kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Lliwiau Almaeneg

Yn yr erthygl hon o'r enw lliwiau Almaeneg, byddwn yn dysgu am liwiau yn Almaeneg. Byddwn yn gweld lliwiau Almaeneg a Thwrceg, yn dysgu sut i ddweud lliwiau asedau, gwrthrychau a phethau yn Almaeneg.

Mae pwnc lliwiau yn Almaeneg fel arfer yn seiliedig ar gof a bydd yn ddigonol i gofio'r lliwiau Almaeneg a ddefnyddir fwyaf ym mywyd beunyddiol yn y lle cyntaf.

Fel y gwyddoch, cyflwr endidau, eu lliwiau, ffurfiau, rhifau, trefn, lleoliad, ac ati. Ansoddeiriau yw geiriau sy'n nodi eu nodweddion. glas pen, coch balŵn, poeth te, mawr bwrdd, cyflym trên, Mawr mewn brawddegau fel y ffordd Glas, Coch, Cynnes, Mawr, Cyflym, Eang ansoddeiriau yw geiriau.

Mae'n golygu bod lliwiau hefyd yn ansoddeiriau. Fel y gwyddoch, mae llythrennau cyntaf yr enwau wedi'u hysgrifennu mewn priflythrennau yn Almaeneg, nid yw llythrennau cyntaf yr ansoddeiriau yn cael eu cyfalafu. Felly, ni fyddwn yn cyfalafu’r llythrennau cyntaf wrth ysgrifennu lliwiau Almaeneg mewn brawddegau. e.g. beic coch, car glas, afal melyn, Lemwn gwyrdd mewn geiriau fel coch, glas, melyn, wyrdd ansoddeiriau yw geiriau. Mae'r ansoddeiriau hyn yn dynodi lliwiau'r bodau.

Lliwiau Almaeneg Gan fod y pwnc yn cael ei ddefnyddio'n eithaf aml ym mywyd beunyddiol, mae'n un o'r pynciau y dylid ei gofio a'i ddysgu'n drylwyr. Pan fyddwn yn siarad am fodau, rydym fel arfer yn sôn am eu lliwiau. E.g "Hynny coch A fyddech chi'n edrych ar y goeden wrth ymyl y car? Mor brydferth!","glas Allwch chi ddod â'r tegan wrth ymyl y bêl?Gallwn roi enghreifftiau o frawddegau fel ”.

Yn ein gwersi blaenorol rydym wedi gweld sut i ddefnyddio ansoddeiriau mewn brawddegau Almaeneg a sut i ddefnyddio ansoddeiriau o flaen enwau Almaeneg.

Nawr gadewch i ni weld y lliwiau Almaeneg a Thwrci mewn tabl:

LLIWIAU ALMAEN
gwyn gwyn
du siyah
melyn melyn
pydru coch
Blau glas
wyrdd wyrdd
oren orange
pinc pinc
llwyd llwyd
fioled môr
dunkelblau glas tywyll
Braun brown
llwydfelyn llwydfelyn
uffern Bright, clir
tywyll tywyll
hellrot Coch Golau
dunkelrot Coch tywyll
lila Lila
Dunkelblau glas tywyll
burgundy Bordo

Wrth ddysgu pwnc lliwiau yn Almaeneg, rhaid i chi ddysgu'r lliwiau pwysig yn gyntaf, sef y prif liwiau. Gallwch ddysgu'r lliwiau canolradd llai eu defnydd yn nes ymlaen yn ôl eich dymuniadau. Er enghraifft, gallwn roi enghreifftiau o liwiau fel coch, melyn, glas, gwyn, du, oren, glas tywyll, brown fel enghreifftiau o'r lliwiau Almaeneg a ddefnyddir fwyaf.

Mater pwysig y mae'n rhaid i ni ganolbwyntio arno ynglŷn â lliwiau Almaeneg yw y dylid ysgrifennu llythrennau cyntaf enwau lliwiau mewn llythrennau bach.
Fel y gwyddoch, mae llythrennau cyntaf pob enw yn Almaeneg yn cael eu cyfalafu.
Mewn geiriau eraill, p'un a yw'n enw iawn neu'n enw generig, mae llythrennau cyntaf pob enw wedi'u hysgrifennu mewn cyfalaf yn y frawddeg. Fodd bynnag, nid enwau yw lliwiau. Ansoddeiriau yw lliwiau. Felly, wrth ysgrifennu enw lliw mewn brawddeg yn Almaeneg, nid oes angen i ni gyfalafu llythyren gychwynnol y lliw. Oherwydd nad oes angen cyfalafu llythrennau cyntaf yr ansoddeiriau.

Fodd bynnag, os ydym yn ysgrifennu lliw ar ôl y pwynt, os lliw fydd gair cyntaf y frawddeg, yna gan fod pob brawddeg yn dechrau gyda phriflythyren, gair cyntaf y frawddeg yw enw lliw, hyd yn oed os yw'n ansoddair arall, mae wedi'i ysgrifennu mewn priflythrennau. Nawr, rydyn ni'n cyflwyno ein delwedd o'r enw lliwiau Almaeneg rydyn ni wedi'u paratoi ar eich cyfer chi:

Lliwiau Almaeneg Darluniedig

Lliwiau Almaeneg

Lliwiau Almaeneg

Almaeneg uffern Mae'r gair agored yn golygu, tywyll yw tywyll.
Os dywedwn fod lliw yn olau, er enghraifft pan fyddwn yn dweud glas golau uffern i ddangos ei fod yn dywyll. tywyll Rydym yn defnyddio'r gair.

Enghreifftiau:

hell blau: glas golau
Dunkel Blau: Dark Blue

hell grün: Gwyrdd gwyrdd
dunkel grün: Gwyrdd tywyll

pydredd uffern: coch golau
Gwialen glymu Dunkel: Coch tywyll

Brawddegau enghreifftiol am liwiau Almaeneg

 

Nawr gadewch i ni weld y delweddau a baratowyd ar eich cyfer chi a'r brawddegau enghreifftiol am liwiau Almaeneg:

Lliwiau Almaeneg

Lliwiau Almaeneg

Yn y ddelwedd uchod, yr ymadrodd Das ist ein Apfel yw'r frawddeg ddiffinio.
Der apfel ist grün o dan y llun yw brawddeg ansoddair sy'n nodi lliw'r gwrthrych.
Rhowch sylw i'r gwahaniaeth a'r gwahaniaeth rhwng y frawddeg ddiffinio a'r brawddegau ansoddeiriau.

Lliwiau Almaeneg

Lliwiau Almaeneg

Yn y ddelwedd uchod, yr ymadrodd Das ist ein Knoblauch yw'r frawddeg ddiffiniad.
Mae Der Knoblauch ist weiß o dan y llun yn frawddeg ansoddair sy'n nodi lliw'r gwrthrych.
Rhowch sylw i'r gwahaniaeth a'r gwahaniaeth rhwng y frawddeg ddiffinio a'r brawddegau ansoddeiriau.

Lliwiau Almaeneg

Lliwiau Almaeneg

Yn y ddelwedd uchod, yr ymadrodd Das ist eine Tomate uchod yw'r frawddeg ddiffinio.
Mae'r cymal pydru Die Tomate ist yn gymal ansoddair sy'n nodi lliw'r gwrthrych.
Rhowch sylw i'r gwahaniaeth a'r gwahaniaeth rhwng y frawddeg ddiffinio a'r brawddegau ansoddeiriau.

I roi'r brawddegau uchod yn ysgrifenedig:

Der Apfel ist grün
Mae afal yn wyrdd

Der Knoblauch ist weiß
Mae garlleg yn wyn

Die Tomate ist rot
Mae tomato yn goch

Die Aubergine ist lilac
Porffor eggplant

Die Zitrone ist gelb
Mae lemon yn felyn

Gallwn ysgrifennu ar y ffurf.

Mewn Almaeneg, dywedir y lliwiau neu nodweddion eraill gwrthrychau gan ddefnyddio'r patrwm canlynol, fel y dangosir yn y delweddau uchod:

Ymadroddion Lliw Almaeneg

ENW + IST / SIND + COLOR

Yn y patrwm uchod, rydym yn defnyddio'r ferf ategol ist / sind, a welsom o'r blaen, fel ist mewn brawddegau unigol ac fel sind mewn brawddegau lluosog. Rhoesom wybodaeth am y pwnc hwn yn ein gwersi blaenorol.

Nawr, gan ddefnyddio'r patrwm uchod, byddwn yn ysgrifennu ychydig mwy o enghreifftiau ac yn gorffen ein gwers lliwiau Almaeneg.

  • Das Pydru'r awto: Mae'r car yn goch
  • Das Auto ist gelb: Mae car yn felyn
  • Die Blume ist gelb: Mae'r blodyn yn felyn
  • Die gelb melyn Blub: Mae blodau'n felyn

Mae lliwiau Almaeneg a'r defnydd o liwiau yn y frawddeg fel uchod.
Gallwch hefyd ysgrifennu amrywiaeth eang o frawddegau gyda gwahanol liwiau a gwrthrychau gan ddefnyddio'r patrwm uchod.

Byddwn yn hapus os byddwch chi'n ysgrifennu'ch holl farn, awgrymiadau, ceisiadau a chwestiynau am bwnc lliwiau Almaeneg yn ein fforymau.

Mae'r gwersi Almaeneg ar ein gwefan yn cael eu paratoi gyda ffrindiau sydd newydd ddechrau dysgu Almaeneg mewn golwg, ac mae ein gwersi Almaeneg yn cael eu hegluro mewn ffordd fanwl a dealladwy iawn.

Ti hefyd Lliwiau Almaeneg Ceisiwch wneud brawddegau gwahanol am y pwnc fel y brawddegau enghreifftiol uchod.

Yn y modd hwn, gallwch ddysgu lliwiau Almaeneg yn well ac ni fyddwch yn hawdd anghofio.

Dymuniadau gorau llwyddiant.
Rwy'n www.almancax.co

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig