kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Das Deutsche Alphabet, Llythyrau Almaeneg

Yn ein gwers yn yr Wyddor Almaeneg, byddwn yn archwilio'r llythrennau yn Almaeneg, wrth archwilio'r llythrennau Almaeneg, byddwn hefyd yn dysgu ynganiad y llythrennau yn yr wyddor Almaeneg fel llythyren annibynnol a'u ynganiad yn y gair.

Yn y cyfamser, byddwn yn gweld yr ynganiadau sy'n dod allan gyda chyfosodiad rhai llythrennau Almaeneg, byddwn yn gweld y llythrennau a geir yn Almaeneg ond nid yn Nhwrceg a'r llythrennau yn Nhwrceg ond nid yn Almaeneg, byddwn yn cydgrynhoi'r hyn yr ydym wedi'i ddweud gydag enghreifftiau ac yn olaf, byddwn yn gorffen ein pwnc gyda phrawf pwnc yr wyddor Almaeneg.

Wyddor Almaeneg: Cofnodion 20 o leiaf

I bwy: Myfyrwyr Addysg Gynradd ac Uwchradd, 9. Myfyrwyr Gradd, Dechreuwyr i Almaeneg

Ar ôl adolygu ein wyddor Almaeneg yn ofalus, rydym yn argymell eich bod yn datrys y prawf bach ar ddiwedd ein pwnc.

ALMAEN ALMAEN (DAS DEUTSCHE ALPHABET)

Yn gyntaf, gadewch i ni weld y llythrennau yn yr wyddor Almaeneg gyda'i gilydd mewn tabl ac yna archwilio'r llythrennau fesul un. Mae 30 llythyren yn yr wyddor Almaeneg gyda chymeriadau arbennig. Mae 26 llythyr a 4 cymeriad arbennig yn yr wyddor Almaeneg.

YR ALPHABET ALMAENEG
a: aa g: ge m: em r: er w: ni
b: byddwch h: ha n: yn s: e x: ix
c: se i: ii o: oo t: te y: üpsilont
d: y j: Yot ö: uuu z: set
e: ee k: ka p: pe ü: äae
f: ef l: y q: qu v: fau ß: es set

Archwiliwch lythrennau bach a llythrennau uwch yn yr wyddor Almaeneg yn ofalus o ddelwedd yr wyddor Almaeneg isod.

Yr Wyddor Almaeneg - Llythyrau Almaeneg

Yr Wyddor Almaeneg - Llythyrau Almaeneg

Mae gan Almaeneg 26 llythyr a 4 cymeriad arbennig. Ymhlith y cymeriadau arbennig hyn, y cymeriadau Ä, Ö, ac Ü yw umlauts y llythrennau A, O ac U. Fel arfer ni chaiff ei ddangos yn yr wyddor, fe'i dangosir ar wahân.
Mae'r llythyren ß (estset) hefyd yn golygu dwbl s. Gwelir hefyd fod SS (dwbl s) wedi'i ysgrifennu yn lle'r llythyr hwn mewn rhai lleoedd. Mae'r llythyr ß bob amser wedi'i ysgrifennu mewn llythrennau bach, os oes ei angen mewn priflythrennau, mae wedi'i ysgrifennu fel SS. Er enghraifft, os ydych chi am gyfalafu holl lythrennau gair gyda'r llythyren ß ynddo, dylid ysgrifennu'r llythyren ß fel SS.

Uchafbwynt y llythyren i yn Almaeneg yw'r llythyren I, nid y llythyren I. Mae'r llythyren cyfalaf i (İ) i'w chael yn Nhwrceg ond nid yn Almaeneg. Mae yna hefyd lythyren fach I yn Nhwrceg ond nid yn Almaeneg. Fel yn Saesneg, yn gyffredinol ni ddywedir y llythyren R yn Almaeneg mewn pwysau uchel iawn.

Darllen a Chodio Llythyrau mewn Almaeneg

Llythyrau Almaeneg

Edrychwch ar y ddelwedd rydyn ni wedi'i pharatoi ar eich cyfer chi.

 

Wyddor Almaeneg

Wyddor Almaeneg

Nawr gadewch i ni weld y llythrennau yn yr wyddor Almaeneg ynghyd â'u darlleniadau:

a: aa

b: bod

c: se

d:

e: ee

f: ef

g: ge

h: ha

i: ii

j: yot

k:

l: llaw

m: em

n: en

o: oo

ö: oö

p: pe

q: qu

r: er

s: au

t: te

u: uu

ü: üü

v: fau

w: ni

x: ix

y: üpsilont

z: set

ä: ae

ß: es wedi'u gosod

Mae'r llythrennau yn yr wyddor Almaeneg yn cael eu darllen a'u hamgodio yn y ffigur uchod.
Os bydd rhywun yn gofyn i chi godio'ch enw, rhaid i chi amgodio'r llythrennau yn eich enw fesul un yn y ffigur uchod.

Dywedasom nad oes llythrennau Ç, Ğ, İ, Ş yn yr wyddor Almaeneg. Os oes llythyr yn eich enw chi nad yw yn yr wyddor Almaeneg, fel Ç-Ğ-Ş, fel yr enghreifftiau o MODERN, YAĞMUR, ÇAĞLA, mae'r llythrennau hyn wedi'u codio yn Almaeneg heb ddotiau. Hynny yw, mae'n rhaid i chi godio'r llythyren Ç fel C, Ğ fel G, ac Ş fel S.

Cod Llythyrau Almaeneg

GYFOES

TSE

A

GE

D

A

S

JAPAN

YOT

A

PE

O

EN

Upsilon

A

Llythyrau Ddim yn yr Wyddor o'r Wyddor Almaeneg

Nid yw'r llythrennau Q, W, X, Ä, ß yn yr wyddor Almaeneg ar gael yn yr wyddor Twrcaidd.

Wyddor nad yw'n Almaeneg yn Wyddor yr Wyddor

Nid yw'r llythrennau yn yr wyddor Almaeneg fel Ç, Ğ, Ş, İ, ı wedi'u cynnwys yn yr wyddor Almaeneg.

Darllen Llythyrau Almaeneg mewn Geirfa

Defnyddir rhai o'r llythrennau yn y gair ochr yn ochr â'r ailgyfrifon canlynol fel arfer:

ei : e a fi yn ymddangos ochr yn ochr ay fel y'i darllenwyd

ie : Os yw i ac e yn dod ochr yn ochr i fel y'i darllenwyd

eu : e ac u yn ymddangos ochr yn ochr oy fel y'i darllenwyd

sch : mae'r llythrennau s, y llythyren c a'r llythyr h yn dod ochr yn ochr ş fel y'i darllenwyd

ch : Os yw'r llythyren c ac c yn ymddangos ochr yn ochr h fel y'i darllenwyd

z : Z llythyr y tu mewn i'r gair ts fel y'i darllenwyd

au : a ac u yn ymddangos ochr yn ochr o fel y'i darllenwyd

ph : p ac h yn dod ochr yn ochr f fel y'i darllenwyd

sp : s ac p yn ymddangos ochr yn ochr pancreatitis difrifol fel y'i darllenwyd

st : Os daw s a t ochr yn ochr PIB fel y'i darllenwyd

s : Os yw s ar ddechrau'r gair z yn y diwedd s darllen fel

Mae rhai eithriadau i'r rheolau uchod ar gyfer darllen, er mewn rhai geiriau efallai y bydd gan y llythrennau ynganiadau gwahanol yn dibynnu a yw'r llythrennau'n ymddangos ar ddechrau neu ar ddiwedd y gair.


Mae'r ddelwedd ganlynol yn dangos sut i ddarllen geiriau gyda rhai llythrennau ochr yn ochr.

Sut i Ddarllen Geiriau Almaeneg

 

Sut i Ddarllen Llythyrau Almaeneg

Sut i Ddarllen Llythyrau Almaeneg

Nodyn: Almaeneg ä, ü, ö y llythrennau (AUOyn amlaut (dot).

Gall cyfeillion sydd heb gymeriadau arbennig ar eu bysellfwrdd ysgrifennu'r llythrennau hyn ar eu cyfrifiaduron gan ddefnyddio'r cyfuniadau allweddol canlynol.

ä cymeriad: ALT + 132 (Mae Alt + 132 yn sefyll am 132 gyda bysell Alt)
ß cymeriad ALT + 225

Gall ein ffrindiau nad ydynt yn Twrci hefyd ddefnyddio cymeriadau Twrcaidd fel a ganlyn:

I: ALT + 0253
I: ALT + 0221
ö: ALT + 0246
ü: ALT + 0252
ğ: ALT + 0240
ç: ALT + 0231
: ALT + 0222

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a barn am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax neu yn yr adran sylwadau isod. Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax.

Annwyl gyfeillion, os dymunwch Fforymau Almaeneg Fel aelod gallwch hefyd rannu pob math o Almaeneg.

Nawr eich bod yn dysgu'r wyddor Almaeneg Darlith Gelf Almaeneg Gallwch bori ein gwers.

Os nad ydych yn gwybod ym mha drefn y byddwch yn dilyn gwersi Almaeneg Darlithoedd yn yr AlmaenGallwch archwilio ein. Yn ôl y drefn hon, gallwch ddilyn ein gwersi Almaeneg gam wrth gam.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig