Articels Penodol (Bestimmte Artikel)

6

Yn y wers Almaeneg hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth am erthyglau penodol yn Almaeneg. Yn ein gwersi blaenorol, gwnaethom egluro'n fanwl beth yw ystyr erthygl yn Almaeneg, sut mae'n cael ei defnyddio, beth yw erthyglau geiriau Almaeneg, ble maen nhw'n cael eu defnyddio a lle nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio.

Yn ein gwers gyfredol, byddwn yn egluro beth yw rhai erthyglau yn Almaeneg, y gwahaniaethau rhwng rhai erthyglau ac erthyglau amhenodol, a'r hyn y dylid ei ddefnyddio yn ôl rhai erthyglau ac erthyglau amhenodol mewn gair yn y frawddeg.

ERTHYGLAU PENODOL YN ALMAENEG

Yn yr adran flaenorol, rhoddwyd gwybodaeth am yr arteffactau, soniwyd am ddau fath o arteffact.Yn yr adran hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth am y ddau grŵp hyn.

Almanca Artikeller
Articels Almaeneg

Mae dau grŵp o erthyglau yn Almaeneg. Rhain ;

1) Cynhyrchion Penodol
2) Erthyglau Ansicr (cadarnhaol-negyddol)

Mae'n siâp.
Yn yr adran hon, byddwn yn archwilio ein herthyglau grŵp cyntaf, penodol. Ond yn gyntaf, gadewch i ni egluro ei gysyniadau pendant ac amwys.

Erthyglau Penodol mewn Almaeneg

Gyda'r cysyniad penodol, yn hysbys neu y soniwyd amdano o'r blaen, a welwyd o'r blaen, uchder, lled, lliw ac ati. Mae'n cyfeirio at asedau ag eiddo hysbys.
Ystyr amhenodol yw unrhyw endid ar hap.
Byddwn yn sicrhau bod yr esboniadau hyn yn cael eu deall yn dda gyda'r enghreifftiau y byddwn yn eu rhoi isod. Os edrychwch ar y brawddegau enghreifftiol a roddir isod, gallwch chi ddeall yn hawdd y gwahaniaeth rhwng y ddau gysyniad.

Enghreifftiau:

1- Gofynnodd i'w dad Ali ddod â'r llyfr.
2- Gofynnodd i'w dad Ali ddod â llyfr.

Gadewch i ni archwilio'r frawddeg gyntaf uchod:

Gofynnodd ei dad i Ali ddod â'r llyfr, ond pa fath o lyfr yw hwn? beth yw'r lliw? Beth yw ei enw? lle mae Pwy yw ei awdur? Nid yw hyn i gyd wedi'i nodi.
Yn anneniadol, mae Ali yn deall ac yn dod â pha lyfr y bydd yn ei ddwyn o'r frawddeg, felly mae'r llyfr hwn yn hysbys, nid llyfr ar hap.
Felly mae Ali yn deall pa lyfr sydd wedi'i nodi gyda'r gair llyfr.
Mae hynny'n golygu y gellir defnyddio rhai eitemau yma.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Yn yr ail frawddeg:
Mae hi'n gofyn i'w thad ddod â llyfr, hynny yw, unrhyw lyfr.
Awdur, lliw, maint, enw ac ati y llyfr yma. ddim yn bwysig. Mae unrhyw lyfr yn ddigon. Brawddeg o'r tebyg, p'un a yw'n llyfr neu beth bynnag.
Yna bydd erthyglau aneglur hefyd.

Gadewch i ni barhau gyda'n enghreifftiau i gael gwell dealltwriaeth:

Er enghraifft, mae angen bwrdd ar ystafell Ali. Mae sgyrsiau Ali a'i dad fel a ganlyn;
Ali: Dad, gadewch i ni gael bwrdd yn fy ystafell.

Mae'r tabl i'w gymryd yma yn ansicr. Oherwydd iddo gael ei alw'n "fwrdd". A yw'r nodweddion yn amlwg? Na, nid yw'n glir. Felly mae unrhyw fwrdd i fod.
Gadewch i'r ail frawddeg fod:

Ali: Dad, gadewch i mi fynd â'r bwrdd hwnnw i'm hystafell.

Deallir o'r frawddeg hon fod y tabl wedi'i weld o'r blaen, neu fod y tabl wedi'i grybwyll o'r blaen, felly mae'r ddwy ochr yn gwybod y tabl dan sylw.
Gan fod sicrwydd yma, defnyddir rhai erthyglau.

Gadewch i ni ysgrifennu ychydig mwy o frawddegau;

- Mae yna sioe ar y teledu heno.
- Mae'r sioe honno ar y teledu eto heno.

- Dwi angen ffrog. (gwisg yn ansicr)
- Rhaid i mi gael y ffrog honno. (gwisg benodol)

- Dewch i ni gael blodyn. (blodyn yn ansicr)
- Dewch i ni ddyfrio'r blodyn. (penodol i flodau)

Gwnaethom geisio egluro'r cysyniadau penodol ac amwys yn y brawddegau uchod.
Ar gyfer rhai geiriau a ddefnyddir mewn brawddegau, defnyddir rhai erthyglau, a defnyddir erthyglau amhenodol ar gyfer geiriau amwys.

Rhai Erthyglau yn Almaeneg a'u Cynrychiolaeth

Yn Almaeneg, mae tair erthygl, der, das a marw.
Fel y soniwyd o'r blaen, mae pob gair yn wahanol.
Felly, dylid dysgu geiriau ynghyd â'u herthyglau. Mewn llawer o ffynonellau, talfyrir erthyglau fel a ganlyn:

 • Dangosir hyn gan y llythrennau r neu m.
 • mae marw yn cael ei gynrychioli gan y llythyrau e neu f.
 • dangosir das gan y llythrennau s neu n.

Yn yr adran nesaf byddwn yn archwilio arteffactau ansicr.
Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Gall aelodau almancax drafod eich holl gwestiynau.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
6 Sylw
 1. zeynep yn dweud

  Nid oes gan rai erthyglau reol, hynny yw, os yw'r gair yn dechrau neu'n gorffen gyda, fel der artikeli, ym mha enwau y mae'n dweud marw ac at ba enwau y byddwn yn dod â'r erthygl das

 2. Cem yn dweud

  Byddai'n well i chi hefyd roi enghraifft.

 3. semra yn dweud

  Rydym yn deall pan fydd yr enghreifftiau hyn yn Tyrceg, ond beth fyddwn yn ei wneud os ydynt yn Almaeneg a gofyn inni ysgrifennu'r erthygl?

 4. A all yn dweud

  Mae eich gwers yn llwyddiannus iawn ac yn dda, ond rwy'n meddwl bod yna broblem, rydych chi'n esbonio'r pwnc yn Almaeneg, ond mae'r enghreifftiau mewn Tyrceg. Gallasai fod Almaeneg a Thyrceg y frawddeg yn cael eu rhoddi gyda'u gilydd, a gallai ddysgu y gair a deall y pwnc yr un pryd.

  1. almancax yn dweud

   Helo, roedd lluniau yn ein naratifau pwnc erthygl eraill ar ein gwefan.
   Rydym hefyd wedi ychwanegu llun at y pwnc hwn ar eich cais.
   Diolchwn i chi am eich diddordeb a dymunwn lwyddiant i chi.

 5. Gêm yn dweud

  Mae'n braf iawn i chi esbonio'r pwnc, ond byddai'n well petaech yn rhoi digon o enghreifftiau yn Almaeneg.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.