kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Dedfrydau mewn Almaeneg, Yn bresennol mewn Dedfryd mewn Almaeneg

Annwyl ffrindiau, yn y wers Almaeneg hon, byddwn yn parhau lle gwnaethom adael y pwnc amser Almaeneg presennol, sef Prasens. Yn ein gwers flaenorol fe wnaethom egluro beth yw Prasens, ym mha frawddegau a sut mae'n cael ei ddefnyddio, a dangos sut mae rhai berfau syml yn cael eu cyfuno yn yr amser presennol Almaeneg. Gadewch i ni barhau nawr.

ALMAENEG AMSER GWOBR A FFURFLENNI (PRASENS)

SQUARE YN YR AMSER BRESENNOL

Credwn ein bod wedi ffurfio strwythur cryf iawn yn ein gwersi blaenorol.
Nawr gallwn ddechrau adeiladu brawddegau trwy ddefnyddio'r hyn yr ydym wedi'i ddysgu o'r blaen a byddwn yn dysgu mwy.

STRWYTHURAU DIGWYDDIAD SYML YN YR ALMAEN

Yn gyffredinol, mae'r pwnc i'w gael ar ddechrau'r frawddeg yn Almaeneg. Daw'r ferf ar ôl y pwnc ac elfennau eraill y frawddeg (gwrthrych, cyflenwad, ac ati)
Isod fe welwch y patrwm a ddefnyddir ar gyfer brawddegau plaen.

Yr Wyddgrug i'w defnyddio:

PWNC + ERAILL + ERAILL

Nawr ein bod yn dysgu'r patrwm sylfaenol i'w ddefnyddio, gallwn ddechrau creu brawddeg ar unwaith.
Byddwn yn dechrau gyda strwythurau brawddeg syml iawn er mwyn eu deall yn hawdd.
Wrth i'n gwersi ddatblygu, byddwn yn delio â strwythurau brawddegol mwy cymhleth.

Gadewch i ni nawr osod pwnc a berf i sefydlu brawddeg;

Testun: ich: I

Ein Verb: lernen: dysgu

Ein brawddeg: Pwnc + Berf: ich lerne: Dwi'n dysgu

Mae'r frawddeg a welir uchod yn frawddeg syml iawn yn y presennol.
Gallwch wneud brawddegau amrywiol gan ddefnyddio'r ferf a'r pwnc.
Byddwn yn ysgrifennu ychydig o enghreifftiau i lawr er mwyn bod yn gliriach nawr.

Testun: du: sen

Berf: lernen: dysgu

Dedfryd: du lernst: rydych chi'n dysgu

Testun: gwifrau: ni

Berf: lernen: dysgu

Dedfryd: we lennen: rydym yn dysgu

Gadewch i ni roi enghreifftiau o frawddegau cymysg. Cymerwch gip ar yr enghreifftiau hyn.

reenen: rhedeg

sy'n achub
dwi'n rhedeg

wir rennen
rydym yn rhedeg

sie rennt
mae'n rhedeg

Sie rennen
rydych chi'n rhedeg

Dilyniannau
rydych chi'n rhedeg

Yn y cyfamser, gadewch i ni roi ychydig o wybodaeth; Nid oes rhaid i destun brawddeg fod yn rhagenw personol o reidrwydd. Gall unrhyw fod hefyd fod yn destun y ddedfryd. Gadewch i ni wneud brawddegau gyda gwahanol bynciau;

Cysylltwch ag Ahmet yn uniongyrchol
Mae Ahmet yn rhedeg

Cysylltwch ag Ayşe yn uniongyrchol
Mae Ayse yn rhedeg

yn marw katze rennt
rhedeg y gath

taeniad

ich taeniad
Rwy'n siarad

Dilyniannau
rydych chi'n siarad

Ali spricht
Mae Ali yn siarad

Das Mathau o gyfoethog
plentyn yn siarad

ein Kind spricht
mae plentyn yn siarad

taeniad caredig marw
mae plant yn siarad

der Lehrer spricht
athro yn siarad

yn marw Lehrer sprechen
mae athrawon yn siarad

ein Lehrer spricht
siarad ag athro

schreiben: ysgrifennu

Mert schreibt
Ysgrifennwyd gan Mert

der lehrer schreibt
athro yn ysgrifennu

marw lehrer schreiben
mae athrawon yn ysgrifennu

ich schreibe
Rwy'n ysgrifennu

du schreibst
rydych chi'n ysgrifennu

eistedd

yn eistedd
Rwy'n eistedd

er sitzt
mae hi'n eistedd

Sie sitzen
rydych chi (ysgafn) yn eistedd

Credwn fod hyn yn cael ei ddeall yn dda.
Ni fyddwn yn ysgrifennu ychydig mwy o frawddegau ac yn gorffen y wers hon.
Gallwch ddysgu gwahanol ferfau a chreu brawddegau syml mewn amser byr.
Po fwyaf o frawddegau gwahanol a wnewch, y mwyaf ymarferol y bydd.

Rwy'n nofio: ich schwimme

Mae Esra yn canu: Esra singt

Rwy'n canu: ich singe

maent yn gorwedd: Sie lügen

Rwy'n gorwedd: ich lüge

Rydw i'n mynd: ich gehe

Rydych chi'n mynd: du gehst

die Schüler fragen: mae myfyrwyr yn gofyn

ich esse: Rwy'n bwyta

marw Frauen singen: mae merched yn canu

der Arzt ruft: mae meddyg yn galw

die Blume gedeiht: blodyn yn tyfu

Gobeithiwn fod y brawddegau uchod wedi helpu i atgyfnerthu'r mater.
Yn y wers nesaf, byddwn yn datblygu brawddegau syml gan ddefnyddio gwahanol elfennau.
Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax.
Os ydych chi'n treulio amser, rydym ni yma.
Llwyddiannau ...

www.almancax.com - Popeth am Almaeneg a'r Almaen!

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig