Artelau Ansicr Almaeneg (Artikel Unbestimmte)

24

Yn y wers hon Erthyglau amhenodol mewn Almaeneg Byddwn yn rhoi gwybodaeth am. Rhoesom wybodaeth fanwl iawn am erthyglau Almaeneg yn ein gwersi blaenorol. Fe wnaethom egluro faint o fathau o erthyglau sydd yn Almaeneg, ble maen nhw'n cael eu defnyddio a lle nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio.

Gallwch ddefnyddio adran chwilio ein gwefan i ddod o hyd i'r holl wersi am erthyglau Almaeneg ar ein gwefan neu Erthyglau Almaeneg Gallwch ddod o hyd i'r holl wersi am erthyglau Almaeneg trwy glicio ar y pwnc.

Rydym eisoes wedi disgrifio'n fanwl rai erthyglau yn yr Almaen, a nawr rydym yn gweld yr erthyglau amwys yn Almaeneg ac yn dweud y gwahaniaethau rhwng yr erthyglau amwys a rhai erthyglau.

ERTHYGLAU ANNERBYNIOL GERMAN (ARTICEL IN UNBESTIMM)

Yn yr adran flaenorol, gwnaethom ddadansoddi rhai erthyglau. Yn yr adran hon, byddwn yn archwilio erthyglau amwys.
Yn Almaeneg, rhennir erthyglau amhenodol yn erthyglau amhenodol cadarnhaol ac erthyglau amhenodol negyddol. Defnyddir erthyglau amhenodol i gyfeirio at unrhyw endid sy'n anhysbys, yn amhenodol.

Byddwn yn rhoi brawddegau enghreifftiol er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r pwnc. Yn y modd hwn, gobeithiwn y byddwch yn deall y gwahaniaeth rhwng rhai erthyglau ac erthyglau amhenodol ychydig yn fwy.


Gyda'r cysyniad penodol, yn hysbys neu y soniwyd amdano o'r blaen, a welwyd o'r blaen, uchder, lled, lliw ac ati. Mae'n cyfeirio at asedau ag eiddo hysbys.
Ystyr amhenodol yw unrhyw endid ar hap.
Byddwn yn sicrhau bod yr esboniadau hyn yn cael eu deall yn dda gyda'r enghreifftiau y byddwn yn eu rhoi isod. Os edrychwch ar y brawddegau enghreifftiol a roddir isod, gallwch chi ddeall yn hawdd y gwahaniaeth rhwng y ddau gysyniad.

Enghreifftiau:

1- Gofynnodd i'w dad Ali ddod â'r llyfr.
2- Gofynnodd i'w dad Ali ddod â llyfr.

Gadewch i ni archwilio'r frawddeg gyntaf uchod:
Gofynnodd ei dad i Ali ddod â'r llyfr, ond pa fath o lyfr yw hwn? beth yw'r lliw? Beth yw ei enw? lle mae Pwy yw ei awdur? Nid yw hyn i gyd wedi'i nodi.
Fel na nodwyd, mae Ali yn deall ac yn dod â pha lyfr i'w ddwyn o'r frawddeg. Felly mae'r llyfr hwn yn hysbys, nid llyfr ar hap.
Felly mae Ali yn deall pa lyfr sydd wedi'i nodi gyda'r gair llyfr.
Yna yma penodol ar gael.

Yn yr ail frawddeg:
Mae hi'n gofyn i'w thad ddod â llyfr, hynny yw, unrhyw lyfr.
Awdur, lliw, maint, enw ac ati y llyfr yma. ddim yn bwysig. Mae unrhyw lyfr yn ddigon. Brawddeg o'r tebyg, p'un a yw'n llyfr neu beth bynnag.
Yna yma hefyd amhenodol Bydd yn cael ei ddefnyddio.

Yn Almaeneg mae yna 2 math o erthyglau amwys, erthyglau amwys cadarnhaol ac erthyglau amwys negyddol.

 • Erthyglau amwys cadarnhaol: ein - eine
 • Eitemau ansicr negyddol: kein-keine

Yn gyntaf oll, gadewch i ni roi gwybodaeth am ein artikels ein a niine, sy'n erthyglau ansicr.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

ERTHYGLAU POSITIF POSITIF MEWN ALMAEN

Almaeneg 1 ve eine Mae dwy erthygl gadarnhaol-amwys.
Mae'r geiriau ein (ayn) ac eine (ayne) yn golygu ay one Türkçe yn Nhwrceg.
Ein, der a das artikelinin positif-ansicr,
Eine yw ansicrwydd positif yr erthygl farw.
Gweler yr enghreifftiau canlynol:

der Fisch: pysgod
ein Fisch: pysgod (unrhyw bysgod)

der Baum: coeden
ein Baum: coeden (unrhyw goeden)

das Buch: y llyfr
ein Buch: llyfr (unrhyw lyfr)

das Kind: plant
ein Kind: plentyn (unrhyw blentyn)

marw Gweler: môr
eine Gweler: môr (unrhyw fôr)

die Sprache: iaith
era Sprache: un iaith (unrhyw iaith)

Gan y gellir ei ddeall o'r enghreifftiau, defnyddir önünde ein yn lle “der”, “ein” yn lle fel das ”a defnyddir“ eine ”yn lle“ die ”.

RHYBUDD: Yr ansicrwydd cadarnhaol o rai erthyglau DER a DAS yw'r EIN.

Mae ansicrwydd cadarnhaol yr erthygl DIE yn yr erthygl EINE.

Gadewch i ni edrych ar yr erthyglau negyddol-amhenodol.

ERTHYGLAU ANNIBYNNOL YN ALMAENEG

Mae ein gwneuthurwr artiffisial Ein ac eine hefyd yn negyddol. Y negyddol o Ein artikel “keinKayn (ffynhonnell). Y negyddol o Eine artikel “dim”(Kayne). Gellir cyfieithu Kein a keine i Dwrceg yn yr ystyr o “ddim” neu “dim gibi, a gellir eu cyfieithu hefyd gyda swyn negyddol (-me, -ma) a ychwanegir at y ferf frawddeg.

RHYBUDD: Yr ansicrwydd negyddol o rai erthyglau DER a DAS yw'r erthygl KEIN.

Yr ansicrwydd negyddol yn yr erthygl DIE yw'r erthygl KEINE.

I grynhoi'r erthyglau:

 • "yOlumlu ansicrwydd cadarnhaol o artikel “1“Ansicr, negyddol“keinYdy.
 • "dasOlumlu ansicrwydd cadarnhaol o artikel “1“Ansicr, negyddol“keinYdy.
 • "marwOlumlu ansicrwydd cadarnhaol o artikel “eine“Ansicr, negyddol“dimYdy.

ENGHREIFFTIAU O ERTHYGLAU ANNERBYNIOL GERMAN

Gweler yr enghreifftiau isod.

der Fisch: pysgod
ein Fisch: a fish
kein Fisch: değil not a fish ”neu“ dim pysgod ”

das Kind: plant
ein Kind: plentyn
kein Kind: nid plentyn ”neu“ dim plentyn ”

marw Tasche: bag
blasu ein: bag
Keine Tasche: de notil a bag ”neu“ dim bag ”

Yn yr adran hon, rydym wedi rhoi gwybodaeth am rai mynegiadau (der, das, die), erthyglau cadarnhaol-amhenodol (ein, eine) a negyddol amhenodol (kein, keine) mewn Almaeneg.


Yn yr adran nesaf byddwn yn archwilio defnydd yr erthyglau.
Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau neu sylwadau am ein cyrsiau Almaeneg i'r fforymau Almaenig neu at y sylwadau ar y gwaelod.Bydd eich cwestiynau i gyd yn cael eu hateb gan yr hyfforddwyr germanx.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
24 Sylw
 1. dienw yn dweud

  Super

 2. sprout yn dweud

  Dysgais lawer o'r wefan hon, diolch i bawb a gyfrannodd 🙂

 3. aleyna yn dweud

  Sut mae hwn yn esboniad? Na, fe'i pasiais, nid yw hyd yn oed brawddeg yn Almaeneg yn cael ei rhoi fel enghraifft, hyd yn oed fy athrawes, na allai ei hesbonio, ei hegluro'n well.

  1. almancax yn dweud

   Helo, mae enghreifftiau geiriau yn bwysicach ac yn fwy ymarferol o ran deall y pwnc, yn hytrach nag enghreifftiau brawddeg yn ymwneud â phwnc erthyglau amhenodol. Mae hawlfraint y wers hon yn perthyn i'n gwefan ac rydym yn berchen arni o bwynt i goma.
   Regards ..

  2. Ersin yn dweud

   Mae'n ddrwg gennym, ond mae'r rhain yn erthyglau amwys felly gallwch ddeall beth yw beth, er enghraifft, ar gyfer brawddeg enghreifftiol.

   Gallwch chi ddisodli Das ist ein Haus gydag enghreifftiau Wedi'r cyfan, yr erthyglau yw sail yr iaith Almaeneg.Diolch i Dduw, rydyn ni'n dysgu y gallwn ni wneud rhywbeth diolch i'r wefan hon, ond nid yw'r pysgod yn fy ngheg.

 4. Oguz yn dweud

  Diolch am yr holl esboniadau, fe helpodd fi i baratoi ar gyfer yr arholiad.

 5. Cem yn dweud

  Pob lwc i chi, rydych chi wedi gwneud ymdrech wirioneddol, hoffwn ddymuno llwyddiant parhaus i chi.

 6. dienw yn dweud

  Narad rhif deg anhygoel iawn, roeddwn i wrth fy modd

 7. dienw yn dweud

  Pa un a ddefnyddir mewn cwestiynau a brawddegau?

 8. môr yn dweud

  Gwefan ddefnyddiol iawn, diolch yn fawr.

 9. Ecem yn dweud

  Allwch chi roi brawddeg enghreifftiol gyda Kein?
  Hoffwn weld ble mae o yn y frawddeg, os gwelwch yn dda, diolch ymlaen llaw.

  1. almancax yn dweud

   e.e.
   Ich haben ein Buch. (Mae gen i lyfr)
   Ich habe kein Buch. (Does gen i ddim llyfr)

   Defnyddir Kein a keine cyn enwau.

 10. Mustafa Bas yn dweud

  Beth yw'r cliwiau i ddeall a yw erthygl yn bendant neu'n amhenodol mewn brawddeg?

  1. almancax yn dweud

   Os gwnewch ychydig o ymchwil, mae gennym gwrs cynhwysfawr ar y pwnc hwn. Pob lwc…

 11. Ewffrates yn dweud

  Os gallwch chi egluro ffurfiau lluosog der die a das arijels verninung bestimmt and unbestimmt …diolch

 12. dienw yn dweud

  hardd

 13. Ben yn dweud

  Diolch. Mae'n braf.

 14. ... yn dweud

  Beth sy'n digwydd gyda'r erthygl negyddol "Chwaraeon"?

 15. dienw yn dweud

  Dduw bendithia chi. Diolch yn fawr, roedd gennych arholiad yfory, roedd yn wych.

 16. Banu yn dweud

  Mae'n safle gwych, diolch

 17. dwr cemre yn dweud

  Rydych chi'n ei esbonio'n dda iawn.Rwy'n deall ar unwaith Mae'n wefan ddefnyddiol iawn Diolch yn fawr.Pob lwc i chi.

 18. Beyza yn dweud

  Dechreuais addysg iaith yn yr Almaen 20 diwrnod yn ddiweddarach mae gen i arholiad terfynol 1. Mae'n ddrwg iawn gennyf na ddeuthum ar draws eich gwefan o'r blaen. Rydych chi wedi defnyddio mynegiant mor syml fel bod brawddegau clir yn gwneud y pwnc yn fwy dealladwy heb dwyllo'r geiriau. Mae arna i ddiolch i chi. Pob hwyl gyda'ch brwdfrydedd.

 19. Ferhan yn dweud

  Ar gyfer unbestimmte's, nid yw'r diffiniad o “unrhyw” yn 100% cywir.Wrth gyflwyno menyw mewn dosbarth, nid yw hi'n Ayşe ist die frau Ayşe ist eine Frau, Hasan ist der Mann not ein Mann neu Ali ist das kind, Ali ist ‘Caredig a ddywedwn. mae erthyglau amhenodol hefyd yn rhoi atebolrwydd, er enghraifft: hier gibt's zwei Kinder. Ich suche drei Männer etc.

 20. serhat yn dweud

  rydych chi'n esbonio'n dda iawn diolch

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.