kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Pwnc Lluosog Enwau Almaenaidd (Pwnc Lluosog)

GWNEUD ENWAU ALMAENEG, ENWAU GWLEDIG ALMAENEG

Ffurf lluosog Almaeneg, ffurf luosog

Y ffurf sy'n dangos un nifer o enwau yw ffurf unigol yr enw hwnnw. Er enghraifft, mae geiriau fel cyfrifiadur, llyfr a dynol yn ffurfiau unigol ar yr enw. I ddangos mwy nag un nifer o enwau, defnyddir ffurf luosog yr enw. Er enghraifft, mae geiriau fel cyfrifiaduron, llyfrau, pobl yn lluosog.
Yn Nhwrceg, i drosi enw unigol yn ffurf luosog, ychwanegir y gair -ler neu'r -lar priodol at ddiwedd yr enw hwnnw.

Yn Almaeneg, fodd bynnag, nid oes rheol benodol y gellir ei rhoi yn gyffredinol. Er y gall pob enw fod yn eiriau annibynnol yn yr unigol a'r lluosog, gellir defnyddio'r un geiriau ar gyfer unigol a lluosog. Weithiau gellir cael ffurf luosog yr enw trwy ychwanegu rhai ôl-ddodiaid at ddiwedd y gair.
Gan na ellir rhoi rhai rheolau ar gyfer y cynhyrchiad lluosog yn Almaeneg, rhaid cofio'r geiriau ynghyd â'r lluosog.

Yr unig reol gyffredinol y gellir ei rhoi ar gyfer adeiladu lluosog yn Almaeneg yw bod erthyglau pob gair lluosog yn “marw”Waeth beth yw rhyw neu fynegiad enw a geir yn y ffurf, defnyddir lluosog yr enw hwnnw gyda'r erthygl “die ik. Er bod y sefyllfa'n wahanol mewn erthyglau ansicr, mae'n eithaf hawdd.
Hynny yw; ni ddefnyddir erthyglau cadarnhaol-amwys (ein-eine) yn y lluosog.

Ar y llaw arall, dim ond fel “keine çoğ yn y lluosog y defnyddir erthyglau negyddol-amwys (kein-keine).

Gadewch i ni gefnogi'r uchod gydag enghreifftiau;

der Vater (tad) ———————— marw Väter (tad)
marw Mutter (mam) ———————— marw Mutter (mamau)
das Mädchen (merch blentyn) ———— marw Mädchen (merch blentyn)

Fel y gwelir yn yr enghreifftiau uchod, defnyddiwyd y geiriau ell der, das, die ik fel “die çoğ yn y lluosog.

ein Bws (bws) ——————— Busse (bysiau)
ein Freund (ffrind) Fre- Freunde (ffrindiau)
ein Kellner (un gweinyddes) —————— Kellner (gweinyddwyr)
eine Lampe (lamp) Lamp- Lampen (lampau)
eine Mutter (mam) —————— Mutter (mamau)

Fel y gwelir yn yr enghreifftiau uchod, ni ddefnyddir erthyglau ik ein ”ac“ eine ”yn y lluosog.
Defnyddir y gair yn unig.

kein Buch (nid llyfr) e keine Bücher (nid llyfrau)
kein Kellner (nid gweinyddes) ————- keine Kellner (nid gweinyddwyr)
keine Lampe (nid lamp) ————- keine Lampen (nid lampau)
keine Mutter (nid mam) e keine Mutter (nid mamau)

Fel y gwelir yn yr enghreifftiau uchod, dim ond fel “keine da yn y lluosog y defnyddir“ kein ”a“ keine kullanılır.

Er na ellir rhoi rheol benodol ar gyfer y lluosog, byddwn yn archwilio rheolau lluosog rhai adeileddau enwau er mwyn hwylustod.
Fel hyn, byddwch yn gallu gwneud lluosogrwydd o enwau eich hun.

Dysgom y gwahaniaeth unigol-lluosog am enwau Almaeneg, a dysgom sut i gyfieithu geiriau Almaeneg.

Almaeneg

Disgrifiad o enw'r iaith Almaeneg

Iaith Almaeneg ar ffurf y mynegiant

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig