Ffrwythau Almaeneg

Annwyl ddysgwyr Almaeneg, yn y wers hon, byddwn yn siarad am ffrwythau Almaeneg. Byddwn yn dysgu geiriau unigol ffrwythau Almaeneg a lluosogrwydd ffrwythau Almaeneg. Yn gyntaf oll, byddwn yn dysgu iaith Almaeneg y ffrwythau mwyaf cyffredin: ffrwythau Almaeneg.Wrth ddysgu Ffrwythau Almaeneg, byddwn yn dysgu ynghyd â'i erthyglau. Yn ogystal, rydym wedi paratoi delweddau hyfryd iawn i chi am ffrwythau yn Almaeneg. Yr Almaenwr o'r bendithion hyfryd hyn a'r ffrwythau lliwgar y mae ein Harglwydd wedi'u rhoi inni. gyda'r unigol a'r lluosog byddwn yn dysgu.

Yn ddiweddarach, ar ôl dysgu am ffrwythau wrth i ni sgrolio i lawr i waelod y dudalen, byddwn ni'n gwneud brawddegau Almaeneg am y ffrwythau hyn. Byddwn yn rhoi gwybodaeth am ffrwythau yn Almaeneg. Er enghraifft "Mae lemon yn felyn, yn cynnwys llawer o fitamin C, mae'n grwn ac yn iachByddwn yn gwneud brawddegau addysgiadol Almaeneg am ffrwythau fel ”. Yna "dwi'n hoffi afal","Nid wyf yn hoffi lemwnByddwn yn rhoi enghreifftiau o frawddegau sy'n disgrifio'r ffrwythau rydyn ni'n eu hoffi ac nad ydyn ni'n eu hoffi.

Mae pwnc ffrwythau Almaeneg fel arfer yn cael ei ddysgu yn y 9fed neu'r 10fed radd. Bydd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sy'n dysgu Almaeneg ar eu pennau eu hunain, myfyrwyr gradd 9fed a myfyrwyr gradd 10fed.Nawr ffrwythau Almaeneg gyda'u herthyglau a'u rhai unigol a lluosog Gadewch i ni ddysgu ffrwythau Almaeneg fesul un.

Ffrwythau Almaeneg Unigol a Plural Darluniwyd

Ffrwythau Afal Almaeneg
DER APFEL - APPLE

Ffrwythau Gellyg Almaeneg
DIE BIRNE - PEAR

Ffrwythau Oren Almaeneg
DIE ORANGE - ORANGE
Ffrwythau Mandarin Almaeneg
DIE MANDARINE - MANDARINE

Ffrwythau Grawnffrwyth Almaeneg
DIE GRAPEFRUIT - GRAPEFRUIT

Ffrwythau Quince Almaeneg
QUITTE DIE - AYVA

Ffrwythau Banana Almaeneg
DIE BANANE - BANANA

Ffrwythau Grawnwin yr Almaen
TRAWS DIE - GRAPE

Ffrwythau Peach Almaeneg
DER PFIRSICH - PEACH
Ffrwythau Lemwn Almaeneg
DIE ZITRONE - LEMON

Ffrwythau Kiwi Almaeneg
DIE KIWI - KIVI

Ffrwythau Cherry Almaeneg
DIE KIRSCHE - CHERRY

Ffrwythau Bricyll yr Almaen
CYFRIFIAD DIE - APRICOT
Ffrwythau Melon Almaeneg
DIE MELONE - MELON

Ffrwythau Watermelon Almaeneg
DIE WASSERMELONE - WATERMELON

Ffrwythau Ffig Almaeneg
DIE FEIGE - FIG

Ffrwythau Eirin yr Almaen
PFLAUME DIE - PLUM

Ffrwythau Mefus Almaeneg
DIE ERDBEERE - STRAWBERRY

Ffrwythau mwyar du Almaeneg
DIE BROMBEERE - BLACKBERRY
Ffrwythau Cnau Coco Almaeneg
DIE KOKOSNUSS - COCONUT

Ffrwythau Pîn-afal yr Almaen
DIE ANANAS - ANANAS

FFRWYTHAU ALMAEN YN Y TABL

Annwyl ffrindiau, rydym wedi paratoi bwrdd bach isod fel y gallwch weld Almaeneg a Thwrceg o'r ffrwythau gyda'i gilydd. Gallwch weld ffrwythau Almaeneg gyda'i gilydd yn y rhestr isod. Ers i ni roi ffrwythau a lluosolion yr Almaen yn y delweddau uchod, ni wnaethom ailysgrifennu lluosrifau ffrwythau Almaeneg yn y tabl isod.

FFRWYTHAU GERMAN

der Apfel Elma
marw Birne gellyg
marw Oren orange
marw Grawnffrwyth grawnffrwyth
der Pfirsich eirin gwlanog
marw Aprikose bricyll
marw Kirsche Kiraz
marw Granatapfel pomgranad
marw Quitte gwins
marw Pflaume Erik
marw Erdbeere mefus
marw Wassermelone watermelon
marw melone melon
marw Traube grawnwin
marw Feige ffigys
marw Kiwi ciwi
marw Pîn-afal Pinafal
marw Banane bananas
marw Zitrone Limon
marw mispel feryswydden
marw Himbeere mafon
marw Kokosnuss Cnau coco

Pethau I'W GWYBOD AM FFRWYTHAU ALMAEN

Annwyl ffrindiau, uchod rydyn ni wedi rhoi ffrwythau'r Almaen yn weledol ac ar ffurf tabl. Wrth gwrs, mae angen cofio'r geiriau hyn, fel pob gair Almaeneg, gyda'u herthyglau a'u lluosrifau. Yn ogystal, rydym wedi sôn amdano yn ein gwersi blaenorol, ond gadewch i ni roi rhywfaint o wybodaeth trwy atgoffa eto y gallai fod ffrindiau nad ydyn nhw'n darllen. Efallai iddo ddal eich sylw wrth archwilio'r delweddau uchod.

 1. Erthygl y mwyafrif o enwau ffrwythau Almaeneg yw "marw". Fel y gwelir yn y tabl uchod, dim ond "der Apfel", hynny yw, erthygl ffrwyth yr afal yw "der". Yr erthygl "marw" yw'r erthygl ar gyfer yr holl ffrwythau eraill.
 2. Nid oes unrhyw gyfalaf I a llythrennau bach I yn yr wyddor Almaeneg. Hynny yw, nid oes gan y llythyr i lythyren uwch na llythrennau bach I. Felly, fel gyda phob gair, mae angen i chi fod yn ofalus ynghylch sillafu ffrwythau Almaeneg.
 3. Rydym wedi sôn amdano yn ein gwersi blaenorol. P'un a yw enw yn enw iawn neu'n enw genws yn Almaeneg, mae'r llythyr cychwynnol o reidrwydd yn cael ei gyfalafu. Fel y gwelir yn y delweddau a'r tabl uchod, mae llythrennau cyntaf enwau ffrwythau Almaeneg bob amser yn cael eu cyfalafu. Mae'r rheol hon yn ddilys ar gyfer enwau yn unig, ond nid ar gyfer ansoddeiriau, rhagenwau, adferfau, berfau.

DEDWYDDAU SAMPL AM FFRWYTHAU ALMAEN

Nawr, gadewch i ni wneud brawddegau enghreifftiol am ffrwythau yn Almaeneg. Byddwn yn egluro ein brawddegau enghreifftiol am ffrwythau yn Almaeneg, eto gyda chefnogaeth weledol. Ar ôl pob gweledol, byddwn yn cyfieithu ein brawddegau yn Almaeneg.

Codau Sampl Ffrwythau Almaeneg
Codau Am Afal yn Almaeneg

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod. Fel y gallwch weld, afal yw'r ffrwyth uchod. Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau Almaeneg hyn am afal fesul un.

 • Dyma Ein Obst : Mae hwn yn ffrwyth
 • Mae Mein Lieblingsobst yn Apfel : Fy hoff ffrwyth yw afal
 • Es ist rot, dewch b oder grün : Mae'n goch, melyn neu wyrdd
 • Es ist hirgrwn : Mae'n grwn
 • Es ist gesund : Mae'n iach
 • Es het Fitamin B a Fitamin C. : Yn cynnwys fitamin OB a fitamin C (wedi, mae'n golygu bod ganddo)

Codau Sampl Ffrwythau Almaeneg
Dedfrydau Am Mandarin yr Almaen

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod. Fel y gallwch weld, mae'r ffrwyth uchod yn tangerine. Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau Almaeneg hyn am tangerinau fesul un.

 • Dyma'r Obst : Mae hwn yn ffrwyth
 • Es ist orange und hirgrwn : Mae'n oren ac yn grwn
 • Es hat sehr viel Fitamin C. : Mae'n cynnwys llawer o fitamin C (mae ganddo, mae ganddo)
 • Es ist sehr sehr gesund : Mae'n iach iawn


Codau Sampl Ynglŷn â Ffrwythau yn Almaeneg
Gwybodaeth am Grawnwin yr Almaen

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod. Fel y gallwch weld, mae'r ffrwyth uchod yn rawnwin. Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau Almaeneg hyn am rawnwin fesul un.

 • Dyma'r Obst : Mae hwn yn ffrwyth
 • Es kann grün, dewch b oder violett sein : Gall fod yn wyrdd, melyn neu borffor
 • Es ist klein : Mae'n fach
 • Es hat Kalium a Fitamin C. : Mae'n cynnwys calsiwm a fitamin C (mae ganddo, mae ganddo)

Codau Sampl Ffrwythau Almaeneg Yn Cyflwyno Watermelon Almaeneg
Dedfrydau Am Watermelon yn Almaeneg

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod. Fel y gallwch weld, mae'r ffrwyth uchod yn watermelon. Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau Almaeneg hyn am watermelon fesul un.

 • Dyna'r cyfan sydd ei angen : Mae hyn yn enfawr
 • Es ist ein Obst : Mae'n ffrwyth
 • Es ist hell grün a dunkel grün : Mae'n wyrdd golau ac yn wyrdd tywyll
 • Es het Fitamin A, Fitamin C a sehr Wasser : Yn cynnwys fitamin OA, fitamin C a llawer o ddŵr (dyna ni)


Dedfrydau Am Lemon yn Almaeneg
Dedfrydau Am Lemon yn Almaeneg

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod. Fel y gallwch weld, lemon yw'r ffrwyth uchod. Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau Almaeneg hyn am lemwn fesul un.

 • Das ist ein Obst: Mae hwn yn ffrwyth
 • Es ist gelb und sehr sauer: Mae'n felyn ac mor sur
 • Es ist oval und sehr gesund: Mae'n grwn (hirgrwn) ac yn iach iawn
 • Es hat sehr Fitamin C: Mae'n cynnwys (wedi, cael) llawer o (gormod) o fitamin C.

DEDWYDDAU ENGHRAIFFT Â DEDDF SYLFAENOL MEWN FFRWYTHAU ALMAEN A DEDDF MÖGEN

Nawr, gadewch i ni ysgrifennu brawddegau enghreifftiol gan ddefnyddio berfau. Er enghraifft, gadewch i ni wneud brawddegau enghreifftiol fel rydw i'n caru ffrwythau o'r fath a ffrwythau o'r fath, nid wyf yn bwyta ffrwythau o'r fath. Edrychwch ar y delweddau isod a'u hesboniadau. Fe ddefnyddion ni'r berfau mögen ac essen yn ein brawddegau. Os dymunwch, gadewch i ni weld cyfamodau'r ddwy ferf hon yn gyntaf.

LLUN GWIRIONEDDOL MÖGEN
ICH mag
du mast
er / sie / au mag
w mogeny
ihr mogt
sie / Sie mogeny
SHOT GWIRIONEDDOL ESSEN
ICH bod
du yn bwyta
er / sie / au yn bwyta
w bwyta
ihr esst
Sie / sie bwyta

Rydym wedi rhoi cyfamodau berfau uchod. Rydym eisoes wedi rhoi gwybodaeth fanwl am ferfau Almaeneg a chyfuniad berfau yn ein gwersi blaenorol. Nawr, gadewch i ni ysgrifennu brawddegau enghreifftiol am ffrwythau yn Almaeneg gan ddefnyddio'r eliffantod hyn.


Codau Sampl Ffrwythau Almaeneg Mögen
Wir mögen Obst: Rydyn ni eisiau ffrwythau

Codau Sampl Ffrwythau Almaeneg
Ich esse gerne Erdbeeren: Rwy'n hoffi bwyta mefus


Codau Sampl Ffrwythau Almaeneg
Ich esse gerne Trauben: Rwy'n hoffi bwyta grawnwin

Dedfrydau Enghreifftiol Negyddol Ffrwythau Almaeneg
Ich mag Obst nicht: Nid wyf am gael ffrwythau

Annwyl gyfeillion, Yn y wers hon ar ffrwythau yn Almaeneg;

 • Fe wnaethon ni ddysgu ffrwythau Almaeneg ynghyd ag erthyglau
 • Fe wnaethon ni ddysgu ffrwythau Almaeneg ynghyd â'u rhai unigol a lluosog
 • Fe wnaethon ni ddysgu sut i ysgrifennu brawddegau a all roi gwybodaeth am ffrwythau yn Almaeneg.
 • Fe wnaethon ni ddysgu ysgrifennu brawddegau enghreifftiol eraill am ffrwythau gan ddefnyddio berfau hefyd.

Annwyl ffrindiau, rydyn ni'n meddwl y byddwch chi'n cofio'r pwnc rydyn ni'n ei ddysgu yn annwyl. Ffrwythau Almaeneg (das Obst) oedd y pwnc. Gallwn ddweud bod enwau'r ffrwythau yn eithaf niferus. Yn y rhestrau a'r delweddau rydyn ni wedi'u paratoi ar eich cyfer chi, rydyn ni wedi cynnwys cyfwerth Almaeneg-Twrceg o'r ffrwythau mwyaf adnabyddus rydyn ni'n meddwl bod angen i chi eu dysgu. Rydyn ni'n dangos i chi Ffrwythau Almaeneg Ar ôl dysgu eu henwau, gallwch gael mwy o wybodaeth trwy ddefnyddio geiriadur os dymunwch.

Fel y soniasom yn nheitl y pwnc Enwau ffrwythau Almaeneg Bydd angen i chi gofio wrth ddysgu. Heb os, y dull hawsaf a mwyaf effeithiol o gofio yw'r dull o gopïo i'r cof trwy dynnu llun. Gallwch chi wneud y dull hwn trwy arbed amser eich hun gartref a thrwy hynny hwyluso cydgrynhoad o'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu.

Rydym yn argymell eich bod yn ceisio cofio enwau ffrwythau'r Almaen trwy baratoi cardiau bach gyda llun o'r ffrwythau a'u hysgrifennu isod. Ar y cam hwn, gallwch ddefnyddio'r rhestr enwau ffrwythau Almaeneg yr ydym wedi'i baratoi ar eich cyfer. Er mwyn peidio ag anghofio, mae angen i ni eich atgoffa i gofio enwau ffrwythau ynghyd â'u herthyglau drosodd a throsodd. Gobeithio y gwnewch ef yn arferiad a gwneud eich holl eiriau ar gof fel hyn.

Dyna'r cyfan y byddwn yn ei roi ichi am ffrwythau yn Almaeneg. Nawr gallwch edrych ar ein gwersi eraill. Rydym yn dymuno pob lwc i chi.

Pos Ffrwythau Almaeneg

Rydym wedi paratoi pos i chi isod. Dewch o hyd i'r ffrwythau Almaeneg rydyn ni wedi'u cuddio yn y pos.

A F P E L Q K O H L
O T T O M A T E X K
E F E F E I G E S Z
F Z B A B A N A N E
E Q M X C A P F E L
B I R N E T R A D Z
Q W E R O R A N G E
D E E R D B E E R E
D E X Z I T R O N E
W P M X M A N D E L

MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.