kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Gwersi adeiladu brawddegau Almaeneg

Helo ffrindiau, ar ein gwefan Gwersi adeiladu brawddegau Almaeneg Mae yna lawer o erthyglau yn gysylltiedig ag ef. Mae llawer o'n ffrindiau eisiau inni roi trefn ar ein gwersi ar wneud brawddegau yn Almaeneg.

Ar ôl eich cais, rydym wedi rhestru ein gwersi adeiladu brawddegau Almaeneg o ddim i uwch fel a ganlyn. Gallwch ddarllen ein gwersi isod er mwyn dechrau gyda'r eitem gyntaf.

Rhoi gwybodaeth fer am wneud brawddegau yn Almaeneg;

Gwneud Dedfryd Almaeneg Mae'r pwnc yn un o'r pynciau pwysig y dylid ei wybod yng nghyfnodau cynnar dysgu Almaeneg sylfaenol. Er mwyn i'r frawddeg gael ei ffurfio, rhaid i eiriau mewn gwahanol dasgau ddod at ei gilydd a chreu mynegiant ystyrlon. Wrth lunio brawddeg, mae gan y geiriau ddilyniant o'r enw elfennau'r frawddeg. Gellir gweld bod yr elfennau sy'n ffurfio'r frawddeg yn cael eu ffurfio gan un gair neu fwy.

Mae rheol ramadegol benodol yn cael ei hystyried ar gyfer llunio brawddegau yn Almaeneg. Cyfwerth Almaeneg '' Hauptsatz '' Pan fydd y ddedfryd i'w gwneud, y pwnc yn gyffredinol '' Subjeckt '', berf 'Berf' a gwrthwynebu '' objeckt '' yn defnyddio graddio. Yn enwedig yn Almaeneg, mae'r lluniad brawddeg sylfaenol yn digwydd fel hyn, hynny yw, rhoddir y ferf yn yr 2il res.

Pan ddarllenwch ein gwersi isod, fe welwch pa mor fanwl a hawdd eu deall, fe welwch sut i wneud brawddegau yn Almaeneg.

Cwrs Gosod Ffrangeg Almaeneg, Sut i Sefydlu Ymadrodd Almaeneg

Dedfrydau mewn Almaeneg, Yn bresennol mewn Dedfryd mewn Almaeneg

Dedfrydau Almaeneg Presennol (Präsens) ac Almaeneg

Cymalau Noun yr Almaen

Darlith, Prasense ac Ymarferion Amser Presennol Almaeneg gyda Dedfrydau Sampl

Dedfrydau Syml Almaeneg, Samplau Dedfryd Almaeneg

Uchod Gwersi adeiladu brawddegau Almaeneg Gallwch ei ddarllen mewn trefn. Gobeithiwn y byddwch yn elwa'n fawr o'n pynciau a eglurir yn Nhwrceg yn gymharol.

Dymunwn lwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig