Ansoddeiriau Almaeneg o ansoddeiriau ansoddair

5

SIOPA O ADDASIADAU ALMAENEG
LLOFNODI DERBYNIADAU ALMAENEG GAN ENW

Diddymu ansoddeiriau Yn ôl Enwau'r Enw (Deklination des Adjektivs)

Yn y wers flaenorol, gwnaethom archwilio pwnc cymalau ansoddeiriol a rhoi enghreifftiau o gymalau ansoddeiriol ar gyfer enwau ar ffurf blaen. Fodd bynnag, rydym wedi nodi bod yr ôl-ddodiaid a gymerir gan ansoddeiriau yn amrywio yn ôl cyflwr yr enw, yr erthygl, a'r achos unigol-lluosog.

Yn y wers hon, byddwn yn archwilio ôl-ddodiaid ansoddeiriau ar gyfer pob un o'r taleithiau hyn lle mae enwau yn mynd i mewn. Gelwir y pwnc hwn yn gyfuniad o ansoddeiriau.
Cyn mynd i mewn i'r pwnc, gadewch i ni bwysleisio'r canlynol: Er mwyn deall y pwnc hwn, mae angen gwybod achosion yr enw (ei holl ffurfiau) yn llwyr. Ni allwch ddysgu'r pwnc hwn heb wybod pynciau taleithiau'r enw (sy'n rhan fawr iawn ohono yn cynnwys cofio).
Mae'r pwnc o ddenu ansoddeiriau wedi'i seilio'n bennaf ar gof, ym mha ffurf y defnyddir yr enw, pa gnwd ychwanegol a ddefnyddir, a ddefnyddir yn yr un lluosog yn cael ei gofio'n dda.

Isod mae tabl sy'n cwmpasu pob math o sefyllfaoedd, mae pob cyflwr (pob achos o'r enw, rhai arteffactau amwys, achosion lluosog unigol) ar gael yn y tabl hwn, ar ôl adolygu'r tabl yn fanwl darllenwch yr esboniadau isod yn drylwyr.

Almanca sıfat çekimi tablosu
Tabl cyfathiad ansoddeiriau Almaeneg

 

Disgrifiad o'r tabl:Defnyddiwyd y gair schön (hardd) fel ansoddair.Defnyddiwyd Der Mann (genws gwrywaidd), die Frau (rhyw benyw) a das Kind (brid niwtral) fel yr enw.

Yn y golofn gyntaf o ochr chwith y tabl, caiff yr enwau unigol eu defnyddio gyda artikelle penodol (der-das-die) a dangosir y mewnosodiadau a ychwanegir at yr ansoddeiriau yn ôl holl enwau'r enw.

Yn yr ail golofn o'r chwith eto, caiff yr enwau unigol eu defnyddio eto gyda artikelle amwys (ein-eine neu kein-keine) a dangosir y mewnosodiadau a ychwanegir at yr ansoddeiriau yn ôl holl enwau'r enw (gweler yr atodiadau i schön).

Yn y drydedd golofn o'r chwith, defnyddir yr enwau lluosog gyda rhai artikelle (marw) a dangosir y mewnosodiadau a ychwanegir at yr ansoddeiriau yn ôl holl enwau'r enw (gweler yr atodiadau a ychwanegwyd fel schön).

Yn y bedwaredd golofn ar y chwith, dangosir yr atodiadau a ychwanegir at yr ansoddeiriau yn ôl yr holl achosion ar gyfer yr achosion lle na ddefnyddir yr enwau lluosog gydag enwau lluosog (gweler yr atodiadau a ychwanegwyd fel schön).

Yn y golofn olaf, os nad oes enwau unigol, ychwanegir yr ychwanegiadau at yr ansoddeiriau yn ôl yr holl achosion.

Nid yw'r artelau negyddol amwys (keine) a ddefnyddir ar gyfer enwau lluosog wedi'u cynnwys yn y tabl, oherwydd yn yr achos hwn caiff yr enw ei ychwanegu at yr ansoddair ym mhob achos.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Yn ail, colofn arall nad yw wedi'i chynnwys yn y tabl yw colofn Ulral Plural and Indeterminate ”.
Y golofn “Lluosog ac Amhenodol” yn y tabl uchod hefyd yw'r golofn “Lluosog ac Amhenodol”.
Mae'r ôl-ddodiaid a ddefnyddir gyda “lluosog ac amhenodol a'r ôl-ddodiaid a ddefnyddir â“ lluosog ac amhenodol ((ôl-ddodiaid a ychwanegwyd at yr ansoddair) yr un fath ym mhob achos.

Fel nodyn terfynol, mae'r gemwaith a ddefnyddir gyda chein a chein hefyd yn berthnasol i ansoddeiriau a ddefnyddir gyda rhagenwau fel mein, sein, dein, ihr, unser, hynny yw, mae'r ansoddeiriau a ddefnyddir gyda'r rhagenwau hyn hefyd yn berthnasol i gein a keine.

Nid yw ystyron Twrcaidd wedi'u hysgrifennu yn y tabl, dyma rai enghreifftiau:

die schöne Frau: Menyw hardd (cyflwr darbodus)
der schöne Mann: Dyn prydferth (cyflwr darbodus)
Das schöne Kind: Plentyn hyfryd (cyflwr darbodus)
des schönen Kindes: Bachgen hyfryd (mewn siglenni)
der schönen Frau: Menyw hardd (gwladwriaeth)
den schönen Mann: The Beautiful Man
eine schöne Frau: Menyw hardd (cyflwr darbodus)
eines schönen Caredigrwydd: Plentyn hardd (mewn siglenni)
Mann: Dyn prydferth
die schönen Kinder: Plant hyfryd (cyflwr darbodus)
der schönen Kinder: Y plant hardd
die schönen Frauen: Menywod hyfryd (i ddatgan)

Yn y tabl isod, mae'r ansoddair wedi'i dynnu a dim ond y gosodiadau a fydd yn cael eu hychwanegu at yr ansoddair sy'n cael eu dangos. Rhaid cofio'r atodiadau hyn i'w defnyddio heb wallau.

Almanca sıfat çekimi tablosu
Tabl cyfathiad ansoddeiriau Almaeneg


Enghreifftiau:

- Das sind marw Kleider der schönen Frauen (Celf Genetig, Lluosog, Penodol).
- Das sind die Kleider der reichen Frauen (Celf Genetig, Lluosog, Penodol).
- Mae Das yn twyllo Kleider schöner Frauen (Erthygl Genetig, Lluosog, Amhenodol).
- Mae Das yn dad-farw Kleider reicher Frauen (Erthygl Genetig, Lluosog, Amhenodol).
- Dr Das ist das Kleid der Reichen Frau (Genigol, Unigol, Celfyddyd Benodol).
- Dr Das ist das Kleid einer reichen Frau (Genitiv, yn Erthygl unigol, amhenodol).
- Er schenkt alles den lieben Kindern (Dativ (e wladwriaeth), Plwm, Celfyddyd Benodol).
- Er schenkt alles lieben Kindern (Dativ (e wladwriaeth), Erthygl Lluosog, Ansicr).
- Er schenkt alles einem lieben Kind (Dativ (e wladwriaeth), Erthygl Unigol, Amhenodol).
- Er schenkt (Dativ (e wladwriaeth), Celfyddyd Unigol, Penodol).
- Sie grüsst die intelligente Dame (Akkusativ (e wladwriaeth), Celfyddyd Unigol, Penodol).
- Sie grüsst nur intelligente Damen (Akkusativ (e wladwriaeth), Plwral, Ansicr Artikel).
- Sie grüsst nur die dietenten Damen (Akkusativ (e wladwriaeth), Plwm, Celfyddyd Benodol).

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
5 Sylw
 1. boi yn dweud

  Darganfyddais hyn a meddyliais y byddwn yn ei rannu er hwylustod:
  N: singular definites -e, plural definites -en
  celf penodol. pan ewch chi, mae ei ôl-ddodiaid yn dod yn ansoddeiriau..
  A: Yr unig wahaniaeth yw'r gwrywaidd unigol.
  D: all take -en, dim ond rhai unigol heb erthygl sy'n cymryd ôl-ddodiaid rhai erthyglau.
  G: they all take -en only plural indefinite and singular indefinite feminine take -er.

  1. hale yn dweud

   conjugations ansoddair german Mae eich naratif yn eithaf da.

 2. boi yn dweud

  byddai'r diweddglo yn fenywaidd heb erthyglau lluosog a heb erthyglau unigol.

 3. gwaed dwyreiniol yn dweud

  gadewch i mi ei wneud hyd yn oed yn symlach i'r darllenydd yn awr

 4. dienw yn dweud

  da iawn

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.