Ei
tramgwyddodd gekränkt
gekränkt werden (durch)
Gelächter, Lachen kahka (ha)
Tir Gelände
Cerbyd pob tir Geländewagen
gelangen zu, erreichen, ankommen bei reach (-e)
gelangweilt, bedrückt wedi diflasu
gelassen, gemütlich, ruhig, yn dal i fod yn asude
gelassen, wohlüberlegt; Dilyniadau
Closio Gelassenheit
geläufig, üblich wedi arfer
geläufig, üblich; gewöhnlich
gelbe; blond; melyn blass
corbys melyn gelbe Linse
Arian arian

Geld abholen yn tynnu arian yn ôl
Mae Geld ausgeben yn gwario arian
Geld einlegen, blaendal einzahlen (-e)
Rhoddodd Geld y mwyaf o arian a wnewch
Cyfnewid arian lassen Geld wechseln
Geld-) Dyled Schulden (-cu)
Geldforderung; Bydd Haben yn cymryd
Bag arian Geldsack
Geldstück, Münze; Geld
Bag arian Geldtasche
Bargeinion Gwesty Gelegenheit
Dewch o hyd i'r cyfle yn Gelegenheit finden
(Arbeit, Eng. Llafur)
Dilyniadau
geliehen, wedi'i fenthyg o geborgt
geloben, etw. tiwn zich nicht; abschwören, edifeirwch heilig versprechen
gemäß - fel, - perthynas â
gemein, gewöhnlich ad
cyd gemeinsam
gemeinsam; Mitinhaber, Teilhaber, cymal Kompagnon
Gemeinschaft, cymuned Gruppe (-gu)
Cyfansoddiad gemisch
gemischter; durcheinander cymysg
gril cymysg gemischte Grillplatte
gemischte kalte Fleischplatte platter cig oer cymysg
hufen iâ cymysg gemischtes Eis
Geifr Mynydd Gemse
gemustert
Llysiau gyda chig
Gemüsesort Gemüsesorten llysiau, llysiau
Stoc llysiau Gemüsesuppe
Genyn genynnau

gen gorllewin i'r gorllewin
genau die richtige union amser Zeit (für…)
genau wie er yn union fel hi
genau wie ich yn union fel fi
genu)
Genau) hynny; felly eine (r); solche ydyw
Genauigkeit; Baner, Fahne, Gosodiad safonol
genauso
genauso, ohne Änderung yn union, yn union felly
Rheolwr Cyffredinol
Cynhyrchu cenhedlaeth, cenhedlaeth
iacháu
Athrylith Genie
genießen mwynhau (o)
Byw calon Genießen
genießen, i mewn o Genuss (einer Sache) kommen mwynhau (o), mwynhau (o)
genommen werden, unterzogen werden; beleidigt sein
Genosse, Comrade Weggefährte
Genug! Es reicht! Digon!
Genws verbi, Zustandsform, Rede, sain Stimme
genügen, reichen für eto (e)
genügend, hinreichend <=> unzulänglich ddigon, digon <=> dim digon
daearyddol geografisch
Daeareg Daeareg
Geometreg Geometrie
gwaharddiad geoutet / rausgeworfen / ausgestoßen werden
bagiau; Bagiau Koffer-, Gepäckraum
Porthor Gepäckträger, cludwr tryciau
gepflegt <=> ungepflegt, verwahrlost a gynhelir <=> cynnal a chadw am ddim
Gepflogenheit, Brauch, Gebrauch, Gepflogenheit, Gewohnheit, mislif Usus
gerade als, wenn - tra
gerade yn dem Augenblick ar y foment honno
gerade in diesem Augenblick ar yr adeg hon
gerade noch; sehr schwer
gerade Zahl <=> eilrif Zahl ungerade <=> odrif
gerade, flach, eben <=> schief, krumm, gekrümmt, kurvig; Cromlin yn syth <=> oblique / cromlin
gerade, zuvor ychydig yn ôl
geradeaus, uniongyrchol; völlig eben, flach; schlicht (Kleid) yn syth
geradeaus; geradeaus immer syth = gwir; syth
geradewegs zurück, rückwärts yn ôl
Geranium geranie
Offer Geräte und Materialien
Gan ddefnyddio offer Geräte verwenden
geräuchert yn y mwg
Geräusche von sich gebend schlafen horul horul sleep
ffair
Cyfiawnder Gerechtigkeit
gerettet werden, sich retten, etw. cael gwared ar loswerden, loskommen von (o)
Llys Gericht
Gericht, Speise horny, maetholion
geriebener Apfel wedi'i gratio
gern yn llawen, yn llawen, yn annwyl (Adv.)
Gern geschehen! Mae croeso i chi, dim byd!
gern haben, lieben, cariad mögen
rhost
gericete Kichererbse leblebi
tost brot geröstetes
Haidd Gerste
gesamt, cyfanswm i gyd
Gesang, Cân gelwyddog
Gesäß; Ar ôl breech
pasio geschafft
Geschäft, Kaufladen, Lagerhaus, Magazine, warws Warenhaus
Siop yn Geschäft, Laden, Kramladen
Dyn busnes Geschäftsmann, dyn busnes
Oriau busnes Geschäftszeiten
gescheit, klug, weise smart
Anrhegion Geschenk, anrhegion

Rhoddion Geschenk, Spende, Vermächtnis, anrhegion
Cofroddion o Geschenkartikel
Geschichte, Datwm ar
Geschichte, Stori
Athro hanes Geschichtslehrer
Sgil Geschicklichkeit
geschickt, gewandt <=> ungeschickt, tolpatschig; Tolpatsch dyfeisgar <=> trwsgl
ysgarodd geschieden
Prydau Golchi Spilen Geschirr
Rhyw Geschlecht
Clefyd venereal Geschlechtskrankheit
geschliffener Diamant prilanta
geschlossen werden
Blas geschmack, blas
Blas Geschmack (beim Essen, Trinken) ar y geg
Mae Geschmack (o het dyn / findet) yn hoffi
Geschmack (Kleidung / Aussehen); Mwynhau'r Genuss (gan ddyn verspürt), Vergnügen
geschmacklos yn anneniadol
geschoben
Geschoss, Stockwerk, Etage; Schicht, Lage llawr (solid)
Gweiddi Geschrei
geschwätzig, ên schwatzhaft isel, siaradus
Geschwätzigkeit babble
Cyflymder Geschwindigkeit, cyflymder
Geschwür, wlser wlser
Cymdeithas Gesellschaft
Corfforaeth Gesellschaft, Vereinigung, Einrichtung
gesellschaftlich, cymdeithasol cymdeithasol, cymdeithasol
Deddf Gesetz, cyfraith
gesetzeswidrig yn anghyfreithlon
mae gesetzeswidrig yn erbyn y gyfraith
gesetzlich, nach dem Gesetz <=> anghyfreithlon, cyfreithiol kriminell, cyfraith, cyfreithiol <=> anghyfreithlon, anghyfreithlon
Golchiad wyneb Gesicht waschen
Gesicht, cwymp Fassade
Gesicht, wyneb Miene
Gesicht, Oberfläche; wyneb hundert
Gesichtsfarbe, mae'n Teint
Gesichtskreis, gorwel Horizont
Gorchudd Gesichtsschleier (nur über dem Mund)
gespannt sein auf aros yn eiddgar (-i)
Ghost ysbryd, ysbryd
Sgwrs Gespräch
gesprächig, redselig, geschwätzig siaradus
Addewid Gesprächsthema
Gestalt; Größe, bachgen Länge
Sie Gestatten Esgusodwch fi!
Bit Gestatten Sie? A fyddech chi'n esgusodi fi?
gestatten, erlauben caniatáu
gestern ddoe
gestern Abend nos ddoe
Ystum, ymarweddiad Auftreten
gestorben, tot, verstorben, marw, marw
fondle
gestreift, streipiog liniert
gestrig ddoe
gesucht werden; ständig
iach, iach
gesund wie ein Fisch im Wasser solid fel carreg = solid fel tyrbin
gesund, beständig, dauerhaft, fest, ganz, solide yn gyfan
gesund, heil iach
Iechyd Gesundheit, iechyd
Gesundheit hir yn fyw (g. Niesen; eig.: Viel Leben)
Gesundheit <=> Iechyd Krankheit, lles (-ti) <=> salwch
Gesundheit; Appet Bon Appetit
cael
getötet werden
Getränk, Wedi Ysmygu
Grawn Getreide

getrennt (von) ar wahân (oddi wrth)
getrennt (zB beim Bezahlen), einzeln (Adv.) ar wahân
getrocknete weiße Ffa coch
Gewächshaus, Treibhaus sora, yn y tŷ gwydr
gewählt
Grym 'n Ysgrublaidd Gewalt anwenden
gewaltig, animelich enfawr
gewaltig, heftig, llwm difrifol
gewaltsam; mit Gewalt; unter Zwang, gezwungenermaßen wedi'i orfodi
Reiffl Gewehr
gewellt rhychiog, tonnog
Undeb Gewerkschaft
Enillion Gewinn, Elw, Nutzen
Gewinn, Vorteil, budd-dal Nutzen, budd, llog, budd, enillion
gewinnbringend verkaufen yn broffidiol
gewinnbringend, lukrativ proffidiol, proffidiol
gewinnen; rhoi <=> ennill verlieren <=> colli
gewiss, sicher, bestimmt, zuversichtlich
gewiss, zweilfellos, sicherlich, auf jeden Cwymp wrth gwrs, yn sicr, yn hollol, yn sicr
Cydwybod Gewissen
gewissenlos diegwyddor
Gewissenlosigkeit diegwyddor
Edifeirwch Gewissensbisse
Gewitter) Sturm, Unwetter (storm fellt a tharanau glawog)
gewogen
Arferiad Gewohnheit; arfer
Gewohnheit, arferiad Sucht (niwtral)
gewöhnen, ymarfer angewöhnen
gewöhnlich, yn der Regel, im Allgemeinen fel arfer
gewöhnlich; üblich verständlich vulgär enw
gewöhnt wedi arfer
gewünscht
Gewürz, sbeisys Würze
gezählt werden; cyfrif
gezwungenermaßen, pflichtgemäß, unter Zwang
Gibt es bei Ihnen englisch Bücher? Oes gennych chi lyfrau Twrceg?
gibt es? Oes gennych chi?

gierig, krankhaft ehrgeizig haris
gießen
Gwenwyn rhodd (gwenwyn)
rhodd gwenwynig
Plastr gypswm
Jiraff Jiraff
Chwaraewr gitâr yn chwarae gitâr
glänzen
glänzen, fflach leuchten
glänzend
Glas (Deunydd als); Glasscheibe, gwydr Fensterscheibe
Glas Raki dwbl
Jariau Glas (behälter)
Dril gwydr Glasgefäß
glatte rasur fly fly shave
Rhew llithrig Glatteis, rhewllyd, rhew
Cascavlak Glatzkopf
Ffydd Glaube
glauben (auch: religiös), vertrauen credu (-e)
sanmak glauben, meinen, vermuten (steht bei der wörtlichen Rede ohne “)
Credydwr Gläubiger
gleich groß
gleich groß / gwaelod wie yr un maint / oedran (gyda)
sofort gleich yn Kürze
gleichgerichtet, gleichgestellt yn cyd-daro
Balans Gleichgewicht (physik.)
gleichgültig viz dod
Diffyg Gleichgültigkeit
Gleichgültigkeit, Trägheit, Phlegma sputum
cyfwerth gleichwertig
Pelydr Gleis
Darnau Glied, Teil, Stück, Brösel, Ära, Korn, Span, Zeitalter, Zeitrechnung, Tropfen (-di)
glitschig, glatt llithrig
glitzernd
byd-eang byd-eang
Cloch Glocke
Blodyn pibell Glockenblume
Glück baht
Glück doden dod â lwc
Glück bringen
Glück dodend addawol
Mae Glück wünschen yn dymuno pob lwc i chi
Mae Glück wünschen yn dymuno hapusrwydd i chi
Glück (lichsein) <=> Hapusrwydd digymar <=> anhapusrwydd
Glück, Chance lwc
glücklich
glücklich (wie ein Kind) schlafen cysgu'n gadarn
glücklich, froh <=> traurig, bekümmert / unglücklich hapus <=> trist / anhapus
Glückspilz <=> glücklos; Pechvogel lwcus <=> anlwcus
Glücksspieler (negativ), triciau Hütchenspieler
Glückwünsche (zu Taten / Ereignissen): Helligkeit für Ihre Augen (bei Besuch eines weit entfernten Verwandten, Geburt eines Kindes, einer guten Nachricht)
Glückwünsche, Cyfarchiad diolchgarwch (-i), dathliad
Bwlb golau Gluhbirne
glühend (heiß) werden; sich aufregen; schimpfen; berse werden auf; sich erhitzen; sich ärgern über mynd yn ddig (-ar) (-e)
Plu tân Glühwürmchen
euraidd, Aur-; Aur Aur
Gorilla Gorilla
Gott Dduw, Duw
Gott, Duw yn bendithio / cuddio
Gott habe ihn selig (wenn man von einem Toten spricht) Boed i Dduw orffwys ei enaid
Gott möge dich strafen
Gott möge dir beistehen Duw help
Have Gott möge es beschützen (Redewendung, wenn jmd. Ein Kind bekommen het)
Gott möge es verfügen, dass (etw. Geschieht)
Gott möge es verhüten
Gott möge ihn strafen damn
Gott möge Sie leben lassen
Gott oh Gott! (Erstaunen, Bewunderung) Allah Allah
Gott schütze es (Wunsch bei der Geburt eines Kindes), Gott soll es dir lassen (wenn jemand etw. Besitzt) Duw maddau
Gott sei Dank (etw. Erhofftes ist eingetreten) diolch yn fawr iawn (Ffurflen :)
Gott sei Dank! Diolch i Dduw! Alhamdulillah!
Gouvernante, Erzieherin governess
Duwies
Grab (eine bestimmte Form des Grabes) bedd (cysegrfa)
grabe keinen Brunnen… cloddio’n dda…
graben
Graben, Channel by Channel

Grad unter / über Null islaw / uwch na sero graddau
Grad, Staffel, Stufe; Amtswürde, Rang, Stand, llwyfan Würde
Grad, Stufe; Gradd thermomedr
Gram gram
Gramadeg, gramadeg Sprachlehre
Grammophon, Plattenspieler, gramoffon CD-Spieler
Pomgranad
Gwenithfaen Gwenithfaen
Grepfrut grawnffrwyth
Gras, chwyn Kraut
grasgrün, mit üppigem Grün bewachsen lush
Grashupfer, Heuschrecke; Ceiliog rhedyn Wanderheuschrecke
Asgwrn pysgod Gräte
gratulieren (zu religiösen Festtagen) yn cael eich bendithio
gratulieren, wünschen; ETW. feiern (zu weltl. Festtagen) dathlu (-i), llongyfarch
llwyd grau


Ffin Grenze, llinell (-di, ffig.)
Groeg Grieche
Griechenland Gwlad Groeg
Griechenland, Grieche, griechisch Gwlad Groeg, Groeg, Groeg / Groeg
Griechisch greek
Griff, Henkel, sudd Stiel
Grille, Baumgrille cicada
gril
Ffliw grip
Daliodd bekommen grippe ffliw
Grippe haben yn cael ei ffliw
Grippeepidemie, epidemig ffliw Grippewelle
grol
groß, älter mawr
große schwarze Kakerlake blackhead
siôl großer Schal
großer Topf, boeler Kessel
rhisgl Sieb großes
Nain Großmutter
großmütig, großzügig; aligeenap freigebig
Taid Großvater
großziehen, erziehen; vergrößern, erweitern; übertreiben chwyddo
großzieh hynny; O Ausbildung; rechtzeitig fertig stellen, rechtzeitig fertig werden mit…, pünktlich ausliefern; ausreichen; züchten, anbauen
Maint Größe
Größe, Kleidergröße, Körpergröße; Körper, corff Rumpf, corff
Größe, Pracht; Stolz, mawredd Hochmut
grummeln, schimpfen grumble
Grund, achos Ursache, pam, pam
Gweithred Grundbuch
Grundgesetz, Verfassung, Cyfansoddiad cyfansoddiadol
Grundlage, Hanfod; Hauptsache; grundlegend yn bennaf
grundlegend, sylfaenol, wedi'i seilio ar begründet
Grundsatz, egwyddor Prinzip, egwyddor (-bi)
Ysgol Elfennol Grundschule
Ysgol gynradd Grundschulwesen
Grŵp Gruppe (-u)
Grwpio Gruppen
Cyfarchion cyfarchion
grün gwyrdd
blodeuo
grundlich
Sefydlu Gründung, Montage
letys salad gruner
Grüß dich! ”“ Helo! ”
cyfarchion grüß Gott; (Antwort: aleykümselam)
Grüße bestellen dweud helo (-e)
guck mal den steilen zahn
Gummi; Teiar autoreifen
Ciwcymbr ciwcymbr, ciwcymbr
Gurt, Gurtel; Cynhyrchu
Gurt, Gurtel; Gwregys Cynffon, Breite, Parth (einer Kugel), strap
aussehen perfedd / schlecht edrych yn dda / drwg
gout auskommen
perfedd bekommen, guttun da dewch
tun goran daran; heil
stehend perfedd
perfedd, dass… da hynny…

perfedd, dass <=> wie schade pob lwc <=> yn anffodus
perfedd, einverstanden, yn Ordnung! Iawn, iawn!
gowt, gütig da
Besserung Giwt
Mae Gute Besserung (möge es vergangen sein) yn gwella
Gute Geschäfte gweithredoedd da
gute Laune, Fröhlichkeit, mwynhad Wohlbefinden, llawenydd
gute Nachricht, efengyl Freudenbotschaft
gute Qualität, hochwertig <=> ansawdd mattresswertig <=> ansawdd gwael
Gute Reise
Tat giwt, Gutes; Güte <=> Böses, Schlechtes da <=> drwg
Noswaith dda yn Guten Abend
guten Appetit, zum Wohle (immer: nach dem Essen, vor dem Essen)
Bore da Guten Morgen
Tag Guten Diwrnod da
guter Freund mate
gutes buwch goch gota Vorzeichen
gutmütig, umgänglich docile
gültig <=> mae ungültig yn ddilys <=> yn annilys
Gürtel; Gwregys Bogen
Hoff
Güde; nein, nicht na
Trên cludo nwyddau Güterzug
Ysgol Uwchradd Gymnasium
Gymnasteg GymnastegEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw