Dedfrydau Syml Almaeneg, Samplau Dedfryd Almaeneg

DERBYNIADAU ALMAENEG (LLEOLIADAU SAMPL) Yn y penodau blaenorol, rhoesom wybodaeth amrywiol am y brawddegau yn "drws yw hwn", "tabl yw hwn". Yn y wers Almaeneg hon, byddwn yn esbonio sut i wneud brawddegau fel "mae'r bwrdd yn las", "Mae Ahmet yn fyfyriwr", "mae'r car yn newydd".Enghreifftiau;

Das ist ein Haus (mae hwn yn dŷ)

Das Haus ist grün (mae tŷ yn wyrdd)

Das Haus ist weiss (mae tŷ yn wyn)

Das Haus ist neu (mae tŷ yn newydd)

Das Haus ist alt (mae'r tŷ yn hen)

Fel y gwelir yma, ni ddefnyddir "das" sy'n golygu hyn, i'r gwrthwyneb, defnyddir y gwrthrych y cyfeirir ato gan y gair "das" fel y pwnc. Ond gall erthygl y pwnc hwn, sef yr enw, fod yn "das" ac ni ddylid ei gymysgu â "das" eraill.

ENGHREIFFTIAU O DDIGWYDDIADAU SYML YN YR ALMAEN

Das ist ein Auto (car yw hwn)

Das Auto ist neu (mae'r car yn newydd)

Das Auto ist grün (mae'r car yn wyrdd)

Das Auto ist gelb (mae'r car yn felyn)

Pydredd Die Blume ist (mae'r blodyn yn goch)

Die Blume ist weiss (mae'r blodyn yn wyn)

Die Blume ist schon (mae'r blodyn yn brydferth)

Der Stuhl ist gwaelod (mae'r gadair yn hen)

Der Tisch ist gros (mae'r bwrdd yn fawr)

Der Mann ist jung (mae'r dyn yn ifanc)

Der Student ist aflan (mae'r myfyriwr yn ddiog)Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Byddwn yn gallu defnyddio'r enghreifftiau hyn mewn ffordd gyfforddus iawn gyda brawddegau lluosog.

Enghreifftiau;

Mae'r cadeirydd ist grun (cadair yn wyrdd)

Mae'r Cadeiryddion grun sind (cadeiriau yn wyrdd)

Mae'r Blodau ist schon (blodyn Mae'n brydferth)

Mae'r Blodau sind schon (blodau Mae'n brydferth)

Mae'r Blodau pydredd sind (blodau yn goch)

Mae'r Blodau ist gelb (blodau yn felyn)

Nawr gadewch i ni wneud brawddegau negyddol;

Yn y gorffennol, "das ist ein StuhlBrawddeg fel ""das ist kein stuhl"Roedden ni'n ei wneud yn negyddol.
Ond "Pydredd Die Blumen sindMewn brawddeg fel ”, nid yw erthyglau fel ein / eine / kein / keine yn bodoli ac ni ellir eu defnyddio. Felly mae ffordd arall o wneud hyn, darllenwch yr esboniad a'r enghreifftiau isod yn ofalus.


Mae'r ymadrodd Die frau ist jung yn golygu bod Woman yn ifanc. Gwneir negyddol y frawddeg gyda'r ymadrodd canlynol.

Die Frau ist jung (mae menyw yn ifanc)

Die Frau ist nicht jung (nid yw menyw yn ifanc)

Die Blume ist rot (mae'r blodau'n goch)

Pydru Blume ist nicht (nid yw'r blodyn yn goch)

Der Stuhl ist lang (cadeirydd yn hir)

der stuhl ist nicht lang (nid yw'r cadeirydd yn hir)

Die skind sind schön (mae blodau'n hardd)

Dysgwch am flodau (nid yw'r blodau'n hardd)

Die Studenten sind budr (mae myfyrwyr yn ddiog)

Die Studenten sind nicht foul (nid yw myfyrwyr yn ddiog)


Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

Fel y gallwch weld, rydyn ni'n rhoi gair "nicht" o flaen yr ansoddair i wneud y brawddegau'n negyddol, heb y gwahaniaeth rhwng brawddegau unigol a brawddegau lluosog. Mae'r gair Nicht yn ychwanegu at y frawddeg ystyr peidio â gwneud rhywbeth, negyddiaeth a pheidio.

der Stuhl ist neu (mae'r cadeirydd yn newydd)
der Stuhl ist nicht neu (cadeirydd newydd)

die stühle sind neu (mae cadeiriau yn newydd)
die Stühle sind nicht neu (nid yw cadeiriau yn newydd)

Nawr, yn ein brawddegau trwy ddefnyddio rhagenwau personol y pwnc yn gyson
Gadewch i ni newid a gwneud brawddegau gwahanol.

Yn gyntaf oll, ein berf yn ôl y rhagenwau
Gadewch;

bin bin (y'im-y'ım-y'ım)
du bist
Sie sind
er (ist) ist (dir-stop-dur)
sie (die) ist (dir-stop-dur)
(das) ist (dir-dır-stop-dur)
gwialen wir (y'iz-y'ız-y'uz-y'üz)
seid i
siec sind

I gael gwybodaeth am ragenwau personol, gweler pwnc rhagenwau personol mewn dogfennau gramadeg sylfaenol.Nawr, gadewch i ni fynd at ein enghreifftiau;

ich bin Muharram

Myfyriwr bin ich (rwy'n fyfyriwr)

ich bin Lehrer (Rwy'n athro)

bist Lehrer (chi yw'r athro)

er ist Lehrer (mae'n athro)

sie sind studenten (maent yn fyfyrwyr)

sie ist lehrerin (hi yw'r athrawes)

bist bist Student (rydych chi'n fyfyriwr)

m fist nicht Student (nid myfyriwr ydych chi)

ich bin Ali (Fi yw Ali)

ich bin nicht Ali (dwi ddim yn Ali)

ich bin nicht Lehrer (Rwy'n athro)

du bist Arzt (rydych chi'n feddyg)

du bist nicht Arzt (nid meddyg ydych chi)

bist du Arzt? (a ydych chi'n feddyg?)

Nein, ich bin nicht Arzt (na, nid wyf yn feddyg)

Ja, ich bin Arzt (ydw, rwy'n feddyg)

Tuğba ist Lehrerin (mae Tuğba yn athro)

ist Tuğba Lehrerin (A yw Tuğba yn athro?)

Ja, Tuğba ist lehrerin (ie, Tuğba yw'r athro)

Nein, Tuğba ist nicht lehrerin (na, nid yw Tuğba yn athro)

seid ihr stiwdio? Ydych chi'n fyfyriwr?

Ja wir sind studenten (ie, rydym yn fyfyrwyr)

seid ihr stiwdio? Ydych chi'n fyfyriwr?

Nein, we sind nicht studenten (nid ydym yn fyfyrwyr)

we sind Kellner (rydym yn weinyddion)

sind Sie Türke? Ydych chi'n Dwrceg?

Nein, ich bin nicht Türke (dim Twrci ydw i)

Sie sind Türke (Türksünüzün)

Ja, y bin Türke (ie, Twrceg ydw i)

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax.

 Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (9)