Hobïau Almaeneg

Yn y wers hon o'r enw Ein hobïau yn Almaeneg, byddwn yn dysgu dweud wrth ein hobïau yn Almaeneg, gofyn am eu hobïau yn Almaeneg a gwneud brawddegau am hobïau yn Almaeneg.Yn gyntaf, gadewch i ni weld yr hobïau Almaeneg rydyn ni'n eu defnyddio ac yn dod ar eu traws fwyaf ym mywyd beunyddiol, yn Nhwrceg ac Almaeneg. Yna byddwn yn dysgu sut i ofyn hobi yn Almaeneg a dweud hobi yn Almaeneg gyda darlithoedd manwl a digon o enghreifftiau. Byddwn yn gwneud brawddegau yn disgrifio hobïau yn Almaeneg.

Byddwn yn gallu gofyn i rywun yn Almaeneg beth yw eu hobi neu hobïau, ac os bydd rhywun yn gofyn i ni beth yw ein hobi neu hobïau, byddwn yn gallu dweud wrthym beth yw ein hobi neu hobïau yn Almaeneg.

Rydym wedi paratoi pob un o'r rhain yn ofalus ar gyfer ymwelwyr almancax a'u cyflwyno at eich defnydd chi. Nawr, yn gyntaf oll, archwiliwch y delweddau isod rydyn ni wedi'u paratoi'n ofalus ar gyfer ymwelwyr almancax.Wrth ddysgu hobïau Almaeneg, gadewch inni eich atgoffa bod llythrennau cyntaf enwau arbennig a generig mewn iaith Almaeneg wedi'u hysgrifennu mewn priflythrennau, fel yr ydym wedi crybwyll yn ein gwersi Almaeneg blaenorol, ond mae llythrennau blaen berfau wedi'u hysgrifennu â llythrennau bach.

ESBONIAD TESTUN PICTURED HOBBIES

Hobïau Almaeneg -Singen - Canu
Hobïau Almaeneg -singen - Canu

 

Hobïau Almaeneg - Music Hören - Gwrando ar Gerddoriaeth
Hobïau Almaeneg - Music Hören - Gwrando ar Gerddoriaeth
Hobïau Almaeneg - Buch lesen - Darllen
Hobïau Almaeneg - Buch lesen - Darllen

Hobïau Almaeneg - Spielen Fußball - Chwarae Pêl-droed
Hobïau Almaeneg - Spßlen Fußball - Chwarae Pêl-droed

 

Hobïau Almaeneg - Spielen Pêl-fasged - Chwarae Pêl-fasged
Hobïau Almaeneg - Spielen Pêl-fasged - Chwarae Pêl-fasged

 

Hobïau Almaeneg - fotografieren - Tynnu Lluniau
Hobïau Almaeneg - fotografieren - Tynnu Lluniau

 

Hobïau Almaeneg - Gitarre spielen - Chwarae'r Gitâr
Hobïau Almaeneg - Gitarre spielen - Chwarae'r Gitâr
Hobïau Almaeneg - Klavier spielen - Chwarae'r Piano
Hobïau Almaeneg - Klavier spielen - Chwarae'r Piano

 

Hobïau Almaeneg - schwimmen - Nofio
Hobïau Almaeneg - schwimmen - Nofio

 

Hobïau Almaeneg - Rad fahren - Beicio
Hobïau Almaeneg - Rad fahren - Beicio

 

Hobïau Almaeneg - Sport machen - Ymarfer
Hobïau Almaeneg - Sport machen - Ymarfer

 

Hobïau Almaeneg - kochen - Coginio
Hobïau Almaeneg - kochen - Coginio

Hobïau Almaeneg - tanzen - Dawnsio
Hobïau Almaeneg - tanzen - Dawnsio
 

Hobïau Almaeneg - Reiten - Marchogaeth
Hobïau Almaeneg - Reiten - Marchogaeth

 

Hobïau Almaeneg - reisen - Teithio
Hobïau Almaeneg - reisen - Teithio

DIGWYDDIAD YN GOFYN AM HUNANIAETH YN YR ALMAEN

Cymal Gofyn a Siarad Hobi Almaeneg
Cymal Gofyn a Siarad Hobi Almaeneg

Os ydym am ofyn i rywun beth yw eu hobïau yn Almaeneg, rydym yn defnyddio'r patrwm canlynol.

A oedd Hobi ist dein?

Beth yw eich hobi?

A oedd sind deine Hobbys?

Beth yw eich hobïau?


GOFYNNWCH A SIARAD YN HOBBY YN YR ALMAEN (SENTENCE SENGL)

Fel y gwelir yn y brawddegau uchod, oedd Hobi ist dein brawddeg beth yw eich hobi Mae'n golygu. A oedd sind deine Hobbys mae'r frawddeg yn lluosog Beth yw eich hobïau Mae'n golygu. Ers i ni egluro'r cysyniadau lluosog unigol yn y brawddegau hyn, y gwahaniaeth rhwng mein a meine, a'r gwahaniaeth rhwng ist a sind yn ein darlithoedd blaenorol, nid ydym yn cyfeirio yma eto.

Beth yw eich hobi i'r cwestiwn; Mae fy hobi yn darllen, fy hobi yw gwrando ar gerddoriaeth, mae fy hobi yn beicio, mae fy hobi yn nofio. Gallwn roi atebion o'r fath. Mae'r patrwm o ddweud brawddeg hobi yn Almaeneg fel a ganlyn. Os ydym am ganu un o'n hobïau yn unig, rydym yn defnyddio'r patrwm canlynol.

Hobi Mein ist ………….

Yn y frawddeg uchod, rydyn ni'n dod â beth yw ein hobi i'r lle dotiog. Er enghraifft;

  • A oedd Hobi ist dein? : Beth yw eich hobi?
  • Hobi Mein ist schwimmen : Mae fy hobi yn nofio
  • A oedd Hobi ist dein? : Beth yw eich hobi?
  • Hobi Mein ist singen : Mae fy hobi yn canu

Gallwn roi enghreifftiau fel. Y mowld hwn yw'r un a ddefnyddir yn unig os ydym am grybwyll un o'n hobïau. Os oes gennym fwy nag un hobi ac eisiau dweud mwy nag un hobi, mae angen i ni ddefnyddio'r ffurf luosog ganlynol.

GOFYNNWCH A SIARAD YN HOBBY GERMAN (DEDWYDDIAD AMLWG)

Wrth gwrs, dim ond un hobi neu fwy nag un hobi y gall rhywun ei gael. Nawr hefyd Beth yw eich hobïau Gadewch i ni edrych ar yr atebion i'r cwestiwn; i'r cwestiwn lluosog hwn fy hobïau yw darllen a nofio, fy hobïau yw gwrando ar gerddoriaeth a darllen llyfrau, fy hobïau yw beicio, nofio a gwrando ar gerddoriaeth Gallwn roi atebion lluosog fel.

Y pwynt i'w ystyried yma yw hyn: Os ydym am grybwyll dim ond un o'n hobïau,mein Hobby ist……Rydyn ni'n defnyddio'r mowld ”. Ond os ydyn ni'n mynd i ddweud mwy nag un hobi “meine Hobbys sind …… .. ……. …… ..Rydyn ni'n defnyddio'r mowld ”. Rydyn ni'n ysgrifennu'r hobïau rydyn ni am eu dweud mewn lleoedd dotiog.

Mae ffurf luosog ymadrodd hobi Almaeneg fel a ganlyn.

Meine Hobbys yn suddo…………. ………….

Uchod "meine Hobbys sind …… .. ……….Yn golygu “fy hobïau yw ……”. Byddwch yn deall yn well wrth archwilio'r brawddegau enghreifftiol isod.

  • A oedd sind deine Hobbys? Beth yw eich hobïau?
  • Meine Hobbys sind singen a schwimmen : Fy hobïau yw canu a nofio
  • A oedd sind deine Hobbys? Beth yw eich hobïau?
  • Meine Hobbys sind schwimmen a Buch lesen : Mae fy hobïau yn nofio ac yn darllen

Uchod, rydym wedi gweld unigol a lluosog y brawddegau yn gofyn am hobi yn Almaeneg ac yn dweud hobi yn Almaeneg.

Nawr, os edrychwch ar yr enghreifftiau darluniadol yr ydym wedi'u paratoi ar gyfer ymwelwyr almancax, gobeithiwn y bydd gennych well dealltwriaeth o'r pwnc. Mae yna amryw enghreifftiau o hobi Almaeneg yn dweud brawddegau yn y delweddau isod.

DEDWYDDAU AM HOBBIES YR ALMAEN

Hobïau Almaeneg - Wa
A oedd Hobi ist dein

 

Mein Hobby ist singen - Mae fy hobi yn canu
Mein Hobby ist singen - Mae fy hobi yn canu

 

Mein Hobby ist Rad fahren - Mae fy hobi yn beicio
Mein Hobby ist Rad fahren - Mae fy hobi yn beicio

 

Mein Hobby ist Spielen Pêl-fasged - Fy hobi yw chwarae pêl-fasged
Mein Hobby ist Spielen Pêl-fasged - Fy hobi yw chwarae pêl-fasged


Meine Hobbys sind Tenis spielen und Gitarre spielen - Mae fy Hobïau yn chwarae tenis ac yn chwarae'r gitâr
Meine Hobbys sind Tenis spielen und Gitarre spielen - Mae fy Hobïau yn chwarae tenis a gitâr

 

Meine Hobbys sind Musik hören und reiten - Mae fy hobïau yn gwrando ar gerddoriaeth ac yn marchogaeth ceffylau
Meine Hobbys sind Musik hören und reiten - Mae fy hobïau yn gwrando ar gerddoriaeth ac yn marchogaeth ceffylau


 

Dewch i Ni Siarad Am Ein Hobïau Almaeneg
Dewch i Ni Siarad Am Ein Hobïau Almaeneg

 

Canu Hobi yn Almaeneg - Fy hobi yw gwrando ar gerddoriaeth
Fy hobi yw gwrando ar gerddoriaeth

 

Peidiwch â Dweud Hobi yn Almaeneg - Mae fy hobi yn darllen
Mae fy hobi yn darllen

 

Peidiwch â Dweud Hobi Almaeneg - Chwarae hobi yw fy hobi
Chwarae hobi yw fy hobi

Ymadroddion hobi Almaeneg

Nawr, gadewch i ni roi ychydig mwy o enghreifftiau a chwblhau ein pwnc hobïau Almaeneg.

Ein Hobïau Almaeneg
Ein Hobïau Almaeneg

Yn y llun rydych chi wedi'i weld uchod, mae 8 hobi Almaeneg wedi'u hysgrifennu. Gadewch i ni nawr ddefnyddio pob un o'r hobïau Almaeneg hyn yn y frawddeg.

Hobi Mein ist Buch lesen.
Mae fy hobi yn darllen.

Mein Hobby ist Music.
Fy hobi yw gwrando ar gerddoriaeth.

Hobi Mein ist reiten.
Marchogaeth yw fy hobi.

Hobi Mein ist Picknick machen.
Fy hobi yw cael picnic.

Hobi Mein ist Rad Fahren.
Beicio yw fy hobi.

Spielen Pêl-fasged Mein Hobby ist.
Chwarae hobi yw fy hobi.

Mein Hobby ist Tenis spielen.
Chwarae hobi yw fy hobi.

Mein Hobby yw gêm Fußball.
Chwarae pêl-droed yw fy hobi.

Archwiliwch yr 8 brawddeg uchod. Brawddegau syml iawn am hobïau yn Almaeneg. Gwnewch frawddegau fel hyn trwy ddefnyddio gwahanol hobïau.

Hobïau Almaeneg yn y Tablau

Yn olaf, yn ein pwnc hobïau Almaeneg, gadewch i ni roi hobïau'r Almaen mewn tabl.

Hobïau Almaeneg a Gweithgareddau Hamdden Cyfwerth Almaeneg
Ffliwt marw Flöte
Ffidil marw geige
Offeryn Offeryn das
pêl-fasged der Pêl-fasged
Pêl-foli der Pêl-foli
Golff der Golff
chwaraeon der Chwaraeon
TV der Fernseher
Kitap das Buch
Gwyddbwyll das schach
Rhedeg rhedeg
chwaraeon Treiben chwaraeon
Ewch am dro cymryd seibiant
Cerdded sionc joggen
gwneud heicio hike
Pysgota pysgod
Marchogaeth taith
Cyfarfod ffrindiau Freunde Treffen
Siopa einkaufen
Chwarae'r piano Spielen Klavier
Gwrandewch ar gerddoriaeth gwrandewch ar gerddoriaeth
Darllen darllen
Dawnsio i ddawnsio
Tynnwch lun llun
Chwarae gitâr chwarae gitâr
Ewch i'r sinema ins cine gehen
i chwarae pêl-droed Chwarae pêl-droed
Mynd i'r gampfa ins Fitnessstudio gehen
I sgïo i sgïo
i chwarae tenis Chwarae tenis
Cyfrifiadur chwarae Spielen cyfrifiadur
Beicio beicio
I nofio nofio
Paent gwrywaidd
Arlunio tynnu
Cynnyrch becws pobi pobi
Coginio kochen
Cwsg cysgu
Peidiwch â gwneud dim tiwn nichts

Noder: Mae'r gair "spielen" a ddefnyddir yn Almaeneg yn rhoi ystyr chwarae rhywbeth neu chwarae gêm. Pan fyddwch yn siarad am hobi, dylech ddod â'r gair hwn i ddechrau'r gweithgaredd.

Annwyl ffrindiau, yn y ddarlith hon o'r enw hobïau Almaeneg, rydyn ni wedi dysgu gofyn am hobïau yn Almaeneg yn gyffredinol, gofyn am hobïau yn Almaeneg, gofyn am hobïau yn Almaeneg, a dweud am ein hobïau neu hobïau yn Almaeneg.

Arallgyfeiriwch y brawddegau hyn rydych chi wedi'u dysgu hefyd, gallwch chi wneud gweithgareddau gyda'ch ffrindiau ar bwnc hobïau Almaeneg. Yn y modd hwn, byddwch yn deall y pwnc yn gyflymach a byddwch yn llai tebygol o'i anghofio.

Dymunwn lwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.