kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Cymalau Noun yr Almaen

YN YR ALMAEN, LLWYBRAU SYML, STRWYTHUR GAREJ ALMAENEG, ALMAEN

Yn y cwrs hwn, byddwn yn canolbwyntio ar frawddegau diffinio'r brawddegau enw.
Brawddegau diffinio; mae hyn yn …… .dir, hwn ……… .dur.
Mae darllenwyr Saesneg eu hiaith yn gwybod y patrwm sylfaenol a syml hwn;

mae hwn yn ysgrifbin

cyfrifiadur yw hwn

llyfr yw hwn

debyg.

Mewn Almaeneg, nid yw'r sefyllfa'n wahanol iawn, hyd yn oed mae geiriau yn debyg iawn.
Mae hyn yn lle das, yn cael ei ddefnyddio yn lle ist, a yn hytrach na ein neu eine.
e.e.

llyfr yw hwn

llyfr yw hwn

das ist ein buch
rydym yn dod ar draws patrwm tebyg.
Mae'r patrwm cyffredinol a ddefnyddir mewn brawddegau o'r fath fel a ganlyn.

MAE DAS İST EİN / EİNE YN ENW

Ni ddylech ddrysu'r gair das yma gyda'r erthygl das. Nid oes gan y gair das a roddir yma (yn y templed uchod) unrhyw beth i'w wneud â'r erthygl das. Defnyddir y gair das yma i olygu "hwn, hynny" ac nid yw'r math o air yn erthygl.
Fel y gwyddoch, mae "ein" o flaen yr enwau gyda'r erthygl "der" neu "das", mae "eine" o flaen yr enwau gyda'r erthygl "die".
(gweler erthyglau amhenodol)


Gadewch i ni barhau gydag enghreifftiau a gefnogir yn Saesneg;

Mae hyn yn gas

Das ist ein Haus

Mae hwn yn dŷ

———————

Mae hon yn gath

Das ist eine Katze

Mae hon yn gath

-------

Mae hwn yn stul

Das ist ein Stuhl

Mae hon yn gadair

-------

Yn y brawddegau yma;

das, yn yr ystyr hwn,
ist, -dir, -dir, -dur, -dur ystyr,
defnyddir ein / eine mewn ystyr.

Das ist ein Radio

Mae hwn yn radio

Mae hwn yn radio

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig