kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Plusquamperfekt Almaeneg - Amser Gorffennol yr Almaen

Sylw: Mae'r ddarlith hon yn barhad o'r pwnc Almaeneg Perfekt a drafodwyd gennym yn y wers flaenorol. Er mwyn deall Plusquamperfekt, yn gyntaf oll, dylid edrych ar Perfekt. Ni fyddwn yn gwneud yr esboniadau a wnaethom wrth egluro pwnc Perfekt yma.

Felly, os nad ydych wedi darllen ein pwnc Perfekt Almaeneg, darllenwch y ddolen isod.

Perfekt Almaeneg

Nawr byddwn yn cynnwys Plusquamperfekt. Yn gyffredinol, diffinnir Plusquamperfekt fel yr amser gorffennol yn y byd.
Cyfwerth llawn yn Saesneg Gorffennol Perffaith (Amser Diwedd Gorffennol).
O gymharu â Saesneg, mae strwythurau brawddegau yn debyg.
Rydym wedi gweld Perfekt yn ein darlith flaenorol. Plusquamperfekt yw'r unig wahaniaeth o Perfekt:

Yn Perfekt, defnyddiwyd berfau cynorthwyol haben a sein yn ôl yr amser presennol (Präsens).
Yn Plusquamperfekt, defnyddir cymalau berfau cynorthwyol haben a sein yn ôl Präteritum.
Ar wahân i hyn, nid oes gwahaniaeth rhwng y ddwywaith hyn o ran ffuglen brawddeg.

Yn Plusquamperfekt, mae ein patrwm brawddegau fel a ganlyn:

PWNC + VERB AUXILIARY + EITEMAU ERAILL + ESAS VERBAL

Fel y dywedasom, gwnaethom ddefnyddio cyfuniadau Präsens â'r berfau ategol SEIN a HABEN yn Perfekt, a byddwn yn defnyddio cyfuniadau Präteritum y berfau ategol hyn yn Plusquamperfekt. Ac eithrio hynny, nid oes newid, mae'r Partizip Perfektler yr un fath.

yn gyntaf fron ve wedi Gadewch i ni weld sut mae'r eliffantod ategol yn cael eu defnyddio yn Plusquamperfekt, ar gyfer hyn rydym wedi rhoi cyfuniadau Präteritum y berfau ategol hyn yn y tabl isod.

PARTÏON y COMM SEA
I / ich hatte Rhyfel
chi / du hattest dafadennau
o / er / sie / es hatte Rhyfel
ni / gwifrau hatten Roedd
chi / ihr hattet dafaden
maent / gwar hatten Roedd
chi / Sie hatten Roedd

Uchod, rydym wedi rhoi ergydion o berfau cynorthwyol haben a sein yn ôl unigolion, byddwn yn eu defnyddio wrth ysgrifennu brawddegau yn Plusquamperfekt.

Nawr, gadewch inni edrych ar y brif ferf, Partizip Perfekt, a rhoddwyd gwybodaeth am Partizip Perfekt yn y wers flaenorol, yma gadewch i ni roi ystyron y berfau afreolaidd a ddefnyddir fwyaf, Partizip Perfekt a'r ferf ategol (sein / haben) i'w defnyddio gyda nhw a symud ymlaen at ein hesiamplau. Ar gyfer y rhestr cliciwch yma

Enghreifftiau:


Ich gât gât: Chwaraeais.

Gwasg Garten: Fe wnes i chwarae yn yr ardd hon.

Gwasg Garten: Roedd Muharram a'i wraig wedi chwarae yn yr ardd hon.

Ich hatte aufgeräumt: Rwy'n casglu.

Ich hatte mein Zimmer aufgeräumt: Casglais fy ystafell.

Ich hatte gestern mein Zimmer aufgeräumt: Codais fy ystafell ddoe.

Ich hatte gestern Abend mein Zimmer aufgeräumt: Cefais fy ystafell neithiwr.

Hattest du dein Zimmer aufgeräumt? : A wnaethoch chi gasglu eich ystafell?

Gwisgwch y deor yn y dieser Fabrik gearbeitet: Buom yn gweithio yn y ffatri hon.

Ich hatte mit meinen Freunden im Garten gespielt: Fe wnes i chwarae gyda fy ffrindiau yn yr ardd.

Dillad awto gan Muharrem hatte sein: Gwerthodd ei gar Muharrem.

Hetyn Muharrem sein Auto verkauft? : A werthodd y car Muharrem?

Ich war gestern zum Arzt gegangen: Es i'r meddyg ddoe.

Warst du gestern zum Arzt gegangen? : Wnaethoch chi weld meddyg ddoe?

Ginotern warts yn cael ei roi i mewn i Kino gegangen? : Wnaethoch chi fynd i'r ffilmiau ddoe?

Rhyfel Ich mewn gefahren marw Turkei: Es i Dwrci.

Deor muharrem sich sehr geägert: Roedd Muharram yn ddig iawn.

Warst du mein neues Hemd gesehen? : Ydych chi wedi gweld fy nghrys newydd?

Rydyn ni wedi rhoi’r rhan fwyaf o’r enghreifftiau hyn yn ein gwers flaenorol ar Perfekt, yr unig beth sy’n newid yn y brawddegau yma yw cyfuniad y ferf ategol, does dim byd arall wedi newid. Pan fyddwn yn cyd-fynd â berf ategol brawddeg a wnaed mewn amser perfekt yn ôl Präteritum, rydym yn cael Plusquamperfekt.
Yn y wers nesaf, byddwn yn archwilio'r dyfodol.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig