Dedfrydau Goodbye German

1

Sut i ddweud ymadroddion hwyl fawr yn Almaeneg, gwelwch chi mewn ymadroddion Almaeneg? Annwyl ffrindiau, yn yr erthygl hon, byddwn yn siarad am frawddegau ffarwel Almaeneg. Yn ein herthyglau blaenorol, buom yn siarad am ymadroddion Almaeneg a ddefnyddir ym mywyd beunyddiol. Os dymunwch, gallwch gyrraedd ein herthyglau trwy glicio ar y dolenni ar ddiwedd yr erthygl.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn siarad yn bennaf am frawddegau ffarwel Almaeneg. Yn Almaeneg, defnyddir brawddegau fel ffarwelio, gwelwch chi yn nes ymlaen, hwyl fawr, fel a ganlyn mewn sgyrsiau dyddiol.

Gweld chi: Bis bald (bis balt)

Hwyl fawr: Auf Wiedersehen (auf vi: dürze: in) (Fe wnaethon ni ei archebu i Dduw, is-ddeddf)

Hwyl fawr: Auf Wiederhören (auf vi: arfwisg) (a ddefnyddir ar y ffôn ac ar y radio)

Hwyl fawr: Mach's Gut (cnwd gu: t)

bae bae: Tschüss (tüü: z)

Tschüs! ffarwel
Bis morgen! Eich gweld yfory
Bis später! Guten Abend!
Bis bald! Bye
Bis gleich! Welwn ni chi cyn bo hir
Bis dann! Bye
Auf Wiedersehen! Fe wnaethon ni ei archebu.
Gute Nacht! Noson dda
Tschüs! Perfedd Mach! Bye, cymerwch ofal.
Alles Gute! Welwch chi eto
Cwt Schlaf! Cysgu'n dda
Einen schönen Tag noch! Diwrnod da

Os oes angen mwy o batrymau siarad Almaeneg arnoch chi, edrychwch ar y dolenni isod.

https://www.almancax.com/almanca-konusma-kaliplari-praktischer-sprachfuhrer.html

https://www.almancax.com/almanca-genel-konusma-kaliplari.html

Annwyl gyfeillion sy'n dysgu Almaeneg, rydym yn dymuno llwyddiant mawr i chi yn eich dosbarthiadau.
Rydym hefyd yn eich croesawu i'n fforymau lle gallwch ddod o hyd i atebion i'ch holl gwestiynau Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. dienw yn dweud

    Mae cyfarchion Almaeneg ac ymadroddion ffarwel yn dda

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.