kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Gwylio Almaeneg (marw uhrzeit), Dweud yr Oriau Almaeneg, Wie spät ist es?

Yn y wers hon, byddwn yn ymdrin â phwnc oriau yn Almaeneg. Yn gyntaf oll, gadewch i ni dynnu sylw at hynny er mwyn gallu dweud yr amser yn Almaeneg Rhifau Almaeneg Mae'n angenrheidiol gwybod o leiaf y niferoedd Almaeneg o 1 i 100 yn dda iawn.

Mae'n anodd i ni ddweud yr oriau heb wybod y rhifau Almaeneg yn union. Rhifau Almaeneg Os nad ydych wedi dysgu'n ddigon da, dylech ddysgu'r rhifau yn gyntaf ac yna astudio oriau Almaeneg. Ni allwch ddysgu oriau heb wybod y rhifau. Hefyd, wrth ddysgu clociau Almaeneg, ni ddylai rhywun feddwl fel rydyn ni'n ei ddweud yn Nhwrceg. Byddwn yn rhoi'r manylion isod. Mae pwnc gwylio Almaeneg hefyd yn bwysig iawn oherwydd ei fod yn cael ei ddefnyddio'n eithaf aml ym mywyd beunyddiol fel llawer o bynciau eraill a dylid ei ddysgu'n dda, mae angen ei ailadrodd lawer.

Mae pwnc oriau Almaeneg fel arfer yn cael ei gynnwys yng nghwricwlwm y 9fed radd mewn ysgol uwchradd ac mae'n debygol o gael ei weld yn y 10fed a'r 11eg radd. Yn y cwrs hwn, oriau Almaeneg, bydd y pynciau a ganlyn yn cael eu harchwilio'n fanwl:

 • Sut i ofyn mewn Almaeneg?
 • Sut i ddweud oriau llawn Almaeneg?
 • Sut mae hanner awr yr Almaen?
 • Sut ydych chi'n dweud gwylio chwarter yr Almaen?
 • Sut i ddweud mewn oriau a chofnodion Almaeneg?

Yn y wers hon rydym ni Oriau Almaeneg Byddwn yn ceisio ei drin cymaint â phosibl. Yn y wers hon, byddwn yn dysgu dweud union oriau, hanner oriau, chwarter oriau a munudau yn Almaeneg. Byddwn hefyd yn dysgu gofyn a dweud faint o'r gloch yw hi. Byddwn hefyd yn dysgu'r ymadroddion i ddweud wrth yr oriau swyddogol a'r amseroedd mewn sgyrsiau dyddiol. Mae'r cysyniad o gloc yn barth amser, eto ar ein gwefan. Dyddiau Almaeneg dylid dysgu'r pwnc fel cysyniad o amser. Hefyd ar ein gwefan Misoedd yr Almaen Mae'r pwnc a enwir yn un o'r pynciau y dylid eu dysgu ar ôl oriau Almaeneg. Hefyd, os dymunwch ar ôl dysgu'r rhain Tymhorau Almaeneg Gallwch hefyd bori.

Yn araf nawr Gwylio Almaeneg Gadewch i ni nodi ein pwnc a enwir.

Fel y gwyddoch, diwrnod yw 24 awr. Yn ein sgyrsiau dyddiol, p'un a yw'n wyth y bore neu'n wyth gyda'r nos, rydym bob amser yn dweud wyth. Felly nid ydym yn dweud ugain o'r gloch. Mae hyn yn wir mewn sgwrs bob dydd. Fodd bynnag, mewn areithiau swyddogol, er enghraifft, ar y radio, teledu, newyddion a chyfryngau tebyg, dywedir yr awr, tra gelwir y noson yn ugain, a gelwir y bore yn wyth. Rydyn ni'n siarad dros 12 awr mewn sgyrsiau dyddiol, ond mewn sgyrsiau ffurfiol mae'n cael ei siarad dros 24 awr a defnyddir rhifau ar ôl 12 hefyd.

SUT I GYMRYD AMSER MEWN ALMAEN?

 • Gwylio mewn Almaeneg: marw Uhrzeit

Mewn Almaeneg, gofynnir i glociau ddefnyddio'r mowld canlynol.

Amser Gofyn Almaeneg

 

1. Wie spât ist s?
2. Wieviel Uhr ist au?
Wie spât ist s? ac Wieviel Uhr ist au? patrymau cwestiynau yn yr Almaen pa amser ydyw? Mae'n golygu. Gallwch chi ddefnyddio'r ddau batrwm, mae'r ddau ohonyn nhw'n golygu'r un peth.
Mewn Almaeneg dyma'r amser.

Fel y gwelwch, mae'r patrymau Almaeneg hyn yn Saesneg Beth yw'r amser? ve Faint o'r gloch yw hi? mae'r cwestiwn hefyd yn debyg i'r siâp.

Gwybodaeth ychwanegol am yr hyn y mae'r llythyr abil yn ei olygu, sut i ddarllen a sut i ysgrifennu hwn ä Wyddor Almaeneg Esbonnir yn ein pwnc dan y teitl. Os dymunwch, gall ffrindiau ddarllen y pwnc hwnnw.

Amser Dweud yn Almaeneg

Ar ôl dysgu sut y gofynnwyd i'r cloc yn Almaeneg, gadewch i ni edrych ar sut mae'r clociau'n cael eu hadrodd yn awr. (ee yn 1, am bump o'r gloch)
Ar gyfer cyfweliadau swyddogol a gohebiaeth (Formell) defnyddir rhifau 12-24. (ee oriau 20.00 awr awr ar bymtheg ar hugain).

 • Arogl (Offiziell) Gwylio mewn Almaeneg
 • Informell (Inoffiziell) Gwylio mewn Almaeneg

Mae yna wahaniaethau defnydd swyddogol ac anffurfiol mewn Almaeneg. answyddogol enwir y defnydd, anffurfiol a elwir neu Inoffiziell Felly, dylech wybod bod sgyrsiau anffurfiol yn cael eu defnyddio ym mywyd bob dydd pan fo rhywbeth o'r enw çıktı Inoffiziell diye.

Yn yr un modd, gwylio yn ffurfiol peidiwch â dweud neu oriau offiziell hefyd resmi gwybod bod yna ddefnydd swyddogol mewn bywyd, sefydliadau swyddogol, newyddion, teledu, radio.

Yna defnyddiom bwnc gwylio Almaeneg yn y ddau fywyd bob dydd anffurfiol o ran defnydd defnydd ffurfiol hy Arogl Yn gyntaf, byddwn yn defnyddio Informell ym mywyd bob dydd.

Yn gyntaf oll, mewn Almaeneg, dechreuwn gyda'n llawn amser.

Dweud Llawn Amser Almaeneg

Gadewch i ni ystyried yr union oriau yn gyntaf. I feistroli'r pwnc hwn, mae angen i chi wybod y rhifau ar eich cof.
Dyma'r dull i ddilyn yr union amser:

Es ist U .. Uhr.
Enghreifftiau Amser Llawn Almaeneg:

 • Amser 5: Es ist fünf Uhr
 • Amser 7: Es ist sieben Uhr
 • Amser 8: Es ist acht Uhr
 • Amser yn 9: Es ist neun Uhr
 • Amser yn 10: Es ist zehn Uhr
 • Amser 12: Es ist zwölf Uhr

Mae fünf Cloc

Awr pump

Mae pedwar Cloc

Awr pedwar

Mae zehn Cloc

Awr on

Mae Elf Cloc

Awr un ar ddeg

 

Mewn Almaeneg, mae'n hawdd dweud yr union amserau ac yn ogystal â'r enghreifftiau a roddwn uchod, gadewch i ni roi'r enghraifft isod.

 

Peidiwch â Dweud Amser Almaeneg

Peidiwch â Dweud Amser Almaeneg

Nawr, gadewch i ni edrych ar sut y dywedir yr hanner awr mewn Almaeneg.

Peidiwch â Dweud wrth y Waliau mewn Almaeneg

Yn yr Almaen, dilynir hanner awr gan ddilyn dull.

Almaeneg Peidiwch â dweud yr oriau
Es ist halb X. (+ 1) yn haneru.

Os yw'r cloc yn bedair a hanner, caiff y lle doredig ei ddwyn i'r pum digid, nid y pedwar digid.
Mae'r gair halb yn golygu hanner.
Gadewch i ni archwilio'r enghreifftiau isod.

 • Pedwar o'r gloch: Es ist halb fünf
 • Pump: clustiau stast Es ist
 • Amser chwech a hanner: Es ist halb sieben
 • Hanner awr wedi deg: Es ist halb Elf

Es ist halb sieben

Mae'n hanner awr wedi chwech o'r gloch

Es ist halb zwei

Mae'n hanner awr wedi un o'r gloch

Es ist halb fünf

Mae'n hanner awr wedi pedwar

Es ist halb vier

Ei dri deg ar hugain

Es ist halb zehn

Mae'n hanner awr wedi naw

Es ist halb Elf

Mae'n hanner awr wedi deg

Es ist halb neun

Mae'n hanner awr wedi wyth

Mewn Almaeneg, gellir dweud bod hanner awr i'w gweld yn fras yn yr enghreifftiau canlynol o sgyrsiau dyddiol ymhlith y cyhoedd:

 • halb sieben: chwech a hanner
 • haneru: saith a hanner
 • halb Elf: deg a hanner
 • un a hanner: halb zwei
 • dwy a hanner: haneru
 • tri a hanner: haneriad

Yr hyn sy'n bwysig yma, mae'n bwysig cofio, y dylech chi ddefnyddio awr o'ch blaen.

Nawr gadewch i ni roi darlun i chi o hanner amser yr Almaen.
Mae enghreifftiau darluniadol yn helpu i ddeall a chofio'r pwnc yn well.

 

Almaeneg Peidiwch â dweud yr oriau

Almaeneg Peidiwch â dweud yr oriau

* Mewn Almaeneg, hanner awr pan ddywedir wrthych am gofio dweud awr ymlaen.

Dweud yr Almaenwyr

Dweud chwarter mewn Almaeneg chwarter ve chwarter Byddwn yn archwilio mewn dau gam.

 

Gwylfeydd Almaeneg

Gwylfeydd Almaeneg

Es ist Viertel nach ……………………………… ..

Es ist Viertel vor ………………………………….

Defnyddir yr ymadroddion rydyn ni wedi'u rhoi uchod i ddweud chwarter awr yr Almaen.

 1. Es ist Viertel nach …………………. patrwm “chwarterMae'n golygu ". Os yw chwarter yr awr yn pasio i'r lle sy'n cael ei adael yn wag gyda dot, dygir y rhif hwnnw.
 2. Es ist Viertel vor …………………. patrwm “chwarterMae'n golygu ". Mae nifer y chwarteri yn cael ei ddwyn i'r lle sy'n cael ei adael yn wag gyda dot.

Yn y cyfamser, gadewch i ni nodi hefyd, yn chwarter clociau'r Almaen, gan ddweud "chwarter"Y gair"chwarterAc mae llythyren gychwynnol y gair hwn bob amser yn cael ei gyfalafu.

Sut i ddweud bod amser yr Almaen chwarter wedi?

Mae amser y chwarter mewn Almaeneg, fel y dangosir yn y patrwm canlynol:

Es ist Viertel nach ist

Yn yr ymadrodd uchod, ystyr y gair nach yw "pasio heibio". Os bydd chwarter yr awr yn mynd heibio, deuir â'r rhif hwnnw i'r man doredig. Er enghraifft, os yw chwarter wedi 3, yna dylech ysgrifennu "drei" yn yr ardal doredig. Ystyr y gair Viertel yw chwarter. Bydd y pwnc yn cael ei ddeall yn well gyda'r enghreifftiau y byddwn yn eu rhoi nawr.

Es ist Viertel nach vier

Mae'n chwarter wedi pedwar

Es ist Viertel nach sieben

Chwarter wedi saith

Es ist Viertel nach neun

Mae'r amser chwarter wedi naw

Es ist Viertel nach elf

Mae'n chwarter wedi deg

Es ist Viertel nach zwölf

Mae'n chwarter wedi deuddeg

Es ist Viertel nach zwei

Chwarter wedi dau

Es ist viertel nach drei

Chwarter wedi tri

Es ist Viertel nach sechs

Chwarter wedi chwech

Enghreifftiau eraill o glociau chwarter yr Almaen:

 • Mae chwarter y pump yn mynd heibio: Es ist Viertel nach fünf
 • Mae chwarter wyth o'r gloch yn mynd heibio: Es ist Viertel nach acht
 • Y chwarter yw pedwar: Es Viertel nach vier
 • Mae'r chwarter yn saith: Es ist Viertel nach sieben

Sut i Alw'r Chwarter Almaeneg?

Yn Almaeneg, dywedir bod gan y chwarter y chwarter fel y dangosir yn y templed canlynol:

Es Viertel vor Es

Yn yr ymadrodd uchod, mae'r gair vor yn golygu "bodoli, aros". Os oes chwarter yr awr, deuir â'r rhif hwnnw i'r man doredig. Er enghraifft, os oes chwarter am 4 o'r gloch, yna dylid ysgrifennu'r lle dotiog fel "vier". Ystyr y gair Viertel yw chwarter. Bydd y pwnc yn cael ei ddeall yn well gyda'r enghreifftiau y byddwn yn eu rhoi nawr.

Es ist Viertel vor neun

Mae'n chwarter i naw

Es ist Viertel vor zehn

Mae'n chwarter i ddeg

Es ist viertel vor elf

Mae'n chwarter i unarddeg o'r gloch

Es ist Viertel vor zwei

Mae'n chwarter i ddau

Es ist Viertel vor vier

Mae'n chwarter i bedwar

Es ist viertel vor drei

Mae'n chwarter i dri

Es ist Viertel vor zwölf

Mae'n chwarter i ddeuddeg

Es ist Viertel vor fünf

Mae'n chwarter i bump

Es ist Viertel vor sechs

Mae'n chwarter i chwech

Enghreifftiau eraill o glociau chwarter yr Almaen:

 • Mae gan y cloc chwarter i bump: Es ist Viertel vor fünf
 • Mae gan y cloc wyth chwarter: Es ist Viertel vor acht
 • Mae gan y cloc bedwar chwarter: Es ist Viertel vor vier
 • Mae gan yr awr saith chwarter: Es ist Viertel vor sieben

Gwylio Almaeneg yn y Cofnodion

Mewn Almaeneg, caiff y clociau munud eu ffurfio yn ôl yr enghraifft ganlynol.

Es ist ach vor / nach ist

Uwchlaw'r cofnodion y lle doredig cyntaf i'r funud, yr ail bwynt i'r lle os yw'r cloc Byddwn yn dod â.

yma cyn yw ystyr y gair-kala a nad Rydyn ni newydd grybwyll bod y gair yn golygu pasio.

Es ist …………………… .. nad ……………………… ..

Es ist …………………… .. vor …………………………

Yn y mowldiau uchod nad gair pasio, nos Mae'n golygu, cyn Os yw'r gair var, Kala Mae'n golygu. Er enghraifft, i ddweud awr fel mae'n bump o'r gloch.nadDefnyddir y gair ”. I ddweud awr fel mae'n bump o'r gloch, "cynDefnyddir y gair ”. Yn y mowldiau uchod, deuir â'r munud i'r pwynt cyntaf, a dygir yr awr i'r ail bwynt.. Peidiwch ag anghofio hyn yn hollol. Fel arall, rydych chi'n dweud yr amser yn anghywir. Nawr, gadewch i ni weld ein hesiamplau o ddweud oriau gyda munudau yn Almaeneg.

Mae fünf nad zehn.

Awr onu pump pasio

Mae zehn nad dau

Awr dau on pasio

Mae zwanzig nad drei 

Awr tri o'r ugain pasio

Mae fünfundzwanzig nad pedwar 

Awr pedwar ohonyn nhw dau ddeg pump pasio

Mae Elf nad sieben

Awr saith un ar ddeg pasio

Mae zehn nad fünf

Awr pump ohonyn nhw on pasio

Nawr, gadewch i ni roi enghreifftiau o oriorau Almaeneg sydd ddeg o'r gloch i bump.

Mae fünf cyn fünf
Awr i bump pump var

Mae zehn cyn drei
Awr i dri on var

Mae zwanzig cyn acht
Awr i wyth ugain var

Mae acht cyn dau
Awr mewn dau wyth var

Mae zehn cyn pedwar
Awr am bedwar on var

Mae zwanzig cyn sechs
Awr i chwech ugain var

Mae zwanzig cyn sieben
Awr i saith ugain var

Nawr, gadewch i ni roi enghreifftiau o oriau Almaeneg yn nhermau presennol a phasio:

 • Mae'r amser yn dri: Es ist zwanzig nach drei
 • Tri ar hugain o'r gloch: Es a zwanzig vor drei
 • Mae'r pump o'r gloch dros ddeugain oed: Es ist vierzig nach fünf
 • Yr awr yw pump i ddeugain: Es ist vierzig vor fünf
 • Es ist zehn nach zwei: Mae deg ar ôl deg.
 • Tri o'r tri o'r cloc:
 • Es i fünfundzwanzig nach fünf: Pump i bump
 • Mae'r cloc yn mynd heibio un ar ddeg
 • Es ist fünf vor fünf: Mae pump i bump
 • Es ist zehn vor vier: Mae gan y cloc ddeg
 • Es ist zwanzig vor neun: Ugain i naw o'r gloch
 • Elfyn da: Mae wyth ar amser

Er mwyn gallu dysgu oriau Almaeneg, dywedasom y dylem, yn gyntaf oll, ddysgu Almaeneg.
ein safleoedd rhifau Almaeneg Os dymunwch, gallwch edrych ar y rhain hefyd:

Arogleuon Almaeneg - Offiziell (Swyddogol)

Gwnaethom bob un o'r darlithoedd uchod ar y ffurf a ddefnyddir ym mywyd beunyddiol, gan anwybyddu'r bywyd swyddogol. Fodd bynnag, mewn achosion fel lleferydd swyddogol a gohebiaeth, siaredir oriau dros 24 awr. Er enghraifft, pan elwir dau o'r gloch hanner dydd yn bedwar ar ddeg. Yn ogystal, defnyddir y patrwm y byddwn yn ei roi isod yn ystod oriau swyddogol. Gadewch i ni roi ychydig o enghreifftiau ar gyfer sefyllfaoedd fel hyn:

Yn Almaeneg, mae oriau'n cael eu hysgrifennu neu eu siarad ar y radio, teledu, newyddion a lleoedd tebyg fel a ganlyn.

Es ist ……………………. Uhr ………………………

Yn y patrwm uchod, rydyn ni'n dod â'r awr i'r lle dotiog cyntaf, a'r munud i'r ail le dotiog.

Mae zehn Cloc zwanzig

Awr onu ugain pasio

Mae drei Cloc zehn

Awr tri o'r on pasio

Mae sieben Cloc vierzig

Awr saith Fourty (saith Fourty pasio)

6:50 : Es ist sechs Cloc fünfzig

9:40 : Es ist neun Cloc vierzig

22:55 : Es ist zweiundzwanzig Cloc fünfundfünfzig

Formell Amser Almaeneg - Mwy o Enghreifftiau o Offiziell (Swyddogol) yn dweud:

 • Es ist zehn Uhr zwanzig: Mae Cloc yn rhedeg trwyddo
 • Es ist acht Uhr fünfundzwanzig: 23 o'r gloch
 • 7. 40 Es ist sieben Uhr vierzig
 • 10. 45 Es ist zehn Uhr fünfundvierzig
 • 20. 55 Es ist zwanzig Uhr fünfundfünfzig
 • 22.30 Esist zweiundzwanzig Uhr dreißig

Yn olaf, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar ein delwedd gyda FORMELL - INFORMELL gwylio samplau yr ydym wedi'u paratoi ar eich cyfer.

Gofyn a Dweud Amser yn Almaeneg

Gofyn a Dweud Amser yn Almaeneg

Dysgu Almaeneg Dymunwn y gorau i chi yn eich bywyd.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau, sylwadau ac awgrymiadau am ein cyrsiau Almaeneg i'r fforymau Almaenig neu at y sylwadau ar y gwaelod.

Dymunwn lwyddiant i chi.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig