kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Amseroedd yr Almaen

Annwyl ffrindiau, ar ein gwefan Amseroedd yr Almaen Rydym wedi paratoi'r dudalen hon er mwyn casglu'r gwersi sy'n gysylltiedig â chi a'u gweld ar y cyd ar dudalen.

Isod mae rhestr o'r gwersi rydyn ni wedi'u paratoi ar amseroedd Almaeneg ar ein gwefan. O ran amseroedd yr Almaen, gwelsom yn gyntaf strwythur brawddegau’r Almaen a gwersi adeiladu brawddegau Almaeneg y dylai pawb eu gwybod cyn i ni fynd i mewn i bwnc yr amseroedd, felly rydym wedi rhoi gwersi adeiladu brawddegau Almaeneg ar ddechrau ein rhestr isod fel gwybodaeth ragarweiniol.

Ar ôl y gwersi gwneud brawddegau Almaeneg, fel yr amser presennol Almaeneg, yr amser presennol Almaeneg, yr amser gorffennol gyda'r iaith Almaeneg a'r amser gorffennol gyda'r Almaeneg Amseroedd yr Almaen Gallwch chi weld y gwersi.


SENTENCE YN ALMAENEG

ALMAENEG Strwythurau Dedfrydu ac Enghreifftiau

AMSER WIDE YN ALMAENEG

CYFLWYNIAD O RAN ALMAEN

PRYDERON ALMAENEG (DIGWYDDIADAU SAMPL)

Cymalau enwau yn yr Almaen

SAFLEOEDD CWESTIYNAU YN ALMAENEG

SAFLEOEDD NEGYDDOL YN ALMAENEG

SAFLEOEDD AMRYWIOL YN ALMAENEG

PRATERITUM MEWN ALMAENEG - TALWYD YN Y PAST

PERFFAITH - DIWYD YN YR ARFER ALMAENEG

AMSER BLAENOROL GYDA PLUSQUAMPERFECT - MISH

Annwyl ffrindiau, gallwch hefyd ymweld â'n fforymau am fwy na'r pynciau uchod ac i rannu gwybodaeth am y pynciau.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig