kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hysbyseb: hebrwng
hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Priodweddau Meddiannu (Perchnogaeth) yr Almaen

Mae rhagenwau Meddiannol Almaeneg (rhagenwau meddiannol) yn rhagenwau sy'n dynodi meddiant ar yr enw. er enghraifft fy Fy nghyfrifiadur - eich eich pêl - ei gyda disgrifiadau fel car fy-eich-ei rhagenwau meddiannol yw geiriau. Nawr byddwn yn rhoi gwybodaeth am y rhagenwau meddiannol hyn yn Almaeneg.

Gallwch ddod o hyd i enghreifftiau o ddefnyddio rhagenwau meddiannol mewn brawddegau yn adran Learn German y fforwm.

Rhagenwau meddiannol Almaeneg Cyn i chi fynd i mewn, gallwch edrych ar rai o'r gwersi yr ydym wedi'u gweld o'r blaen:

NIFER YR ALMAEN

DIWRNODAU ALMAENEG

MIS GERMAN A SEASON

AMSEROEDD SEFYLLFA ALMAENEG

CYFLWYNIAD I GERMAN AKKUSATIV

9 Ysgol Uwchradd Arall. Dosbarth ac Ysgol Uwchradd 10. Cliciwch yma am ein darlithoedd Almaeneg hyd at y dosbarth: Gwersi Almaeneg Sylfaenol Cam wrth Gam

Nawr mewn Almaeneg mae gennym rhagenwau meddiannol:

parti Gwryw-Niwtral benywaidd
ich: i mein: fy meine: fy
du: chi dein: eich Deine: Eich
er: o (gwryw) sein: ei seine: ei
sie: o (benyw) ihr: ei ihre: ei
e: o (niwtral) sein: ei seine: ei
gwan: ni Anhysbys: Ein anwela: ein
ihr: chi Euer: Eich eure: eich
sie: maent ihr: eu ihre: eu
Sie: chi (ysgafn) Ihr: eich Ydw: eich

Nawr, gadewch i ni wneud dadansoddiad bach o'r tabl hwn a darparu'r wybodaeth angenrheidiol:
Yn y tabl, rydym wedi rhoi'r rhagenwau personol fel bod y person sydd gennych yn sicr.
Mae'r lliwiau a ddangosir mewn glas yn cael eu defnyddio gydag enwau gwrywaidd neu niwtral.
Hynny yw, fe'u defnyddir gyda'r enwau deris neu das.
Defnyddir lliwiau coch gydag enwau benywaidd, mewn geiriau eraill, fe'u defnyddir gydag enwau'r erthyglau.Yn yr enghreifftiau canlynol byddwch yn gallu deall hyn yn well.
Fel y gwelir, mae'r rhagenwau a ddefnyddiwyd ar y cyd ag enwau merched wedi derbyn llythyr e hyd at y diwedd.

Nawr gallwn ddefnyddio'r rhagenwau meddiannol gyda'r holl enwau genws a deall y sefyllfa:

Enwau Dynion
der Bruder

mein Bruder: fy mrawd
dein Bruder: Eich Brother
sein bruder: ei brawd
euer Bruder: eich brawd

Gyda Enwau Brid Niwtral
das Auto

mein Auto: fy nghar
Dein Auto: eich car
Ihr Auto: eich car

Enwau Bridiau Merched
marw mutter

meter mutter: fy mam
Dadwenwyno Deine: Eich Mam
Mutter Mutte: Ein Mam
ihre Mutter: eu mam

Mae'n bosibl rhoi enghreifftiau yn y ffurflen.

Mae enghreifftiau hefyd yn bwynt i'w nodi:
Fel y gwelir, nid oes unrhyw newid yn yr enw a ddefnyddir. Nid oes unrhyw newid yn yr enw wrth ddefnyddio'r rhagenw meddiannol. Mae hyn hefyd yn berthnasol i enwau lluosog.
Fe'i defnyddir hefyd gydag enwau lluosog. Nid oes gwahaniaeth.

Byddwn nawr yn llunio rhai brawddegau enghreifftiol gan ddefnyddio rhagenwau meddiannol. Yn y lle cyntaf, dim ond ffurfiau syml o ragenwau meddiannol y byddwn yn eu defnyddio. Byddwn yn defnyddio'r ffurf -i ac -e o ragenwau meddiannol mewn brawddegau yn ein gwersi nesaf.
Gallwn wneud brawddegau addysgiadol am yr hyn sydd gennym trwy ddefnyddio rhagenwau meddiannol.

Er enghraifft, dyma ein gardd, dyma'ch ysgrifbin, dyma'ch ysgol chi, ac mae ein hysgol ni, sy'n debyg iawn i frawddegau gydag ansoddeiriau, yn fawr, mae fy mhêl yn goch, mae'ch ysgrifbin yn las, gallwn ni wneud brawddegau yn hawdd. Gadewch i ni ysgrifennu ein hesiamplau ar gyfer y ddau fath o frawddeg. Fel y gwyddoch, defnyddiwyd yr un grŵp o ragenwau meddiannol ar gyfer erthyglau der a das, a'r un grŵp o ragenwau meddiannol ar gyfer erthygl farw a'i lluosrifau. Rydym eisoes wedi gweld, mewn brawddegau lluosog, bod das sind yn cael ei ddefnyddio yn lle das ist.

AMSERAU LLWYDDIANT ALMAENEG CWMNI SAMPL
Das ist mein Buch. Dyma fy llyfr.
Das ist dein Lehrer. Dyma'ch athro.
Das ist sein Bruder. Dyna ei frawd.
Das ist ihre Gabel. Dyna ei fforc.
Das ist unser Arzt ... Dyma ein meddyg.
Das ist euer Zimmer. Dyma'ch ystafell chi.
Das ist ihr Brot. Dyma eu bara.
Cyfrifiadur Das ist Ihr. Dyma'ch cyfrifiadur.

Yn y frawddeg fe welwch ddefnyddiau mwy gwahanol yn yr adran Dysgu Almaeneg.
Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Gall aelodau'r fforwm drafod eich holl gwestiynau.
Llwyddiannau ...

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig