kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Darlith, Prasense ac Ymarferion Amser Presennol Almaeneg gyda Dedfrydau Sampl

Yn y wers hon o'r enw PRASENS Almaeneg a Dedfrydau Sampl ac Ymarferion am Brasens Almaeneg (Amser Presennol), byddwn yn parhau â'n hesiamplau o frawddegau a chyfuniad berfau yn yr amser presennol Almaeneg.

Tan y wers hon, rydym wedi rhoi'r wybodaeth angenrheidiol am yr amser presennol.
Nawr rydym yn dysgu atgyfnerthu a brawddegau syml sy'n cynnwys pwnc a predicate llithro hefyd, gadewch i ni ddysgu sut i wneud y brawddegau mwy.
Dylai pawb sy'n dilyn ein gwersi o'r pwnc cyntaf allu llunio brawddegau syml mewn snap.

Mewn gwirionedd, y cam hwn rhaid i chi roi gwybodaeth am eitemau eraill, a mathau eraill o eiriau yn y frawddeg i fod yn briodol, ond ein nod yma Gadewch i ni gadw at y dyfodol gwybodaeth arferol o'r fath yn wahanol a gadewch i ni roi enghreifftiau drwy symud i brawddegau mwy cymhleth, gan ddechrau gyda'r frawddeg syml.

Dilynwch yr enghreifftiau isod yn ofalus.

lernen: Dysgu

lerne: Dwi'n dysgu

Yr wyf yn ysgol : Dwi'n dysgu

Ich lerne / Deutsch: Dwi'n dysgu Almaeneg

Ich lerne / Deutsch / heute: Dwi'n dysgu Almaeneg heddiw

Ich lerne / Deutsch / heute / in Frankreich: Dwi'n dysgu Almaeneg heddiw yn Ffrainc.

Dilyniannau

ailosod: Mae hi'n Speaks

Ailosod Mehmet: Mehmet yn siarad

Ali ailosod: Ali yn siarad

Mehmet und Ali reden: Mae Mehmet ac Ali yn siarad

Riza redet / wie ein Dummkopf: Mae Riza yn siarad fel ffôl

Mae cydsyniad yn siarad fel ffwl gyda phlant

gehen: Ewch

gehe: Rydw i'n mynd

Ich gehe: Rydw i'n mynd

Ichgehe / heute: Rydw i'n mynd heddiw

Ich gehe / heute / ins Kino: Dwi'n mynd i'r sinema heddiw

Ich gehe / heute / ins Kino / mit meinen Freunden: Dwi'n mynd i'r ffilmiau gyda fy ffrindiau heddiw

Rwy'n mynd i'r ffilmiau gyda fy ffrindiau heddiw yn 18: 00: 18: 00: Ich gehe / heute / ins

spielen: Chwarae

spielen: maen nhw'n chwarae

Ali a Veli spielen: Mae Ali a Veli yn chwarae

Die Kinder spielen: Mae plant yn chwarae

Sie spielen: Maen nhw'n chwarae

Ali a Alper spielen / Foosball: Mae Ali ac Alper yn chwarae pêl-droed

Ali a Alper spielen / Piano: Ali a Alper yn chwarae'r piano

Sie spielen / Piano: Maen nhw'n chwarae piano

Die Kinder spielen / Pêl Fuss: Mae plant yn chwarae pêl-droed

Die Kinder spielen / Fussball / im Garten: Mae plant yn chwarae pêl-droed yn yr ardd

Mae plant yn chwarae pêl-droed yng ngardd yr ysgol

Rwy'n credu bod cymaint o enghreifftiau yn ddigon. Os dymunwch, gallwch greu gwahanol enghreifftiau a brawddegau eich hun ac ysgrifennu mewn ymateb i'r neges hon.

Nawr, gadewch i ni archwilio'r brawddegau uchod ac ysgrifennu'n hir.
Mae yna lawer o gasgliadau y gellir eu tynnu o'r brawddegau uchod. Gadewch i ni edrych ar y rhain nawr.

1) Fel y gallwch weld, mae pob un o'n brawddegau yn frawddegau syth positif. Mae hyn yn golygu bod brawddegau syth positif yn Almaeneg bob amser yn cael eu harchebu fel "Pwnc + Berf + Eraill".

2) Mewn rhai brawddegau, sut yr effeithir ar rai geiriau pe bai'r geiriau'n cael eu newid?
Er enghraifft,

1) Yfory rydym yn mynd i'r ffilmiau gyda ffrindiau.
2) Byddwn yn mynd i'r ffilmiau gyda ffrindiau yfory.
3) Yfory rydym yn mynd i'r ffilmiau gyda ffrindiau.

Ai dyma'r un neges y mae'r tair brawddeg hyn yn ei olygu?
Wrth gwrs, nid.
1. y neges i'w rhoi yn y frawddeg “mynd i'r sinema”
2. neges i'w rhoi yn y frawddeg “yfory i fynd”
3. neges i'w rhoi yn y frawddeg “i fynd gyda ffrindiau”

Mae'r rhain yn dangos i ni fod cysyniad o'r enw pwyslais yn y frawddeg ac yn y frawddeg mae'r pwyslais bob amser ar y gair agosaf.

3) Un o'r canlyniadau y gellir eu tynnu yw;

a) Rydym yn dod atoch chi heno
b) Rydw i wedi bod yn astudio yn yr ysgol hon ers pum mlynedd
c) Rwy'n codi yn gynnar yn y bore

Yn awr y tair brawddeg hyn, er eu bod yn ymddangos fel yr ymadroddion amser presennol, nid yw ystyr wirioneddol y brawddegau fel yna, meddai.
a) amser y ddedfryd
b) bod amser y ddedfryd wedi'i orffen yn barhaus
c) mae amser y ddedfryd yn eang.

Mae hyn yn dangos i ni y gallwn greu brawddegau gydag ystyron amser gwahanol trwy ddefnyddio'r amser presennol. yn gallu mynegi yn hawdd.

Dyma'r hyn sydd gennym i'w ddweud am ddedfrydau.
Dyma'r wybodaeth y byddwn yn ei rhoi am yr amser a'r brawddegau presennol.
Yn y gwersi nesaf byddwn yn rhoi gwybodaeth i chi am frawddegau'r cwestiwn a brawddegau negyddol.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau neu sylwadau am ein cyrsiau Almaeneg i'r fforymau Almaenig neu at y sylwadau ar y gwaelod.Bydd eich cwestiynau i gyd yn cael eu hateb gan yr hyfforddwyr germanx.
Llwyddiannau ...

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig