Gwylio Almaeneg (marw uhrzeit), Dweud yr Oriau Almaeneg, Wie spät ist es?

Yn y wers hon Gwylio Almaeneg Byddwn yn ymdrin â'r pwnc. Darlith oriau Almaeneg; Gellir ei grynhoi o dan y penawdau o ofyn faint o'r gloch yw hi yn Almaeneg, dweud yr amser yn Almaeneg, gofyn a dweud yr amser mewn iaith swyddogol a llafar.Yn gyntaf oll, gadewch inni bwysleisio hynny er mwyn gallu dweud yr amser yn Almaeneg, Rhifau Almaeneg Mae'n angenrheidiol gwybod o leiaf y niferoedd Almaeneg o 1 i 100 yn dda iawn.

Mae'n anodd i ni ddweud yr oriau heb wybod y rhifau Almaeneg yn union. Rhifau Almaeneg os nad ydych wedi ei ddysgu'n dda, yn gyntaf oll ar ôl dysgu rhifau yn dda Gwylio Almaeneg Dylech weithio ar y pwnc. Ni allwch ddysgu clociau Almaeneg heb wybod y rhifau. Hefyd, wrth ddysgu clociau Almaeneg, ni ddylem feddwl fel y dywedwn yn Tyrceg. Byddwn yn rhoi manylion isod. Mae pwnc clociau Almaeneg yn bwnc pwysig iawn, gan ei fod yn cael ei ddefnyddio'n eithaf aml ym mywyd beunyddiol, fel llawer o'n pynciau eraill, ac mae angen ei ddysgu'n dda, mae angen ei wneud llawer.

Gwylio Almaeneg Mae'r pwnc yn cael ei gynnwys yn gyffredinol yng nghwricwlwm addysg 9fed gradd yr ysgol uwchradd ac mae'n debygol o gael ei weld yn y 10fed a'r 11eg gradd hefyd. Yn y cwrs hwn a elwir yn glociau Almaeneg, bydd y pynciau canlynol yn cael eu harchwilio'n fanwl:

 • Sut i ofyn mewn Almaeneg?
 • Sut i ddweud oriau llawn Almaeneg?
 • Sut mae hanner awr yr Almaen?
 • Sut ydych chi'n dweud gwylio chwarter yr Almaen?
 • Sut i ddweud mewn oriau a chofnodion Almaeneg?


Yn y wers hon rydym ni Oriau Almaeneg Byddwn yn ceisio ymdrin â phob agwedd gymaint â phosibl. Yn y wers hon byddwn yn dysgu dweud oriau llawn, hanner oriau, chwarter oriau a munudau yn Almaeneg. hefyd Byddwn yn dysgu gofyn a dweud faint o'r gloch yw hi yn Almaeneg. Byddwn hefyd yn dysgu'r ymadroddion i ddweud yr oriau swyddogol a'r oriau mewn sgyrsiau dyddiol. Mae'r cysyniad o amser yn barth amser, eto ar ein gwefan. Dyddiau Almaeneg dylid dysgu'r pwnc fel cysyniad o amser. Hefyd ar ein gwefan Misoedd yr Almaen Mae'r pwnc a enwir yn un o'r pynciau y dylid eu dysgu ar ôl oriau Almaeneg. Hefyd, os dymunwch ar ôl dysgu'r rhain Tymhorau Almaeneg Gallwch hefyd bori.

Yn araf nawr Gwylio Almaeneg Gadewch i ni fynd i mewn i'n pwnc. Mae gofyn am yr amser yn Almaeneg a dweud bod yr amser yn Almaeneg fel arfer yn cael ei ddysgu i fyfyrwyr gradd 9fed mewn ysgolion, fodd bynnag, gellir rhoi clociau Almaeneg i fyfyrwyr na chymerodd wersi Almaeneg yn y 9fed radd neu a gymerodd wersi Almaeneg ond na chawsant ddigon ohonynt. yn y 10fed radd.

Fel y gwyddoch, diwrnod yw 24 awr. Yn ein sgyrsiau dyddiol, p'un a yw'n wyth y bore neu'n wyth gyda'r nos, pan ofynnwn faint o'r gloch yw hi, rydyn ni bob amser yn dweud wyth. Felly ni fyddem yn dweud ugain o'r gloch. Mae hyn yn wir mewn sgwrs bob dydd. Fodd bynnag, mewn areithiau swyddogol, er enghraifft, ar y radio, teledu, newyddion a chyfryngau tebyg, dywedir yr amser, tra gyda'r nos fe'i gelwir yn ugain o'r gloch ac yn y bore fe'i gelwir yn wyth o'r gloch. Rydyn ni'n siarad dros 12 awr mewn sgyrsiau dyddiol, ond mewn sgyrsiau ffurfiol rydyn ni'n siarad dros 24 awr ac mae rhifau ar ôl 12 hefyd yn cael eu defnyddio.

SUT I OFYN AM YR AMSER YN ALMAENEG?

 • Gwylio mewn Almaeneg: marw Uhrzeit

Mewn Almaeneg, gofynnir i glociau ddefnyddio'r mowld canlynol.

Amser Gofyn Almaeneg

1. Wie spât ist s?
2. Wieviel Uhr ist au?

Wie spât ist s? ac Wieviel Uhr ist au? patrymau cwestiynau yn yr Almaen pa amser ydyw? Mae'n golygu. Gallwch chi ddefnyddio'r ddau batrwm, mae'r ddau ohonyn nhw'n golygu'r un peth.
Mewn Almaeneg dyma'r amser.

Fel y gwelwch, mae'r patrymau Almaeneg hyn yn Saesneg Beth yw'r amser? ve Faint o'r gloch yw hi? mae'r cwestiwn hefyd yn debyg i'r siâp.

Gwybodaeth ychwanegol am yr hyn y mae'r llythyr abil yn ei olygu, sut i ddarllen a sut i ysgrifennu hwn ä Wyddor Almaeneg Esbonnir yn ein pwnc dan y teitl. Os dymunwch, gall ffrindiau ddarllen y pwnc hwnnw.Dweud Amser Almaeneg

Ar ôl dysgu sut y gofynnwyd i'r cloc yn Almaeneg, gadewch i ni edrych ar sut mae'r clociau'n cael eu hadrodd yn awr. (ee yn 1, am bump o'r gloch)
Ar gyfer cyfweliadau swyddogol a gohebiaeth (Formell) defnyddir rhifau 12-24. (ee oriau 20.00 awr awr ar bymtheg ar hugain).

 • Arogl (Offiziell) Gwylio mewn Almaeneg
 • Informell (Inoffiziell) Gwylio mewn Almaeneg

Mae yna wahaniaethau defnydd swyddogol ac anffurfiol mewn Almaeneg. answyddogol enwir y defnydd, anffurfiol a elwir neu Inoffiziell Felly, dylech wybod bod sgyrsiau anffurfiol yn cael eu defnyddio ym mywyd bob dydd pan fo rhywbeth o'r enw çıktı Inoffiziell diye.

Yn yr un modd, gwylio yn ffurfiol peidiwch â dweud neu oriau offiziell hefyd resmi gwybod bod yna ddefnydd swyddogol mewn bywyd, sefydliadau swyddogol, newyddion, teledu, radio.

Yna defnyddiom bwnc gwylio Almaeneg yn y ddau fywyd bob dydd anffurfiol o ran defnydd defnydd ffurfiol hy Arogl Yn gyntaf, byddwn yn defnyddio Informell ym mywyd bob dydd.

Yn gyntaf oll, mewn Almaeneg, dechreuwn gyda'n llawn amser.Dweud Llawn Amser Almaeneg

Gadewch i ni ystyried yr union oriau yn gyntaf. I feistroli'r pwnc hwn, mae angen i chi wybod y rhifau ar eich cof.
Dyma'r dull i ddilyn yr union amser:

Es ist U .. Uhr.

Enghreifftiau Amser Llawn Almaeneg:

 • Amser 5: Es ist fünf Uhr
 • Amser 7: Es ist sieben Uhr
 • Amser 8: Es ist acht Uhr
 • Amser yn 9: Es ist neun Uhr
 • Amser yn 10: Es ist zehn Uhr
 • Amser 12: Es ist zwölf Uhr

Mae fünf Cloc

Awr pump

Mae pedwar Cloc

Awr pedwar

Mae zehn Cloc

Awr on

Mae Elf Cloc

Awr un ar ddeg

Mewn Almaeneg, mae'n hawdd dweud yr union amserau ac yn ogystal â'r enghreifftiau a roddwn uchod, gadewch i ni roi'r enghraifft isod.

Peidiwch â Dweud Amser Almaeneg
Peidiwch â Dweud Amser Almaeneg

Nawr, gadewch i ni edrych ar sut y dywedir yr hanner awr mewn Almaeneg.Almaeneg Peidiwch â dweud yr oriau

Yn yr Almaen, dilynir hanner awr gan ddilyn dull.

Almaeneg Peidiwch â dweud yr oriau

Es ist halb X. (+ 1) yn haneru.

Os yw'r cloc yn bedair a hanner, caiff y lle doredig ei ddwyn i'r pum digid, nid y pedwar digid.
Mae'r gair halb yn golygu hanner.
Gadewch i ni archwilio'r enghreifftiau isod.

 • Pedwar o'r gloch: Es ist halb fünf
 • Pump: clustiau stast Es ist
 • Amser chwech a hanner: Es ist halb sieben
 • Hanner awr wedi deg: Es ist halb Elf

Es ist halb sieben

Mae'n hanner awr wedi chwech o'r gloch

Es ist halb zwei

Mae'n hanner awr wedi un o'r gloch

Es ist halb fünf

Mae'n hanner awr wedi pedwar

Es ist halb vier

Ei dri deg ar hugain

Es ist halb zehn

Mae'n hanner awr wedi naw

Es ist halb Elf

Mae'n hanner awr wedi deg

Es ist halb neun

Mae'n hanner awr wedi wyth

Mewn Almaeneg, gellir dweud bod hanner awr i'w gweld yn fras yn yr enghreifftiau canlynol o sgyrsiau dyddiol ymhlith y cyhoedd:

 • halb sieben: chwech a hanner
 • haneru: saith a hanner
 • halb Elf: deg a hanner
 • un a hanner: halb zwei
 • dwy a hanner: haneru
 • tri a hanner: haneriad

Yr hyn sy'n bwysig yma, mae'n bwysig cofio, y dylech chi ddefnyddio awr o'ch blaen.

Nawr gadewch i ni roi darlun i chi o hanner amser yr Almaen.
Mae enghreifftiau darluniadol yn helpu i ddeall a chofio'r pwnc yn well.

Almaeneg Peidiwch â dweud yr oriau
Almaeneg Peidiwch â dweud yr oriau

* Mewn Almaeneg, hanner awr pan ddywedir wrthych am gofio dweud awr ymlaen.

Dweud yr Almaenwyr

Dweud chwarter mewn Almaeneg chwarter ve chwarter Byddwn yn archwilio mewn dau gam.

Gwylfeydd Almaeneg
Gwylfeydd Almaeneg

Es ist Viertel nach ……………………………… ..

Es ist Viertel vor ………………………………………….

Defnyddir yr ymadroddion rydyn ni wedi'u rhoi uchod i ddweud chwarter awr yr Almaen.

 1. Es ist Viertel nach …………………. patrwm “chwarterMae'n golygu ". Os yw chwarter yr awr yn pasio i'r lle sy'n cael ei adael yn wag gyda dot, dygir y rhif hwnnw.
 2. Es ist Viertel vor ………………. patrwm “chwarterMae'n golygu ". Mae nifer y chwarteri yn cael ei ddwyn i'r lle sy'n cael ei adael yn wag gyda dot.

Yn y cyfamser, gadewch i ni nodi hefyd, yn chwarter clociau'r Almaen, gan ddweud "chwarter"Y gair"chwarterAc mae llythyren gychwynnol y gair hwn bob amser yn cael ei gyfalafu.

Sut i ddweud bod amser yr Almaen chwarter wedi?

Mae amser y chwarter mewn Almaeneg, fel y dangosir yn y patrwm canlynol:

Es ist Viertel nach ist

Yn yr ymadrodd uchod, ystyr y gair nach yw "pasio heibio". Os bydd chwarter yr awr yn mynd heibio, deuir â'r rhif hwnnw i'r man doredig. Er enghraifft, os yw chwarter wedi 3, yna dylech ysgrifennu "drei" yn yr ardal doredig. Ystyr y gair Viertel yw chwarter. Bydd y pwnc yn cael ei ddeall yn well gyda'r enghreifftiau y byddwn yn eu rhoi nawr.

Es ist Viertel nach vier

Mae'n chwarter wedi pedwar

Es ist Viertel nach sieben

Chwarter wedi saith

Es ist Viertel nach neun

Mae'r amser chwarter wedi naw

Es ist Viertel nach elf

Mae'n chwarter wedi deg

Es ist Viertel nach zwölf

Mae'n chwarter wedi deuddeg

Es ist Viertel nach zwei

Chwarter wedi dau

Es ist viertel nach drei

Chwarter wedi tri

Es ist Viertel nach sechs

Chwarter wedi chwech

Enghreifftiau eraill o glociau chwarter yr Almaen:

 • Mae chwarter y pump yn mynd heibio: Es ist Viertel nach fünf
 • Mae chwarter wyth o'r gloch yn mynd heibio: Es ist Viertel nach acht
 • Y chwarter yw pedwar: Es Viertel nach vier
 • Mae'r chwarter yn saith: Es ist Viertel nach sieben

Sut i Ddweud Mae Chwarter Yn Almaeneg?

Yn Almaeneg, dywedir bod gan y chwarter y chwarter fel y dangosir yn y templed canlynol:

Es Viertel vor Es

Yn yr ymadrodd uchod, mae'r gair vor yn golygu "bodoli, aros". Os oes chwarter yr awr, deuir â'r rhif hwnnw i'r man doredig. Er enghraifft, os oes chwarter am 4 o'r gloch, yna dylid ysgrifennu'r lle dotiog fel "vier". Ystyr y gair Viertel yw chwarter. Bydd y pwnc yn cael ei ddeall yn well gyda'r enghreifftiau y byddwn yn eu rhoi nawr.

Es ist Viertel vor neun

Mae'n chwarter i naw

Es ist Viertel vor zehn

Mae'n chwarter i ddeg

Es ist viertel vor elf

Mae'n chwarter i unarddeg o'r gloch

Es ist Viertel vor zwei

Mae'n chwarter i ddau

Es ist Viertel vor vier

Mae'n chwarter i bedwar

Es ist viertel vor drei

Mae'n chwarter i dri

Es ist Viertel vor zwölf

Mae'n chwarter i ddeuddeg

Es ist Viertel vor fünf

Mae'n chwarter i bump

Es ist Viertel vor sechs

Mae'n chwarter i chwech

Enghreifftiau eraill o glociau chwarter yr Almaen:

 • Mae gan y cloc chwarter i bump: Es ist Viertel vor fünf
 • Mae gan y cloc wyth chwarter: Es ist Viertel vor acht
 • Mae gan y cloc bedwar chwarter: Es ist Viertel vor vier
 • Mae gan yr awr saith chwarter: Es ist Viertel vor sieben

Gwylio Almaeneg yn y Cofnodion

Mewn Almaeneg, caiff y clociau munud eu ffurfio yn ôl yr enghraifft ganlynol.

Es ist ach vor / nach ist

Uwchlaw'r cofnodion y lle doredig cyntaf i'r funud, yr ail bwynt i'r lle os yw'r cloc Byddwn yn dod â.

yma cyn yw ystyr y gair-kala a nad Rydyn ni newydd grybwyll bod y gair yn golygu pasio.

Es ist …………………… .. nad ……………………… ..

Es ist …………………… .. vor …………………………

Yn y mowldiau uchod nad gair pasio, nos Mae'n golygu, cyn Os yw'r gair var, Kala Mae'n golygu. Er enghraifft, i ddweud awr fel mae'n bump o'r gloch.nadDefnyddir y gair ”. I ddweud awr fel mae'n bump o'r gloch, "cynDefnyddir y gair ”. Yn y mowldiau uchod, deuir â'r munud i'r pwynt cyntaf, a dygir yr awr i'r ail bwynt.. Peidiwch ag anghofio hyn yn hollol. Fel arall, rydych chi'n dweud yr amser yn anghywir. Nawr, gadewch i ni weld ein hesiamplau o ddweud oriau gyda munudau yn Almaeneg.

Mae fünf nad zehn.

Awr onu pump pasio

Mae zehn nad dau

Awr dau on pasio

Mae zwanzig nad drei 

Awr tri o'r ugain pasio

Mae funfundzwanzig nad pedwar 

Awr pedwar ohonyn nhw dau ddeg pump pasio

Mae Elf nad sieben

Awr saith un ar ddeg pasio

Mae zehn nad fünf

Awr pump ohonyn nhw on pasio

Nawr, gadewch i ni roi enghreifftiau o oriorau Almaeneg sydd ddeg o'r gloch i bump.

Mae fünf cyn fünf
Awr i bump pump var

Mae zehn cyn drei
Awr i dri on var

Mae zwanzig cyn acht
Awr i wyth ugain var

Mae acht cyn dau
Awr mewn dau wyth var

Mae zehn cyn pedwar
Awr am bedwar on var

Mae zwanzig cyn sechs
Awr i chwech ugain var

Mae zwanzig cyn sieben
Awr i saith ugain var

Nawr, gadewch i ni roi enghreifftiau o oriau Almaeneg yn nhermau presennol a phasio:

 • Mae'r amser yn dri: Es ist zwanzig nach drei
 • Tri ar hugain o'r gloch: Es a zwanzig vor drei
 • Mae'r pump o'r gloch dros ddeugain oed: Es ist vierzig nach fünf
 • Yr awr yw pump i ddeugain: Es ist vierzig vor fünf
 • Es ist zehn nach zwei: Mae deg ar ôl deg.
 • Tri o'r tri o'r cloc:
 • Es i fünfundzwanzig nach fünf: Pump i bump
 • Mae'r cloc yn mynd heibio un ar ddeg
 • Es ist fünf vor fünf: Mae pump i bump
 • Es ist zehn vor vier: Mae gan y cloc ddeg
 • Es ist zwanzig vor neun: Ugain i naw o'r gloch
 • Elfyn da: Mae wyth ar amser

Er mwyn gallu dysgu oriau Almaeneg, dywedasom y dylem, yn gyntaf oll, ddysgu Almaeneg.
ein safleoedd rhifau Almaeneg Os dymunwch, gallwch edrych ar y rhain hefyd:

Arogleuon Almaeneg - Offiziell (Swyddogol)

Gwnaethom bob un o'r darlithoedd uchod ar y ffurf a ddefnyddir ym mywyd beunyddiol, gan anwybyddu'r bywyd swyddogol. Fodd bynnag, mewn achosion fel lleferydd swyddogol a gohebiaeth, siaredir oriau dros 24 awr. Er enghraifft, pan elwir dau o'r gloch hanner dydd yn bedwar ar ddeg. Yn ogystal, defnyddir y patrwm y byddwn yn ei roi isod yn ystod oriau swyddogol. Gadewch i ni roi ychydig o enghreifftiau ar gyfer sefyllfaoedd fel hyn:

Yn Almaeneg, mae oriau'n cael eu hysgrifennu neu eu siarad ar y radio, teledu, newyddion a lleoedd tebyg fel a ganlyn.

Est ……………………. Uhr ………………………

Yn y patrwm uchod, rydyn ni'n dod â'r awr i'r lle dotiog cyntaf, a'r munud i'r ail le dotiog.

Mae zehn Cloc zwanzig

Awr onu ugain pasio

Mae drei Cloc zehn

Awr tri o'r on pasio

Mae sieben Cloc vierzig

Awr saith Fourty (saith Fourty pasio)

6:50 : Es ist sechs Cloc fünfzig

9:40 : Es ist neun Cloc vierzig

22:55 : Es ist zweiundzwanzig Cloc fünfundfunfzig

Formell Amser Almaeneg - Mwy o Enghreifftiau o Offiziell (Swyddogol) yn dweud:

 • Es ist zehn Uhr zwanzig: Mae Cloc yn rhedeg trwyddo
 • Es ist acht Uhr fünfundzwanzig: 23 o'r gloch
 • 7. 40 Es ist sieben Uhr vierzig
 • 10. 45 Es ist zehn Uhr fünfundvierzig
 • 20. 55 Es ist zwanzig Uhr fünfundfünfzig
 • 22.30 Esist zweiundzwanzig Uhr dreißig

Yn olaf, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar ein delwedd gyda FORMELL - INFORMELL gwylio samplau yr ydym wedi'u paratoi ar eich cyfer.

Gofyn a Dweud Amser yn Almaeneg
Gofyn a Dweud Amser yn Almaeneg

Rydyn ni'n gorffen y pwnc clociau Almaeneg yma, gyfeillion. Y pwnc hwn, fel ein pynciau eraill, yw'r canllaw mwyaf cynhwysfawr a ysgrifennwyd ar glociau Almaeneg ac nid oes angen adnoddau eraill arno. Dymunwn y gorau i chi yn eich gyrfa ddysgu Almaeneg.

Gallwch ysgrifennu pob math o gwestiynau, barn ac awgrymiadau am ein gwersi Almaeneg yn y fforymau Germanx neu yn yr adran sylwadau isod. Mae hyfforddwyr Germanax yn aros am eich cwestiynau.

Dymunwn lwyddiant i chi.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
87 Sylw
 1. berkay yn dweud

  mae fy athro yn dda ac yn braf, sut allwn ni wneud clociau digidol yn Almaeneg, fel wyth 30?

 2. dienw yn dweud

  Mae'n neis iawn, diolch

 3. haearn sedanur yn dweud

  da iawn

 4. bardd samet yn dweud

  diolch fe weithiodd i mi gellir ychwanegu mwy o bethau pob lwc

 5. seda moloğlu yn dweud

  Diolch yn fawr iawn, ond nid oes amheuaeth sut

 6. Arwr o'r enw yn dweud

  Diolch. 😀

 7. Muhittin yn dweud

  Mae'n neis iawn, diolch yn fawr iawn

 8. dienw yn dweud

  Mae'n dda, ond mae darllen clociau digidol a sut i ofyn cwestiynau ar goll. Gallai fod yn well.

 9. dienw yn dweud

  roedd yn wych

 10. beren oreoglu yn dweud

  Da iawn Diolch i'r bobl a gyfrannodd.

 11. tua yn dweud

  Mae'n wych, dysgais faint o wersi na allai'r athro esbonio mewn 10 munud, bendith Duw y rhai a'i paratôdd

 12. defuq yn dweud

  Roedd yn dda eto. diolch am eich ymdrechion

 13. zayn malik fan yn dweud

  Diolch am eich gwaith wedi'i baratoi'n dda iawn 🙂

 14. smac yn dweud

  Gwych iawn :)) Duw bendithia chi inshallah

 15. pen ysgafn yn dweud

  Oni ddylid ychwanegu Uhr at ddiwedd yr oriau?

  1. dienw yn dweud

   Dim ond oriau llawn sydd eu hangen arnaf

 16. dienw yn dweud

  Diolch yn fawr iawn…

 17. Zafer Samet yn dweud

  Mae'n llwyddiannus iawn, ond yr unig broblem yw ei fod heddiw wedi'i rannu'n “ffurfiol ac anffurfiol”, hoffwn pe baech yn esbonio'r pwnc hwn o dan ddau bennawd 🙂

 18. reisxnumx yn dweud

  bro danke schon

 19. ertugrul yn dweud

  Mae'n hanner awr wedi pedwar: Es ist halb fünf, fe wnaethoch chi ei ysgrifennu'n anghywir, nid fünf, vier :))

  1. ertugrul yn dweud

   Sylweddolais yn ddiweddarach ei fod yn eithaf anghywir Mae hi'n hanner awr wedi pedwar: Es ist halb funf
   hanner awr wedi pump: Es ist halb sechs
   Amser chwech a hanner: Es ist halb sieben
   10:30: Es ist halb elf

   1. almancax yn dweud

    HELO, NID OES DIM DEDFRYDAU ANGHYWIR YN YR ENGHREIFFTIAU O DDEDFRYDAU RYDYM WEDI EU RHOI.
    RYDYCH WEDI GWNEUD DYSGU.

   2. Ahmet yn dweud

    Nid yw'n anghywir bod un trosysgrif yn cael ei ysgrifennu mewn Almaeneg a hanner awr.

   3. dienw yn dweud

    Rydych chi'n anghywir, rwy'n meddwl am hanner awr wedi'r awr nesaf yn Almaeneg.

  2. almancax yn dweud

   HELO, NI DDOD O HYD I UNRHYW ANGHYWIRIADAU YN YR ENGHRAIFFT O DDEDFRYDAU RYDYM WEDI EU RHOI.

  3. betys yn dweud

   Ertuğrul yw'r rheol i'w ddweud awr ymlaen. Hynny yw, mae'n wirion eich bod wedi ysgrifennu sylw heb yn wybod iddo, frawd.

   1. dienw yn dweud

    gwych anhygoel super da iawn german gwylio neis iawn llongyfarchiadau germanx

  4. dienw yn dweud

   1 awr ar y blaen dywedir am hanner awr

 20. dienw yn dweud

  Ychwanegwch yn erbyn 20 i chwarter i neu rywbeth.

 21. ali yn dweud

  Yn ddiweddarach, mae hi'n hanner awr wedi pedwar: Es ist halb funf
  hanner awr wedi pump: Es ist halb sechs
  Amser chwech a hanner: Es ist halb sieben
  10:30 am: Es ist halb elfr
  yma

  1. Kerem yn dweud

   Dywedir 1 awr ym mlaen, sef eithaf cywir am haner awr wedi yr oriau.

 22. Hesna Hardd yn dweud

  Helo, hoffwn pe gallech ysgrifennu'r rhannau rhif yn rhifiadol, credwch fi, byddai'n llawer gwell. Er enghraifft, dywedasoch ei bod yn bedwar deg wedi pump a dywedasoch Es ist vierzig nach fünf mewn ymateb. Pam nad oes dau ddeg i chwech?

  1. almancax yn dweud

   Ar ein gwefan, mae amrywiaeth eang o ymarferion am glociau ac yn yr arddull rydych chi ei eisiau, syr.
   Regards ..

 23. dienw yn dweud

  Mae gennyf hyder llwyr yn Germanx

 24. eylem yn dweud

  Mae'n wefan dda iawn … defnyddiol IAWN.. Diolch germanx 🙂

 25. Ahmet yn dweud

  Diolch yn fawr iawn am fy Arholiad Almaeneg ( ͡ ° ͜ʖ ͡ °)

 26. Anhysbys yn dweud

  Diolch yn fawr iawn

 27. tad neis yn dweud

  Sawl safle rydw i wedi ymweld â nhw, dyma'r esboniad gorau, rhif deg, pum seren?

 28. gurdal yn dweud

  Wedi'i egluro'n dda iawn, diolch

 29. Kaan yn dweud

  Ni allaf ddiolch digon i chi. yn fwy disgrifiadol na’r hyn ysgrifennodd yr athrawes am glociau… Diolch…

  1. dienw yn dweud

   gwaith cartref Almaenwr wedi'i baratoi'n dda iawn maen nhw'n ein helpu ni
   Mae graddwyr 9fed yn helpu gyda gwersi Almaeneg

 30. Batumi yn dweud

  Ni allwn ddod o hyd i'r un roeddwn i eisiau ar safleoedd gwirion dwp

 31. dienw yn dweud

  GWIR IAWN, SAFLE HYDER IAWN
  MYNEGIAD PWNC ORIAU GERMAN YN FAWR

 32. dienw yn dweud

  GWYLIWCH GERMANIAID YN ANHYGOEL YAAAAAAAA
  MAE MYNEGIANT PWNC ALMAENEG ANHYGOEL AR Y SAFLE HWN

 33. ei yn dweud

  diolch

 34. dirgelwch yn dweud

  da iawn

  1. dienw yn dweud

   ie yn hir iawn

 35. SEDA yn dweud

  Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr iawn, fe helpodd fi lawer

 36. dienw yn dweud

  Nid wyf erioed wedi gweld safle arall sy'n dysgu gwersi Almaeneg yn ogystal â hyn, rydym bob amser yn astudio ein dosbarthiadau o'r wefan hon, mae ein hathro Almaeneg bob amser yn argymell y wefan hon i ni.

 37. Yare yn dweud

  Boed i Allah fod yn falch gyda chi, fe weithiodd gymaint i mi fel bod Allah yn rhoi beth bynnag a fynnoch.

 38. Ahmet Can yn dweud

  Da iawn i'r rhai a wnaeth yn dda

 39. dienw yn dweud

  godidog

 40. gwestai yn dweud

  Diolch yn fawr

 41. Rage yn dweud

  Yha ti yw'r dyn, diolch

 42. Derbynneb yn dweud

  Brawd mukemel, nid yw fy athro Almaeneg yn ei esbonio felly.

 43. Neva yn dweud

  Rydych chi'n berffaith diolch yn fawr

 44. môr yn dweud

  ieuenctid superrr

 45. azeri gardash yn dweud

  mae'n safle neis iawn, neis iawn, a dweud y gwir, rwy'n ei hoffi'n fawr

 46. dienw yn dweud

  Mae'n hawdd dweud yr amser yn Almaeneg, diolch yn fawr iawn germanx

 47. diliau yn dweud

  Diolch yn fawr iawn am eich cymorth iechyd.

 48. Ahmet yn dweud

  Wel, dwi ddim yn gwybod beth fyddwn i'n ei wneud heboch chi, dysgais hyn diolch i chi, diolch yn fawr iawn.

 49. sillaf yn dweud

  helpodd fi yn yr arholiad tenkyou so mach

 50. Hitler yn dweud

  Pob hwyl i'r rhai sy'n diolch

 51. Blwch bwyta KFC yn dweud

  Am y tro cyntaf roeddwn yn gallu gwneud rhywbeth yn german .. diolch germanx

 52. Dur Ibrahim yn dweud

  Roedd wedi'i baratoi'n dda iawn ac wedi helpu llawer gyda'ch gwaith.

 53. iau caesar yn dweud

  A allai fod camgymeriad yn y rhan 22:30?

  1. Canolfan Addysg yr Almaen yn dweud

   Helo, do roedd camgymeriad, fe'i hysgrifennwyd tuag yn ôl, fe'i cywirwyd ar unwaith ar ôl eich rhybudd.
   Diolch i chi am eich sylw, rhybudd a sylw, rydym yn dymuno llwyddiant i chi.

 54. Mr Grant yn dweud

  esr perffaith

 55. mary yn dweud

  danke schön

 56. dienw yn dweud

  fe wnaethoch chi sillafu rhifau'n anghywir yn rhywle ond fe helpodd hynny yn fy arholiad

 57. rumeysa yn dweud

  Roedd darlith oriau Almaeneg yn berffaith, rydym hefyd yn astudio o'r safle hwn yn yr ysgol.

 58. HANDAN yn dweud

  ROEDD ORIAU YN GERMAN YN FYNEGIAD NEU IECHYD PWNC RHYFEDD. CYFARCHION GAN YSGOL UWCHRADD BUCA GWYDDONIAETH I BAWB CENHEDL HUUUU

 59. AAS yn dweud

  ROEDD PWNC YR WYLIWADAU ALMAENEG MOR HARDDWCH, MOR GLIR A GELLIR EI ESBONIO YN Y MANWL HWN.
  NI ALL FOD YN WELL.
  CHI'N GWYBOD Y BUSNES HWN PARCH GWERTH TÎM ALMANCAX.COM.
  RWY'N ADDEWID FY NGHYFARCHION.
  YNGHYD Â CHYFEILLION ERAILL SY'N DARLLEN YR ADRAN SY'N DYSGU ALMAENEG YN Y BRIFYSGOL, RYDYM YN CAEL EICH SAFLE YN ANHYGOEL.
  DIOLCH YN FAWR, DA GAEL CHI MEWN GWIRIONEDD.

 60. unigol yn dweud

  Sut i ddweud faint o'r gloch yw hi yn Almaeneg?

 61. SEDA yn dweud

  Pa mor hyfryd yr eglurir pwnc clociau Almaeneg, yn syml, mae'n wych! Rwy'n cael fy chwythu i ffwrdd yn swyddogol. mae'r wefan hon yn dysgu Almaeneg mewn gwirionedd.
  Rydych chi wedi gwneud porth addysg go iawn, rwy'n dweud halal. Nid oes unrhyw gynnwys swnian fel gwefannau eraill.
  Rwy'n eich llongyfarch a'ch gwerthfawrogi'n fawr.

 62. ayla yn dweud

  Rwyf wrth fy modd â'r adroddiad ar y wefan hon, sut mae'n cael ei esbonio mor dda, rwy'n eich llongyfarch yn fawr 🙂

 63. PRESENNOL yn dweud

  ORIAU ALMAENEG OND GELLIR EI DDWEUD FELLY HYSBYS MAE'N FYNEGIAD PWNC MANWL IAWN. DYMA Y GERMANIAID MWYAF TYWYLLWCH MYNEGIAD PWNC.

 64. mahmutlar yn dweud

  Mae wedi bod yn destun gwych o wylio Almaeneg, yr esboniad pwnc mwyaf prydferth, diolch

 65. zubeyde yn dweud

  Diolch i chi, dysgais amser Almaeneg hefyd, diolch yn fawr iawn.

 66. bedri yn dweud

  Roedd clociau Almaeneg yn ymddangos yn ddryslyd iawn i mi, ond rwy'n meddwl fy mod wedi ei gael at ei gilydd ychydig.

 67. MarlinReums yn dweud

  Dosbarthiadau ar y safle

 68. Selcuk yn dweud

  Roedd yn ddarlith braf iawn, dysgais yr oriau diolch i chi.

 69. GULSAH yn dweud

  DYSGU ORIAU GERMANAIDD

 70. dwndar yn dweud

  DYSGAIS O OLAF I DDWEUD ORIAU YN GERMAN

 71. Markus yn dweud

  naratif gwych, dyma sut mae clociau Almaeneg yn cael eu hesbonio!

 72. Charlesapere yn dweud

  очень diddorol

 73. Normandew yn dweud

  + за post

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.