Mewn Almaeneg, Ble Mae Articels Used, Ble i'w Defnyddio, Sut i'w Ddefnyddio?

7

Gwersi blaenorol Erthyglau Almaeneg Rydym wedi rhoi gwybodaeth gynhwysfawr am. Buom yn siarad am beth yw erthygl a faint o fathau o erthyglau sydd yn Almaeneg, a soniasom y dylid cael erthygl o flaen pob enw generig yn Almaeneg. Nawr byddwn yn rhoi rhywfaint o wybodaeth ichi am ble na cheir defnyddio erthyglau yn Almaeneg.

Os dymunwch, byddwn yn rhoi adolygiad byr i chi o'r gwersi blaenorol yng nghyd-destun naratif celf yr Almaen ac yn rhoi crynodeb o'r erthyglau Almaeneg:

Rhwystrau mewn Almaeneg

Mewn Almaeneg, mae gan enwau rhywedd rywedd, ac mae tri math.
Yn Almaeneg, mae enwau naill ai'n wrywaidd, benywaidd neu niwtral. Felly, mae'r erthygl o flaen yr enw yn newid yn ôl rhyw yr enw.
Mewn Almaeneg der das yn marw Mae un o'r geiriau i'w gael. Nid oes gan y geiriau hyn gyfwerth Twrcaidd ac ni ellir eu cyfieithu yn llawn i'n hiaith. Mae'r geiriau hyn fel rhan o'r enw maen nhw ynddo.


Mae dau fath o erthygl mewn Almaeneg.

Almaeneg der, die a das gelwir erthyglau yn erthyglau penodol.
Ac a ein ac eine Mae artikeller amhenodol.Sitemiz mae'r ddau artikeller mewn perthynas â'r disgrifiadau pwnc manwl ar gael. Mae angen i artikellerGikikik yn drylwyr o ran dysgu dysgu cymalau penodol ac artikeller ansicr weithio'n dda. Nawr mae cymalau penodol a chysylltiadau pwnc artikeller ansicr.

Darlith ar erthyglau penodol yn Almaeneg

Darlunio Arteffactau Ansicr Almaeneg

Defnydd Celf Almaeneg

Beth yw Artikel, Sut i'w Ddefnyddio yn Almaeneg, Beth mae'n ei Ddefnyddio?
Yn gyffredinol, defnyddir pob enw genws yn Almaeneg ynghyd ag artikels. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, gallwch weld bod enwau genws yn cael eu defnyddio heb erthyglau neu fod enwau arbennig yn cael eu defnyddio gydag erthyglau. Yn yr adran hon byddwn yn darparu gwybodaeth am ychydig o achosion eithriadol.

Yn Almaeneg rydym wedi dweud bod enwau genws wedi'u hysgrifennu gyda'u herthyglau, ond mae rhai eithriadau.

Yn gyffredinol, ni ellir defnyddio Almaeneg gydag enwau genws yn yr achosion canlynol:

 • Ni chewch ddefnyddio'r frawddeg Almaeneg
 • Efallai na fydd ymadroddion Almaeneg yn cael eu defnyddio mwyach
 • Mewn papurau newydd Almaeneg, efallai na fydd penawdau newyddion yn cael eu defnyddio mwyach
 • Mewn hysbysebion Almaeneg, ni ellir defnyddio teitlau ad
 • Efallai na fydd penawdau pennawd a phapur newydd yr Almaen yn cael eu defnyddio mwyach
 • Efallai na fydd erthyglau mewn math erthygl Almaeneg ar gael
 • Ni ellir defnyddio Diarhebion Almaeneg
 • Ni ellir defnyddio ymadroddion Almaeneg

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Yn Almaeneg, dywedasom nad erthyglau yw enwau cywir, a dywedasom fod enwau cywir yn cael eu hysgrifennu heb erthyglau. Mae gan y sefyllfa hon rai eithriadau hefyd. Sef;

Defnyddir enwau cywir gydag erthyglau yn yr achosion eithriadol canlynol:

 • Mae rhai enwau gwledydd wedi'u hysgrifennu gyda'r erthygl. Er enghraifft: marw Türkei: Twrci, y marw Vereinigte Staaten: yr Unol Daleithiau, yn marw Niederlande Iseldiroedd, yn marw Schweiz: Y Swistir gwledydd bob amser yn cael eu hysgrifennu ynghyd â'r erthygl.
 • Er ei fod yn enw preifat, enwau strydoedd, enwau mynyddoedd, llynnoedd, môr, afonydd a llefydd fel y gellir eu defnyddio gyda'r gwneuthurwr celf.

Annwyl ffrindiau roedd ein porth, sef gwefan iaith Almaeneg fwyaf a mwyaf poblogaidd Twrci, yn cynnwys erthygl Almaeneg wedi'i hysgrifennu am ddwsinau o gyrsiau sydd ar gael. Trwy chwilio adran chwilio ein gwefan neu Erthyglau Almaeneg Gallwch ddod o hyd i'r holl wersi am erthyglau Almaeneg trwy glicio ar y pwnc.


Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax.

Os nad ydych yn gwybod ym mha drefn y byddwch yn dilyn gwersi Almaeneg Darlithoedd yn yr AlmaenGallwch archwilio ein. Yn ôl y drefn hon, gallwch ddilyn ein gwersi Almaeneg gam wrth gam.

Mae tîm Almanx yn dymuno llwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg…
Rydym hefyd yn cynnig ein cyfarchion i'n cyd-ddinasyddion alltud sy'n byw yn yr Almaen.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
7 Sylw
 1. ahmet sylfaenol yn dweud

  helo, yn gyntaf, mae'n rhaid i mi ddweud fy mod wedi dysgu llawer oddi wrthych, diolch i chi .. dyma beth nad wyf yn deall, er enghraifft, dywedasom Das i'r genderless yn y penodau blaenorol, a rhan fwyaf o'r wlad a chrybwyllir enwau dinasoedd yn ei helaethiad. Diolch ymlaen llaw.

  1. teimlad yn dweud

   Helo Mr Ahmet Nid wyf wedi ymweld â'r safle ers amser maith.Efallai mai'r ateb i'ch cwestiwn yw: Mae rhai patrymau yn Almaeneg. Gall rhai patrymau fod yn groes i'r rheolau gramadegol.Fel y rhesymeg brawddegu gwrthdro yn ein gwlad, credaf mai dyma'r rheswm dros wahaniaethau o'r fath.

 2. teimlad yn dweud

  Helo Mr Ahmet Nid wyf wedi ymweld â'r safle ers amser maith.Efallai mai'r ateb i'ch cwestiwn yw: Mae rhai patrymau yn Almaeneg. Gall rhai patrymau fod yn groes i'r rheolau gramadegol.Fel y rhesymeg brawddegu gwrthdro yn ein gwlad, credaf mai dyma'r rheswm dros wahaniaethau o'r fath.

 3. CARIADAU PRAWF. yn dweud

  Beth yw plisgyn r57 a c99 yn y testun uchod?

  1. almancax yn dweud

   Helo, mae'r ymadroddion a nodwyd gennych wedi'u dileu. Diolch am eich diddordeb a'ch sylw.

 4. dienw yn dweud

  Diolch yn fawr, fe weithiodd i mi

 5. hale yn dweud

  Dim ond mor dda y gellid esbonio erthyglau Almaeneg.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.