kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hysbyseb: hebrwng

Dyddiau Almaeneg, Diwrnodau yr Wythnos Almaeneg (Wochentage)

Yn ein gwersi cyntaf, byddwn yn gweld yr iaith Almaeneg mewn diwrnodau Almaeneg, yna yn y misoedd, tymor yr Almaen ac yn ddiweddarach mewn Almaeneg.

Mae pwnc dyddiau'r Almaen yn hawdd i'w ddysgu a'i gofio. Fel y gwyddoch, mae gan flwyddyn 4 tymor, 12 mis, 52 wythnos a 365 diwrnod. Mae 7 diwrnod mewn wythnos. Felly nawr byddwn yn dysgu enw'r dyddiau Almaeneg am 7 diwrnod.

Rhoddir y dyddiau yn Almaeneg yn Nhwrceg, a rhoddir eu sillafu yn Almaeneg a'u ynganiad mewn cromfachau isod.
Mewn darlleniadau Twrcaidd, mae'r: arwydd yn dangos y bydd y llythyr blaenorol yn cael ei ddarllen ychydig yn hwy.

DIWRNOD ALMAENEG, DIWRNOD ALMAENEG O WYTHNOS (WOCHENTAGE)

Dewch i ni weld dyddiau'r Almaen yn gyntaf mewn tabl, ysgrifennu Twrceg ac Almaeneg. Yna, gadewch i ni weld yr ynganiad Twrcaidd trwy ysgrifennu fesul un.

Dyddiau Almaeneg a Thwrceg

DIWRNODAU ALMAENEG
Montag Dydd Llun
Dienstag Dydd Mawrth
Mittwoch Dydd Mercher
Donnerstag Dydd Iau
Dydd Gwener Dydd Gwener
Samstag Dydd Sadwrn
Sonntag Dydd Sul

Dyddiau Almaeneg fel uchod. Gynt yn Almaeneg ar gyfer dydd Sadwrn Sonnabend Defnyddiwyd y gair. Ond nawr Samstag Defnyddir y gair yn fwy. Still, gadewch i ni roi gwybodaeth ychwanegol hynny yn rhywle Sonnabend Os ydych chi'n clywed y gair, byddwch yn wybodus. Sonnabend gair yn Almaeneg Dydd Sadwrn yn nodi diwrnod yr wythnos. Mae'n golygu dydd Sadwrn. Ond nawr y mwyaf Samstag Defnyddir y gair.

Dyddiau Almaeneg a Darlleniadau Twrcaidd

Nawr, gadewch i ni ysgrifennu rhestr o ddyddiau Almaeneg gyda darlleniadau Twrcaidd:
Mewn darlleniadau Twrcaidd, mae'r: arwydd yn dangos y bydd y llythyr blaenorol yn cael ei ddarllen ychydig yn hwy.

 • Dydd Llun: Montag (Modd: nt: g)
 • Dydd Mawrth: Dienstag (Ns Di yn: g)
 • Dydd Mercher: Mittwoch (Mitvoh)
 • Dydd Iau: Donnerstag (Yn donırs: g)
 • Dydd Gwener: Dydd Gwener (Frayt: f)
 • Dydd Sadwrn: Samstag (Sämsta: g)
 • Marchnad: Sonntag (Zonta: g)

Dyddiau Almaeneg Gallwch ddod ar draws y pwnc ar unrhyw adeg o'r dydd ac unrhyw le. Mewn calendrau, wrth brynu tocynnau awyren, archebu lle mewn unrhyw westy, prynu tocynnau ar gyfer unrhyw ornest, mynd i gyngerdd, ac ati. Dyddiau Almaeneg yn sicr bydd angen y pwnc arnoch chi. Ni allwch wneud unrhyw un o'r pethau hyn heb wybod dyddiau'r Almaen.

Esiampl o Ddyddiau Almaeneg

 

Dyddiau Almaeneg

Dyddiau Almaeneg

Dedfrydau Ynglŷn â Dyddiau'r Almaen

Wrth roi brawddegau enghreifftiol, yn gyntaf “pa ddiwrnod yw heddiwGadewch i ni ddysgu gofyn y cwestiwn.

Tag Welcher ist heute?

Pa ddiwrnod yw hi heddiw?

Heute ist Dienstag 

Heddiw yw dydd Mawrth

Heute ist Donnerstag

Heddiw yw dydd Iau

Heute ist Mittwoch

Heddiw yw dydd Mercher

Tag Welcher ist heute?

Pa ddiwrnod yw hi heddiw?

Heute ist Freitag

Heddiw yw dydd Gwener

Heute ist Montag

Heddiw yw dydd Llun

Dedfrydau Amrywiol yn Almaeneg

Nawr "pa ddiwrnod yw yforyGadewch i ni archwilio'r cwestiwn ”a'r atebion y gellir eu rhoi i'r cwestiwn hwn:

Tag Welcher ist morgen?

Pa ddiwrnod yw yfory?

Morgen ist Samstag

Yfory yw dydd Sadwrn

Morgen ist Sonntag

Yfory yw dydd Sul

Tag Welcher ist morgen?

Pa ddiwrnod yw yfory?

Morgen ist Freitag

Yfory yw dydd Gwener

yfory yw dydd Llun

Yfory yw dydd Llun

Morgen ist Mittwoch

Yfory yw dydd Mercher

Annwyl ffrindiau, fel y gwelir yn y brawddegau enghreifftiol uchod "heuteY gair "yn Nhwrceg"heddiw"Yn golygu,"MorgenY gair ""yforyMae'n golygu ". Yn y cyfamser, ychydig mwy o wybodaeth: os Morgen Os yw llythyren gychwynnol y gair wedi'i hysgrifennu mewn llythrennau bach "yforyYn golygu "ond yfory cychwynnol y gair fel y gwelir yma (yfory) pan fydd y llythrennau cyntaf yn cael eu cyfalafu "boreMae'n golygu ". Gadewch i ni hefyd roi'r ychydig wybodaeth hon.

Nawr, gadewch i ni barhau â'n brawddegau enghreifftiol am ddyddiau'r Almaen.

 • Llinell Wine Woche 7 Tage: Mae gennym 7 diwrnod mewn wythnos.
 • Rhyfel y Worgestern Montag: Y diwrnod cyn ddoe oedd dydd Llun.
 • Rhyfel Gestern Dienstag: Ddoe oedd dydd Mawrth.
 • Heute ist Mittwoch: Heddiw yw dydd Mercher.
 • Morgen ist Donnerstag: Yfory yw dydd Iau.
 • Übermorgen ist Freitag: Dydd Gwener ar ôl yfory.

Gadewch i ni roi ychydig mwy o enghreifftiau:

Heute ist Montag. : Heddiw yw dydd Llun.
Heute ist Dienstag. : Heddiw yw dydd Mawrth.
Heute ist Mittwoch. : Heddiw yw dydd Mercher.
Heute ist Donnerstag. : Heddiw yw dydd Iau.
Heute ist Freitag. : Heddiw yw dydd Gwener.

 

Dedfrydau Sampl Dyddiau Almaeneg

Dedfrydau Sampl Dyddiau Almaeneg

 

Dweud yn Almaeneg: ddoe, heddiw, yfory

 • Heute ist Montag: Heddiw yw dydd Llun
 • Heute ist Dienstag: Dydd Mawrth Heddiw
 • Heute ist Donnerstag: Heddiw yw dydd Iau
 • Gestern war Montag: Ddoe oedd dydd Llun
 • Rhyfel Gestern Mittwoch: Ddoe oedd dydd Mercher
 • Rhyfel Gestern Freitag: Ddoe oedd dydd Gwener
 • Morgen ist Montag: Yfory dydd Llun
 • Morgen ist Freitag: Yfory Gwener
 • Morgen ist Samstag: Dydd Sadwrn Yfory

Heute ist Montag. : Heddiw yw dydd Llun.
Heute ist Dienstag. : Heddiw yw dydd Mawrth.
Heute ist Mittwoch. : Heddiw yw dydd Mercher.
Heute ist Donnerstag. : Heddiw yw dydd Iau.
Heute ist Freitag. : Heddiw yw dydd Gwener.

Rydych chi wedi darllen ein darlith Almaeneg. Misoedd a Tymhorau Almaeneg Ydych chi wedi darllen ein darlith? Ar ôl darllen misoedd a thymhorau'r Almaeneg yn Almaeneg, byddwch chi'n dysgu dyddiau, misoedd a thymhorau'r Almaen.

Dyddiau Almaeneg Prawf Pwnc

Rydym yn argymell eich bod yn datrys prawf pwnc Dyddiau'r Almaen yn gyflym, y byddwn yn ei baratoi cyn bo hir.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax.

Ar gael nawr rhifau Almaeneg Gallwch hefyd ddarllen ein gwers Almaeneg.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig