kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Ffrwythau Almaeneg

Annwyl ffrindiau, dysgu Almaeneg, yn y wers hon, byddwn yn siarad am ffrwythau yn Almaeneg. Byddwn yn dysgu caneuon ffrwythau Almaeneg a lluosrifau ffrwythau Almaeneg. Yn gyntaf oll, byddwn yn dysgu'r Almaeneg o'r ffrwythau mwyaf cyffredin.

Wrth ddysgu Ffrwythau Almaeneg, byddwn yn dysgu ynghyd â'i erthyglau. Yn ogystal, rydym wedi paratoi delweddau hyfryd iawn i chi am ffrwythau yn Almaeneg. Yr Almaenwr o'r bendithion hyfryd hyn a'r ffrwythau lliwgar y mae ein Harglwydd wedi'u rhoi inni. gyda'r unigol a'r lluosog byddwn yn dysgu.

Yn ddiweddarach, ar ôl dysgu am ffrwythau wrth i ni sgrolio i lawr i waelod y dudalen, byddwn ni'n gwneud brawddegau Almaeneg am y ffrwythau hyn. Byddwn yn rhoi gwybodaeth am ffrwythau yn Almaeneg. Er enghraifft "Mae lemon yn felyn, yn cynnwys llawer o fitamin C, mae'n grwn ac yn iachByddwn yn gwneud brawddegau addysgiadol Almaeneg am ffrwythau fel ”. Yna "dwi'n hoffi afal","Nid wyf yn hoffi lemwnByddwn yn rhoi enghreifftiau o frawddegau sy'n disgrifio'r ffrwythau rydyn ni'n eu hoffi ac nad ydyn ni'n eu hoffi.

Mae pwnc ffrwythau Almaeneg fel arfer yn cael ei ddysgu yn y 9fed neu'r 10fed radd. Bydd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sy'n dysgu Almaeneg ar eu pennau eu hunain, myfyrwyr gradd 9fed a myfyrwyr gradd 10fed.

Nawr ffrwythau Almaeneg gyda'u herthyglau a'u rhai unigol a lluosog Gadewch i ni ddysgu ffrwythau Almaeneg fesul un.

Ffrwythau Almaeneg Unigol a Plural Darluniwyd

Ffrwythau Afal Almaeneg

DER APFEL - APPLE

 


Ffrwythau Gellyg Almaeneg

DIE BIRNE - PEAR

 


Ffrwythau Oren Almaeneg

DIE ORANGE - ORANGE 

Ffrwythau Mandarin Almaeneg

DIE MANDARINE - MANDARINE

 


Ffrwythau Grawnffrwyth Almaeneg

DIE GRAPEFRUIT - GRAPEFRUIT

 


Ffrwythau Quince Almaeneg

QUITTE DIE - AYVA

 


Ffrwythau Banana Almaeneg

DIE BANANE - BANANA


 

Ffrwythau Grawnwin yr Almaen

TRAWS DIE - GRAPE


 

Ffrwythau Peach Almaeneg

DER PFIRSICH - PEACH 

Ffrwythau Lemwn Almaeneg

DIE ZITRONE - LEMON


 

Ffrwythau Kiwi Almaeneg

DIE KIWI - KIVI


 

Ffrwythau Cherry Almaeneg

DIE KIRSCHE - CHERRY


 

Ffrwythau Bricyll yr Almaen

CYFRIFIAD DIE - APRICOT 

Ffrwythau Melon Almaeneg

DIE MELONE - MELON


 

Ffrwythau Watermelon Almaeneg

DIE WASSERMELONE - WATERMELON


 

Ffrwythau Ffig Almaeneg

DIE FEIGE - FIG


 

Ffrwythau Eirin yr Almaen

PFLAUME DIE - PLUM


 

Ffrwythau Mefus Almaeneg

DIE ERDBEERE - STRAWBERRY


 

Ffrwythau mwyar du Almaeneg

DIE BROMBEERE - BLACKBERRY 

Ffrwythau Cnau Coco Almaeneg

DIE KOKOSNUSS - COCONUT


 

Ffrwythau Pîn-afal yr Almaen

DIE ANANAS - ANANAS


FFRWYTHAU ALMAEN YN Y TABL

Annwyl ffrindiau, rydym wedi paratoi bwrdd bach isod fel y gallwch weld Almaeneg a Thwrceg o'r ffrwythau gyda'i gilydd. Gallwch weld ffrwythau Almaeneg gyda'i gilydd yn y rhestr isod. Ers i ni roi ffrwythau a lluosolion yr Almaen yn y delweddau uchod, ni wnaethom ailysgrifennu lluosrifau ffrwythau Almaeneg yn y tabl isod.

FFRWYTHAU GERMAN

der Apfel Elma
marw Birne gellyg
marw Oren orange
marw Grawnffrwyth grawnffrwyth
der Pfirsich eirin gwlanog
marw Aprikose bricyll
marw Kirsche Kiraz
marw Granatapfel pomgranad
marw Quitte gwins
marw Pflaume Erik
marw Erdbeere mefus
marw Wassermelone watermelon
marw melone melon
marw Traube grawnwin
marw Feige ffigys
marw Kiwi ciwi
marw Pîn-afal Pinafal
marw Banane bananas
marw Zitrone Limon
marw mispel feryswydden
marw Himbeere mafon
marw Kokosnuss Cnau coco

Pethau I'W GWYBOD AM FFRWYTHAU ALMAEN

Annwyl ffrindiau, uchod rydyn ni wedi rhoi ffrwythau'r Almaen yn weledol ac ar ffurf tabl. Wrth gwrs, mae angen cofio'r geiriau hyn, fel pob gair Almaeneg, gyda'u herthyglau a'u lluosrifau. Yn ogystal, rydym wedi sôn amdano yn ein gwersi blaenorol, ond gadewch i ni roi rhywfaint o wybodaeth trwy atgoffa eto y gallai fod ffrindiau nad ydyn nhw'n darllen. Efallai iddo ddal eich sylw wrth archwilio'r delweddau uchod.

 1. Erthygl y mwyafrif o enwau ffrwythau Almaeneg yw "marw". Fel y gwelir yn y tabl uchod, dim ond "der Apfel", hynny yw, erthygl ffrwyth yr afal yw "der". Yr erthygl "marw" yw'r erthygl ar gyfer yr holl ffrwythau eraill.
 2. Nid oes unrhyw gyfalaf I a llythrennau bach I yn yr wyddor Almaeneg. Hynny yw, nid oes gan y llythyr i lythyren uwch na llythrennau bach I. Felly, fel gyda phob gair, mae angen i chi fod yn ofalus ynghylch sillafu ffrwythau Almaeneg.
 3. Rydym wedi sôn amdano yn ein gwersi blaenorol. P'un a yw enw yn enw iawn neu'n enw genws yn Almaeneg, mae'r llythyr cychwynnol o reidrwydd yn cael ei gyfalafu. Fel y gwelir yn y delweddau a'r tabl uchod, mae llythrennau cyntaf enwau ffrwythau Almaeneg bob amser yn cael eu cyfalafu. Mae'r rheol hon yn ddilys ar gyfer enwau yn unig, ond nid ar gyfer ansoddeiriau, rhagenwau, adferfau, berfau.

DEDWYDDAU SAMPL AM FFRWYTHAU ALMAEN

Nawr, gadewch i ni wneud brawddegau enghreifftiol am ffrwythau yn Almaeneg. Byddwn yn egluro ein brawddegau enghreifftiol am ffrwythau yn Almaeneg, eto gyda chefnogaeth weledol. Ar ôl pob gweledol, byddwn yn cyfieithu ein brawddegau yn Almaeneg.

Codau Sampl Ffrwythau Almaeneg

Codau Am Afal yn Almaeneg

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod. Fel y gallwch weld, afal yw'r ffrwyth uchod. Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau Almaeneg hyn am afal fesul un.

 • Das ist Ein Obst : Mae hwn yn ffrwyth
 • Mein Lieblingsobst ist Apfel : Fy hoff ffrwyth yw afal
 • Es ist rot, dewch b oder grün : Mae'n goch, melyn neu wyrdd
 • Es ist hirgrwn : Mae'n grwn
 • Es ist gesund : Mae'n iach
 • Es het Fitamin B a Fitamin C. : Yn cynnwys fitamin OB a fitamin C (wedi, mae'n golygu bod ganddo)

 

Codau Sampl Ffrwythau Almaeneg

Dedfrydau Am Mandarin yr Almaen

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod. Fel y gallwch weld, mae'r ffrwyth uchod yn tangerine. Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau Almaeneg hyn am tangerinau fesul un.

 • Das ist ein Obst : Mae hwn yn ffrwyth
 • Es ist orange und hirgrwn : Mae'n oren ac yn grwn
 • Es hat sehr viel Fitamin C. : Mae'n cynnwys llawer o fitamin C (mae ganddo, mae ganddo)
 • Es ist sehr sehr gesund : Mae'n iach iawn


 

Codau Sampl Ynglŷn â Ffrwythau yn Almaeneg

Gwybodaeth am Grawnwin yr Almaen

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod. Fel y gallwch weld, mae'r ffrwyth uchod yn rawnwin. Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau Almaeneg hyn am rawnwin fesul un.

 • Das ist ein Obst : Mae hwn yn ffrwyth
 • Es kann grün, dewch b oder violett sein : Gall fod yn wyrdd, melyn neu borffor
 • Es ist klein : Mae'n fach
 • Es hat Kalium a Fitamin C. : Mae'n cynnwys calsiwm a fitamin C (mae ganddo, mae ganddo)

 

Codau Sampl Ffrwythau Almaeneg Yn Cyflwyno Watermelon Almaeneg

Dedfrydau Am Watermelon yn Almaeneg

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod. Fel y gallwch weld, mae'r ffrwyth uchod yn watermelon. Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau Almaeneg hyn am watermelon fesul un.

 • Das ist sehr groß : Mae hyn yn enfawr
 • Es ist ein Obst : Mae'n ffrwyth
 • Es ist hell grün a dunkel grün : Mae'n wyrdd golau ac yn wyrdd tywyll
 • Es het Fitamin A, Fitamin C a sehr Wasser : Yn cynnwys fitamin OA, fitamin C a llawer o ddŵr (dyna ni)


 

Dedfrydau Am Lemon yn Almaeneg

Dedfrydau Am Lemon yn Almaeneg

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod. Fel y gallwch weld, lemon yw'r ffrwyth uchod. Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau Almaeneg hyn am lemwn fesul un.

 • Das ist ein Obst: Mae hwn yn ffrwyth
 • Es ist gelb und sehr sauer: Mae'n felyn ac mor sur
 • Es ist oval und sehr gesund: Mae'n grwn (hirgrwn) ac yn iach iawn
 • Es hat sehr Fitamin C: Mae'n cynnwys (wedi, cael) llawer o (gormod) o fitamin C.

DEDWYDDAU ENGHRAIFFT Â DEDDF SYLFAENOL MEWN FFRWYTHAU ALMAEN A DEDDF MÖGEN

Nawr, gadewch i ni ysgrifennu brawddegau enghreifftiol gan ddefnyddio berfau. Er enghraifft, gadewch i ni wneud brawddegau enghreifftiol fel rydw i'n caru ffrwythau o'r fath a ffrwythau o'r fath, nid wyf yn bwyta ffrwythau o'r fath. Edrychwch ar y delweddau isod a'u hesboniadau. Fe ddefnyddion ni'r berfau mögen ac essen yn ein brawddegau. Os dymunwch, gadewch i ni weld cyfamodau'r ddwy ferf hon yn gyntaf.

LLUN GWIRIONEDDOL MÖGEN
ICH mag
du magst
er / sie / au mag
w mogeny
ihr mogt
sie / Sie mogeny

 

SHOT GWIRIONEDDOL ESSEN
ICH bod
du isst
er / sie / au isst
w bwyta
ihr esst
Sie / sie bwyta

Rydym wedi rhoi cyfamodau berfau uchod. Rydym eisoes wedi rhoi gwybodaeth fanwl am ferfau Almaeneg a chyfuniad berfau yn ein gwersi blaenorol. Nawr, gadewch i ni ysgrifennu brawddegau enghreifftiol am ffrwythau yn Almaeneg gan ddefnyddio'r eliffantod hyn.


Codau Sampl Ffrwythau Almaeneg Mögen

Wir mögen Obst: Rydyn ni eisiau ffrwythau


 

Codau Sampl Ffrwythau Almaeneg

Ich esse gerne Erdbeeren: Rwy'n hoffi bwyta mefusCodau Sampl Ffrwythau Almaeneg

Ich esse gerne Trauben: Rwy'n hoffi bwyta grawnwin


 

Dedfrydau Enghreifftiol Negyddol Ffrwythau Almaeneg

Ich mag Obst nicht: Nid wyf am gael ffrwythau


Annwyl gyfeillion, Yn y wers hon ar ffrwythau yn Almaeneg;

 • Fe wnaethon ni ddysgu ffrwythau Almaeneg ynghyd ag erthyglau
 • Fe wnaethon ni ddysgu ffrwythau Almaeneg ynghyd â'u rhai unigol a lluosog
 • Fe wnaethon ni ddysgu sut i ysgrifennu brawddegau a all roi gwybodaeth am ffrwythau yn Almaeneg.
 • Fe wnaethon ni ddysgu ysgrifennu brawddegau enghreifftiol eraill am ffrwythau gan ddefnyddio berfau hefyd.

Annwyl ffrindiau, rydyn ni'n meddwl y byddwch chi'n cofio'r pwnc rydyn ni'n ei ddysgu yn annwyl. Ffrwythau Almaeneg (das Obst) oedd y pwnc. Gallwn ddweud bod enwau'r ffrwythau yn eithaf niferus. Yn y rhestrau a'r delweddau rydyn ni wedi'u paratoi ar eich cyfer chi, rydyn ni wedi cynnwys cyfwerth Almaeneg-Twrceg o'r ffrwythau mwyaf adnabyddus rydyn ni'n meddwl bod angen i chi eu dysgu. Rydyn ni'n dangos i chi Ffrwythau Almaeneg Ar ôl dysgu eu henwau, gallwch gael mwy o wybodaeth trwy ddefnyddio geiriadur os dymunwch.

Fel y soniasom yn nheitl y pwnc Enwau ffrwythau Almaeneg Bydd angen i chi gofio wrth ddysgu. Heb os, y dull hawsaf a mwyaf effeithiol o gofio yw'r dull o gopïo i'r cof trwy dynnu llun. Gallwch chi wneud y dull hwn trwy arbed amser eich hun gartref a thrwy hynny hwyluso cydgrynhoad o'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu.

Rydym yn argymell eich bod yn ceisio cofio enwau ffrwythau'r Almaen trwy baratoi cardiau bach gyda llun o'r ffrwythau a'u hysgrifennu isod. Ar y cam hwn, gallwch ddefnyddio'r rhestr enwau ffrwythau Almaeneg yr ydym wedi'i baratoi ar eich cyfer. Er mwyn peidio ag anghofio, mae angen i ni eich atgoffa i gofio enwau ffrwythau ynghyd â'u herthyglau drosodd a throsodd. Gobeithio y gwnewch ef yn arferiad a gwneud eich holl eiriau ar gof fel hyn.

Dyna'r cyfan y byddwn yn ei roi ichi am ffrwythau yn Almaeneg. Nawr gallwch edrych ar ein gwersi eraill. Rydym yn dymuno pob lwc i chi.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig