Perfekt Almaeneg

Yn y cwrs hwn o'r enw darlith Almaeneg Perfekt, byddwn yn rhoi gwybodaeth gryno am amser perfekt yn Almaeneg.
Rydym wedi ei weld o'r blaen, mae Perfekt yn golygu amser gorffennol gyda -di fel Präteritum. Fel y gwyddoch, mae brawddegau amser gorffennol yn disgrifio gweithredoedd sydd wedi'u gwneud a'u gorffen yn y gorffennol.Rydym wedi gwneud gwers fanwl ac anodedig iawn ar perfekt yn Almaeneg o'r blaen, os ydych chi am archwilio'r pwnc hwnnw, cliciwch yma: Perfekt Almaeneg

Fel y soniwyd o'r blaen, mae rhai gwahaniaethau rhwng Perfekt a Präteritum yn Almaeneg; Defnyddir Präteritum yn gyffredinol mewn iaith ysgrifenedig, fe'i defnyddir mewn idiomau, fe'i defnyddir yn helaeth mewn straeon tylwyth teg, nofelau neu straeon, defnyddir Perfekt mewn iaith lafar, nid mewn gweithiau fel nofelau a straeon.Gall y ddwywaith hyn gyfeirio at bob amser yn y gorffennol yn dibynnu ar y lle, heblaw am yr amser gorffennol.
Er enghraifft, gallant gwmpasu amserau fel gweithio t ”,“ gweithio ”,“ gweithio ”, ond nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer gweithiau mi”, “gweithio”.

Cydgysylltiad berf perfekt Almaeneg
Cydgysylltiad berf perfekt Almaeneg


Cydgysylltiad berf perfekt Almaeneg
Cydgysylltiad berf perfekt Almaeneg
Cydgysylltiad berf perfekt Almaeneg
berfau perfekt german


Yn y tablau uchod, mae ffurf berfenwol y ferf wedi'i chynnwys yn y golofn gyntaf (ar y chwith eithaf), yn yr ail golofn y ferf yw Partizip Perfekt, dyma'r rhan a ddefnyddir i wneud brawddeg yn Perfekt. Dylid cofio Perizkt Partizip o bob berf. Yn y drydedd golofn o'r chwith, rhoddir cyfwerth Twrcaidd y ferf. Yn y golofn olaf, dangosir y ferf ategol i'w defnyddio gyda'r ferf hon.Yn Perfekt, defnyddir y ferf ategol "haben" yn bennaf. Fe wnaethon ni geisio sôn am bron pob un o'r berfau afreolaidd a ddefnyddir gyda "sein" uchod. Felly, mae'n debygol y bydd yn gywir defnyddio haben gyda berf nad yw wedi'i chynnwys yn y tabl uchod.

Am ddarlith fanylach Perfekt Almaeneg Edrychwch ar ein pwnc a enwir.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.