Dating Almaeneg a Hal Ask

6

Deialogau cyfarch Almaeneg, deialogau cyfarch Almaeneg, brawddegau coffa Almaeneg, deialogau cofio Almaeneg, ymadroddion cyfarch Almaeneg, cyfarchion Almaeneg, cyfarchion Almaeneg, geiriau dyddio Almaeneg, areithiau cyfarch Almaeneg, cyfarchion Almaeneg.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

Wie heißen Sie? Beth yw eich enw?

Sind Sie Herr Kemal? Ai chi yw Mr Kemal?

Kim Ser Sie? Kim Pwy wyt ti?

Beth yw dy enw?

Kim bist du? Kim Pwy wyt ti?

Wie ist Ihr Familienname? EdWhat yw eich enw olaf?

Wie ist Ihr Vorname? NWhat yw eich enw?

Ich heiße Ali - Fy enw i yw Ali.

Enw Mein ist Ali - Fy enw i yw Ali.

Ja, das bin ich - Ie, dyna fi.

Nein, ich heiße Veli - Na, fy enw i yw Veli.

Ich bin der Ali - Aliy ydw i.

Ich bin die Sevim - Sevim ydw i.

Ich heiße Ali - Fy enw i yw Ali.

Ich bin der Ali - Aliy ydw i.

Mein Familienname ist Çalışkan - Fy nghyfenw yw Çalişkan.

Mein Vorname ist Ali - Fy enw i yw Ali.

Wo wohnen Sie? EredPle ydych chi'n byw?

Wo wohnst du? EredPle ydych chi'n byw?

Wohnen Sie yn Istanbul - Ydych chi'n byw yn Istanbul?

Wohnst du yn Istanbul - Rydych chi'n byw yn Istanbul?

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Woher kommen Sie? Er o ble wyt ti'n dod?

HerPle ydych chi'n dod?

Kommen Sie aus Deutschland? UnuzA ydych chi'n dod o'r Almaen?

Kommst du aus Deutschland? A ydych chi o'r Almaen?

Wie ist Ihre Telefonnummer? NWhat yw eich rhif ffôn?

Wie ist deine Telefonnummer? NWhat yw eich rhif ffôn?

Wie ist Ihre Adresse? —Beth yw eich cyfeiriad?

Wie ist deine Adresse? NWhat yw eich cyfeiriad?

A gafodd sind Sie von Beruf? —Beth yw eich proffesiwn?

Ich wohne yn Istanbul - Rwy'n byw yn Istanbul.

Nein, ich wohne yn Istanbul - Na, dwi'n byw yn Istanbul.

Ich komme aus Bursa orum Rwy'n dod o Bursa.

Nein, aus dem Sudan - Na, dwi'n dod o Sudan.

Meine Telefonnummer ist… Fy rhif ffôn…

Meine Adresse ist… —Address…

Ich bin Lehrer - Fy athro.

Gofyn i'r Wladwriaeth a Chofiwch…

Wie geht es Ihnen?

Und Ihnen?

Wie geht es dir?

Und chi?

Geht es Ihnen perfedd?

Danke, perfedd - Diolch, dwi'n iawn.

Es geht - Yn rheoli.

Danke, auch gut ekkür Diolch, dwi'n iawn, hefyd.

Perfedd-dwi'n iawn.

Auch perfedd - dwi'n iawn hefyd.

Es geht - Yn rheoli.

Sehr perfedd im Da iawn.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
6 Sylw
 1. dienw yn dweud

  dysgais Almaeneg

 2. dienw yn dweud

  pleserus iawn

 3. dienw yn dweud

  Da iawn

 4. dienw yn dweud

  ehhh

 5. Anil yn dweud

  Ymadroddion dyddio Almaeneg
  Cyfarchion a dywediadau Almaeneg o hwyl fawr
  Ymadroddion sgwrsio Almaeneg
  Gawn ni weld, mae'n mynd yn dda iawn, cyfarchion i'n hathrawon yn yr ysgol.

 6. Emirhan yn dweud

  Nid yw Almaeneg yn cael ei haddysgu yn ein hysgol ni, ond rwy'n dal i geisio ei dysgu. Dysgais lawer o eiriau yn Almaeneg diolch i chi…

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.