Rhagenwau meddiannol Almaeneg, rhagenwau meddiannol a chyfuniadau

Mae rhagenwau Meddiannol Almaeneg (rhagenwau meddiannol) yn rhagenwau sy'n dynodi meddiant ar yr enw. er enghraifft fy Fy nghyfrifiadur - eich eich pêl - ei gyda disgrifiadau fel car fy-eich-ei rhagenwau meddiannol yw geiriau. Nawr byddwn yn rhoi gwybodaeth am y rhagenwau meddiannol hyn yn Almaeneg.Gallwch ddod o hyd i enghreifftiau o ddefnyddio rhagenwau Almaeneg Meddiannol mewn brawddegau yn adran Dysgu Almaeneg y fforwm. Os oes lie nad ydych yn deall neu yn syndod am ein rhagenwau meddiannol Germanaidd, gallwch roddi hysbys i ni o'r maes sylwadau dan y testyn. Bydd ein hathrawon Almaeneg yn ateb eich cwestiynau.Nawr mewn Almaeneg mae gennym rhagenwau meddiannol:

parti Gwryw-Niwtral benywaidd
ich: imein: fy meine: fy
du: chidein: eich Deine: Eich
er: o (gwryw)sein: ei seine: ei
sie: o (benyw)ihr: ei ihre: ei
e: o (niwtral)sein: eiseine: ei
gwan: niAnhysbys: Einanwela: ein
ihr: chiEuer: Eich eure: eich
sie: maentihr: eu ihre: eu
Sie: chi (ysgafn)Ihr: eichYdw: eich

Nawr, gadewch i ni wneud dadansoddiad bach o'r tabl hwn a darparu'r wybodaeth angenrheidiol:
Yn y tabl, rydym wedi rhoi'r rhagenwau personol fel bod y person sydd gennych yn sicr.
Mae'r lliwiau a ddangosir mewn glas yn cael eu defnyddio gydag enwau gwrywaidd neu niwtral.
Hynny yw, fe'u defnyddir gyda'r enwau deris neu das.
Defnyddir lliwiau coch gydag enwau benywaidd, mewn geiriau eraill, fe'u defnyddir gydag enwau'r erthyglau.Yn yr enghreifftiau canlynol byddwch yn gallu deall hyn yn well.
Fel y gwelir, mae'r rhagenwau a ddefnyddiwyd ar y cyd ag enwau merched wedi derbyn llythyr e hyd at y diwedd.Nawr gallwn ddefnyddio'r rhagenwau meddiannol gyda'r holl enwau genws a deall y sefyllfa:

Enwau Dynion
der Bruder

mein Bruder: fy mrawd
dein Bruder: Eich Brother
sein bruder: ei brawd
euer Bruder: eich brawd

Gyda Enwau Brid Niwtral
das Auto

mein Auto: fy nghar
Dein Auto: eich car
Ihr Auto: eich car

Enwau Bridiau Merched
marw mutter

meter mutter: fy mam
Dadwenwyno Deine: Eich Mam
Mutter Mutte: Ein Mam
ihre Mutter: eu mam

Mae'n bosibl rhoi enghreifftiau yn y ffurflen.Mae enghreifftiau hefyd yn bwynt i'w nodi:
Fel y gwelir, nid oes unrhyw newid yn yr enw a ddefnyddir. Nid oes unrhyw newid yn yr enw wrth ddefnyddio'r rhagenw meddiannol. Mae hyn hefyd yn berthnasol i enwau lluosog.
Fe'i defnyddir hefyd gydag enwau lluosog. Nid oes gwahaniaeth.

Byddwn nawr yn llunio rhai brawddegau enghreifftiol gan ddefnyddio rhagenwau meddiannol. Yn y lle cyntaf, dim ond ffurfiau syml o ragenwau meddiannol y byddwn yn eu defnyddio. Byddwn yn defnyddio'r ffurf -i ac -e o ragenwau meddiannol mewn brawddegau yn ein gwersi nesaf.
Gallwn wneud brawddegau addysgiadol am yr hyn sydd gennym trwy ddefnyddio rhagenwau meddiannol.

Er enghraifft, dyma ein gardd, dyma'ch ysgrifbin, dyma'ch ysgol chi, ac mae ein hysgol ni, sy'n debyg iawn i frawddegau gydag ansoddeiriau, yn fawr, mae fy mhêl yn goch, mae'ch ysgrifbin yn las, gallwn ni wneud brawddegau yn hawdd. Gadewch i ni ysgrifennu ein hesiamplau ar gyfer y ddau fath o frawddeg. Fel y gwyddoch, defnyddiwyd yr un grŵp o ragenwau meddiannol ar gyfer erthyglau der a das, a'r un grŵp o ragenwau meddiannol ar gyfer erthygl farw a'i lluosrifau. Rydym eisoes wedi gweld, mewn brawddegau lluosog, bod das sind yn cael ei ddefnyddio yn lle das ist.AMSERAU LLWYDDIANT ALMAENEG CWMNI SAMPL
Das ist mein Buch.Dyma fy llyfr.
Das ist dein Lehrer.Dyma'ch athro.
Das ist sein Bruder.Dyna ei frawd.
Das ist ihre Gabel.Dyna ei fforc.
Das ist unser Arzt ...Dyma ein meddyg.
Das ist euer Zimmer.Dyma'ch ystafell chi.
Das ist ihr Brot. Dyma eu bara.
Cyfrifiadur Das ist Ihr.Dyma'ch cyfrifiadur.

Gan fod rhagenwau meddiannol Almaeneg yn cael eu defnyddio ym mron pob math o bwnc a brawddeg, gallwch ddod o hyd i ragenwau meddiannol Almaeneg ym mron pob un o'n gwersi.

Rhagenwau meddiannol Almaeneg Ar ôl y pwnc, gallwch hefyd edrych ar rai gwersi Almaeneg:

NIFER YR ALMAEN

DIWRNODAU ALMAENEG

MIS GERMAN A SEASON

AMSEROEDD SEFYLLFA ALMAENEG

CYFLWYNIAD I GERMAN AKKUSATIV

9 Ysgol Uwchradd Arall. Dosbarth ac Ysgol Uwchradd 10. Cliciwch yma am ein darlithoedd Almaeneg hyd at y dosbarth: Gwersi Almaeneg Sylfaenol Cam wrth Gam


Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Gall aelodau'r fforwm drafod eich holl gwestiynau.
Llwyddiannau ...


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
24 Sylw
 1. Anas yn dweud

  Diolch roedd yn ddefnyddiol iawn 🙂

 2. cacan caci yn dweud

  Rwy'n credu ei fod yn ddigon ac yn ddefnyddiol, diolch.

 3. dienw yn dweud

  geht iawn

 4. dienw yn dweud

  Berfedd yn y bore

 5. Zeynep Koçak yn dweud

  Fe wnaethoch chi ei esbonio'n dda iawn, roedd yn ddefnyddiol iawn, diolch am eich gwaith

 6. japanyoshida yn dweud

  Dw i'n casau Almaeneg, mae'r dudalen yma wedi esbonio yn dda, bydda i'n ei ddefnyddio fan hyn o hyn ymlaen.Ond dwi dal ddim yn hoffi Almaeneg.Rydym wedi bod yn gweld Saesneg ers 6 mlynedd.Rydym yn ceisio dal i fyny gyda 1 mlynedd o Saesneg gyda Almaeneg, nad yw hyd yn oed yn 6 oed.

 7. dienw yn dweud

  wirioneddol super

 8. Ann inna mc igi yn dweud

  neis yn wir

 9. dienw yn dweud

  Diolch roedd yn dda iawn
  Mae eu

  ihre bob amser yn anghywir
  Pan ddaw'r pwynt, mae ystyr y frawddeg yn newid.

 10. Valiant yn dweud

  Danke schön

 11. Armenia dewr yn dweud

  Rwy'n deall athro

 12. dienw yn dweud

  hh

 13. Emre yn dweud

  Os deallaf, gadewch i mi fod yn Arab

 14. sut i yn dweud

  Dysgasom rhagenwau meddiannol Almaeneg diolch i Germanx, yaw

 15. sefe yn dweud

  Diolch yn fawr iawn, syml iawn ac addysgiadol, da iawn chi

 16. Kemal Yildirim yn dweud

  Dywedasoch da am niwtral, ond fe'i defnyddiwyd ar gyfer athro mewn enghraifft arall, a allech chi egluro os gwelwch yn dda?

  1. Balku Fusun yn dweud

   Ihre Kinder? eu plant? Gwelais frawddeg fel Byddwn yn hapus iawn pe baech yn egluro pa fath o frawddeg cwestiwn yw hon. Diolch

 17. Sahin yn dweud

  Mae'n braf iawn i chi wneud addewid cryno o Risale-i Nur.

 18. Hamza yn dweud

  Mae rhagenwau meddiannol Almaeneg yn hawdd diolch

 19. Benjamin yn dweud

  Fe wnaethoch chi ysgrifennu ihr gabel yn yr enghreifftiau, ond gan mai die gabel ddylai gabel fod, mae'n gwrth-ddweud y wybodaeth a roddwyd gennych uchod, camgymeriad tyngedfennol iawn ….

  1. almancax yn dweud

   Diolch am eich rhybudd. Gwall wedi ei drwsio.

 20. plastro yn dweud

  Doedden ni ddim yn gallu dysgu mewn 2 awr yn yr ysgol ddiwethaf, fe ddaethon ni yma, fe wnaethon ni ddysgu o Almaeneg mewn 10 munud, roedd y dosbarth yn gyfforddus, roedden ni i gyd yn gyfforddus, ni all yr athrawon Saesneg hyn ddysgu dosbarthiadau Almaeneg, yaw mae'r wefan hon yn brenhin Krallll dysgwn bopeth yma

 21. dienw yn dweud

  Rhagenwau meddiannol Germanaidd yn cael eu hesbonio yn dda, halal

 22. Coeden afal yn dweud

  esboniad pwnc gwych
  almancax safle Almaeneg gorau Twrci

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.