Das Deutsche Alphabet, Llythyrau Almaeneg

Yn y wers hon a elwir yn Wyddor Almaeneg (llythrennau Almaeneg), byddwn yn archwilio ynganiad yr wyddor Almaeneg a'r llythrennau Almaeneg fesul un.Wyddor Almaeneg h.y. das Deutsche Alphabet Mae darlith yn bwysig iawn yn enwedig i'r rhai sy'n newydd i ddysgu Almaeneg, dylid ei hastudio'n ofalus. Yn ogystal, dylai'r gwahaniaethau rhwng yr wyddor Almaeneg a'r wyddor Dyrcaidd fod yn hysbys iawn.

Yn y cyfamser, byddwn yn gweld yr ynganiadau sy'n dod ynghyd â rhai llythrennau Almaeneg, Byddwn yn gweld llythyrau yn Almaeneg nad ydyn nhw yn Nhwrceg, a llythyrau yn Nhwrceg nad ydyn nhw yn Almaeneg., byddwn yn atgyfnerthu'r hyn yr ydym wedi'i ddweud gydag enghreifftiau ac yn olaf byddwn yn gorffen ein pwnc gyda phrawf pwnc yr wyddor Almaeneg.

Wyddor Almaeneg: Cofnodion 20 o leiaf

I bwy: Myfyrwyr Addysg Gynradd ac Uwchradd, 9. Myfyrwyr Gradd, Dechreuwyr i Almaeneg

Ar ôl edrych yn ofalus ar ein pwnc a elwir yn wyddor Almaeneg, rydym yn argymell eich bod yn datrys y prawf mini ar ddiwedd ein pwnc. Nawr, gadewch i ni ddechrau archwilio'r wyddor Almaeneg trwy roi ein penawdau pwnc.

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am yr wyddor Almaeneg a chlywed ynganiad yr wyddor Almaeneg, hynny yw, ynganiad y llythrennau yn Almaeneg, gallwch wylio ein fideo o'r enw wyddor Almaeneg ar sianel youtube almancax.

Gyfeillion annwyl, y wers ganlynol yw'r ddarlith fwyaf cynhwysfawr a ysgrifennwyd ar y pwnc o'r wyddor Almaeneg, os astudiwch y pwnc hwn a elwir yn wyddor Almaeneg yn dda. Yr wyddor Almaeneg ac ynganiad Byddwch wedi dysgu'n dda.ALMAEN ALMAEN (DAS DEUTSCHE ALPHABET)

Yn gyntaf, gadewch i ni weld y llythrennau yn yr wyddor Almaeneg gyda'i gilydd mewn tabl, ac yna gadewch i ni archwilio'r llythrennau fesul un. Mae 30 llythyren yn yr wyddor Almaeneg ynghyd â chymeriadau arbennig. Mae 26 llythyr a 4 cymeriad arbennig yn yr wyddor Almaeneg.

Wyddor Almaeneg

 • a: aa
 • b: bod
 • c: se
 • d:
 • e: ee
 • f: ef
 • g: ge
 • h: ha
 • i: ii
 • j: yot
 • k:
 • l: llaw
 • m: em
 • n: en
 • o: oo
 • p: pe
 • q:ku
 • r: er
 • s: au
 • t: te
 • u: uu
 • v: fau
 • w: a
 • x: ix
 • y: upsilon
 • z:tset
 • ä: ae (a umlaut)
 • d: ao (o umlaut)
 • ü: ü (u umlaut) 
 • ß: es wedi'u gosod

Archwiliwch lythrennau bach a llythrennau uwch yn yr wyddor Almaeneg yn ofalus o ddelwedd yr wyddor Almaeneg isod.

Yr Wyddor Almaeneg - Llythyrau Almaeneg
Yr Wyddor Almaeneg - Llythyrau Almaeneg


Mae gan Almaeneg 26 llythyr a 4 cymeriad arbennig. o'r cymeriadau arbennig hyn Mae'r cymeriadau Ä, Ö ac Ü yn ffurfiau umlaut o'r llythrennau A, O ac U. Yn gyffredinol, nid yw'n cael ei arddangos mewn wyddor, fe'i dangosir ar wahân.
Mae'r llythyren ß (estset) hefyd yn golygu dwbl s. Gwelir hefyd fod SS (dwbl s) wedi'i ysgrifennu yn lle'r llythyr hwn mewn rhai lleoedd. Mae'r llythyr ß bob amser wedi'i ysgrifennu mewn llythrennau bach, os oes ei angen mewn priflythrennau, mae wedi'i ysgrifennu fel SS. Er enghraifft, os ydych chi am gyfalafu holl lythrennau gair gyda'r llythyren ß ynddo, dylid ysgrifennu'r llythyren ß fel SS.

Uchafbwynt y llythyren i yn Almaeneg yw'r llythyren I, nid y llythyren I. Mae'r llythyren cyfalaf i (İ) i'w chael yn Nhwrceg ond nid yn Almaeneg. Mae yna hefyd lythyren fach I yn Nhwrceg ond nid yn Almaeneg. Fel yn Saesneg, yn gyffredinol ni ddywedir y llythyren R yn Almaeneg mewn pwysau uchel iawn.Darllen a Chodio Llythyrau mewn Almaeneg

Llythyrau Almaeneg

Edrychwch ar y ddelwedd rydyn ni wedi'i pharatoi ar eich cyfer chi.

Wyddor Almaeneg
Wyddor Almaeneg


Nawr, gadewch i ni weld y llythrennau yn yr wyddor Almaeneg fesul un gyda'u hynganiad:

a: aa

b: bod

c: se

d:

e: ee

f: ef

g: ge

h: ha

i: ii

j: yot

k:

l: llaw

m: em

n: en

o: oo

ö: oö

p: pe

q: qu

r: er

s: au

t: te

u: uu

ü: üü

v: fau

w: ni

x: ix

y: üpsilont

z: set

ä: ae

ß: es wedi'u gosod

Mae'r llythrennau yn yr wyddor Almaeneg yn cael eu darllen a'u hamgodio yn y ffigur uchod.
Os bydd rhywun yn gofyn i chi godio'ch enw, rhaid i chi amgodio'r llythrennau yn eich enw fesul un yn y ffigur uchod.

Dywedasom nad oes llythrennau Ç, Ğ, İ, Ş yn yr wyddor Almaeneg. Os oes llythyr yn eich enw chi nad yw yn yr wyddor Almaeneg, fel Ç-Ğ-Ş, fel yr enghreifftiau o MODERN, YAĞMUR, ÇAĞLA, mae'r llythrennau hyn wedi'u codio yn Almaeneg heb ddotiau. Hynny yw, mae'n rhaid i chi godio'r llythyren Ç fel C, Ğ fel G, ac Ş fel S.

Cod Llythyrau Almaeneg

GYFOES

TSE

A

GE

D

A

S

JAPAN

YOT

A

PE

O

EN

Upsilon

A

Llythyrau Ddim yn yr Wyddor o'r Wyddor Almaeneg

Nid yw'r llythrennau Q, W, X, Ä, ß yn yr wyddor Almaeneg ar gael yn yr wyddor Twrcaidd.

Wyddor nad yw'n Almaeneg yn Wyddor yr Wyddor

Nid yw'r llythrennau yn yr wyddor Almaeneg fel Ç, Ğ, Ş, İ, ı wedi'u cynnwys yn yr wyddor Almaeneg.

Darllen Llythyrau Almaeneg mewn Geirfa

Defnyddir rhai o'r llythrennau yn y gair ochr yn ochr â'r ailgyfrifon canlynol fel arfer:

ei : e a fi yn ymddangos ochr yn ochr ay fel y'i darllenwyd

ie : Os yw i ac e yn dod ochr yn ochr i fel y'i darllenwyd

eu : e ac u yn ymddangos ochr yn ochr oy fel y'i darllenwyd

sch : mae'r llythrennau s, y llythyren c a'r llythyr h yn dod ochr yn ochr ş fel y'i darllenwyd

ch : Os yw'r llythyren c ac c yn ymddangos ochr yn ochr h fel y'i darllenwyd

z : Z llythyr y tu mewn i'r gair ts fel y'i darllenwyd

au : a ac u yn ymddangos ochr yn ochr o fel y'i darllenwyd

ph : p ac h yn dod ochr yn ochr f fel y'i darllenwyd

sp : s ac p yn ymddangos ochr yn ochr pancreatitis difrifol fel y'i darllenwyd

st : Os daw s a t ochr yn ochr PIB fel y'i darllenwyd

s : Os yw s ar ddechrau'r gair z yn y diwedd s darllen fel

Mae rhai eithriadau i'r rheolau uchod ar gyfer darllen, er mewn rhai geiriau efallai y bydd gan y llythrennau ynganiadau gwahanol yn dibynnu a yw'r llythrennau'n ymddangos ar ddechrau neu ar ddiwedd y gair.


Mae'r ddelwedd ganlynol yn dangos sut i ddarllen geiriau gyda rhai llythrennau ochr yn ochr.

Sut i Ddarllen Geiriau Almaeneg

Sut i Ddarllen Llythyrau Almaeneg
Sut i Ddarllen Llythyrau Almaeneg

Nodyn: Almaeneg ä, ü, ö y llythrennau (AUOyn amlaut (dot).

Gall cyfeillion sydd heb gymeriadau arbennig ar eu bysellfwrdd ysgrifennu'r llythrennau hyn ar eu cyfrifiaduron gan ddefnyddio'r cyfuniadau allweddol canlynol.

ä cymeriad: ALT + 132 (Mae Alt + 132 yn sefyll am 132 gyda bysell Alt)
ß cymeriad ALT + 225

Gall ein ffrindiau nad ydynt yn Twrci hefyd ddefnyddio cymeriadau Twrcaidd fel a ganlyn:

I: ALT + 0253
I: ALT + 0221
ö: ALT + 0246
ü: ALT + 0252
ğ: ALT + 0240
ç: ALT + 0231
: ALT + 0222

Ein hesboniad pwnc yr wyddor Almaeneg yw hyn gymaint am y tro, ffrindiau annwyl. Trwy astudio’r wyddor Almaeneg yn dda, mae angen i chi gofio’r llythrennau’n dda, dysgu ynganiad llythrennau Almaeneg ac yn enwedig yr ynganiad sy’n digwydd pan ddaw rhai llythrennau ynghyd yn Almaeneg. Ar ôl dysgu llythyrau Almaeneg, gallwch barhau â gwersi eraill.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a barn am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax neu yn yr adran sylwadau isod. Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax.

Annwyl gyfeillion, os dymunwch Fforymau Almaeneg Fel aelod gallwch hefyd rannu pob math o Almaeneg.

Nawr eich bod yn dysgu'r wyddor Almaeneg Darlith Gelf Almaeneg Gallwch bori ein gwers.

Os nad ydych yn gwybod ym mha drefn y byddwch yn dilyn gwersi Almaeneg Darlithoedd yn yr AlmaenGallwch wirio ein. Mae'n bosibl dilyn ein gwersi Almaeneg gam wrth gam yn y drefn hon. Rydych chi wedi cymryd y cam cyntaf i ddysgu Almaeneg.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
23 Sylw
 1. cariad yn dweud

  da iawn

 2. Tugba yn dweud

  Mae'n oleuedig iawn, diolch.

 3. y Diafol yn dweud

  safle gwych. pob lwc gyda'ch gwaith :))

 4. Ali Sarac yn dweud

  Rwy’n meddwl y dylid ei ddatblygu ymhellach.

 5. enes yn dweud

  Rwy’n meddwl y gallant ei wella ymhellach.

 6. asli nur acar yn dweud

  Rwy'n astudio ar gyfer arholiadau rwy'n mynd i 3ydd gradd

 7. dienw yn dweud

  Super;)

 8. bar yn dweud

  Rwy'n newydd gadewch i ni weld

 9. Rage yn dweud

  Rwy'n meddwl ei fod yn hwyl iawn

  1. turgutxnumx yn dweud

   evet

 10. Rage yn dweud

  Da iawn

  1. KaaN yn dweud

   darlith ardderchog yn yr wyddor Almaeneg

 11. aygun yn dweud

  Mae hyny'n dda!

  1. gor35 yn dweud

   Dim ond yr Almaeneg hwn sydd ddim yn Saesneg. Ac mae perchennog y wefan yn siarad Tyrceg.

   1. KaaN yn dweud

    evet

 12. dienw yn dweud

  evt

  1. dienw yn dweud

   Aynur

 13. gor35 yn dweud

  Danke schön.

 14. Job yn dweud

  wyddor Almaeneg, llythyrau Almaeneg darlith wych
  Dwi wedi blino syrffio safleoedd nonsens eraill

 15. AAS yn dweud

  MAE'R wyddor ALMAENEG YN FYNEGIAD PWNC RHYFEDD YN CWRS DEILIOL AR GYFER GRADDAU 9fed

 16. hanner yn dweud

  Fe'i gwelsom yn y 9fed gradd, ond nid oeddwn yn deall yr wyddor Almaeneg yn fawr, ond nawr rwy'n deall

 17. SEDA yn dweud

  CHI'N ESBONIO'R wyddor ALMAENEG DDA IAWN DIOLCH

 18. synnwyr yn dweud

  dyma'r wyddor Almaeneg

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.