Enwau Almaeneg (Sylweddol)

1

ENWAU MEWN ALMAENEG (SYLWEDDOL)

Yn ein gwersi blaenorol, rhoesom wybodaeth ragarweiniol ar bynciau nad oedd angen llawer o wybodaeth ramadeg arnynt ac yn arbennig yn seiliedig ar sgiliau cofio, ac archwiliwyd rhai pynciau yn fanwl. Yn y wers hon, byddwn yn cyflwyno pwnc sy'n gofyn am lawer o sylw, y dylid cofio rhai rhannau ohono ac na ddylid ei anghofio. Yn y wers hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth fer am enwau ac erthyglau a byddwn yn archwilio mater enwau yn fanwl yn yr adran nesaf.

Yn fyr, gelwir y geiriau yr ydym yn enwi endidau yn enwau arnynt. Er enghraifft, cyfrifiadur, ysgol, ystafell, desg gartref, breuddwyd, Ahmet, llyfr ac ati. enwau yw geiriau. Fel yn Nhwrceg, mae yna fathau o enwau fel genws unigol-lluosog, haniaethol-goncrit, cyfansawdd syml, genws arbennig yn Almaeneg.
Yn yr un modd, fel yn ein hiaith, gellir defnyddio'r enwau mewn gwahanol dasgau yn y frawddeg, gellir eu defnyddio mewn ffurfiau unigol-luosog neu gellir eu llunio yn unol â chyflwr yr enw (-wladwriaeth, -i wladwriaeth ac ati).

Amcangyfrifir bod oddeutu 200.000-250.000 o enwau yn Almaeneg. Yn Almaeneg, mae llythrennau cyntaf yr enwau wedi'u hysgrifennu gan ddefnyddio priflythrennau heb wahaniaethu rhwng enwau cywir neu enwau genws. Hynny yw, dylid ysgrifennu llythrennau cyntaf pob enw mewn cyfalaf. Fodd bynnag, yn Almaeneg, mae un o'r geiriau (der - das - die) yr ydym yn ei alw'n Artikel o flaen pob enw genws. Mae pob enw yn perthyn i un o'r tri grŵp hyn.

Y rhain yw;

1-) Enwau Gwryw (rhyw gwrywaidd)
2-) Enwau Benyw (Rhyw Benyw)
3-) Enwau Anffurfiol (Genre Niwtral)

Yn Almaeneg yn gyffredinol;
y geiriau erkek der “o'r geiriau sy'n wrywaidd,
rhyw'r ik die ik erthygl fenywaidd,
mae erthyglau'r di-ryw yn “das”.

Fodd bynnag, rhoddir y wybodaeth hon trwy gyffredinoli. Mae rhai eithriadau. Am y rheswm hwn, bydd yn ddefnyddiol iawn rhoi sylw i ddysgu ynghyd â'r erthygl. Mae'n bosibl cyffredinoli. Isod mae dosbarthiad am ryw gwrywaidd, rhyw benywaidd a geiriau rhyw niwtral.
Mae rhai o gymalau'r dosbarthiad hwn yn sicr, ond mae gan rai o'r cymalau rai mân eithriadau.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Enwau â rhyw 1-):
Enwau'r dyddiau, y misoedd, y tymhorau, y cyfarwyddiadau a'r gwynt, y mae eu gwrywod yn wrywod, y mwyafrif helaeth o arian cyfred, enwau enwau fy mwynglawdd a'r enwau sy'n dod i ben gyda'r llythyrau -en, -ich, -ig, andast yw'r rhyw gwrywaidd.

2-) Enwau Rhyw sy'n Fenyw:
Creaduriaid benywaidd, pob rhif, ffrwyth, coeden, enwau blodau gyda'r afonydd, llythrennau afonydd a -i, -ei, -it, -ion, -ion, -ion, sy'n dod i ben gyda mwyafrif helaeth y rhyw benywaidd benywaidd.

3-) Enwau Naughty:
Mae'r rhan fwyaf o enwau gwlad a dinas, enwau a ddefnyddir ar gyfer creaduriaid benywaidd a gwrywaidd, ac epil creaduriaid byw, enwau metel, a phob enw sy'n deillio o ferf neu idiom yn ddi-rhyw.

Gwnaed cyffredinoli at ddibenion gwybodaeth uchod. Er ein bod ni'n credu y bydd y dosbarthiad hwn yn ddefnyddiol i chi, rydyn ni'n ei chael hi'n llawer mwy defnyddiol edrych ar erthyglau'r geiriau sydd i'w dysgu (hyd yn oed os ydyn nhw'n perthyn i unrhyw grŵp uchod). Yn yr adran nesaf, rhoddir gwybodaeth am yr erthyglau a'u defnydd. Gan ei fod yn bwnc pwysig iawn, rydym yn argymell eich bod yn ei wylio'n ofalus ac rydym yn dymuno llwyddiant i chi.
Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Gall aelodau almancax ateb eich holl gwestiynau.

Ar gael nawr rhifau Almaeneg Gallwch ddarllen y pwnc.

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

Y PUMP CWESTIYNAU O'R SIROL

Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. enwau Almaeneg yn dweud

    enwau Almaeneg esboniad gwych

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.