Dyddiau Almaeneg

Yn yr erthygl hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth am ddyddiau Almaeneg, ynganiad dyddiau Almaeneg a'u fersiwn Twrcaidd. Annwyl gyfeillion, croeso i'n gwers o'r enw "Esbonio dyddiau'r wythnos yn Almaeneg". Yn ein gwersi cyntaf fel hyn, fe'ch cyflwynir i eiriau Almaeneg ac ni fydd angen unrhyw wybodaeth flaenorol arnoch. dyddiau Almaeneg, yna cawn weled y misoedd, tymhorau yr Almaen, a rhifedi y Germaniaid yn ein gwersi diweddaf.Mae pwnc dyddiau'r Almaen yn hawdd i'w ddysgu a'i gofio. Fel y gwyddoch, mae 4 tymor, 12 mis, 52 wythnos a 365 diwrnod mewn blwyddyn. Mae 7 diwrnod mewn wythnos. Yn yr achos hwnnw Dyddiau Almaeneg Ar y pwnc byddwn nawr yn dysgu enw'r 7 diwrnod yn yr wythnos.

isod Dyddiau Almaeneg Fe'u rhoddir mewn Tyrceg, a rhoddir eu sillafu a'u hynganiadau Almaeneg mewn cromfachau.
Mewn darlleniadau Twrcaidd, mae'r: arwydd yn dangos y bydd y llythyr blaenorol yn cael ei ddarllen ychydig yn hwy.

Dyddiau Almaeneg Os ydych chi eisiau dysgu mwy am ddyddiau Almaeneg a chlywed ynganiad dyddiau Almaeneg, gallwch wylio ein fideo o'r enw dyddiau Almaeneg ar ein sianel youtube almancax.

DIWRNOD ALMAENEG, DIWRNOD ALMAENEG O WYTHNOS (WOCHENTAGE)

Dewch i ni weld dyddiau'r Almaen yn gyntaf mewn tabl, ysgrifennu Twrceg ac Almaeneg. Yna, gadewch i ni weld yr ynganiad Twrcaidd trwy ysgrifennu fesul un.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Dyddiau Almaeneg a Thwrceg

Rhoddir dyddiau'r wythnos yn Almaeneg a'u hystyron Twrcaidd yn y tabl isod. Nid oes angen i ni ei ddweud, ond gadewch inni eich atgoffa bod yn rhaid cofio pwnc pwysig fel dyddiau Almaeneg yn dda. Felly astudiwch y tabl canlynol yn dda.

Dyddiau Almaeneg
Dyddiau Almaeneg
Montag Dydd Llun
Dienstag Dydd Mawrth
Mittwoch Dydd Mercher
Donnerstag Dydd Iau
Dydd Gwener Dydd Gwener
Samstag Dydd Sadwrn
Sonntag Dydd Sul

Ynganiadau German Days

Mae dyddiau Almaeneg a'u hynganiad yn y tabl isod.

Ynganiadau dyddiau Almaeneg a Thyrceg
Ynganiadau German Days
Almaeneg yn Nhwrceg ynganiad
Montag Dydd Llun Montag
Dienstag Dydd Mawrth Di:nztag
Mittwoch Dydd Mercher Mitvoh
Donnerstag Dydd Iau Denmarc
Dydd Gwener Dydd Gwener fghaytag
Samstag Dydd Sadwrn Zamstag
Sonntag Dydd Sul Zontag

Dyddiau Almaeneg fel uchod. Gynt yn Almaeneg ar gyfer dydd Sadwrn sonnabend Defnyddiwyd y gair. Ond nawr Samstag Defnyddir y gair yn fwy. Still, gadewch i ni roi gwybodaeth ychwanegol hynny yn rhywle sonnabend Os ydych chi'n clywed y gair, byddwch yn wybodus. sonnabend gair yn Almaeneg Dydd Sadwrn yn nodi diwrnod yr wythnos. Mae'n golygu dydd Sadwrn. Ond nawr y mwyaf Samstag Defnyddir y gair.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Dyddiau Almaeneg a Darlleniadau Twrcaidd

Nawr, gadewch i ni ysgrifennu rhestr o ddyddiau Almaeneg gyda darlleniadau Twrcaidd:
Mewn darlleniadau Twrcaidd, mae'r: arwydd yn dangos y bydd y llythyr blaenorol yn cael ei ddarllen ychydig yn hwy.

 • Dydd Llun: Montag (Modd: nt: g)
 • Dydd Mawrth: Dienstag (Ns Di yn: g)
 • Dydd Mercher: Mittwoch (Mitvoh)
 • Dydd Iau: Donnerstag (Yn donırs: g)
 • Dydd Gwener: Dydd Gwener (Frayt: f)
 • Dydd Sadwrn: Samstag (Sämsta: g)
 • Marchnad: Sonntag (Zonta: g)

Dyddiau Almaeneg Gallwch ddod ar draws y pwnc ar unrhyw adeg o'r dydd ac unrhyw le. Mewn calendrau, wrth brynu tocynnau awyren, archebu lle mewn unrhyw westy, prynu tocynnau ar gyfer unrhyw ornest, mynd i gyngerdd, ac ati. Dyddiau Almaeneg yn sicr bydd angen y pwnc arnoch chi. Ni allwch wneud unrhyw un o'r pethau hyn heb wybod dyddiau'r Almaen.


Esiampl o Ddyddiau Almaeneg

Dyddiau Almaeneg
Dyddiau Almaeneg

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

Gofyn ac Ateb y Cwestiwn Beth yw Diwrnod Heddiw yn Almaeneg

Wrth roi brawddegau enghreifftiol, yn gyntaf “pa ddiwrnod yw heddiwGadewch i ni ddysgu gofyn y cwestiwn.

Tag Welcher ist heute?

Pa ddiwrnod yw hi heddiw?

Heute ist Dienstag 

Heddiw yw dydd Mawrth

Heute ist Donnerstag

Heddiw yw dydd Iau

Heute ist Mittwoch

Heddiw yw dydd Mercher

Tag Welcher ist heute?

Pa ddiwrnod yw hi heddiw?

Heute ist Freitag

Heddiw yw dydd Gwener

Heute ist Montag

Heddiw yw dydd Llun

Gofyn ac Ateb y Cwestiwn Pa Ddiwrnod Mae Yfory yn Almaeneg

Nawr "pa ddiwrnod yw yforyGadewch i ni archwilio'r cwestiwn ”a'r atebion y gellir eu rhoi i'r cwestiwn hwn:

Tag Welcher ist morgen?

Pa ddiwrnod yw yfory?

Morgen ist Samstag

Yfory yw dydd Sadwrn

Morgen ist Sonntag

Yfory yw dydd Sul

Tag Welcher ist morgen?

Pa ddiwrnod yw yfory?

Morgen ist Freitag

Yfory yw dydd Gwener

yfory yw dydd Llun

Yfory yw dydd Llun

Morgen ist Mittwoch

Yfory yw dydd MercherAnnwyl ffrindiau, fel y gwelir yn y brawddegau enghreifftiol uchod "heuteY gair "yn Nhwrceg"heddiw"Yn golygu,"MorgenY gair ""yforyMae'n golygu ". Yn y cyfamser, ychydig mwy o wybodaeth: os Morgen Os yw llythyren gychwynnol y gair wedi'i hysgrifennu mewn llythrennau bach "yforyYn golygu "ond yfory cychwynnol y gair fel y gwelir yma (yfory) pan fydd y llythrennau cyntaf yn cael eu cyfalafu "boreMae'n golygu ". Gadewch i ni hefyd roi'r ychydig wybodaeth hon.

Nawr, gadewch i ni barhau â'n brawddegau enghreifftiol am ddyddiau'r Almaen.

Brawddegau enghreifftiol dyddiau Almaeneg

 • Llinell Wine Woche 7 Tage: Mae gennym 7 diwrnod mewn wythnos.
 • Rhyfel y Worgestern Montag: Y diwrnod cyn ddoe oedd dydd Llun.
 • Rhyfel Gestern Dienstag: Ddoe oedd dydd Mawrth.
 • Heute ist Mittwoch: Heddiw yw dydd Mercher.
 • Morgen ist Donnerstag: Yfory yw dydd Iau.
 • Übermorgen ist Freitag: Dydd Gwener ar ôl yfory.

Ymadroddion Almaeneg i Ddweud Pa Ddiwrnod Yw Heddiw

 • Heute ist Montag. : Heddiw yw dydd Llun.
 • Heute ist Dienstag. : Heddiw yw dydd Mawrth.
 • Heute ist Mittwoch. : Heddiw yw dydd Mercher.
 • Heute ist Donnerstag. : Heddiw yw dydd Iau.
 • Heute ist Freitag. : Heddiw yw dydd Gwener.
Dedfrydau Sampl Dyddiau Almaeneg
Dedfrydau Sampl Dyddiau Almaeneg

Dweud yn Almaeneg: ddoe, heddiw, yfory

 • Heute ist Montag: Heddiw yw dydd Llun
 • Heute ist Dienstag: Dydd Mawrth Heddiw
 • Heute ist Donnerstag: Heddiw yw dydd Iau
 • Gestern war Montag: Ddoe oedd dydd Llun
 • Rhyfel Gestern Mittwoch: Ddoe oedd dydd Mercher
 • Rhyfel Gestern Freitag: Ddoe oedd dydd Gwener
 • Morgen ist Montag: Yfory dydd Llun
 • Morgen ist Freitag: Yfory Gwener
 • Morgen ist Samstag: Dydd Sadwrn Yfory

Heute ist Montag. : Heddiw yw dydd Llun.
Heute ist Dienstag. : Heddiw yw dydd Mawrth.
Heute ist Mittwoch. : Heddiw yw dydd Mercher.
Heute ist Donnerstag. : Heddiw yw dydd Iau.
Heute ist Freitag. : Heddiw yw dydd Gwener.

Rydych chi wedi darllen ein darlith Almaeneg. Misoedd a Tymhorau Almaeneg Ydych chi wedi darllen ein darlith? Ar ôl darllen misoedd a thymhorau'r Almaeneg yn Almaeneg, byddwch chi'n dysgu dyddiau, misoedd a thymhorau'r Almaen.

Dyddiau Almaeneg Prawf Pwnc

Rydym yn argymell eich bod yn datrys prawf pwnc Dyddiau'r Almaen yn gyflym, y byddwn yn ei baratoi cyn bo hir. Fel rheol, dangosir darlithoedd dyddiau Almaeneg i fyfyrwyr yn y nawfed radd. Gellir dysgu pwnc dyddiau Almaeneg yn y 9fed radd i fyfyrwyr na chymerodd wersi Almaeneg yn y 10fed radd.

Mae’r ddarlith gynhwysfawr hon, yr ydym wedi’i pharatoi ar destun dyddiau Almaeneg, yn ganllaw, ac os oes gennych unrhyw fater neu gais arall y mae angen inni sôn amdano, rhowch wybod i ni.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax.

Brawddegau cymysg am ddyddiau yn Almaeneg

 1. Montag (Dydd Llun):
  1. “Ich gehe ydw Montag zum Arzt.” - “Rydw i'n mynd at y meddyg ddydd Llun.”
  2. “Am Montag ddechreuais farw Schule wieder.” - “Mae'r ysgol yn dechrau eto ddydd Llun.”
  3. “Wir treffen uns am Montag im Büro.” - “Byddwn yn cyfarfod yn y swyddfa ddydd Llun.”
  4. “Der Kurs yn cychwyn jeden Montag.” – “Mae’r cwrs yn dechrau bob dydd Llun.”
  5. “Montags bin ich immer müde.” - “Rydw i bob amser wedi blino ar ddydd Llun.”
 2. Dienstag (dydd Mawrth):
  1. “Ydw i’n Dienstag ich ein Cyfarfod.” - “Mae gen i gyfarfod ddydd Mawrth.”
  2. “Wir spielen am Dienstag Fußball.” - “Rydyn ni'n chwarae pêl-droed ddydd Mawrth.”
  3. “Dienstags gehe ich ins Fitnessstudio.” - “Rwy'n mynd i'r gampfa ar ddydd Mawrth.”
  4. “Der Zug fährt am Dienstag ab.” - “Mae'r trên yn gadael ddydd Mawrth.”
  5. “Am Dienstag ist es meisten sonnig.” - “Mae dydd Mawrth fel arfer yn heulog.”
 3. Mittwoch (Dydd Mercher):
  1. “Am Mittwoch ist halbtag.” - “Hanner diwrnod dydd Mercher.”
  2. “Mittwochs habe ich einen Deutschkurs.” - “Mae gen i gwrs Almaeneg ar ddydd Mercher.”
  3. “Wir essen am Mittwoch immer Fisch.” - “Rydyn ni bob amser yn bwyta pysgod ar ddydd Mercher.”
  4. “Das Konzert yw Mittwoch.” - “Mae'r cyngerdd ddydd Mercher.”
  5. “Mittwochs ist der Markt sehr belebt.” - “Mae'r farchnad yn weithgar iawn ar ddydd Mercher.”
 4. Donnerstag (Dydd Iau):
  1. “Am Donnerstag arbeiten wir von zu Hause.” - “Rydyn ni'n gweithio gartref ddydd Iau.”
  2. “Donnerstags besuche ich meine Großeltern.” - “Rwy'n ymweld â fy neiniau ar ddydd Iau.”
  3. “Die Bibliothek schließt am Donnerstag früh.” - “Mae'r llyfrgell yn cau yn gynnar ddydd Iau.”
  4. “Am Donnerstag haben wir ein Fußballspiel.” - “Mae gennym ni gêm bêl-droed ddydd Iau.”
  5. “Mae Donnerstags ist es immer hektisch im Büro.” - “Mae dydd Iau bob amser yn brysur yn y swyddfa.”
 5. Freitag (Dydd Gwener):
  1. “Freitags gehe ich immer früh schlafen.” - “Rydw i bob amser yn mynd i'r gwely yn gynnar ar ddydd Gwener.”
  2. “Am Freitag haben wir eine Prüfung.” - “Mae gennym ni arholiad ddydd Gwener.”
  3. “Das Meeting yw Freitagmorgen.” - "Mae'r cyfarfod yn fore Gwener."
  4. “Freitags essen wir immer draußen.” - “Rydyn ni bob amser yn bwyta allan ar ddydd Gwener.”
  5. “Am Freitag ist das Büro geschlossen.” - “Mae'r swyddfa ar gau ddydd Gwener.”
 6. Samstag (Dydd Sadwrn):
  1. “Samstags gehe ich einkaufen.” - “Rwy'n mynd i siopa ar ddydd Sadwrn.”
  2. “Am Samstag ist mein Geburtstag.” - “Dydd Sadwrn yw fy mhenblwydd.”
  3. “Wir haben samstags immer ein Teulutreffen.” - “Rydyn ni bob amser yn cael cyfarfod teulu ar ddydd Sadwrn.”
  4. “Das Konzert yw Samstagabend.” – “Mae’r cyngerdd nos Sadwrn.”
  5. “Samstags ist der Park sehr voll.” - “Mae'r parc yn orlawn iawn ar ddydd Sadwrn.”

Gadewch i ni Brofi Ein Hunain: Dyddiau Almaeneg

Beth yw dyddiau'r Almaen?

dyddiau Almaeneg:
Dydd Llun: Montag
Dydd Mawrth: Dienstag
Dydd Mercher: Mittwoch
Dydd Iau: Donnerstag
Dydd Gwener: Dydd Gwener
Dydd Sadwrn: Samstag
Marchnad: Sonntag

Pa ddiwrnod yw Montag?

Yn yr iaith Almaeneg, Montag yw dydd Llun.

Pa ddiwrnod yw Donnerstag?

Yn yr iaith Almaeneg, mae Donnerstag yn ddydd Iau.

Sut i ynganu dyddiau yn Almaeneg?

Darllenir dyddiau Almaeneg fel a ganlyn:
Dydd Llun: Montag (Modd: nt: g)
Dydd Mawrth: Dienstag (di:nzta:g)
Dydd Mercher: Mittwoch (Mitvoh)
Dydd Iau: Donnerstag (ar y rhewbwynt: g)
Dydd Gwener: Dydd Gwener (fgayta:g)
Dydd Sadwrn: Samstag (zamsta:g)
Marchnad: Sonntag (Zonta: g)

Sut ydych chi'n dweud pa ddiwrnod yw heddiw yn Almaeneg?

Tag Welcher ist heute?
Pa ddiwrnod yw hi heddiw?Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (18)