kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Almaeneg Presennol Amser (Prasens)

TESTUN AMSER CYFLWYNOL GERMAN (PRASENS), ENGHREIFFTIAU AC YMARFERION. Darllenwyr helo germanx,
Yn ein gwersi ag almancax, fe aethom i mewn i'r amser presennol a gwneud brawddegau syml yn seiliedig ar gydnawsedd rhagfynegiad pwnc.

Yn y wers hon, byddwn yn rhoi rhywfaint o wybodaeth na roddir o'r blaen a byddwn yn parhau gyda'r brawddegau enghreifftiol.
Yn gyffredinol byddwn yn canolbwyntio ar amseroedd a brawddegau yma.
Nawr gadewch i ni fynd ymlaen i'r naratif a rhoi i ni yr hyn nad ydym yn ei roi am yr amser presennol.
Yn ein gwers flaenorol, buom yn siarad am newidiadau mewn berfau yn yr amser presennol. Gadewch i ni barhau nawr;

Yn Almaeneg mae berfau o'r fath pan fydd yr amser presennol yn cael ei ychwanegu at y berfau, bod y llythyr - e yn cael ei osod rhwng y ferf a'r amser.
Ydych chi'n gwybod pam?
Gan fod cyseinydd 3-4 yn cael ei gyfeilio weithiau gan yr ôl-ddodiaid presennol a ychwanegir at wraidd y ferf.
Beth yw'r berfau hyn? Mae'r berfau hyn yn rhai berfau y mae eu gwreiddiau'n gorffen â t - m - n - d.
Bydd dysgu'r berfau a ddefnyddir fwyaf yn gwneud ein gwaith yn haws.

Enghreifftiau:

Sgwrs: coch - cy
Breathe: ATM - Y rhan fwyaf
Gweithio: arbeit - cy
Cyfrifwch: rechn - cy

Nawr, gadewch i ni wneud rhai lluniau o'r berfau rydym yn eu rhoi uchod:

ond nid arbeitest
nid arbeit arbeitt
rechnst ddim yn ailymddangos
nid ail-deipio
atmst nid yn gynhesach

arbeite (dim angen)
rechnen (dim angen)
atme (dim angen)
arbeiten (dim angen)
rede (dim angen)

Dyma'r hyn y byddwn yn ei roi am y newidiadau sy'n digwydd mewn berfau yn y presennol.
Gallwch sefydlu brawddegau sy'n gysylltiedig â'r gweithredoedd uchod eich hun.
Yn y wers nesaf byddwn yn parhau gyda'r amser presennol.
Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax. Mae mwy na 30.000 o aelodau cofrestredig Twrci gyda'r fforwm Almaeneg mwyaf gallwch hefyd barhau i wella'ch aelodau o'r Almaen. Mae gan Almancax bopeth sydd ei angen arnoch chi i ddysgu Almaeneg.

Dymuniadau gorau llwyddiant.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig