Ynganiadau Almaeneg Lliwiau a Thyrceg

Yn yr erthygl hon o'r enw lliwiau Almaeneg, byddwn yn dysgu lliwiau Almaeneg. Byddwn yn gweld lliwiau Almaeneg a Thwrceg, byddwn yn dysgu sut i ddweud lliwiau bodau, gwrthrychau, pethau yn Almaeneg. Yn ogystal, bydd ynganiad lliwiau Almaeneg hefyd yn cael ei gynnwys yn ein herthygl.Yn gyffredinol, mae pwnc lliwiau Almaeneg yn seiliedig ar gofio, a bydd yn ddigon i gofio'r lliwiau Almaeneg a ddefnyddir fwyaf ym mywyd beunyddiol yn y lle cyntaf. Yn gyntaf, gadewch i ni weld sut mae'r cysyniad o liw wedi'i ysgrifennu yn Almaeneg.

Lliw: marw Farbe

Lliwiau: marw Farben

Fel y gwyddoch, cyflwr endidau, eu lliwiau, ffurfiau, rhifau, trefn, lleoliad, ac ati. Ansoddeiriau yw geiriau sy'n nodi eu nodweddion. glas pen, coch balŵn, poeth te, mawr bwrdd, cyflym trên, Mawr mewn brawddegau fel y ffordd Glas, Coch, Cynnes, Mawr, Cyflym, Eang ansoddeiriau yw geiriau.

Mae'n golygu bod lliwiau hefyd yn ansoddeiriau. Fel y gwyddoch, mae llythrennau cyntaf yr enwau wedi'u hysgrifennu mewn priflythrennau yn Almaeneg, nid yw llythrennau cyntaf yr ansoddeiriau yn cael eu cyfalafu. Felly, ni fyddwn yn cyfalafu’r llythrennau cyntaf wrth ysgrifennu lliwiau Almaeneg mewn brawddegau. e.g. beic coch, car glas, afal melyn, Lemwn gwyrdd mewn geiriau fel coch, glas, melyn, wyrdd ansoddeiriau yw geiriau. Mae'r ansoddeiriau hyn yn dynodi lliwiau'r bodau.

Lliwiau Almaeneg Gan fod y pwnc yn cael ei ddefnyddio'n eithaf aml ym mywyd beunyddiol, mae'n un o'r pynciau y dylid ei gofio a'i ddysgu'n drylwyr. Pan fyddwn yn siarad am fodau, rydym fel arfer yn sôn am eu lliwiau. E.g "Hynny coch A fyddech chi'n edrych ar y goeden wrth ymyl y car? Mor brydferth!","glas Allwch chi ddod â'r tegan wrth ymyl y bêl?Gallwn roi enghreifftiau o frawddegau fel ”.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Yn ein gwersi blaenorol rydym wedi gweld sut i ddefnyddio ansoddeiriau mewn brawddegau Almaeneg a sut i ddefnyddio ansoddeiriau o flaen enwau Almaeneg.

Lliwiau Almaeneg a Thyrceg

Nawr, gadewch i ni weld y lliwiau Almaeneg a'u hystyron Twrcaidd mewn tabl:

Lliwiau Almaeneg a Thwrceg
Lliwiau Almaeneg
gwyn gwyn
du siyah
melyn melyn
pydru coch
Blau glas
wyrdd wyrdd
oren orange
pinc pinc
llwyd llwyd
fioled môr
dunkelblau glas tywyll
Braun brown
llwydfelyn llwydfelyn
uffern Bright, clir
tywyll tywyll
hellrot coch golau
dunkelrot coch tywyll
lila lila
dunkelblau glas tywyll
weinrot goch claret

Ystyr lliwiau yn Almaeneg

Yn Almaeneg, gelwir lliwiau yn "Farben". Gan fod lliwiau'n cael eu defnyddio fel enwau neu ansoddeiriau'n aml, nid ydynt yn derbyn unrhyw ddiffiniad (erthygl).

Y lliwiau a ddefnyddir amlaf yn Almaeneg yw:

 • Pydredd (coch): Mae'n golygu tân, gwaed, cariad, angerdd, perygl.
 • Weiß (gwyn): Mae'n golygu clir, pur, glân, diniwed, heddwch.
 • Blau (glas): Mae'n golygu awyr, môr, heddwch, tawelwch.
 • Gelb (melyn): Mae'n golygu haul, llawenydd, hapusrwydd, egni.
 • Oren: Mae oren yn golygu haul, egni, cynhesrwydd.
 • Grün (gwyrdd): Mae'n golygu natur, bywyd, twf, iechyd.
 • lelog (porffor): Yn golygu pŵer, uchelwyr, dirgelwch, cariad.

Mae lliwiau eraill a ddefnyddir yn gyffredin yn cynnwys:

 • Schwarz (du): Yn golygu nos, tywyllwch, marwolaeth, pŵer.
 • Braun (brown): Moddion fel pridd, coeden, coffi, aeddfedrwydd.
 • Rosa (pinc): Mae'n golygu cariad, hoffter, rhamant, addfwynder, ac ati.
 • Twrcis (gwyrddlas): Mae'n golygu môr, llyn, heddwch a llonyddwch.
 • Grau (llwyd): Mae'n golygu mwg, lludw, henaint, aeddfedrwydd.
 • fioled (fioled): Yn golygu pŵer, uchelwyr, dirgelwch, cariad.

Un o'r ffyrdd gorau o ddysgu lliwiau yn Almaeneg yw eu cysylltu'n weledol ac ymarfer. Er enghraifft, i gofio'r gair “pydredd,” gallwch chi ailadrodd y gair wrth edrych ar wrthrych coch. Gallwch hefyd ymarfer eich lliwiau trwy wylio ffilmiau Almaeneg a sioeau teledu neu siarad ag Almaenwyr.


Wrth ddysgu am liwiau yn Almaeneg, yn gyntaf rhaid i chi ddysgu'r lliwiau pwysig, sef y prif liwiau. Gallwch ddysgu'r lliwiau canolradd a ddefnyddir llai yn ddiweddarach, os dymunwch. Er enghraifft, gallwn roi enghreifftiau o'r lliwiau Almaeneg a ddefnyddir fwyaf fel coch, melyn, glas, gwyn, du, oren, glas tywyll a brown. Nawr rydym yn cyflwyno i chi ein delwedd o'r enw COLORS OF THE GERMANY FLAG. Fel y gwyddoch, mae baner yr Almaen yn cynnwys lliwiau melyn, coch a du.

lliwiau Almaeneg lliwiau baner yr Almaen Lliwiau Almaeneg Ynganiad a Thyrceg
Lliwiau baner yr Almaen

Mater pwysig arall y mae angen inni ganolbwyntio arno am liwiau Almaeneg yw y dylid ysgrifennu blaenlythrennau enwau lliwiau Almaeneg mewn llythrennau bach.
Fel y gwyddoch, mae llythrennau cyntaf pob enw yn Almaeneg yn cael eu cyfalafu.
Mewn geiriau eraill, mae blaenlythrennau pob enw, boed yn enw cywir neu'n enw generig, yn cael eu priflythrennu mewn brawddeg. Ond nid enwau yw lliwiau. Mae lliwiau yn ansoddeiriau. Felly, wrth ysgrifennu enw lliw mewn brawddeg yn Almaeneg, nid oes angen i ni gyfalafu llythyren gyntaf y lliw. Oherwydd nid oes angen priflythrennu llythrennau blaen ansoddeiriau.

I ddarllen ein gwers ansoddeiriau Almaeneg https://www.almancax.com/almancada-sifatlar-ve-sifat-tamlamalari.html Gallwch glicio ar y ddolen hon. Mae ein herthygl uchod yn ganllaw manwl am ansoddeiriau Almaeneg ac mae'n cynnwys llawer o fanylion yr ydych yn chwilio amdanynt am ansoddeiriau Almaeneg.


Fodd bynnag, os ydym yn mynd i ysgrifennu lliw ar ôl y dot, os yw gair cyntaf y frawddeg i fod yn lliw, yna gan fod pob brawddeg yn dechrau gyda phrif lythyren, mae gair cyntaf y frawddeg yn cael ei ysgrifennu gyda phrif lythyren, hyd yn oed os yw'n enw lliw neu ansoddair arall. Paratowyd gan Muharrem Efe. Nawr rydyn ni'n cyflwyno ein lliwiau gweledol, Almaeneg i chi, rydyn ni wedi'u paratoi ar eich cyfer chi:

Lliwiau Almaeneg Darluniedig

Lliwiau Almaeneg
Lliwiau Almaeneg

Almaeneg uffern Mae'r gair agored yn golygu, tywyll yw tywyll.
Os dywedwn fod lliw yn olau, er enghraifft pan fyddwn yn dweud glas golau uffern Rydyn ni'n dod â'r gair. I ddangos ei fod yn dywyll tywyll Rydym yn defnyddio'r gair.


Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

Enghreifftiau:

hell blau: glas golau
Dunkel Blau: Dark Blue

hell grün: Gwyrdd gwyrdd
dunkel grün: Gwyrdd tywyll

pydredd uffern: coch golau
Gwialen glymu Dunkel: Coch tywyll

Ynganiadau Almaeneg Lliwiau

Mae'r rhestr ganlynol yn cynnwys y lliwiau a ddefnyddir fwyaf ym mywyd beunyddiol a'u hynganiad.

 • Tei Rod Coch
 • Weiss (wow) Gwyn
 • Blau (blau) Glas
 • Gelb (gelp) Melyn
 • Rosa (ro:za) Pinc
 • Lelog (lelog) Porffor
 • Braun (bğaun) Brown
 • Llynges Dunkelblau (dunkelblau).
 • Grau (ggau) Llwyd
 • dydd (dydd:n) gwyrdd

Brawddegau enghreifftiol am liwiau Almaeneg

Nawr gadewch i ni weld y delweddau a baratowyd ar eich cyfer chi a'r brawddegau enghreifftiol am liwiau Almaeneg:

Lliwiau Almaeneg
Lliwiau Almaeneg

Yn y ddelwedd uchod, yr ymadrodd Das ist ein Apfel yw'r frawddeg ddiffinio.
Der apfel ist grün o dan y llun yw brawddeg ansoddair sy'n nodi lliw'r gwrthrych.
Rhowch sylw i'r gwahaniaeth a'r gwahaniaeth rhwng y frawddeg ddiffinio a'r brawddegau ansoddeiriau.

Lliwiau Almaeneg
Lliwiau Almaeneg

Yn y ddelwedd uchod, yr ymadrodd Das ist ein Knoblauch yw'r frawddeg ddiffiniad.
Mae Der Knoblauch ist weiß o dan y llun yn frawddeg ansoddair sy'n nodi lliw'r gwrthrych.
Rhowch sylw i'r gwahaniaeth a'r gwahaniaeth rhwng y frawddeg ddiffinio a'r brawddegau ansoddeiriau.

Lliwiau Almaeneg
Lliwiau Almaeneg

Yn y ddelwedd uchod, yr ymadrodd Das ist eine Tomate uchod yw'r frawddeg ddiffinio.
Mae'r cymal pydru Die Tomate ist yn gymal ansoddair sy'n nodi lliw'r gwrthrych.
Rhowch sylw i'r gwahaniaeth a'r gwahaniaeth rhwng y frawddeg ddiffinio a'r brawddegau ansoddeiriau.

I roi'r brawddegau uchod yn ysgrifenedig:

Der Apfel ist grün
Mae afal yn wyrdd

Der Knoblauch ist weiss
Mae garlleg yn wyn

Die Tomate ist pydredd
Mae tomato yn goch

Die Aubergine ist lilac
Porffor eggplant

Die Zitrone ist gelb
Mae lemon yn felyn

Gallwn ysgrifennu ar y ffurf.Mewn Almaeneg, dywedir y lliwiau neu nodweddion eraill gwrthrychau gan ddefnyddio'r patrwm canlynol, fel y dangosir yn y delweddau uchod:

Ymadroddion Lliw Almaeneg

ENW + IST / SIND + COLOR

Yn y patrwm uchod, rydym yn defnyddio'r ferf ategol ist / sind, a welsom o'r blaen, fel ist mewn brawddegau unigol ac fel sind mewn brawddegau lluosog. Rhoesom wybodaeth am y pwnc hwn yn ein gwersi blaenorol.

Nawr, gan ddefnyddio'r patrwm uchod, byddwn yn ysgrifennu ychydig mwy o enghreifftiau ac yn gorffen ein gwers lliwiau Almaeneg.

 • Das Pydru'r awto: Mae'r car yn goch
 • Das Auto ist gelb: Mae car yn felyn
 • Die Blume ist gelb: Mae'r blodyn yn felyn
 • Die gelb melyn Blub: Mae blodau'n felyn

Mae lliwiau Almaeneg a'r defnydd o liwiau yn y frawddeg fel uchod.
Gallwch hefyd ysgrifennu amrywiaeth eang o frawddegau gyda gwahanol liwiau a gwrthrychau gan ddefnyddio'r patrwm uchod.

Byddwn yn hapus os byddwch chi'n ysgrifennu'ch holl farn, awgrymiadau, ceisiadau a chwestiynau am bwnc lliwiau Almaeneg yn ein fforymau.

Mae'r gwersi Almaeneg ar ein gwefan yn cael eu paratoi gyda ffrindiau sydd newydd ddechrau dysgu Almaeneg mewn golwg, ac mae ein gwersi Almaeneg yn cael eu hegluro mewn ffordd fanwl a dealladwy iawn.

Ti hefyd Lliwiau Almaeneg Ceisiwch wneud brawddegau gwahanol am y pwnc fel y brawddegau enghreifftiol uchod.

Yn y modd hwn, gallwch ddysgu lliwiau Almaeneg yn well ac ni fyddwch yn hawdd anghofio.

Erthyglau o Lliwiau Almaeneg

Os ydych chi'n mynd i ofyn beth yw'r erthyglau o liwiau Almaeneg, gadewch i ni ddweud bod lliwiau Almaeneg yn ansoddeiriau yn union fel yn Nhwrceg. Felly, nid oes gan ansoddeiriau erthyglau. Dim ond enwau sydd ag erthyglau yn Almaeneg. Gan fod enwau lliwiau Almaeneg yn ansoddeiriau, nid oes gan liwiau unrhyw erthygl.

Cân Lliwiau Almaeneg

Gwrandewch ar gân lliwiau Almaeneg y gallwch chi ddod o hyd iddi ar YouTube. Bydd y gân lliwiau Almaeneg hon yn ddefnyddiol i chi ddysgu lliwiau Almaeneg.

Dymuniadau gorau llwyddiant.
Rwy'n www.almancax.coEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (2)